Rozvoj města

21. října 2022
Centrum města Červený Kostelec
Architektonická soutěž na centrum města Červený Kostelec
19. července 2018
Cyklostezka Brodský – Červený Kostelec – Rtyně v Podkrkonoší
Záměr Hlavním účelem cyklostezky má být pohodlné propojení centra Červeného Kostelce a rekreační oblasti Brodský, dále propojení centra města přes Svojsíkův park do průmyslové zóny Stolín (a výhledově též až do Babiččina údolí) a v neposlední řadě také bezpečné propojení mezi Červeným Kostelcem a Rtyní v Podkrkonoší. Trasování cyklostezky pro pěší a cyklisty je patrné z přiložených dokumentů.Dopravní řešeníCyklostezka je navržena z většiny segregovaně od ostatní dopravy, v úsecích vedoucích Obč
17. dubna 2019
Dočasné úpravy náměstí T.G.Masaryka v Červeném Kostelci
Úvahu a nástin možného řešení, zhodnocení současnosti a návrh prozatímních zlepšováků zpracoval MgA. Viktor Vlach ve studii nazvané "Dočasné úpravy náměstí T.G.Masaryka v Červeném Kostelci".Na základě tohoto návrhu již byly realizovány některé dílčí úpravy a ostatní budou realizovány postupně v rámci oprav
1. června 2020
Dočasné úpravy náměstí T.G.Masaryka v Červeném Kostelci - dopracovaná studie
Na konci února město obdrželo dopracovanou studii na dočasnou úpravu náměstí T.G.Masaryka, kterou zpracoval MgA. Viktor Vlach. Účelem studie je rekonstrukce pěti stávajících ploch vymezených nedávno rekonstruovanou křižovatkou silnice I. třídy I/14 (ul. 17. listopadu) a z ní vybíhajícího trojzubce ulic 5. května, Sokolská a Manželů Burdychových. V Souborech ke stažení naleznete tuto studii v celém znění nebo jednotlivé tematické odkazy z této studie.Celé znění ke stažení (20MB) zde ....
3. dubna 2018
Domov pro seniory
V únoru 2018 si nechalo Město Červený Kostelec zpracovat investiční záměr na novostavbu domova pro seniory.
18. února 2014
Domov s pečovatelskou službou, Letná
Studie zpracovaná v roce 2007 řešila umístění domu s pečovatelskou službou na Letné. Navrhované objekty vycházely z měřítka stávající zástavby, které je dáno sousedstvím bytového domu. Na svažitém pozemku se navrhují tři samostatné domy: dva dvoupodlažní a jeden třípodlažní. Na každém podlaží by bylo situováno 8 bytů. Před
19. dubna 2021
Kemp Brodský – koncepční studie
V dubnu byla předána dopracovaná vítězná studie, kterou si můžete prohlédnout zde.19.4.2021 Odbor rozvoje městaAreál kempu Brodský je dlouhodobě v neuspokojivém stavu. Na vybavení areálu a jeho zázemí se již podepsal čas. Součástí areálu je hlavní budova z 50. let minulého století. A právě rekonstrukce budovy a modernizace kuchyně byla hlavním impulzem nechat zpracovat koncepční studii na celý kemp s možností výhledového rozšíření, ale přitom zachovat jeho nostalgickou atmosféru.Dne 9. 2. 2021
6. března 2023
Koncepce působení městského architekta
 Od dnešního dne 27. 7. 2017  je vyvěšen v sekci "Rozvoj města" návrh koncepce fungování městského architekta v konečném znění, které schválila Rada města dne 10.4.2017 usnesením č. R-2017/08/45. Nedopatřením byla 12.5.2017 vyvěšena pracovní verze, která byla předložena Radě města před jejím schválením, za což se omlouváme.Odbor rozvoje města 
23. července 2018
Koncepce řešení náměstí T. G. M.
Studie zpracovaná v roce 2011 analyzuje dosavadní návrhy řešení náměstí T. G. M. v Červeném Kostelci a na základě této analýzy navrhuje koncepci nového uspořádání náměstí. Ta je však podmíněna realizací dopravního propojení ulic Sokolská, Manž. Burdychových a Náchodská jižně od náměstí.
23. srpna 2023
Prezentace návrhů studentů TUL
Studentské návrhy revitalizace lesoparku Pazderna a řadových domů u autobusového nádraží.
15. července 2019
Prostor u vlakového nádraží
Ulice k vlakovému nádraží je dlouhodobě v neutěšeném stavu a není dobrou vizitkou města. Před její nutnou rekonstrukcí je však třeba vyřešit několik problémů.V roce 2014 připravil tehdejší městský architekt návrh řešení dopravy v této ulici jako podklad pro jednání s Královéhradeckým krajem. Návrh počítal s rozsáhlým výkupem pozemků a budov od Českých drah a Správy železniční dopravní cesty, demolicemi a výstavbou velkého dopravního terminálu u vlakového nádraží. Naopak autobusové nádraží v cen
27. března 2018
Přístavba tělocvičny u ZŠ V.Hejny
V březnu 2018 byla dokončena vyhledávací studie na přístavbu nové tělocvičny u Základní školy V.Hejny, kterou podle zadání Města Červený Kostelec vypracoval Vladislav Arnošt, SportPROJEKTING z Náchoda.