Sloupek starosty

28. dubna 2017

I práce může navodit pocit štěstí

Hezký májový den milí spoluobčané.

  Čeká nás jeden, dle mého názoru, z nejkrásnějších měsíců v roce. Definitivně jsme se rozloučili se zimou a příroda nabírá na plné síle.

  V květnu nás čekají dva státní svátky. Nejprve prvního května Svátek práce a o týden později osmého Den vítězství – nad fašismem a ukončení II. Světové války. Dovolte mi malé zamyšlení nad oběma svátky společně. 8. května 1945 kapitulovalo fašistické Německo a zavládly okamžiky štěstí, radosti, chutě do života a možná u většiny lidí i chutě do práce.

  Dle mého názoru je u části populace štěstí spojeno i s prací. Možná se to bude někomu z vás zdát úsměvné, ale pokud si vzpomenete na chvíle, kdy jste složili nějakou zkoušku, nebo jste dokončili práci, kterou jste chtěli ten den udělat, pak se dostavuje chvíle spokojenosti a štěstí. I já tyto chvíle prožívám a čím těžší ten úkol je, je na něj dostatek sil a podaří se ho splnit, tím větší pocit spokojenosti se dostaví.

  Dovolím si přidat jednu osobní vzpomínku z dětství. Pocházím z vesnice v jižních Čechách. Můj děda s babičkou, i v době jednotných zemědělských družstev, po práci hospodařili na své zemědělské usedlosti. Pro chov králíků, koz a hlavně ovcí je potřeba na zimu nasušit dostatek sena. A právě když stihnete uklidit fůru sena z louky domů a přitom vás při práci popohání blížící se letní bouřka, pocit štěstí se může dostavit.

  V mé paměti zůstává vzpomínka na mého přísného dědu, jak sedíme na lavičce na zápraží, prší, seno máme složené pod střechou na půdě nad maštalí a právě v tuto chvíli jsme měli společný pocit štěstí z dobře vykonané (i když třeba pro někoho z vás nevýznamné) práce a v očích mého přísného dědy (k sobě i k ostatním) jsem to štěstí viděl.

  Myslím si, že je jedno jestli se jedná o fůru složeného sena, vysázení lesa, dopsání knihy, vyfocení krásného okamžiku, postavení domu, namalování obrazu, uvaření oběda, nebo pomoci druhému. Každý máme to své pracovní štěstí trochu jiné a přitom stejné.

  Dalším štěstím je to rodinné. Mojí ženě a mně se v březnu narodil syn. Otcové, kteří byli u porodu svých dětí, jistě potvrdí jak se štěstí dostaví v okamžiku, kdy vaše dítě přijde na svět a poprvé ho uvidíte a uslyšíte. Děkuji i touto cestou sestřičkám a paní doktorce z Červeného Kostelce, že se vše podařilo. V tomto případě měl Červený Kostelec na porodním sále v Náchodě jasnou převahu.

  To, že můžeme v naší zemi, nebo třeba někde jinde, dělat práci, která nás baví a můžeme ji dělat svobodně, je zásluhou demokracie v tržním hospodářském prostředí. Je důležité, abychom dbali na co nejspravedlnější nastavení pravidel a na jejich dodržování ve stále se měnící společnosti.

  Přeji vám všem šťastné chvíle nejen v měsíci květnu a dobrou náladu.

S úctou Rostislav Petrák

 

