Připomínka 240. výročí narození Kateřiny Vilemíny vévodkyně Zaháňské II.