Sloupek starosty

2. ledna 2023

Lednové slovo starosty

Vážení občané Červeného Kostelce,
konec roku patří k těm dnům, kdy bilancujeme a připravujeme se na další období. Finišujeme s tím, co jsme chtěli v daném období vykonat, a plánujeme, co uskutečníme v období následujícím. Dáváme si předsevzetí, která bychom rádi naplnili, ale ne vždy se to podaří, a zároveň před sebe stavíme úkoly, které při jejich naplnění pomohou nám i řadě lidí v našem okolí. Doufám, že řada takových úkolů
se objevila i v rozpočtu města na rok 2023, jehož příprava a následné schválení zastupitelstvem města v minulém měsíci proběhla. Všem, kteří se na přípravě rozpočtu podíleli, velice děkuji. Rozpočet města, který byl navržen jako schodkový, však počítá nejen s tím, že se u řady akcí chystáme pokusit o získání případné dotace, ale zároveň si můžeme, jako město bez jakýchkoliv dluhů, dovolit úvěr v rozumné výši. Toto jsme ostatně plánovali i v minulém období a nakonec k tomuto kroku rozumnou finanční politikou města dojít nemuselo. Mezi nejvýznamnější akce nastávajícího roku bude jistě patřit rekonstrukce ul. Letná a dále dokončení úprav náměstí T. G. Masaryka, či komunikace na Špicberkách. Zároveň by mělo dojít k provedení nebo minimálně zahájení prací na obnově parku A. B. Svojsíka, v závislosti na získání dotace. Další akcí bude i zahájení rekonstrukčních prací na hlavní budově areálu Brodský. Z drobnějších akcí bude ihned z jara provedeno dokončení parku mezi náměstím a autobusovým nádražím. Také je naším zájmem příprava a případně i zahájení úprav návsi ve Lhotě, komunikací ve Stolíně či chodníků a komunikací v Horním Kostelci, případně rekonstrukce kaple na Bohdašíně. Bude probíhat projektová příprava dalších a dalších akcí tak, aby byly připraveny k provedení v následujících letech, a to jak v oblasti infrastruktury, kultury, sportu a dalších oblastech našeho života. Jak vidíte, úkolů je před námi pro další období řada. K tomu, abychom vše zvládli, budeme samozřejmě potřebovat i vaši spolupráci, a především vaši trpělivost při provádění toho, co jsme si předsevzali, a to především u akcí, které se vás budou bezprostředně týkat. Tato spolupráce bude jistě účinná i v tom, pokud budeme k sobě navzájem ohleduplní i v drobnostech, a nebudeme muset řešit problémy týkající se běžného života a to, co jednotliví občané mohou sami ovlivnit. Pořádek ve městě, úklid po našich psích miláčcích, které nebudeme nechávat volně pobíhat a budeme je vodit na vodítku, či budeme dbát na nedělní a sváteční klid, ve kterém omezíme naše hlučné počínání. Vše souvisí se vším. Naše práce i práce všech na úřadě úzce souvisí s vaší spokojeností, ale i vstřícností. Ta ale zároveň vychází jak z našeho tak z vašeho jednání.

Chtěl bych touto cestou také poděkovat za zodpovědnou práci v minulém roce všem pracovníkům městského úřadu, a to i vč. technických služeb, městské policie, městského kulturního střediska, městské knihovny, a samozřejmě i sboru dobrovolných hasičů, a dalších, kteří s námi úzce spolupracují, a těším se na další spolupráci v následujícím roce.

Také velice děkuji za spolupráci vám, všem obyvatelům Červeného Kostelce, Bohdašína, Horního Kostelce, Lhoty u Červeného Kostelce, Stolína a Mstětína, i Olešnice, věřte, že jsme v tom společně, v radostech i starostech. Zároveň doufám, že jste si prožili vánoční a novoroční svátky v klidu, spokojenosti a v úzkém kruhu se svými blízkými nebo přáteli.

Přeji všem, aby ten následující rok byl pro nás všechny po všech stránkách odrazem ode dna. Doufám, že se hospodářsky i společensky pohneme k lepší budoucnosti, a že se i celková situace ve světě zlepší natolik, že se budeme moci vrátit k běžným radostem i strastem života.

