Připomínka 170. výročí úmrtí Kateřiny Vilemíny vévodkyně Zaháňské