Rozvoj města

Cyklostezka Brodský – Červený Kostelec – Rtyně v Podkrkonoší
Záměr Hlavním účelem cyklostezky má být pohodlné propojení centra Červeného Kostelce a rekreační oblasti Brodský, dále propojení centra města přes Svojsíkův park do průmyslové zóny Stolín (a výhledově též až do Babiččina údolí) a v neposlední řadě také bezpečné propojení mezi Červeným Kostelcem a Rtyní v Podkrkonoší. Trasování cyklostezky pro pěší a cyklisty je patrné z přiložených dokumentů.Dopravní řešeníCyklostezka je navržena z většiny segregovaně od ostatní dopravy, v úsecích vedoucích Obč
Rekonstrukce ulice Sokolská
Město Červený Kostelec ve spolupráci se SÚS Královéhradeckého kraje připravuje celkovou rekonstrukci ulice Sokolská. V současné době je vybrán dodavatel projektové dokumentace. Ten navrhne konkrétní uspořádání uličního profilu, dopravní i technické řešení.Součástí stavby bude nová vozovka, chodníky, pruhy pro parkování, městská zeleň a mobiliář vč. veřejného osvětlení. Rekonstruovány budou rovněž všechny sítě technické infrastruktury. Rozsah plánované stavby je patrný z přiložených dokumentů.
Studenti architektury zpracovali dle svého pohledu návrhy na vylepšení vytipovaných prostorů ve městě
Ve dnech 27. až 29. dubna 2018 přijelo do Červeného Kostelce čtyřiadvacet studentů magisterského studia oboru Architektura a urbanismus Fakulty architektury ČVUT, aby v rámci předmětu Krajinářská architektura pod vedením Ing. Radmily Fingerové zpracovali krajinářská témata pro město Červený Kostelec.   Studenti se rozdělili do sedmi týmů a řešili propojení města s okolní krajinou, park A. B. Svojsíka a jeho okolí, centrum města a kemp Brodský. První den byl věnován průzkumu terénu a diskusi s p