Jelgava, Rundále a Vircava, místa dětství Kateřiny Zaháňské