Sloupek starosty

29. dubna 2021

Květnové slovo starosty

Vážení občané našeho města,
opět po měsíci vychází městský zpravodaj, tentokrát ve svém květnovém vydání, a přináší vám nové informace o dění v našem městě.
Tak jak jsem naznačoval v minulém čísle zpravodaje, stavební sezona se rozbíhá, i když letošní dubnové počasí s častým sněžením některé termíny venkovních prací oddalovalo. Jsem rád, že se podařilo dokončit úpravy terénu pro zeleň v ulici Jiráskova – Horní Kostelec a dostáváme se k úplnému dokončení této bezmála tříkilometrové ulice. Se společností Průmstav Náchod s.r.o. jsme zahájili práce na rekonstrukci fotbalového zázemí a také jsme této firmě předali staveniště veřejného prostranství mezi školami. Obě tyto akce nás budou provázet celý tento rok. Fotbalové zázemí by mělo být dokončeno v březnu příštího roku, stavební práce prostoru mezi školami budou dokončeny v prosinci a celá akce bude završena výsadbou zeleně na jaře příštího roku. Tato stavba se nás všech bude bezprostředně dotýkat. Věřím, že vše dobře zvládneme a prosím o vaši trpělivost a shovívavost. Dále startuje rekonstrukce vodárny, kterou bude provádět společnost Vodaservis s.r.o. Staveniště bylo předáno a stavba by měla být do konce tohoto roku dokončena. Z investic letošního roku zbývá vybrat dodavatele a zhotovitele nafukovací sportovní haly, která bude v zimním období na dvou tenisových kurtech. O výsledku výběrového řízení vás budeme následně informovat. Z velkých oprav začala oprava fasády bytového domu č.p. 411 a 412 „velká bedna“, kterou provádí Delta Velké Poříčí s.r.o., a jsem rád, že i tento velký dům dostane nový slušivý kabát v barvě slonové kosti. Dále dokončujeme výběr dodavatele elektroinstalace a oken do ZŠ Lhota. Původní vítěz výběrového řízení od zakázky odstoupil, a tak budeme posuzovat v pořadí další nabídky z tohoto výběrového řízení. Také započaly opravy chodníků a hned jsme se obrazně řečeno zasekli. V Husově ulici jsme dodatečně k opravě chodníku přiřadili i opravu vodovodního řadu v délce cca 80 metrů. Za vzniklé zdržení se omlouváme, ale řešit obě opravy společně je jistě správné. Dále pokračujeme v projektu na tělocvičnu při ZŠ V. Hejny. Studie od společnosti Aoc architekti s.r.o. bude brzy dokončena a následně zveřejněna na webu města v sekci investiční akce. Také je dokončena koncepční studie na využití kempu Brodský a studie hlavní budovy kempu od autorského týmu akad. arch. Michala Šrámka. Studii si můžete prohlédnout na webu města v sekci rozvoj města. Intenzivně pracujeme na přípravě architektonické soutěže na dlouhodobější řešení širšího centra města. Nyní posuzujeme nejvhodnější způsob soutěže a tvoříme zadání. Zároveň pokračuje příprava projektové dokumentace na dočasné úpravy náměstí.

Dále si vás dovoluji požádat, abyste i vy napomohli lepšímu třídění odpadů v našem městě. Červený Kostelec má v třídění velice dobré výsledky a věřím, že sběr papíru a plastu přímo z domácností ještě třídění vylepší. Z dotovaného projektu vám nabízíme zdarma žluté a modré popelnice. Paušální poplatek na tříděný odpad zůstává stále stejný. Barevnou popelnici postačí jedenkrát za měsíc vyndat před váš dům. Věřím, že tyto barevné popelnice přímo u vás budou pro vás pohodlnějším a jednodušším řešením. Více se dočtete na straně 2 a 3 tohoto zpravodaje.

Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval pracovníkům odboru místního hospodářství a městskému zahradníkovi za péči o květinové záhony, které i letos napomohly k lepší náladě mnoha z nás. Tako květinová výzdoba města bude základním prvkem „Jarní slavnosti cibulovin 2021“ pořádané holandskou společností Verver Export bv.

