Sloupek starosty

26. dubna 2019

Májové slovo starosty

Vážení občané našeho města,
jako každý měsíc za posledních čtyři a půl roku otvírám svým článkem pro vás tento městský zpravodaj. Jak se dočtete níže, náš zpravodaj byl za loňský rok oceněn třetím místem v Královéhradeckém kraji v kategorii celobarevného zpravodaje. Rád bych touto cestou právě přes úvodník zpravodaje poděkoval redaktorům za jejich práci. Děkuji Oldřichu Nermuťovi, Tomáši Kábrtovi a Jiřímu Machovi a našemu zpravodaji přeji, aby neztratil nic na svém lesku a byl se svými informacemi u vás doma „stále při ruce“.
Dále bych se rád vrátil ke krajské soutěži neprofesionální filmové tvorby nazvané Český videosalon, která již potřetí zakotvila v našem kině Luník. Mrzí mě, že divácká návštěvnost na této akci nebyla příliš vysoká. V dnešní době může každý z nás natočit nějaké video či film. Každý máme kameru ve svém telefonu a dostupné technologie umožňují natáčet záběry pod vodou nebo pomocí dronu z ptačí perspektivy. Je zřejmé, že se i přes současné technologické možnosti nejedná o jednoduchou disciplínu a že k tomuto tvůrčímu řemeslu je potřeba mnoho dovednosti, umu a v neposlední řadě talentu a citu. Jsem rád, že jsem na závěr tohoto filmového festivalu mohl se zaujetím zhlédnout celovečerní film jednoho z porotců, a to devatenáctiletého Davida Baldy.
Tento mladý muž z Hradce Králové, který se v minulosti účastnil této soutěže filmových amatérů, letos uvedl do kin celovečerní film „Narušitel“ jako spoluautor scénáře, kameraman, producent a režisér v jedné osobě. I tento příklad ukazuje dobrou cestu pro amatérské filmové tvůrce postavené na rovné příležitosti. Děkuji organizátorům i soutěžícím za průběh tohoto ročníku a přeji této soutěži, aby v tom příštím byla bohatší jak na účastníky, tak na diváky.
Také děkuji městskému dechovému orchestru za hezký koncert na Velikonočním jarmarku v Polských Zabkowicích, který byl součástí přeshraničního mikroprojektu „Kultura a sport nás baví“, financovaného z Evropské unie v rámci podpory spolupráce občanů a komunit partnerských měst.
Dále děkuji panu místostarostovi a ostatním zastupitelům za to, že se nám podařilo zřídit nové osadní výbory v Horním Kostelci a ve Lhotě. Také děkuji všem, kteří se zúčastnili ustanovujících jednání, a novým členům výborů děkuji za aktivní osobní přístup. Čeká nás hodně práce a věřím, že se nám bude dařit.
O investičních akcích a opravách pro tento rok jsem vás informoval v minulých číslech, přesto opět připomínám, že nás letos čeká první etapa rekonstrukce Jiráskovy ulice a ulice v Horním Kostelci. Dodavatele budeme znát na přelomu dubna a května a následně vás budeme informovat o termínu a místě veřejného představení tohoto projektu včetně harmonogramu stavby, řešení objízdných tras, dostupnosti školy v Horním Kostelci atd.
Věřím, že vše zvládneme, a předem děkuji za vaši shovívavost a trpělivost.
Přeji vám všem hezký májový čas a dobrou náladu.
S úctou
Rostislav Petrák, starosta

