Sloupek starosty

24. března 2020

Slovo starosty z 22. března 2020

Vážení spoluobčané, máme za sebou mimořádný týden.
Nejprve mi dovolte, abych vás srdečně pozdravil.
Všichni se nacházíme v situaci, kterou jsme zatím nezažili, a o to více se rychle učíme nové věci. My na radnici máme za sebou perný týden. Čas pro nás běží velice rychle, musíme sledovat aktuální situaci, reagovat na přijatá opatření a následně je buď provést, nebo o nich dále informovat a následně kontrolovat jejich dodržování. Sled událostí byl velice rychlý, bylo to, jako (dovolte mi následující příměr) když zastavujete rozjetý autobus. Za normálních okolností sledujete silnici, hledáte nejefektivnější, nejrychlejší a pro cestující nejhezčí cestu. Staráte se o to, aby vše včetně motoru dobře fungovalo, autobus byl hezký a uklizený, byl dostatečný přísun i zásoba paliva, dobrého pití, aby byla jízda plynulá, zajímavá, vyhýbáte se dírám na silnici, prostě aby byli všichni spokojeni. Každou generaci čeká nějaký společný úkol a ten náš myslím přišel. Pomyslný jedovatý mrak je tady a začalo kapat, museli jsme sundat nohu z plynu a jet pomaleji, ale stále jsme chtěli jet tam, kam jsme měli namířeno. Pak začaly červeně svítit všechny semafory, déšť přidal na síle a museli jsme začít brzdit, nejprve pomalu a pak ze všech sil. Myslím, že se některým z nás začalo dělat špatně, jiní se probudili, někteří začali nadávat, jiní začali pomáhat řidičům, kteří si málem rozbili hlavu o čelní sklo. Autobus se zastavil.
Nyní je čas zůstat na svých místech, pořádně se vydýchat, zamačkat boule, těm, kteří nevědí, co se stalo, vše vysvětlit, být k sobě ohleduplní, shovívaví, vzájemně si opatrně pomáhat. Pro potraviny posílat jen některé v ochranném kabátě proti jedovatému dešti. Těm, kteří neměli kabát a již na ně káplo, zatáhnout záclonky, pustit více topení, aby se usušili sami a ty deštěm promočené poslat do specializované sušárny. Dveře autobusu jsou stále otevřené, dovnitř neprší, a kdo chce nastoupit, toho se ptáme, jestli měl deštník, jestli nepotkal promočené kamarády a pokud je vše fajn, tak ho pustíme dál, na své místo. Náš červený autobus bude na zastávce s názvem Jaro 2020 chvíli stát, nevíme jak dlouho, nevíme, jestli nebudeme muset přivřít dveře, nebo je úplně zavřít. Jsme rádi, že v autobuse sedí krejčí, který umí některé ochranné kabáty šít a jiné sehnat, také je mezi námi mnoho domácích švadlen, doktor, učitel, pekař, zelinář, opravář, máme svou vodu z vlastní velké cisterny a každý z nás si vypěstuje něco málo ve svém květináči u okna. Nejsme na tom zas tak zle, jen je potřeba, aby si každý plnil své povinnosti, snažil se být k ostatním, kteří sedí přímo vedle, nebo i trochu dál, ohleduplný, milý aby i na dálku posílal ostatním pozdrav, milý pohled, nebo něco málo ze svého květináče pečlivě zabalené ve sterilním obalu. Všichni čekáme na zázračný americký či japonský paprsek, který jedovatý mrak rozežene, nebo musíme počkat, až mrak přejde dál. Dou-fám, že nebude dlouho pršet, ale pokud ano, je na každém z nás, aby se z našeho autobusu nestala ponorka plná rozzlobených a ustrašených lidí, ale loď, jež umí plout s posádkou, která si zpívá. Omlouvám se, že jsem se nechal unést myšlenkou a fantazií, jsem trochu přetažený. Pokud by někdo z vás chtěl pokračovat další kapitolou, tak mi ji prosím pošlete.
Už zase chvíli normálně. Moc bych chtěl poděkovat místostarostovi Jirkovi Regnerovi za velice pracovitý a obětavý přístup. Společně s Jirkou chceme poděkovat vám všem, že respektujete nařízená opatření, a prosím vás, abyste sledovali aktuální vývoj. Pomocí městských webových stránek i rozhlasem vám budeme tyto důležité informace sdělovat, infor- mace prosím sledujte a opatření prosím dodržujte. Děkujeme touto cestou radním za rychlé rozhodování při videokonferencích, děkujeme Markétě Šolcové za pozitivní nápady a zasazení stromu „rouškovníku“ před naší radnicí. Děkujeme paní Veronice Šoulové a dalším z dětské skupiny Vlnka i vám všem doma u šicích strojů za šití roušek. Děkujeme tajemníkovi úřadu Petru Fišerovi za organizaci rychlých změn, děkujeme Michalu Tošovskému za komunikaci a koordinaci pomoci seniorům. Děkujeme Jiřímu Machovi za zajišťování okamžitého informování občanů pomocí webu a mobilního rozhlasu, děkujeme veliteli městské policie, všem strážníkům a hasičům za akceschopnost a osobní nasazení, děkujeme pracovníkům městského úřadu a městského kulturního střediska v čele s Tomášem Šimkem nejen za dobrovolnickou pomoc. Děkujeme řediteli firmy Batist Medical a.s., Tomáši Mertlíkovi, za úzkou spolupráci, materiální pomoc a poskytnutí roušek občanům našeho města. Také děkujeme řediteli Miroslavu Wajsarovi a celé Oblastní charitě za úzkou spolupráci a zajištění mobilní pečovatelské služby a péče o seniory. V neposlední řadě děkujeme Petru Mědílkovi a firmě Protec plus s.r.o. za materiální pomoc.
V závěru mi dovolte, abych vás požádal o pozitivní myšlení, modlitbu, nebo cokoliv, co vás dobrého napadne, abychom vše dobře přečkali a zase se osobně setkali.
Držme si na dálku palce.
Srdečně vás zdraví
Rosťa Petrák, starosta města

