Rekonstrukce ul. Jiráskova

5. března 2020
Úplná uzavírka
Úplná uzavírka silnice III/5672 (od křižovatky U Černého Koně po křižovaku v Horním Kostelci směr Rtyně v Pod. /u sekyrkárny/) začne 9.3.2020. S předstihem bude probíhat příprava dopravního značení objízdných tras. Stavební práce na první etapě budou zahájeny 10.3.2020 frézováním asfaltových vrstev a následovat bude rekonstrukce inženýrských sítí.Vaše případné dotazy prosím směřujte v nutných případech na stavbyvedoucí firmy M-SILNICE a.s.: Ing.Ondřej Koza tel. 601 393 141 nebo Ing. Petr Kubíče
9. března 2020
Autobusové jízdní řády - aktualizace
Vzhledem k úplné uzavírce silnice III/5672 bude z dané lokality vyloučena autobusová doprava. S tím je spojená změna jízdních řádů, kterou uvádíme níže.V týdnu od 2.3.-6.3. se postupně budou jízdní řády aktualizovat i ve veřejných vyhledávačích spojení (např. www.idos.cz). Cena jízdného se mezi zónami nemění. Aktuální informace o spojení Vám poskytnou na call centru IREDO, tel. 491 580 333, aktuální odjezdy ze zastávek a polohy spojů lze najít buď na www.iredo.online, nebo v mobilní aplikaci ID
28. února 2020
Uzavírka silnice III/5672 - ulice Jiráskova - Horní Kostelec
Předpokládaná doba úplné uzavírky 2,7km dlouhého úseku od křižovatky se silnicí I/14 (Černý kůň) po křižovatku se silnicí II/567 (U Sekyrkárny)  je od 9.3.2020 do 31.10.2020. Realizace stavby je rozdělena do 4 etap. Etapy 1 a 2 budou prováděny v období 03-06/2020 z důvodu obslužnosti školy v Horním Kostelci ze směru od Sekyrkárny. Etapa 3 bude provedena v období letních prázdnin. Etapa 4 v měsících září-říjen 2020. Objízdná trasa pro tranzitní dopravu je vedena po komunikacích I. a II. třídy př
6. února 2020
Pozvánka na veřejné jednání
Zveme občany města na veřejné jednání ve věci realizace akce "Rekonstrukce silnice III/5672" (ulice Jiráskova a Horní Kostelec). Schůzka se koná ve středu 26. února 2020 od 17.00 hodin v kině Luník v Červeném Kostelci. Jednání se zúčastní zástupci města Červený Kostelec, vybraný zhotovitel stavby a Policie České republiky - dopravní inspektorát.                                                                                                                                                        
29. ledna 2020
Probíhá výběr dodavatele stavby
Rekonstrukce silnice III/5672 (ulice Jiráskova a Horní Kostelec), která je připravována ve spolupráci s Královéhradeckým krajem by měla být zahájena na začátku března. Předpokládaný termín dokončení stavby je listopad 2020. V listopadu 2019 bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby, do kterého se přihlásili čtyři uchazeči. V současné době probíhá hodnocení nabídek. Výsledek výběrového řízení by v případě hladkého průběhu měl být jistý během února.Akce zahrnuje kompletní rekonstrukci voz