Starší články

27. března 2019
Dubnové slovo starosty
Vážení občané našeho města,opět se vám pokusím úvodním článkem tohoto zpravodaje přiblížit aktuální dění na radnici a připomenout některé události.Jak jsem již psal v minulém čísle, momentálně vrcholí příprava stavební sezony. Máme kompletně vybrané dodavatele oprav naplánovaných pro tento rok jak u domů, bytů, tak u chodníků. Zbývá vybrat dodavatele pro stěžejní investiční akci letošního a příštího roku, a to rekonstrukci Jiráskovy ulice. Výběrové řízení bude vyhodnoceno na konci dubna a věřím
25. února 2019
Březnové slovo starosty
Vážení občané našeho města,opět si dovoluji pomocí tohoto úvodního článku našeho zpravodaje vám poskytnout aktuální informace.Únor byl tradičně měsícem rekapitulace minulého roku a zároveň měsícem příprav nové stavební sezony. Během února jsem navštívil celou řadu spolků a rád jsem na členských schůzích zaznamenal bohatou spolkovou činnost. Jsem rád, že je v našem městě tak pestrá nabídka zájmových činností a moc mě těší, že zavedený dotační program spolkům opravdu pomáhá. O městských dotacích
31. ledna 2019
Únorové slovo starosty města
Vážení občané našeho města,opět využívám úvodníku tohoto zpravodaje, abych vám poskytl další informace o dění v našem městě.Již tradičně se nejprve vrátím k událostem minulého měsíce. V polovině ledna jsme na jednání zastupitelstva schválili smlouvu o spolupráci s Královéhradeckým krajem o společném postupu realizace rekonstrukce Jiráskovy ulice. Tato významná akce je naplánována na roky 2019 a 2020. V březnu, po výběrovém řízení, bychom měli znát dodavatele stavby a předpokládám, že v dubnu ne
2. ledna 2019
V letošním roce nás čeká řada investičních akcí
Vážení občané našeho města,věřím, že jste prožili Vánoce a konec roku 2018 dle vašich představ a odpočinuli jste si. Rád bych v rámci ohlédnutí do prosince loňského roku poděkoval městskému kulturnímu středisku a všem, kteří se podíleli na kulturním programu a vánoční výzdobě v našem městě.Vstupujeme do nového roku a čeká nás plno práce. 6. 12. 2018 zastupitelstvo našeho města schválilo rozpočet na rok 2019. V tomto roce budeme i nadále pokračovat v opravách městských bytů, bude se opravovat Do
14. prosince 2018
Předvánoční slovo starosty a vánoční přání
Vážení občané našeho města,opět si dovoluji na začátku nového volebního období předstoupit před vás pomocí tohoto úvodního článku našeho zpravodaje.Jsem rád, že jsme v rámci ustavujícího zastupitelstva města 1. 11. 2018 zvolili zástupce do finančního a kontrolního výboru zastupitelstva, zvolili jsme městskou radu, místostarostu a starostu. Spolupráce koaličních partnerů (sdružení Spoluobčané, KDU-ČSL a sdružení Město+)je ukotvena v koaliční smlouvě a programovém prohlášení, které si můžete přeč
31. října 2018
Srdečně vás zvu 17. listopadu na připomenutí dne boje za svobodu a demokracii
Vážení občané našeho města,slovo starosty města, které právě čtete, je psáno na rozhraní času. Právě vzpomínáme na založení naší republiky, ohlížíme se 100 let nazpět a zároveň vyhlížíme do budoucnosti. Menší přelomové období je také v našem městě. 1. listopadu bude, dle výsledků hlasů ve volbách, ustanoveno nové zastupitelstvo města a podle výsledků povolebního vyjednávání a dohod bude zvolena rada města, místostarosta a starosta. Jak se říká – bližší košile než kabát – tak začnu tou košilí, n
1. října 2018
Srdečně zvu všechny občany města na oslavy stoletého výročí založení Československa
Vážení občané našeho města,tento měsíčník vychází těsně před volbami do městského zastupitelstva a nadcházející týden bude ten zásadní pro další směřování našeho města. Tento zpravodaj není určen k politické prezentaci, a proto ode mne neočekávejte politická prohlášení. Ta si můžete přečíst jinde, na místech tomu určených. Ve většině mých úvodníků jsem se snažil vás informovat o dění na radnici a přípravách a realizacích investičních akcí, dělal jsem, co mi síly stačily, co mi čas dovolil a je
31. srpna 2018
V září otevřeme dvě zrekonstruovaná hřiště
Vážení občané našeho města,s končícím létem a prázdninami jsme pro vás opět připravili tento městský zpravodaj. Věřím, že jste léto prožili podle vašich představ a ve zdraví přečkali úmorná horka. Čeká nás první školní měsíc a také měsíc předvolební. Pro letošní volby do městského zastupitelstva bude se svou nabídkou před vás předstupovat osm volebních stran či sdružení, což je o jednu více než při minulých volbách. Přeji vám, abyste našli během tohoto měsíce ty nejvhodnější z nabídky kandidátů
29. června 2018
1. místo v soutěži „Čistá obec roku 2017“ je díky vám, občanům
Vážení občané,dovolte mi, abych vás pozdravil i v tomto prázdninovém dvojčísle zpravodaje. Než přikročím k popisu událostí minulých dnů, dovolím si podat následující vysvětlení. Z různých stran se mi donesla informace, že již nechci pokračovat v dalším volebním období ve své práci a že mám domluvenou práci jinou. Tyto informace nejsou pravdivé a mrzí mě, že vznikly a že se šíří. Rád bych v práci starosty pokračoval a dovedl rozpracované projekty v příštím volebním období k realizaci. Neberte to
31. května 2018
Čeká nás náročná oprava vozovky na náměstí a přilehlých ulicích
Vážení spoluobčané,měsíc uplynul a opět přicházím s informacemi z radnice. Stavby se rozeběhly a konečně můžeme pracovat i v terénu při dozorování staveb a opět vidíme hmatatelný výsledek práce mnoha lidí. Opěrná gabionová zeď v ulici Lánská, postavená z kvalitního, odolného pískovce, dle mého názoru vhodně zapadá do materiálových zvyklostí našeho města. Dokončujeme opravu kapličky v Lipkách, která bude přibližně v polovině srpna vysvěcena. V Olešnici proběhla oprava autobusových zastávek (u Un
30. dubna 2018
Vybavenost našeho města chceme posunout na úroveň švýcarských partnerů
Vážení občané našeho města,opět si dovoluji v úvodníku tohoto zpravodaje vám podat několik informací týkajících se aktuálního dění v našem městě. V minulém čísle jsem se obsáhle věnoval startu stavební sezony a nyní bych rád pouze doplnil nové skutečnosti. Rekonstrukci víceúčelového hřiště „házená“ bude provádět červenokostelecká firma Stako s.r.o. (do 30. 8. 2018). Opravu  ulice Na Strži a komunikaci ze Skalky do Olešnice provede do 31. 7. 2018 společnost Strabag a.s. Jsme na počátku stavební