Sloupek starosty

31. srpna 2020

Slovo starosty na září

Vážení občané našeho města,
opět se vám po dvou měsících dostává do rukou náš zpravodaj, včetně tohoto úvodu, a opět se pokusím poskytnout aktuální informace o dění v našem městě.
Během prázdninových měsíců pokračovaly práce na plánovaných investicích a op-ravách. Zdárně pokračuje rekonstrukce Ji- ráskovy ulice v požadované kvalitě a plánovaných termínech. Dále byly dokončeny rekonstrukce chodníků u Daliborky a v ulici 5. května od Jána po ulici Školní. Provádí se zateplení domu s pečovatelskou službou v Nerudově ulici. Byla provedena rekonstrukce sociálních zařízení ve škole Václava Hejny, a také byly provedeny stavební práce a terénní úpravy v zahradě za knihovnou.
V měsíci září bude naší velkou snahou posunout se k realizaci fotbalového zázemí. Tuto investici máme připravenou, schválenou a intenzivně se snažíme ve spolupráci tělovýchovnou jednotou získat rozhodnutí o dotaci na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Liknavý přístup ministerstva nás brzdí v realizaci této plánované investiční akce, do procesu realizace vnáší otaz-níky, ale věřím, že se vše nakonec podaří.
Dalším významným počinem měsíce srpna byla architektonická soutěž na studii tělocvičny mezi základní a střední školou.
V polovině srpna odborná porota posuzovala pět konkrétních návrhů řešení a doporučila radě města pořadí v soutěži. Vý- sledek této soutěže vám bude prezentován výstavou soutěžních návrhů za účasti autorů a odborné poroty. O termínu vernisáže výstavy vás budeme informovat. Byl jsem velice rád členem této odborné poroty a velice děkuji architektům v porotě za odvedenou odbornou práci se zřetelem na naše požadavky a očekávání týkající se funkčnosti, účelnosti a vzhledu stavby ve vztahu k okolní městské zástavbě.
Měsíc září bude pracovně zaměřen na vypracování strategického plánu na další období. Dovoluji si vás tímto požádat o spolupráci při tvorbě tohoto významného dokumentu vyplněním ankety a zapojením se do dění ve městě.
V tomto měsíci také budeme intenzivně pracovat na přípravě rozpočtu pro rok 2021 a opět po roce si vás dovoluji požádat o vaše návrhy a podněty. Můžete je posílat přímo na mou adresu rostislav.petrak@mestock.cz.
Dále budeme v tomto měsíci projednávat zadání pro výběr zpracovatele studie koncepčního uspořádání kempu Brodský, včetně návrhu rekonstrukce hlavní budovy. Naší snahou je posunout úroveň tohoto zařízení, aby plnilo současné i budoucí potřeby rekreantů a návštěvníků tohoto významného prostoru.
V měsíci září jsme měli v plánu přivítat v našem městě německé přátele z partnerského města Uchte, ale v důsledku možných rizik spojených s šířením onemoc- nění COVID 19 bohužel naši přátelé nepřijedou a návštěvu jsme odložili na jaro příštího roku. V důsledku stejných rizik byly posunuty i termíny společných česko-polských projektů s naším partnerským městem Žabkovice, taktéž do roku 2021. Bohužel ani tradiční setkávání Kostelců nenašlo vhodný termín a mrzí mě, že jsme nemohli vás, reprezentanty našeho města, dovézt do Kostelce u Kyjova, abychom se utkali v přátelské atmosféře s ostatními Kostelci. Příští setkání by mělo být u nás. Věřím, že v příštím roce již situace dovolí, abychom v naší přeshraniční a mezikostelecké spolupráci mohli pokračovat.
Dále mi dovolte, abych i touto cestou poděkoval vedoucí dětské skupiny Veronice Šoulové za její odvedenou práci, která byla oceněna i tím, že naše dětská skupina Vlnka získala známku kvality od Ministerstva práce a sociálních věcí.
Dále bych rád poděkoval všem podporovatelům, sponzorům, účastníkům a divákům 66. ročníku našeho mezinárodního folklorního festivalu. Jsem moc rád, že nebyla narušena tradice a letošní ročník s podtitulem „Návrat ke kořenům“, odkazující na dožínkovou slavnost, byl dalším, i když trochu jiným kamínkem na pomyslné historické šňůrce tohoto festivalu, na který jsme jistě všichni hrdí.
V tomto měsíci nás čeká návrat do běžného pracovního režimu a návrat dětí do škol. Již jsme si zvykli na opatření spojená s výskytem onemocnění COVID 19 a přeji si, aby nová opatření byla racionální, a jsem přesvědčený, že vše dobře zvládneme.
Věřím, že jste prožili hezké léto a s pozitivní myslí vstupujete do podzimního času.
Přeji vám všem hezké podzimní dny a dobrou náladu.
S úctou
Rostislav Petrák, starosta města