Také jsem velice rád, že se podařilo rozběhnout projekt „Příběhy našich sousedů“ od Post Bellum – paměť národa, kdy žáci ZŠ Václava Hejny zaznamenávají příběh našeho souseda Jana Stieranda. Projekt bude dokončen na konci školního roku a následně bude představen veřejnosti. Děkuji touto cestou Janu Stierandovi, že se o svůj příběh podělil.

Situace ve společnosti je dle mého názoru napjatá, ale věřím, že pandemie koronaviru bude s vyšší proočkovaností nadále ustupovat, politická situace se s novými parlamentními volbami uklidní a stabilizuje. Domnívám se, že je potřeba v této situaci postupovat s rozvahou, rozumem a odpovědností každého z nás. Přeji vám všem slunečný květen, pevné zdraví, zdravou mysl a dobrou náladu.

S úctou Rostislav Petrák (starosta města)

Starší články

23. března 2021
Dubnové slovo starosty
Vážení občané našeho města,opět po měsíci se vám dostává do rukou náš zpravodaj, ve kterém vám přinášíme aktuální informace o dění v našem městě a o práci na radnici.V březnu jsme dokončovali přípravy na novou stavební sezonu. Nebylo to opět jednoduché, někteří vybraní dodavatelé nám neposkytli součinnost, což znamená, že přehodnotili své aktuální možnosti a od svých nabídek odstoupili. Toto se týkalo zhotovení fotbalového zázemí, kdy společnost Stavrecon Pardubice s.r.o. odstoupila a nyní jedn
22. února 2021
Březnové slovo starosty
Vážení občané našeho města,jsme na začátku jara, dny se prodlužují a věřím, že i ve vašich životech je více slunce, než bylo v zimě.Stále prožíváme složité období spojené s koronavirovou pandemií a řada z nás pociťuje únavu z tohoto času nejistoty, mnohokrát způsobenou ztrátou životů někoho z rodiny či okruhu přátel. Dovolte mi, abych i touto cestou vzpomenul na dva muže, významné osobnosti, kteří již s námi nebudou sdílet život v na-šem městě. V lednu zemřel Ing. Čeněk Hubka první místostarost
25. ledna 2021
Únorové slovo starosty
Vážení občané našeho města,srdečně vás touto cestou zdravím a věřím, že v této nelehké době se dobře vypořádáváte s tím, co vám život přináší.Onemocnění Covid 19, nařízení a omezení proti jeho šíření nás doprovázejí již dlouhou dobu. Je to velice nepříjemné a věřím, že právě očkování je tou správnou cestou, jak společnost a rizikové skupiny v ní ochránit. I z tohoto důvodu vám doporučuji, abyste se po konzultaci s vaším lékařem případně nechali očkovat. Na straně šest tohoto zpravodaje se dočte
17. prosince 2020
Novoroční slovo starosty
Vážení občané,dostává se vám do rukou první číslo zpravodaje letošního roku. Jak jsem již avizoval v minulém vánočním zpravodaji, zastupitelstvo našeho města na svém prosincovém zasedání schválilo rozpočet pro rok 2021. Cekem jsou plánovány příjmy v hodnotě cca 175 milionů korun a celkové výdaje v hodnotě 303 milionů korun. Do tohoto rozpočtu zapojujeme 83 milionů úspor a dále je v plánu si v průběhu roku vzít, po období bez významného dluhu, úvěr ve výši 45 milionů korun. Tento rozpočet zahrnu
26. listopadu 2020
Vánoční slovo starosty
Vážení občané,máme za sebou podzim, který jsme prožili s další koronavirovou vlnou. Řada z našich občanů si onemocněním covid 19 prošla a někteří z nás bohužel v důsledku tohoto onemocnění přišli o někoho ze svých blízkých. Situace nebyla a není jednoduchá, ale musíme se s ní vypořádat. Opět na vás apeluji, abyste zodpovědně dodržovali nařízená opatření. Naše zodpovědnost vede k ochraně nejrizikovější skupiny, a to seniorů. Věřím, že se vzniklou situaci podaří zvládnout, abychom se mohli vrátit
