Rozvoj města

17. srpna 2016
Rekonstrukce ulice Sokolská
Město Červený Kostelec ve spolupráci se SÚS Královéhradeckého kraje připravuje celkovou rekonstrukci ulice Sokolská. V současné době je vybrán dodavatel projektové dokumentace. Ten navrhne konkrétní uspořádání uličního profilu, dopravní i technické řešení.Součástí stavby bude nová vozovka, chodníky, pruhy pro parkování, městská zeleň a mobiliář vč. veřejného osvětlení. Rekonstruovány budou rovněž všechny sítě technické infrastruktury. Rozsah plánované stavby je patrný z přiložených dokumentů.
17. února 2021
Skatepark v Červeném Kostelci
Město Červený Kostelec má v plánu vybudovat nový skatepark. Za tímto účelem oslovilo společnost FIVERAMPS Skateparks, aby navrhla umístění prvků a vypracovala studii do prostoru v dolní části ulice Gen. Kratochvíla. Navržená podoba skateparku, vznikla ve spolupráci se zástupci místní skateboardové komunity.
3. června 2018
Studenti architektury zpracovali dle svého pohledu návrhy na vylepšení vytipovaných prostorů ve městě
Ve dnech 27. až 29. dubna 2018 přijelo do Červeného Kostelce čtyřiadvacet studentů magisterského studia oboru Architektura a urbanismus Fakulty architektury ČVUT, aby v rámci předmětu Krajinářská architektura pod vedením Ing. Radmily Fingerové zpracovali krajinářská témata pro město Červený Kostelec.   Studenti se rozdělili do sedmi týmů a řešili propojení města s okolní krajinou, park A. B. Svojsíka a jeho okolí, centrum města a kemp Brodský. První den byl věnován průzkumu terénu a diskusi s p
25. dubna 2017
ÚPRAVA PARKU V DVOŘÁČKOVĚ UL.,
 Úprava parku v Dvořáčkově ulici, Červený Kostelec Zpracovatel: Ing. arch. Marek Wajsar Lipky 1283, 549 41 Červený KostelecObjednavatel: Město Červený Kostelec Nám. T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený KostelecArchitekt: Ing. arch. Marek Wajsar Spolupráce: Ing. Kateřina Fuglová - krajinářské úpravy Stupeň dokumentace: architektonická studie Datum: 9. května 2016
21. října 2021
Veřejné prostranství mezi školami
Prostor mezi červenokosteleckými školami, poštou a městským úřadem, vymezený na jihu ulicí 17. listopadu a na severu ulicí Břetislava Kafky, je jednou z nejcennějších a nejfrekventovanějších lokalit v centru našeho města. Jeho současný stav si žádá citlivé, promyšlené a komplexní řešení.
14. srpna 2018
Výsadba lípy na Tyršově náměstí
K příležitosti 100. výročí vzniku samostatného československého státu dne 28.10.2018 dozná úprav Tyršovo náměstí v našem městě.
31. října 2015
Výstavba zázemí pro sportovní organizace a veřejnost
V první čtvrtině roku 2015 byly představiteli sportovních oddílů předloženy informace o špatném stavu zázemí pro sportovce v oddílech volejbal, fotbal a tenis. Zároveň zástupci kuželkářského oddílu informovali o potřebách 1. ligového oddílu kuželkářů. Následně proběhla diskuse se zástupci sportovních oddílů o potřebách zázemí a na základě majetkových možností připravil městský architekt k diskusi prvotní návrh k umístění jednotlivých budov včetně odhadu investičních a provozních nákladů. Násled