Všem občanům města vše dobré přeje Tomáš Prouza

Starší články

30. listopadu 2022
Prosincové slovo starosty
Vážení a drazí občané našeho města,jako každý měsíc, tak i tento vás chci informovat o dění na radnici a v našem městě. V měsíci listopadu jsme se na městském úřadě soustředili především na rozjezd nového volebního období a s tím spojenou tvorbu a sestavování jednotlivých výborů, komisí, řídících a poradních orgánů města, tvorbu základních dokumentů, důležitých pro chod města, a pokračování v probíhajících investičních a údržbových pracích, naplánovaných k dokončení neboi zahájení ještě v tomto
1. listopadu 2022
Listopadové slovo starosty
Vážení občané Červeného Kostelce,v měsíci září v celé republice proběhly komunální volby, kde jsme si mohli zvolit své zástupce v městském zastupitelstvu, a jak jsem již zmínil v minulém zpravodaji, všem, kteří se zúčastnili voleb, ať již aktivně ve volebních komisích nebo jen jako voliči, ještě jednou děkuji. Po těchto volbách následovala řada jednání o budoucí koalici a kandidátech jak na místa starosty, místostarosty, ale i radních. Jsem rád, že jsme nakonec našli společnou řeč a při ustavuj
30. září 2022
Říjnové slovo starosty
Vážení občané Červeného Kostelce,máme za sebou další měsíc roku, a vzhledem k tomu, že to byl volební měsíc, ve kterém jsme si zvolili své zástupce do zastupitelstva města, byl to i měsíc, který byl naplněn především předvolební kampaní všech stran a sdružení, které kandidovaly v letošních komunálních volbách. Předem bych chtěl poděkovat všem pracovníkům úřadu a občanům, kteří se aktivně podíleli jak na přípravě, tak na zdárném průběhu voleb. Samozřejmě patří dík i všem, kteří přišli k volbám a
31. srpna 2022
Zářijové slovo starosty
Vážení a drazí občané našeho města,dva měsíce prázdnin a dovolených uběhly jako voda a pomalu se vracíme k běžným rodinným starostem a doufám i radostem. Vracíme se do našich zaměstnání a děti do školních lavic. Končí léto, končí prázdniny a dovolené a začíná podzim. Rok za rokem, stálestejně. Přesto je v dnešní době něco jinak. Nejen že nám stále trvá riziko covidového onemocnění a proto, především těm rizikovějším skupinám, doporučuji očkování, které vás nemusí zcela ochránit, ale alespoň dá
31. srpna 2022
Prázdninové slovo starosty
Vážení a drazí občané našeho města,v minulém měsíci jsme se mohli zúčastnit několika akci, které pro nás občany a pro život ve městě byly nějakým způsobem více či méně důležité. Zajisté jde o úhel pohledu každého z nás. Pro mne osobně byly důležité určitě všechny, ale ty nejdůležitější, o kterých bych se chtěl zmínit, jsou tyto.Za prvé to bylo dokončení a slavnostní otevření prostoru mezi školami. Myslím, že i přes některé průběžné negativní ohlasy můžeme neskromně říci, že se celá investiční a
31. srpna 2022
Červnové slovo starosty
Vážení občané našeho města,jako každý měsíc, tak i nyní se na vás obracím nejen s informacemi, co se v našem městě děje především v oblasti investic a významnějších oprav, ale i na poli občanském. Co se týká investic, popsal jsem je ve větším měřítku v minulém vydání zpravodaje, takže snad jen přijměte touto cestou mé pozvání na slavnostní otevření „prostoru mezi školami“ vč. kavárny a cukrárny, které by se mělo uskutečnit 11. 6. 2022 od 14:00 hod., a také otevření nového „Zázemí fotbalového st
31. srpna 2022
Květnové slovo starosty
Vážení občané našeho města,opět po měsíci vychází náš zpravodaj a já se po minulém, „trochu jiném“, slovu starosty vrátím k běžnému dění v našem městě. Sice nám chladnější dubnové počasí moc nenahrává k příchodu jara, ale snad se to v květnu vylepší. Již v průběhu dubna se začaly rozbíhat údržbové práce po zimním období, jako jsou úklidy a úpravy trávníků, vysazování květin, opravy komunikací a celkové úklidy v rámci města. Se společností Průmstav Náchod s.r.o. se blížíme k ukončení stavebních
31. srpna 2022
Dubnové slovo starosty
Vážení občané našeho města,tak jako předchozí starosta i já chci pokračovat v tradici „slova starosty“ v úvodníku našeho zpravodaje. Především vás chci pozdravit a na rozdíl od jiných situací, kdy bych Vás měl krátce seznámit s děním ve městě a na radnici, bych se vyslovil k současné situaci.Minule jsem vám všem přál hodně pozitivního myšlení a vše dobré. I nadále to trvá. Dnes možná i více než dříve. Situace ve světě, především na východ od nás, přesněji na Ukrajině, nás zcela jistě zasáhla. A
31. srpna 2022
Březnové slovo starosty
Vážení občané našeho města,dovolte mi, abych Vás touto cestou pozdravil a pomocí tohoto úvodníku našeho zpravodaje také krátce seznámil s děním na radnici, kde v poslední době došlo k několika změnám. Samozřejmě i s tím, co nás v našem městě v nadcházejícím období čeká.Jak jste byli informováni v předchozích číslech zpravodaje, došlo po rezignaci pana Rostislava Petráka na radnici ke změně na místě starosty, na které jsem byl zastupiteli na posledním zasedání zastupitelstva města zvolen jako je
31. ledna 2022
Únorové slovo starosty
Pane starosto, začneme shrnutím života v obci. Jak jste vlastně začínal v komunální politice?Já jsem do komunální politiky vpadl doslova rovnýma nohama. Post starosty jsem začal vykonávat, aniž bych měl před tím větší zkušenosti s komunální politikou. Důležitým faktorem při mém rozhodování bylo, že můj otec vykonával post starosty v mé rodné vesnici dlouhou řadu let. Proto mi byly věci veřejné, tykající se činnosti v obci, blízké. Bral jsem to tak, že by bylo dobré přispět svými zkušenostmi a m
3. ledna 2022
Lednové slovo starosty
Vážení občané našeho města, vstupujeme do nového roku s novými plány a v mém případě i se zásadními změnami. Dovoluji si vám i zde ve zpravodaji podat informaci o mé rezignací, kterou jsem podal na jednání zastupitelstva 9. 12. 2021. včetně odůvodnění a poděkování.Prohlášení Ing. Rostislava Petráka na jednání Zastupitelstva města Č. Kostelec konaného 9. 12. 2021Vážené zastupitelky a vážení zastupitelé, rezignuji tímto na funkci starosty a radního města Červený Kostelec a to k 28. 2. 2022 z osob