Sloupek starosty

pátek 29. června 2018

1. místo v soutěži „Čistá obec roku 2017“ je díky vám, občanům

Vážení občané,
dovolte mi, abych vás pozdravil i v tomto prázdninovém dvojčísle zpravodaje. Než přikročím k popisu událostí minulých dnů, dovolím si podat následující vysvětlení. Z různých stran se mi donesla informace, že již nechci pokračovat v dalším volebním období ve své práci a že mám domluvenou práci jinou. Tyto informace nejsou pravdivé a mrzí mě, že vznikly a že se šíří. Rád bych v práci starosty pokračoval a dovedl rozpracované projekty v příštím volebním období k realizaci. Neberte toto prosím jako předvolební kampaň, ale jako pouhé vysvětlení. Děkuji.
V další části tohoto článku bych rád poděkoval všem účastníkům a reprezentantům při již tradičním zápolení a poměřování Kostelečanů při setkání Kostelců tentokrát v Kostelci nad Černými lesy. I touto cestou ještě jednou děkuji paní Simoně Urbanové za citlivou organizaci a koordinaci naší výpravy. Také děkuji Vlastovi Kosteleckému, že jako nositel svého příjmení – Kostelecký je v každém Kostelci jako doma a přispívá k dobré náladě a atmosféře našeho týmu.
Dále bych rád poděkoval hasičům SDH Bohdašín za to, že již 120 let velice dobře funguje jejich sbor. Bylo mi ctí 2. 6. předat do rukou starosty sboru Ing. Miloslavu Kaválkovi nový historický prapor sboru a zúčastnit se hezké akce připomínající 120. výročí tohoto sboru a historii Bohdašína v průběhu obou světových válek. Jsem rád, že má tento spolek velice dobré vyhlídky do budoucna, protože bohdašínská mládež opět zabodovala na okresní hasičské soutěži „Plamen“ a rád jsem předal pohár za druhé místo právě jim. Také bych rád i touto cestou poděkoval zástupcům základní umělecké školy za mimořádnou reprezentaci města. Komorní symfonický orchestr pod vedením pana učitele Jiřího Kábrta získal první místo v republikovém kole soutěže orchestrů v Olomouci. Děkuji tímto panu Jiřímu Kábrtovi, řediteli Leoši Nývltovi a všem dalším, kteří se na tomto mimořádném úspěchu podíleli, za jejich umění, píli, nasazení a dlouhodobou náročnou práci v naší umělecké škole. Dále děkuji ředitelce Mateřské školy Náchodská paní Šárce Hanušové a kolektivu učitelek za hezké připomenutí 70. výročí založení školky i za celkovou práci, kterou ve školce odvádějí. Příjemné tematické vystoupení dětí při slavnostním pojmenování Hadí studánky v Občině jsou důkazem dobré praxe a osobního přístupu. Také děkuji panu Jaroslavu Kordinovi, Jiřímu Machovi, Petru Cicákovi a Jiřímu Vítovi (správce zdrav. střediska a DPS u Jakuba) za uspořádání ankety na pojmenování studánky a za velmi pěkné provedení a označení této nově nazvané „Hadí studánky“. Dále mi dovolte, abych vás informoval o opravě vozovky na náměstí. Oprava bude provedena až po festivalu, aby v případě jakýchkoli komplikací nebyla tato akce narušena.
V minulém čísle zpravodaje jsme psali o stoletých narozeninách pan Karla Šulce. Bohužel na konci května tento náš nejstarší občan zemřel. Jeho dlouhá životní pouť se naplnila a počátkem června, ve větrném odpoledni, jsme pana Karla Šulce doprovodili na jeho poslední cestě. Snad letmé povšimnutí. Odešel člověk, který se narodil za Rakouska-Uherska, prožil svůj život v našem městě a bude odpočívat nedaleko svého kamaráda z dětství Martina Růžka. Až pojedu přes jihočeské Štěpánovice, vyřídím Váš pozdrav, nezapomenu.
V závěru mi dovolte, abych poděkoval vám všem občanům našeho města za to, že svědomitě třídíte odpad, využíváte služeb sběrného dvora a sběrny druhotných surovin a učíte své děti, či své rodiče třídit odpad. Výsledkem je 1. místo našeho města v soutěži „Čistá obec roku 2017“ v Královéhradeckém kraji, v kategorii nad 2000 obyvatel. S hrdostí jsem toto ocenění z rukou hejtmana Jiřího Štěpána pro naše město převzal. Děkuji také panu Štěpánu Křečkovi a Ing. Emilu Košutovi za to, jak se o problematiku odpadů starají.
V úplném závěru přeji dětem hezké prázdniny, nám pracujícím trochu zaslouženého odpočinku, všem krásné léto a na 64. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu se jistě uvidíme. Jste všichni srdečně zváni.
S úctou Rostislav Petrák

