Rozvoj města

25. dubna 2017
ÚPRAVA PARKU V DVOŘÁČKOVĚ UL.,
 Úprava parku v Dvořáčkově ulici, Červený Kostelec Zpracovatel: Ing. arch. Marek Wajsar Lipky 1283, 549 41 Červený KostelecObjednavatel: Město Červený Kostelec Nám. T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený KostelecArchitekt: Ing. arch. Marek Wajsar Spolupráce: Ing. Kateřina Fuglová - krajinářské úpravy Stupeň dokumentace: architektonická studie Datum: 9. května 2016
4. října 2018
Úprava veřejného prostranství mezi školami
Prostor mezi červenokosteleckými školami, poštou a městským úřadem, vymezený na jihu ulicí 17. listopadu a na severu ulicí Břetislava Kafky, je jednou z nejcennějších a nejfrekventovanějších lokalit v centru našeho města. Jeho současný stav si žádá citlivé, promyšlené a komplexní řešení.
14. srpna 2018
Výsadba lípy na Tyršově náměstí
K příležitosti 100. výročí vzniku samostatného československého státu dne 28.10.2018 dozná úprav Tyršovo náměstí v našem městě.
31. října 2015
Výstavba zázemí pro sportovní organizace a veřejnost
V první čtvrtině roku 2015 byly představiteli sportovních oddílů předloženy informace o špatném stavu zázemí pro sportovce v oddílech volejbal, fotbal a tenis. Zároveň zástupci kuželkářského oddílu informovali o potřebách 1. ligového oddílu kuželkářů. Následně proběhla diskuse se zástupci sportovních oddílů o potřebách zázemí a na základě majetkových možností připravil městský architekt k diskusi prvotní návrh k umístění jednotlivých budov včetně odhadu investičních a provozních nákladů. Násled