Rekonstrukce hřiště na házenou je dokončena

Rekonstrukce hřiště na házenou je dokončena

Obnovy se letos dočkalo hřiště, které zůstávalo většině obyvatel skryto za neprůhledným plotem. Jedná se o hřiště na házenou, které by po své kompletní rekonstrukci mělo sloužit nejen členům oddílů TJ ale i široké veřejnosti.

Ve středu 19.9.2018 převzalo Město od zhotovitele fy. STAKO Červený Kostelec dokončenou stavbu. Hřiště s novým povrchem z umělého trávníku zasypaného křemičitým pískem je nalajnováno na malou kopanou, českou národní házenou (žluté lajnování) a tenis. Hřiště je vybaveno stožáry s kvalitním LED osvětlením, na obou stranách hřiště jsou za brankoviště nainstalovány sloupy s ochrannou sítí, bylo provedeno nové odvodnění s napojením do zatrubeného potoka a nové zpevněné plochy. 

V současné době odbor místního hospodářství provádí nové dřevěné oplocení, které nahradí nevzhlednou plechovou bariéru. 

Fotodokumentaci a podrobnější informace o stavbě naleznete v sekci Investiční akce.

 

Slavnostní otevření obnoveného hřiště s ukázkou sportů, které je možno na hřišti provozovat, se uskuteční v neděli 30.9.2018 od 13:30hodin.