Rekonstrukce ul. Jiráskova

30. června 2020
Pokládka asfaltové vrstvy
Již od zítřka 1.7. do pátku 3.7. bude v úseku od č.p. 849 po křižovatku u Černého koně pokládána vrstva podkladního asfaltu. Žádáme proto všechny řidiče vč. cyklistů, aby do soboty 4.7. nevjížděli na nově položený asfaltový povrch.Děkujeme za pochopení a dodržení tohoto omezení.Odbor rozvoje měst
23. června 2020
Práce na rekonstrukci v měsíci červnu
Práce na rekonstrukci komunikace i přes deštivé počasí v měsíci červnu zdárně pokračují. V I. úseku je již dokončena výměna vodovodu a splaškové kanalizace včetně domovních přípojek. Od křižovatky s I/14 po ulici Řehákovu jsou prováděny podkladní konstrukční vrstvy vozovky, silniční i zahradní obrubníky a trasy optických kabelů, veřejného osvětlení včetně osazování sloupů.Ve II. etapě je dokončena výměna vodovodu. Dále je realizována dešťová kanalizace včetně podzemní retenční nádrže o průměru
6. května 2020
Dofrézování etapy 2 + frézování části etapy 3
Ve dnech 11. a 12.5. bude probíhat na stavbě Rekonstrukce silnice III/5672 frézování další části povrchu vozovky. Zhotovitel dofrézuje etapu 2 po pneuservis. Kolem opěrné zdi nad pneuservisem zůstne povrch prozatím ve stávajícím stavu. Ve 3. etapě bude zhotovitel frézovat 2m široký pruh pro budoucí realizaci dešťové kanalizace od firmy Master po č.p. 152 (odbočka ke škole). Tento 2m pruh zůstane prozatím pojízdný. Toto opatření je nutné k dodržení harmonogramu prací. Děkujeme za pochopení
9. dubna 2020
Frézování - část etapy 2
Ve dnech 15. a 16.4.2020 proběhne frézování cca 400 m vozovky od křižovatky s ulicí Řehákova směrem na Horní Kostelec. Důvodem je pokračování výstavby dešťové kanalizace a vodovodu. I nadále bude umožněn příčný přejezd této křižovatky. Nové omezení se bude nejvíce týkat nákladní dopravy do průmyslové zóny u sběrného dvora. Žádáme, aby nákladní vozidla dočasně používala cestu od rybníka Janouch a dále kolem lesa V Lánech. O dalších změnách vás budeme včas informovat. Děkujeme za pochopení.
8. dubna 2020
Omezení křižovatky Jiráskova x Řehákova
Upozornění: od čtvrtka 9. 4. do soboty 11. 4. 2020 bude prováděn překop křižovatky ul. Jiráskova s ulicemi Řehákova a Přemyslova. Dojde k omezení provozu osobních vozidel při průjezdu křižovatkou. Prosím, dbejte pokynů pracovníků stavby. Děkujeme
31. března 2020
Rekonstrukce Jiráskovy ulice pokračuje dle plánu
Po prvním měsíci uzavírky Jiráskovy ulice vše pokračuje podle plánu. Na stavbě panuje čilý ruch a rychle pokračující práce na rekonstrukci inženýrských sítí jsou vidět na první pohled. V úseku od Černého koně po ulici Řehákovu je z větší míry položena splašková a dešťová kanalizace a hlavní trasa pitné vody. Současně se budují i přípojky do jednotlivých nemovitostí. Menší problém se vyskytl u zatrubení Červeného potoka, který byl v plánech zakreslen v jiných místech a zkomplikoval tak položení
5. března 2020
Úplná uzavírka
Úplná uzavírka silnice III/5672 (od křižovatky U Černého Koně po křižovaku v Horním Kostelci směr Rtyně v Pod. /u sekyrkárny/) začne 9.3.2020. S předstihem bude probíhat příprava dopravního značení objízdných tras. Stavební práce na první etapě budou zahájeny 10.3.2020 frézováním asfaltových vrstev a následovat bude rekonstrukce inženýrských sítí.Vaše případné dotazy prosím směřujte v nutných případech na stavbyvedoucí firmy M-SILNICE a.s.: Ing.Ondřej Koza tel. 601 393 141 nebo Ing. Petr Kubíče
9. března 2020
Autobusové jízdní řády - aktualizace
Vzhledem k úplné uzavírce silnice III/5672 bude z dané lokality vyloučena autobusová doprava. S tím je spojená změna jízdních řádů, kterou uvádíme níže.V týdnu od 2.3.-6.3. se postupně budou jízdní řády aktualizovat i ve veřejných vyhledávačích spojení (např. www.idos.cz). Cena jízdného se mezi zónami nemění. Aktuální informace o spojení Vám poskytnou na call centru IREDO, tel. 491 580 333, aktuální odjezdy ze zastávek a polohy spojů lze najít buď na www.iredo.online, nebo v mobilní aplikaci ID
28. února 2020
Uzavírka silnice III/5672 - ulice Jiráskova - Horní Kostelec
Předpokládaná doba úplné uzavírky 2,7km dlouhého úseku od křižovatky se silnicí I/14 (Černý kůň) po křižovatku se silnicí II/567 (U Sekyrkárny)  je od 9.3.2020 do 31.10.2020. Realizace stavby je rozdělena do 4 etap. Etapy 1 a 2 budou prováděny v období 03-06/2020 z důvodu obslužnosti školy v Horním Kostelci ze směru od Sekyrkárny. Etapa 3 bude provedena v období letních prázdnin. Etapa 4 v měsících září-říjen 2020. Objízdná trasa pro tranzitní dopravu je vedena po komunikacích I. a II. třídy př
6. února 2020
Pozvánka na veřejné jednání
Zveme občany města na veřejné jednání ve věci realizace akce "Rekonstrukce silnice III/5672" (ulice Jiráskova a Horní Kostelec). Schůzka se koná ve středu 26. února 2020 od 17.00 hodin v kině Luník v Červeném Kostelci. Jednání se zúčastní zástupci města Červený Kostelec, vybraný zhotovitel stavby a Policie České republiky - dopravní inspektorát.                                                                                                                                                        
29. ledna 2020
Probíhá výběr dodavatele stavby
Rekonstrukce silnice III/5672 (ulice Jiráskova a Horní Kostelec), která je připravována ve spolupráci s Královéhradeckým krajem by měla být zahájena na začátku března. Předpokládaný termín dokončení stavby je listopad 2020. V listopadu 2019 bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby, do kterého se přihlásili čtyři uchazeči. V současné době probíhá hodnocení nabídek. Výsledek výběrového řízení by v případě hladkého průběhu měl být jistý během února.Akce zahrnuje kompletní rekonstrukci voz