Starší články

Čeká nás náročná oprava vozovky na náměstí a přilehlých ulicích
Vážení spoluobčané,měsíc uplynul a opět přicházím s informacemi z radnice. Stavby se rozeběhly a konečně můžeme pracovat i v terénu při dozorování staveb a opět vidíme hmatatelný výsledek práce mnoha lidí. Opěrná gabionová zeď v ulici Lánská, postavená z kvalitního, odolného pískovce, dle mého názoru vhodně zapadá do materiálových zvyklostí našeho města. Dokončujeme opravu kapličky v Lipkách, která bude přibližně v polovině srpna vysvěcena. V Olešnici proběhla oprava autobusových zastávek (u Un
Vybavenost našeho města chceme posunout na úroveň švýcarských partnerů
Vážení občané našeho města,opět si dovoluji v úvodníku tohoto zpravodaje vám podat několik informací týkajících se aktuálního dění v našem městě. V minulém čísle jsem se obsáhle věnoval startu stavební sezony a nyní bych rád pouze doplnil nové skutečnosti. Rekonstrukci víceúčelového hřiště „házená“ bude provádět červenokostelecká firma Stako s.r.o. (do 30. 8. 2018). Opravu  ulice Na Strži a komunikaci ze Skalky do Olešnice provede do 31. 7. 2018 společnost Strabag a.s. Jsme na počátku stavební
Ve městě se rozjíždí stavební sezona
Hezký jarní den, vážení občané našeho města. Máme za sebou první čtvrtinu tohoto roku a všichni se jistě těšíme na teplé jarní dny.První tři měsíce jsme věnovali přípravám investičních akcí v oblasti projektové přípravy, výběru dodavatelů a oprav vnitřních prostorů budov. Jsme na začátku stavební sezony, a proto si vám dovoluji poskytnout následující aktuální informace. Kontejnerové zázemí volejbalu bude stavět společnost Průmstav Náchod s.r.o. (do 1.11.2018), opěrnou zeď v ulici Lánská bude st
Diskutovat se bude o náměstí, autobusovém nádraží a domu pro seniory
Milí spoluobčané,opět si vám dovoluji napsat několik informací a postřehů z uplynulého měsíce.Stále jsme na začátku roku, připravujeme a vybíráme projektanty a stavebníky pro schválené investiční akce. Je dosti složité najít projektanty a zhotovitele s volnou kapacitou a zároveň s přijatelnou cenou. Proto se snažíme oslovovat dostatek firem, aby se nám do výběrových řízení hlásily. Další důležitý proces, který jsme začali, jsou konkurzy na ředitele – ředitelky škol. Při jednání rady města jsme
Čeká nás oprava komunikace v prostoru náměstí
Vážení spoluobčané,již tradičně si vám dovoluji v  tomto úvodníku přinést několik informací a postřehů.Nejprve bych se rád vrátil do prosince loňského roku a poděkoval za nás posluchače organizátorům a účinkujícím na vánočních koncertech městské dechové hudby a symfonického orchestru při základní umělecké škole. Oba koncerty v divadle opět ukázaly, jak šikovné lidi máme v našem městě a význam umělecké školy. Ještě jednou děkuji Hance Řezníčkové Kukulové za krásný koncert dechovky, Leoši Nývltov
Schválený rozpočet na rok 2018 počítá s řadou investic