Starší články

Čeká nás nový státní svátek
Milí spoluobčané,přeji vám všem příjemný začátek jara a věřím, že jarní slunce ve vás probouzí dostatek energie a pozitivního myšlení. Tentokrát si vám dovolím jen krátce předat aktuální informace. Dám na doporučení své dcery a budu stručnější.Od začátku dubna bude nově otevřena restaurace Divadlo. Přestávka v provozu oblíbeného podniku byla trochu delší, než jsme si všichni přáli, ale jsem přesvědčen, že oprava a úprava interiéru před předáním novému provozovateli byla dobrým řešením. Přeji no
Ohlédnutí za návštěvou prezidenta ČR
Hezký březnový den,tentokrát si dovolím tento úvodník zpravodaje věnovat návštěvě prezidenta České republiky, který nás navštívil 16. února. Protože po Kostelci kolovala řada informací a já na drby obecně nedám, pokusím se vám popsat sled událostí kolem návštěvy hlavy státu v našem městě z mého pohledu.Vše to začalo dopisem od pana hejtmana. Pan hejtman Jiří Štěpán v rámci přípravy třídenní prezidentské návštěvy Královéhradeckého kraje navrhl i návštěvu našeho města. Tento návrh jsem neodmítl z
Děkuji všem za práci odvedenou v r. 2016
Milí spoluobčané,v minulém čísle zpravodaje jsem vás informoval o tom, co nás čeká v roce 2017, a zároveň jsem slíbil, že vás v tomto čísle budu informovat o událostech loňského roku.Začnu největšími akcemi, a to dokončením projektu splaškové kanalizace ve Stolíně a Mstětíně doplněné dešťovou kanalizací a opravou povrchů z velké části v plné šíři vozovky. Tato akce byla doplněna vybudováním kanalizačních přípojek a završená úpravou návsi, kterou ještě musíme dokončit, až nám to počasí dovolí. Z
Co nás tento rok čeká?
Přijměte prosím mé novoroční pozdravení vám všem.Je začátek nového roku a čeká nás ten dvoutisící sedmnáctý. Na prosincovém zasedání zastupitelstva města jsme schválili nejdůležitější bod, a to rozpočet pro rok 2017. Dovolím si tímto vyjmenovat nejdůležitější investice, opravy a akce, které máme pro tento rok naplánované.Začnu přípravou projektových dokumentací jako základu pro realizace do dalších let. Nejdůležitější je příprava projektu rekonstrukce Sokolské ulice. Rádi bychom letos získali s
Přeji všem klidné prožití adventu
Hezký prosincový den milí spoluobčané,ještě než přejdu k adventnímu času a vánočnímu přání, dovolte mi, abych se trochu ohlédl do měsíce listopadu. Mimo hektického pracovního měsíce spojeného s přípravou rozpočtu bych rád vzpomněl některé společenské události.Začnu tou smutnou. 19. listopadu zemřel ve věku 88 let pan Luboš Vejr, dlouholetý zaměstnanec a také zastupitel města Červený Kostelec. Jako investiční technik města se podílel na celé řadě staveb. Jednalo se například o stavbu školky Větr
Dokončujeme velké investiční akce
Milí spoluobčané, dovolte mi, abych vám opět prostřednictvím sloupku starosty sdělil několik informací o dění na radnici.Nejprve mi dovolte, abych vás informoval o investičních akcích, které jsou dokončeny, nebo je dokončujeme. Nejrozsáhlejší stavbou tohoto roku bylo vybudování kanalizace ve Stolíně a Mstětíně včetně přípojek. K dotované splaškové kanalizaci (dotace Ministerstva zemědělství) jsme přiřadili kanalizaci dešťovou a celou akci jsme završili vybudováním nových povrchů vozovek. Moment
Čeká nás příprava na další rok
Hezký říjnový den, milí spoluobčané.Vstupujeme do podzimního času a pomalu se připravujeme na zimu. Věřím, že se vám na vašich zahradách urodilo a daří se vám úrodu sklidit.Na radnici začínáme přípravu rozpočtu na rok 2017. Shromažďujeme od příspěvkových organizací a odborů města podněty a podklady, abychom finančně připravili činnosti, opravy a investice, které budou mít prioritu v příštím roce. Tento plán je velmi důležitý a určuje směr a tempo práce v dalším roce. Nezbytné pro tvorbu tohoto
S babím létem vrcholí stavební sezona
Hezký zářijový den vám všem.Jsme na přelomu léta a podzimu, a tak si dovolím se nejdříve ohlédnout. Máme za sebou největší kulturní akci, kterou pořádáme v našem městě, a to 62. ročník mezinárodního folklorního festivalu.Letošní ročník zahájil koncert skupiny Čechomor a vysoká návštěvnost, kdy areál doslova praskal ve švech, hovoří o dobré volbě a skvělé propagaci. Dle rozhovorů s vámi pouze vyplynulo, že mohl být koncert o trochu delší, bohužel nebylo možné sjednat delší festivalové vystoupení
Přeji příjemné léto s rodinou i přáteli
Milí spoluobčané, již podevatenácté píši úvodní slovo našeho zpravodaje, tentokrát pro prázdninové dvojčíslo. Protože probíhá mistrovství Evropy ve fotbale a jako člověk, který měl se svým životem 25 let spojený právě tento sport, si dovolím toto úvodní slovo věnovat tomuto fenoménu.Fotbal je týmová hra, která dává mnoha lidem planety radost ze života, osobní identitu a jako férové klání dává jisté modely chování i pro společenský život. Jasně dané hřiště, jasná, obecně známá pravidla a rozhodč
Město podpoří opravy ulic i sportovní vyžití občanů
Hezký červnový den, milí spoluobčané.Přicházím k vám opět po měsíci s několika slovy. Rád bych vás tentokrát informoval o některých projektech. V posledním měsíci jsme s mými kolegy radními a členy komise architektury urbanismu a rozvoje města diskutovali o tom, jak občany přizvat k přípravě některých projektů. Nejvíce aktuální je společný projekt Správy a údržby silnic Královehradeckého kraje a města Červený Kostelec, a to rekonstrukce ul. Sokolská. Je zpracován základní koncept, je vybrán pro
Udržujeme spolupráci s partnerskými městy a médii
Hezký květnový den, milí spoluobčané.Čeká nás nejkrásnější jarní měsíc a věřím, že se na něj těšíte stejně jako já.V dnešním úvodníku tohoto zpravodaje bych se rád vrátil k dubnové návštěvě ze švýcarského partnerského města Küsnacht. V pátek 22. dubna jsme přivítali švýcarskou delegaci v čele se starostou Marcusem Ernestem v našem městě. Skoro již pětadvacetiletá spolupráce našich měst je ukotvena ve vzájemných vztazích jak pracovních, tak osobních. V roce 1992 přijeli Švýcaři do naší republiky