Sloupek starosty

30. září 2022

Říjnové slovo starosty

Vážení občané Červeného Kostelce,
máme za sebou další měsíc roku, a vzhledem k tomu, že to byl volební měsíc, ve kterém jsme si zvolili své zástupce do zastupitelstva města, byl to i měsíc, který byl naplněn především předvolební kampaní všech stran a sdružení, které kandidovaly v letošních komunálních volbách. Předem bych chtěl poděkovat všem pracovníkům úřadu a občanům, kteří se aktivně podíleli jak na přípravě, tak na zdárném průběhu voleb. Samozřejmě patří dík i všem, kteří přišli k volbám a odevzdali svůj hlas oblíbené straně, sdružení nebo jednotlivým kandidátům. Je to jedno ze základních demokratických občanských práv, tak by mělo být využito, pokud chce občan ovlivnit dění ve městě. Zároveň bych chtěl vám, kteří jste dali hlasy našemu sdružení nezávislých kandidátů Spoluobčané, potažmo přímo mé osobě, poděkovat za projevenou důvěru, která jak mě osobně, tak zastupitele, kteří byli za naše nezávislé sdružení zvoleni, zavazuje, abychom se společně s našimi koaličními partnery i s ostatními členy zastupitelstva v následujícím období snažili naplnit vaše potřeby a přání a vedli Červený Kostelec ke společnému cíli. To je myslím důležité pro zdárný rozvoj
města a spokojený život jeho občanů. Určitě se všechny cíle a tužby naplnit nedají, nicméně by mělo být naším společným cílem pokusit se o maximum.
Po volebním zastupitelstvu nás v následujícím období bude čekat příprava a následné schválení rozpočtu na příští rok, schválení akčního plánu města a revize dlouhodobého plánu na další období, tak abychom mohli plně využít prostředky, které má město k dispozici. Základním kamenem k naplnění cílů se do budoucna jistě jeví hospodárné nakládání s energiemi. I pro město znamená současné navýšení cen energií značnou zátěž na rozpočet města. Budeme se snažit úspornými opatřeními, ať je to regulací zdrojů tepla a topných soustav, náhradou neekonomických světelných zdrojů za úsporné a dalšími většími či menšími opatřeními snižovat náklady spojené se spotřebou energií. Tyto úspory pak můžeme jako město využít ať v plánovaných investicích, na které jistě budeme shánět i případné dotace, tak i na opravy stávající infrastruktury. Úkolů a plánů do budoucna je mnoho, pevně věřím, že se nám je podaří postupnými kroky naplňovat, a to i ke spokojenosti obyvatel města.
Všem občanům přeji krásné podzimní dny, doufejme, že se ještě dočkáme babího léta, a pevné zdraví a spokojenost v osobním životě. Ještě jednou děkuji za podporu a těším se, že se budeme v následujícím období setkávat.
Všem občanům města vše dobré přeje Tomáš Prouza