Vážení spoluobčané,dovolte mi, abych vás touto cestou pozdravil v novém roce. Věřím, že jste příjemně prožili vánoce a ve zdraví přežili silvestrovské oslavy. Vstupujeme do nového roku a hned na jeho počátku nás čekají prezidentské volby. V polovině prosince jsem využil pozvání a navštívil „Setkání lídrů českého stavitelství“ v Míčovně pražského hradu. Vánoční výzdoba a celková úprava areálu pražského hradu umocňovala historii, důležitost a významnost tohoto místa. V kontextu tohoto osobního zá
Přeji vám úspěšné vykročení do roku 2018
Vážení spoluobčané,dříve než vám popřeji hezký předvánoční čas, dovolte mi, abych vás informoval o novém složení městské rady. Jak jste již byli informováni, 18.10. 2017 tři členové rady podali rezignaci na členství v Radě města Červený Kostelec, a to paní Michaela Cinková, paní Marcela Kollertová a Mgr. Štěpán Nosek. Na základě této skutečnosti jsem svolal na 2. listopad 2017 jednání zastupitelstva města Červený Kostelec, abychom zvolili nové členy rady.  2. listopadu 2017 řádně proběhlo veřej
Děkuji odstupujícím radním za vykonanou práci
Hezký listopadový den milí spoluobčané, dovoluji si vás hned v úvodu informovat o aktuálním stavu ve vedení města. Dne 18. října 2017, na počátku jednání městské rady, podali tři radní rezignaci na své funkce, a to paní Michaela Cinková, paní Marcela Kollertová a Mgr. Štěpán Nosek.  Nejprve bych rád touto cestou poděkoval odstupujícím radním za práci, kterou pro naše město v městské radě vykonali, a věřím, že na úrovni práce zastupitele budou i nadále konstruktivně spolupracovat. Počet členů v
V zájmu zachování demokracie vyjádřete svůj názor u voleb
Hezký říjnový den vám všem.Dovolte, abych vám i tentokrát v úvodníku našeho zpravodaje poskytl pár informací o dění na radnici. Jak jsem již psal v minulém čísle, příprava rozpočtu na příští rok je v běhu a děkuji všem, kteří jste mi pos-lali své podněty, za vaši aktivitu. Tyto návrhy posoudíme, a pokud to bude reálné, tak je zařadíme do oprav v příštím roce. Dále bych vás rád informoval o některých investičních akcích. Stavba cyklochodníku u bývalého Elitexu úspěšně pokračuje, kanalizace u ško
Prioritou bude příprava rozpočtu na rok 2018
Hezký zářijový den, milí spoluobčané,opět využívám úvodníku tohoto zpravodaje, abych vás informoval o aktuálním dění na radnici a v našem městě. Máme za sebou tři čtvrtiny roku, začínáme hodnotit, co se podařilo, co méně a začínáme plánovat co uděláme v příštím roce. Od začátku září budeme připravovat rozpočet pro rok 2018. Pokud vidíte ve svém okolí, co by bylo dobré udělat nebo opravit, napište mi to prosím na adresu rostislav.petrak@mestock.cz, nebo mi to prosím přijďte říct na radnici, rád
Přijďte se podělit s názorem, jak využít park
Hezký červnový den, milí spoluobčané,dovolte mi, abych se v úvodníku tohoto prázdninového zpravodaje ohlédl přes rameno a připomněl některé události a stavební počiny.Nejprve bych vás rád seznámil s tím, co se vybudovalo, opravilo a co nás ještě letos čeká. Jak jsem již informoval, nové tenisové zázemí už bezmála 2 měsíce slouží  ke spokojenosti všech svému účelu. Dále jsme v tomto roce dokončili stavební úpravy návsí ve Stolíně a na Bohdašíně. Dokončením těchto návsí jsme završili rozsáhlé inv