Starší články

16. března 2020
Informace starosty města z 16. 3. 2020
Vážení spoluobčané,dovoluji si vám poskytnout základní informace týkající se aktuální situace ve městě. Všichni víme, že se nacházíme ve vládou vyhlášeném nouzovém stavu a omezeném pohybu osob. Na základě vyhlášeného nouzového stavu se ve čtvrtek večer sešla městská rada a reagovala na nařízení vyhlašující nouzový stav a je i nadále připravena pružně reagovat na aktuální opatření. Ředitelé uzavřených škol komunikují pomocí svých informačních kanálů s rodiči a žáky. Děkuji tímto za to, že výuka
12. března 2020
Březnové slovo starosty
Vážení spoluobčané,opět po měsíci si vám dovoluji pomocí tohoto zpravodaje poskytnout důležité informace o dění v našem městě.Začnu informacemi, které jsou v tuto chvíli nejdůležitější. Rekonstrukce Jiráskovy ulice začne již tento měsíc. S mnohými z vás, kterých se tato stavba dotýká, jsme se 26. 2. potkali na informačním setkání se zhotovitelem stavby, tedy se zástupci společnosti M-silnice a. s. Věřím, že během nadcházejících devíti měsíců najdeme vždy ta nejlepší řešení při této komplikované
29. ledna 2020
Únorové slovo starosty
Vážení spoluobčané,vstupujeme do nejkratšího měsíce v roce a opět si vám dovoluji přinést aktuální informace z radnice. Začnu těmi lednovými. Od počátku měsíce začala fungovat nově zřízená dětská skupina. Tato dětská skupina s názvem Vlnka má kapacitu dvanáct dětí a v tuto chvíli jsou ještě některá místa volná. Toto zařízení je určeno převážně pro děti maminek, které se potřebují brzy vrátit do práce, například na částečný úvazek či pouze na některé dny v pracovním týdnu. Dětská skupina sídlí v
17. prosince 2019
Novoroční slovo starosty
Vážení spoluobčané,jsme na počátku roku s dvěma dvacítkami za sebou, či před sebou a opět vám píši, co máme za sebou a hlavně co před sebou. 5. 12. na zastupitelstvu města jsme společně s většinou zastupitelů schválili rozpočet na tento rok. Je velice ambiciózní v inves- ticích. Podařilo se připravit velké investiční akce, které se budeme snažit zrealizovat. Tento měsíc budeme znát výsledek výběrového řízení na rekonstrukci Jiráskovy ulice a na konci ledna bychom měli vědět, jestli projekt reko
29. listopadu 2019
Vánoční slovo starosty
Vážení občané našeho města,opět po měsíci se vám dostává do rukou městský zpravodaj, tentokrát vystrojený v adventním hávu. Ještě než se plně ponoříme do adventního času, dovolte mi, abych se ohlédl do listopadu. Listopad se nesl v duchu 30. výročí sametové revoluce. V našem městě jsme si toto významné výročí připomínali při několika příležitostech. Komise rady města pro kulturní a spolkovou činnost ve spolupráci s městským kulturním střediskem pro nás všechny připravila velice zajímavý svátečn
31. října 2019
Listopadové slovo starosty