Starší články

29. června 2020
Prázdninové slovo starosty
Vážení spoluobčané,dostává se vám do rukou prázdninové dvojčíslo našeho zpravodaje, ve kterém vám přináším informace týkající se aktuálního dění v našem městě.Opět si vás dovoluji informovat o přípravě některých investičních akcí. Začnu od prostředku, tedy od náměstí. 30. června byla lhůta pro podávání nabídek v rámci výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace dočasných úprav náměstí, letos a v průběhu zimy bychom rádi tuto rekonstrukci připravili k realizaci. Dalším rozpracovaným
27. května 2020
Červnové slovo starosty
Vážení spoluobčané,opět po měsíci si vás dovoluji informovat o aktuálním dění na radnici. Postupně se vracíme k normálnímu fungování, jsou otevřené mateřské školy, první stupeň základní školy, umělecká škola a samozřejmě městský úřad. Děkuji vám všem za odpovědný přístup během nouzového stavu a ta-ké děkuji vám, kteří jste pomáhali druhým, ať šitím roušek na náš rouškovník, nebo i jinak.V minulém čísle zpravodaje jsem vás informoval o tom, že nás čeká rozhodování, jak postupovat v projektu reko
24. dubna 2020
Májové slovo starosty
Vážení spoluobčané,již delší dobu se nacházíme v nouzovém stavu a většina z nás si na tento stav způsobený koronavirem zvykla. Děkuji vám všem, že respektujete a dodržujete vydaná nařízení a jste k sobě navzájem ohleduplní. Rád bych touto cestou poděkoval vám všem, kteří šijete roušky, nebo nějakým jiným způsobem pomáháte v této nelehké situaci. Dále děkuji panu Vladimíru Vítkovi ze společnosti PANDA FROST s.r.o., že pro potřeby pečovatelek a záchranných složek města věnoval 400 ks respirátorů
1. dubna 2020
Dubnové slovo starosty
Vážení spoluobčané, máme za sebou mimořádný týden.Nejprve mi dovolte, abych vás srdečně pozdravil.Všichni se nacházíme v situaci, kterou jsme zatím nezažili, a o to více se rychle učíme nové věci. My na radnici máme za sebou perný týden. Čas pro nás běží velice rychle, musíme sledovat aktuální situaci, reagovat na přijatá opatření a následně je buď provést, nebo o nich dále informovat a následně kontrolovat jejich dodržování. Sled událostí byl velice rychlý, bylo to, jako (dovolte mi následujíc
16. března 2020
Informace starosty města z 16. 3. 2020
Vážení spoluobčané,dovoluji si vám poskytnout základní informace týkající se aktuální situace ve městě. Všichni víme, že se nacházíme ve vládou vyhlášeném nouzovém stavu a omezeném pohybu osob. Na základě vyhlášeného nouzového stavu se ve čtvrtek večer sešla městská rada a reagovala na nařízení vyhlašující nouzový stav a je i nadále připravena pružně reagovat na aktuální opatření. Ředitelé uzavřených škol komunikují pomocí svých informačních kanálů s rodiči a žáky. Děkuji tímto za to, že výuka
12. března 2020
Březnové slovo starosty