27. října 2020
Listopadové slovo starosty
Vážení občané našeho města,dostává se vám do rukou listopadové vydání našeho zpravodaje, ve kterém se dočtete aktuální informace o dění v našem městě.Nacházíme se v nelehké době. Onemocnění COVID 19 významně ovlivnilo dění i v Červeném Kostelci. Omezování provozu úřadu a uzavírání některých příspěvkových organizací zřizovaných městem, jako jsou školy, MŠ Náchodská, zrušení a omezení volnočasových aktivit v oblasti kultury a sportu významně ovlivnilo a omezilo naše životy. I na radnici máme za s
24. září 2020
Slovo starosty na říjen
Vážení spoluobčané,opět po měsíci se vám dostává do rukou náš městský zpravodaj, ve kterém vám přinášíme aktuální informace o dění v našem městě.Znovu se nacházíme v nejisté době vzhledem k rozšiřování výskytu onemocnění COVID 19. Přichází nová opatření a musíme na ně klidným způsobem reagovat. Proto vás prosím, abyste přijatá opatření dodržovali, opět nosili roušky, dodržovali rozestupy a dezinfikovali si ruce. Naše společná ohleduplnost je základem ochrany té nejrizikovější skupiny seniorů a
31. srpna 2020
Slovo starosty na září
Vážení občané našeho města,opět se vám po dvou měsících dostává do rukou náš zpravodaj, včetně tohoto úvodu, a opět se pokusím poskytnout aktuální informace o dění v našem městě.Během prázdninových měsíců pokračovaly práce na plánovaných investicích a op-ravách. Zdárně pokračuje rekonstrukce Ji- ráskovy ulice v požadované kvalitě a plánovaných termínech. Dále byly dokončeny rekonstrukce chodníků u Daliborky a v ulici 5. května od Jána po ulici Školní. Provádí se zateplení domu s pečovatelskou s
29. června 2020
Prázdninové slovo starosty
Vážení spoluobčané,dostává se vám do rukou prázdninové dvojčíslo našeho zpravodaje, ve kterém vám přináším informace týkající se aktuálního dění v našem městě.Opět si vás dovoluji informovat o přípravě některých investičních akcí. Začnu od prostředku, tedy od náměstí. 30. června byla lhůta pro podávání nabídek v rámci výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace dočasných úprav náměstí, letos a v průběhu zimy bychom rádi tuto rekonstrukci připravili k realizaci. Dalším rozpracovaným
27. května 2020
Červnové slovo starosty
Vážení spoluobčané,opět po měsíci si vás dovoluji informovat o aktuálním dění na radnici. Postupně se vracíme k normálnímu fungování, jsou otevřené mateřské školy, první stupeň základní školy, umělecká škola a samozřejmě městský úřad. Děkuji vám všem za odpovědný přístup během nouzového stavu a ta-ké děkuji vám, kteří jste pomáhali druhým, ať šitím roušek na náš rouškovník, nebo i jinak.V minulém čísle zpravodaje jsem vás informoval o tom, že nás čeká rozhodování, jak postupovat v projektu reko
24. dubna 2020
Májové slovo starosty
Vážení spoluobčané,již delší dobu se nacházíme v nouzovém stavu a většina z nás si na tento stav způsobený koronavirem zvykla. Děkuji vám všem, že respektujete a dodržujete vydaná nařízení a jste k sobě navzájem ohleduplní. Rád bych touto cestou poděkoval vám všem, kteří šijete roušky, nebo nějakým jiným způsobem pomáháte v této nelehké situaci. Dále děkuji panu Vladimíru Vítkovi ze společnosti PANDA FROST s.r.o., že pro potřeby pečovatelek a záchranných složek města věnoval 400 ks respirátorů