Sloupek starosty

30. listopadu 2023

Prosincové slovo starosty

Vážení a drazí občané našeho města,

jako každý měsíc vás chci informovat především o dění v našem městě a na radnici. V měsíci listopadu jsme se na městském úřadě soustředili především na přípravu rozpočtu na rok 2024 a pokračování v probíhajících investičních a údržbových pracích, naplánovaných k dokončení nebo i zahájení ještě v tomto roce. Nyní je rozpočet pro příští rok připraven pro schválení na prosincovém zasedání zastupitelstva. I když je rozpočet schodkový, věřím, že je sestaven tak, abychom se v následujícím období mohli věnovat důležitým úkolům, které trápí nejen nás na úřadě, ale i vás občany. I pro letošní rok byl rozpočet sestaven jako schodkový, přesto jsme nebyli nuceni žádat o úvěr. Je tomu tak částečně proto, že některé akce budou dokončeny v příštím roce. Podstatnější ovšem je, že byly nakonec vysoutěženy za nižší cenu než se původně předpokládálo. Ne vždy je však takový postup ideální, proto se v případě nutnosti využít úvěr pokusíme vynaložit takto poskytnuté finance co nejúčelněji.

Zároveň v uplynulém měsíci probíhaly práce na hlavních investičních akcích letošního roku. Bylo dokončeno provedení úprav náměstí, které by v tuto chvíli mělo být připravené ke slavnostnímu otevření společně s rozsvícením vánočního stromu v neděli 3. prosince. Věřím, že většině z vás se celková oprava náměstí ve svém konečném vzezření líbí. Až nám na jaře rozkvete i bohatá květinová výzdoba a ožije vodní prvek v dolní části náměstí, stane se tento prostor bezpochyby plnohodnotným a příjemným místem k setkávání a případnému posezení.

Finišují i práce na rekonstrukci ul. Letná, kde sice z důvodu ztížených prací v horní části ulice nedojde k úplnému dokončení, ale akce bude dokončena tak, aby bylo možné zajištění obslužnosti a příjezdu k domovům ve valné většině této oblasti. Z větších akcí bude vlivem povětrnostních podmínek přerušena i rekonstrukce volejbalových kurtů, které budou pokračovat, jakmile to povětrnostní podmínky dovolí. Také by měla být dokončena rekonstrukce vodojemu ve Žďáře. V zimních měsících by měla začít i rekonstrukce hlavní budovy v areálu kempu Brodský. Budeme také připravovat žádost o dotaci na revitalizaci parku A. B. Svojsíka a řadu dalších větších či menších akcí dle doufám schváleného rozpočtu.

Jelikož nám začne také adventní čas, který vyvrcholí vánočními svátky, pracovníci technických služeb provedli vánoční výzdobu města, postavení jesliček a přípravu pro rozsvícení vánočního stromu, ke kterému dojde, jak bylo uvedeno výše, 3. prosince a na které jste všichni zváni. Pro řadu z nás tento adventní čas představuje nejen čas rozjímání a klidu, především v duši, ale bohužel i čas shonu, úklidů domácností a dohánění restů, které chceme ještě do Vánoc a konce roku dohnat. Pokud vás bude tento shon přemáhat, vzpomeňte si na začátek tohoto odstavce a na to, co mají vánoční svátky spolu s adventem představovat. Zklidněte své kroky, važte si společných chvil mezi blízkými a věřte, že vám nic z toho, co jste nestihli, neuteče.

Přeji vám všem krásné, klidné a spokojené prožití vánočních svátků, hezkého silvestra a šťastné vykročení do nového roku. Roku, který, jak doufám, bude snad i novým začátkem toho lepšího nejen v nás, ale i ve společnosti.

Všem občanům města vše dobré přeje Tomáš Prouza

 

Adventní čas

Mráz vypůjčil si mlžné závoje,
přírodě oblékl bělostný šat,
tou krásou srdce se zachvěje,
vše má svůj rytmus a neměnný řád. 

Tak zase rok dopisuje řádky,
dny rychle ztrácí svůj jas, 
před námi jsou jen vánoční svátky 
a krásný adventní čas. 

Ulice tisíci světel zazáří, 
aby ten zbylý čas rozsvítily,
snům girlandy věsíme na zápraží, 
to aby žádný práh neminuly. 

Snad každý dům pohodou naplní
a všichni zvolníme své kročeje, 
najdeme v sobě lásku a souznění, 
ze srdcí roztají všechny závěje. 

 