Vážení spoluobčané,opět po měsíci si vám dovoluji pomocí tohoto zpravodaje poskytnout důležité informace o dění v našem městě.Začnu informacemi, které jsou v tuto chvíli nejdůležitější. Rekonstrukce Jiráskovy ulice začne již tento měsíc. S mnohými z vás, kterých se tato stavba dotýká, jsme se 26. 2. potkali na informačním setkání se zhotovitelem stavby, tedy se zástupci společnosti M-silnice a. s. Věřím, že během nadcházejících devíti měsíců najdeme vždy ta nejlepší řešení při této komplikované
29. ledna 2020
Únorové slovo starosty
Vážení spoluobčané,vstupujeme do nejkratšího měsíce v roce a opět si vám dovoluji přinést aktuální informace z radnice. Začnu těmi lednovými. Od počátku měsíce začala fungovat nově zřízená dětská skupina. Tato dětská skupina s názvem Vlnka má kapacitu dvanáct dětí a v tuto chvíli jsou ještě některá místa volná. Toto zařízení je určeno převážně pro děti maminek, které se potřebují brzy vrátit do práce, například na částečný úvazek či pouze na některé dny v pracovním týdnu. Dětská skupina sídlí v
17. prosince 2019
Novoroční slovo starosty
Vážení spoluobčané,jsme na počátku roku s dvěma dvacítkami za sebou, či před sebou a opět vám píši, co máme za sebou a hlavně co před sebou. 5. 12. na zastupitelstvu města jsme společně s většinou zastupitelů schválili rozpočet na tento rok. Je velice ambiciózní v inves- ticích. Podařilo se připravit velké investiční akce, které se budeme snažit zrealizovat. Tento měsíc budeme znát výsledek výběrového řízení na rekonstrukci Jiráskovy ulice a na konci ledna bychom měli vědět, jestli projekt reko
29. listopadu 2019
Vánoční slovo starosty
Vážení občané našeho města,opět po měsíci se vám dostává do rukou městský zpravodaj, tentokrát vystrojený v adventním hávu. Ještě než se plně ponoříme do adventního času, dovolte mi, abych se ohlédl do listopadu. Listopad se nesl v duchu 30. výročí sametové revoluce. V našem městě jsme si toto významné výročí připomínali při několika příležitostech. Komise rady města pro kulturní a spolkovou činnost ve spolupráci s městským kulturním střediskem pro nás všechny připravila velice zajímavý svátečn
31. října 2019
Listopadové slovo starosty
Vážení spoluobčané,měsíc listopad je každoročně měsícem finalizace rozpočtu města pro další rok. I letos nás čeká hodně práce s přípravou tohoto nejdůležitějšího dokumentu města. Tvorba rozpočtu vychází z akčního plánu města, z aktu- álních potřeb oprav a současné finanční situace. V roce 2020 a dalších letech čeká naše město řada velkých investic, které máme dokumentačně připravené. V tomto roce byl velkým problémem nedostatečný zájem staveb- ních firem o stavební zakázky. Z tohoto důvodu se v
25. září 2019
Říjnové slovo starosty
Vážení občané našeho města,dovolte mi, abych vám opět po měsíci přinesl několik informací z radnice.V měsíci září proběhla řada oprav a také jsme pokročili v některých investicích. Jistě jste si všimli nových chodníků ve Lhotě u školy, je dokončena část chodníku Na Skalce, chodníky v ulici Větrník a Generála Kratochvíla a započala výstavba nového chodníku od brány kempu Brodský na hráz. Tuto dotovanou výstavbu bude provádět firma Silvagro s.r.o. za vysoutěženou cenu 1,2 mil Kč. Dále je započato