Starší články

31. srpna 2022
Zářijové slovo starosty
Vážení a drazí občané našeho města,dva měsíce prázdnin a dovolených uběhly jako voda a pomalu se vracíme k běžným rodinným starostem a doufám i radostem. Vracíme se do našich zaměstnání a děti do školních lavic. Končí léto, končí prázdniny a dovolené a začíná podzim. Rok za rokem, stálestejně. Přesto je v dnešní době něco jinak. Nejen že nám stále trvá riziko covidového onemocnění a proto, především těm rizikovějším skupinám, doporučuji očkování, které vás nemusí zcela ochránit, ale alespoň dá
31. srpna 2022
Prázdninové slovo starosty
Vážení a drazí občané našeho města,v minulém měsíci jsme se mohli zúčastnit několika akci, které pro nás občany a pro život ve městě byly nějakým způsobem více či méně důležité. Zajisté jde o úhel pohledu každého z nás. Pro mne osobně byly důležité určitě všechny, ale ty nejdůležitější, o kterých bych se chtěl zmínit, jsou tyto.Za prvé to bylo dokončení a slavnostní otevření prostoru mezi školami. Myslím, že i přes některé průběžné negativní ohlasy můžeme neskromně říci, že se celá investiční a
31. srpna 2022
Červnové slovo starosty
Vážení občané našeho města,jako každý měsíc, tak i nyní se na vás obracím nejen s informacemi, co se v našem městě děje především v oblasti investic a významnějších oprav, ale i na poli občanském. Co se týká investic, popsal jsem je ve větším měřítku v minulém vydání zpravodaje, takže snad jen přijměte touto cestou mé pozvání na slavnostní otevření „prostoru mezi školami“ vč. kavárny a cukrárny, které by se mělo uskutečnit 11. 6. 2022 od 14:00 hod., a také otevření nového „Zázemí fotbalového st
31. srpna 2022
Květnové slovo starosty
Vážení občané našeho města,opět po měsíci vychází náš zpravodaj a já se po minulém, „trochu jiném“, slovu starosty vrátím k běžnému dění v našem městě. Sice nám chladnější dubnové počasí moc nenahrává k příchodu jara, ale snad se to v květnu vylepší. Již v průběhu dubna se začaly rozbíhat údržbové práce po zimním období, jako jsou úklidy a úpravy trávníků, vysazování květin, opravy komunikací a celkové úklidy v rámci města. Se společností Průmstav Náchod s.r.o. se blížíme k ukončení stavebních
31. srpna 2022
Dubnové slovo starosty
Vážení občané našeho města,tak jako předchozí starosta i já chci pokračovat v tradici „slova starosty“ v úvodníku našeho zpravodaje. Především vás chci pozdravit a na rozdíl od jiných situací, kdy bych Vás měl krátce seznámit s děním ve městě a na radnici, bych se vyslovil k současné situaci.Minule jsem vám všem přál hodně pozitivního myšlení a vše dobré. I nadále to trvá. Dnes možná i více než dříve. Situace ve světě, především na východ od nás, přesněji na Ukrajině, nás zcela jistě zasáhla. A
31. srpna 2022
Březnové slovo starosty
Vážení občané našeho města,dovolte mi, abych Vás touto cestou pozdravil a pomocí tohoto úvodníku našeho zpravodaje také krátce seznámil s děním na radnici, kde v poslední době došlo k několika změnám. Samozřejmě i s tím, co nás v našem městě v nadcházejícím období čeká.Jak jste byli informováni v předchozích číslech zpravodaje, došlo po rezignaci pana Rostislava Petráka na radnici ke změně na místě starosty, na které jsem byl zastupiteli na posledním zasedání zastupitelstva města zvolen jako je
31. ledna 2022
Únorové slovo starosty
Pane starosto, začneme shrnutím života v obci. Jak jste vlastně začínal v komunální politice?Já jsem do komunální politiky vpadl doslova rovnýma nohama. Post starosty jsem začal vykonávat, aniž bych měl před tím větší zkušenosti s komunální politikou. Důležitým faktorem při mém rozhodování bylo, že můj otec vykonával post starosty v mé rodné vesnici dlouhou řadu let. Proto mi byly věci veřejné, tykající se činnosti v obci, blízké. Bral jsem to tak, že by bylo dobré přispět svými zkušenostmi a m
3. ledna 2022
Lednové slovo starosty
Vážení občané našeho města, vstupujeme do nového roku s novými plány a v mém případě i se zásadními změnami. Dovoluji si vám i zde ve zpravodaji podat informaci o mé rezignací, kterou jsem podal na jednání zastupitelstva 9. 12. 2021. včetně odůvodnění a poděkování.Prohlášení Ing. Rostislava Petráka na jednání Zastupitelstva města Č. Kostelec konaného 9. 12. 2021Vážené zastupitelky a vážení zastupitelé, rezignuji tímto na funkci starosty a radního města Červený Kostelec a to k 28. 2. 2022 z osob
29. listopadu 2021
Prosincové slovo starosty
Vážení občané našeho města,dostává se vám do rukou prosincové číslo našeho zpravodaje s aktuálními informacemi o dění v našem městě.V listopadu jsme se věnovali přípravě rozpočtu na příští rok. Letošní příprava rozpočtu v době energetické krize, nejisté predikce ekonomického vývoje hospodářství a nastupující epidemie koronaviru byla asi nejsložitější za dobu, co pracuji na radnici. K návrhu rozpočtu jsme přistoupili s opatrností, řádně jsme jej projednali a bude předložen zastupitelům ke schvál
31. října 2021
Listopadové slovo starosty
Vážení občané našeho města,dovolte mi, abych vás opět po měsíci pomocí úvodníku tohoto zpravodaje informoval o dění na radnici. Podzim je každým rokem obdobím přípravy rozpočtu nanásledující rok a časem dokončování staveb, či jejich přípravy na vnitřní, zimní stavební práce. Většina oprav je dokončena, fasáda bytového domu“ Velká bedna“ č.p. 411 a 412 je dokončena a jsem rád, že i tento městský dům je solidně opravený a opět posouvá standard úrovně bydlení v našem městě. Dále byla dokončena vým
30. září 2021
Říjnové slovo starosty
Vážení občané našeho města,opět po měsíci si vám dovoluji pomocí tohoto úvodníku přinést aktuální informace o dění v našem městě. V měsíci září se toho v našem městě mnoho událo. Rád bych touto cestou poděkoval organizátorům akcí, které byly připraveny pro občany našeho města. 18. 9. proběhlo otevření zahrady za knihovnou Břetislava Kafky akcí Zažít město jinak.Tímto děkuji řediteli Vojtěchu Kábrtovi, předcházející ředitelce Marcele Fraňkové a všem, kteří se podíleli na vybudování této zahrady