Vážení spoluobčané,měsíc listopad je každoročně měsícem finalizace rozpočtu města pro další rok. I letos nás čeká hodně práce s přípravou tohoto nejdůležitějšího dokumentu města. Tvorba rozpočtu vychází z akčního plánu města, z aktu- álních potřeb oprav a současné finanční situace. V roce 2020 a dalších letech čeká naše město řada velkých investic, které máme dokumentačně připravené. V tomto roce byl velkým problémem nedostatečný zájem staveb- ních firem o stavební zakázky. Z tohoto důvodu se v
25. září 2019
Říjnové slovo starosty
Vážení občané našeho města,dovolte mi, abych vám opět po měsíci přinesl několik informací z radnice.V měsíci září proběhla řada oprav a také jsme pokročili v některých investicích. Jistě jste si všimli nových chodníků ve Lhotě u školy, je dokončena část chodníku Na Skalce, chodníky v ulici Větrník a Generála Kratochvíla a započala výstavba nového chodníku od brány kempu Brodský na hráz. Tuto dotovanou výstavbu bude provádět firma Silvagro s.r.o. za vysoutěženou cenu 1,2 mil Kč. Dále je započato
26. srpna 2019
Slovo starosty na září
Vážení občané našeho města,opět se vám dostává do rukou zpravodaj našeho města, tentokrát po prázdninové odmlce. Dovolte mi, abych se krátce vrátil do června tohoto roku a i pomocí našeho zpravodaje všem účinkujícím a reprezentujícím naše město při setkání Kostelců, tentokrát v Kostelci u Jihlavy, poděkoval. Děkuji městské dechovce, pěveckým sborům pod vedením paní Kubečkové za to, že pomohli v tomto osmkrát menším Kostelci výrazně obohatit kulturní program této akce. Děkuji za reprezentaci stř
24. června 2019
Prázdninové slovo starosty
Vážení spoluobčané,dostává se vám do rukou prázdninové dvojčíslo zpravodaje, ve kterém vám opět přinášíme informace o dění v našem městě.Léto v Červeném Kostelci je spojeno s venkovními mezinárodními festivaly. Ten metalový máme za sebou a ten folklorní nás v polovině srpna čeká. Rozdílnost obou žánrů snad nemůže být větší a oba tyto festivaly k našemu městu již řadu let patří. Na tom metalovém jsem se byl osobně podívat a mohu vám říci, že organizace tohoto festivalu je na profesionální úrovni
31. května 2019
Rekonstrukce Jiráskovy ulice se odkládá na příští rok
Vážení spoluobčané,dovolte mi, abych vám pomocí tohoto úvodního článku našeho zpravodaje poskytl aktuální informace.Nejprve si vás dovolím informovat o již dlouho avizované rekonstrukci Jiráskovy ulice a Horního Kostelce. Ve výběrovém řízení na provedení rekonstrukce této 2,6 km dlouhé ulice nebyl nikdo vybrán. Do výběrového řízení, organizovaného Královéhradeckým krajem se přihlásila jedna firma, která nesplnila požadavky výběrového řízení, protože nabídla příliš vysokou cenu. Z tohoto důvodu
26. dubna 2019
Májové slovo starosty
Vážení občané našeho města, jako každý měsíc za posledních čtyři a půl roku otvírám svým článkem pro vás tento městský zpravodaj. Jak se dočtete níže, náš zpravodaj byl za loňský rok oceněn třetím místem v Královéhradeckém kraji v kategorii celobarevného zpravodaje. Rád bych touto cestou právě přes úvodník zpravodaje poděkoval redaktorům za jejich práci. Děkuji Oldřichu Nermuťovi, Tomáši Kábrtovi a Jiřímu Machovi a našemu zpravodaji přeji, aby neztratil nic na svém lesku a byl se svými informac