Starší články

25. října 2023
Listopadové slovo starosty
Vážení občané Červeného Kostelce,uběhl nám další měsíc a jsme tu opět s naším „Zpravodajem“, jehož nedílnou součástí je i „Slovo starosty“. Počasí nám v průběhu září přálo – v mnoha ohledech bylo stále spíše letní – což přispělo k úspěšnému průběhu nejen celé řady kulturních i sportovních akcí, ale také akce investiční díky tomu dostaly ten správný spád.Za ty kulturní bych rád vyzdvihl Medový den v zahradní kavárně TREES, kde za uspořádání patří dík našim včelařům. Myslím, že právě včelaři jsou
25. září 2023
Říjnové slovo starosty
Vážení občané Červeného Kostelce,uběhl nám další měsíc a jsme tu opět s naším „Zpravodajem“, jehož nedílnou součástí je i „Slovo starosty“. Počasí nám v průběhu září přálo – v mnoha ohledech bylo stále spíše letní – což přispělo k úspěšnému průběhu nejen celé řady kulturních i sportovních akcí, ale také akce investiční díky tomu dostaly ten správný spád.Za ty kulturní bych rád vyzdvihl Medový den v zahradní kavárně TREES, kde za uspořádání patří dík našim včelařům. Myslím, že právě včelaři jsou
4. září 2023
Zářijové slovo starosty
Vážení občané Červeného Kostelce,máme za sebou prázdniny a dovolené, začíná nový školní rok a vracíme se pomalu ale jistě do běžného života. S končícím létem můžeme zcela jistě prohlásit, že jsme zažili plnohodnotné, kulturně, sportovně, ale i spo- lečensky naplněné letní prázdniny. Akcí přes léto bylo skutečně hodně a myslím, že každý, kdo si chtěl najít nějakou aktivitu, si tu svoji našel. Pravda, jsou mezi námi jedinci, kteří si myslí, že pokud nejsou tyto aktivity zadarmo jako by nebyly, al
30. června 2023
Prázdninové slovo starosty
Vážení občané Červeného Kostelce, měsíc červen byl opět bohatý na události. Hned na jeho začátku jsme s kolegou místostarostou Jiřím Regnerem a paní ředitelkou ZŠ Lhota Mgr. Renatou Jakubíkovou otevírali nové hřiště pro školní družinu. Více si o tom můžete přečíst v samostatném článku přímo od paní Jakubíkové.Ve stejný den proběhla další výjimečná událost. Celorepubliková akce Noc kostelů měla letos v našem městě jedinečný charakter. Z důvodu oprav kostela sv. Jakuba Většího se Římskokatolická
30. května 2023
Červnové slovo starosty
Vážení občané Červeného Kostelce,za sebou další jarní měsíc a pomalu ale jistě se blížíme, i když to tak teplotně nevypadá, k létu. I když se zdá, že vzhledem k chladnějšímu počasí v jarních měsících, vč. května nevyjímaje, se příroda probouzí trochu pomaleji, všichni, kdo máme zahrady a zahrádky, nevyjímaje ty, kteří se snaží uklidit kolem domu, nebo dům přestavují, jsme v plném pracovním nasazení. Přestože jsem se již několikráte v předchozích „slovech starosty“ snažil apelovat na vzájemnou o
25. dubna 2023
Květnové slovo starosty
Vážení občané Červeného Kostelce,když použiji formulaci z Wikipedie, co je jaro, jaro je jedno ze čtyř ročních období, v mírném pásu se vyznačuje začátkem vegetativní aktivity rostlin a zvýšením aktivity živočichů. Prodlužují se dny, otepluje se. Jinými slovy, už ne tak řekněme odbornými, skončila zima a příroda se probouzí k životu. Začíná růst tráva, stromy se obalují listím, vše se zelená. Pro mě osobně je to nejhezčí roční období, přestože nejen pro mne, ale pro nás všechny začíná období zv
31. března 2023
Dubnové slovo starosty
Vážení občané Červeného Kostelce,období zimy, které na většinu z nás působí dosti pesimistickým a smutným dojmem (vyznavači zimních sportů prominou), je za námi a o své slovo se přihlásilo jaro. Zima se tak jako každý rok asi jen tak nevzdá své vlády, nicméně můžeme s větší nadějí a optimismem vyhlížet teplejší a příjemnější období roku. Pro mnohé z nás začnou i práce na našich zahradách a kolem našich příbytků. I z tohoto pohledu bych chtěl opět apelovat na vaši ohleduplnost a toleranci, jak s
27. února 2023
Březnové slovo starosty
Vážení občané Červeného Kostelce, únor bývá nejstudenějším měsícem v roce. Lyžaři se těší na nadílku sněhu. Děti na zimní radovánky. A ti, co zimu moc nemusí, se těší na její konec. Tento rok nám myslím zima ukázala spíše svoji přívětivou tvář, především s ohledem na teploty a na spotřeby paliva a ceny za vytápění. Můžeme však také trochu upravenými slovy klasika říci, že „tento způsob zimy zdá se mi poněkud nešťastným“. Vím, napsal jsem, že jsme alespoň uspořili za teplo, ale pro přírodu, naše
31. ledna 2023
Únorové slovo starosty
Vážení občané Červeného Kostelce,máme za sebou první měsíc tohoto roku, a přestože patří k zimním měsícům, zimy jsme se dočkali až v jeho závěru. Většinou to vypadalo spíše na příjemné jaro. Určitě z toho neměli radost lyžaři, kteří si snad spraví chuť v únoru, nicméně to zcela určitě přineslo úspory na údržbě silnic a chodníků a samozřejmě úspory na energiích spojených především s vytápěním našich domovů. První dny nového roku pro úřad znamenaly především bilancování minulého roku. Zde bych rá
2. ledna 2023
Lednové slovo starosty
Vážení občané Červeného Kostelce,konec roku patří k těm dnům, kdy bilancujeme a připravujeme se na další období. Finišujeme s tím, co jsme chtěli v daném období vykonat, a plánujeme, co uskutečníme v období následujícím. Dáváme si předsevzetí, která bychom rádi naplnili, ale ne vždy se to podaří, a zároveň před sebe stavíme úkoly, které při jejich naplnění pomohou nám i řadě lidí v našem okolí. Doufám, že řada takových úkolůse objevila i v rozpočtu města na rok 2023, jehož příprava a následné s
30. listopadu 2022
Prosincové slovo starosty
Vážení a drazí občané našeho města,jako každý měsíc, tak i tento vás chci informovat o dění na radnici a v našem městě. V měsíci listopadu jsme se na městském úřadě soustředili především na rozjezd nového volebního období a s tím spojenou tvorbu a sestavování jednotlivých výborů, komisí, řídících a poradních orgánů města, tvorbu základních dokumentů, důležitých pro chod města, a pokračování v probíhajících investičních a údržbových pracích, naplánovaných k dokončení neboi zahájení ještě v tomto