Sloupek starosty

31. května 2022

Červnové slovo starosty

Vážení občané našeho města,
jako každý měsíc, tak i nyní se na vás obracím nejen s informacemi, co se v našem městě děje především v oblasti investic a významnějších oprav, ale i na poli občanském. Co se týká investic, popsal jsem je ve větším měřítku v minulém vydání zpravodaje, takže snad jen přijměte touto cestou mé pozvání na slavnostní otevření „prostoru mezi školami“ vč. kavárny a cukrárny, které by se mělo uskutečnit 11. 6. 2022 od 14:00 hod., a také otevření nového „Zázemí fotbalového stadionu“, které by mělo proběhnout 6. 8. 2022, ať již dopoledne, kdy si budete moci prohlédnout nové prostory fotbalového zázemí, tak především odpoledne, kdy se uskuteční nejen zápas našeho fotbalového mužstva, ale především zápas našich veteránů s bývalými hvězdami českého fotbalu. O obou akcích se ale blíže dozvíte na dalších stránkách zpravodaje, takže k jinému tématu.
Chtěl bych se v tomto „slově starosty“ soustředit především na nešvary, které se nám tu rozmáhají, jak by řekla paní učitelka ve známé české komedii. Samozřejmě nejde o věci, které by se staly pravidlem, ale čas od času se objeví. V první řadě jde o skutečnosti v oblasti staveb, kdy stále častěji zjišťujeme, že jsou postaveny (především drobné stavby), tzv. na černo, anebo dokonce na cizích, v některých případech i městských pozemcích. Následně musíme jednat o odstranění staveb nebo odkupu, případně prodeji pozemků. Ani jedna ze zmíněných situací není pro žádnou ze stran příjemná a přináší zbytečně vypjaté situace. Apeluji na ty, kteří postupují ne zcela legislativní cestou, aby si udělali čas a projednali si vše potřebné s patřičnými úřady, majiteli, projektanty, geodety, prostě všemi, kteří jsou do stavebního procesu zapojeni. Ušetříte sobě i pracovníkům úřadu nepříjemné chvíle při řešení takovýchto událostí. A věřte, že pokud přijdete na úřad pro potřebné informace, budou se vám jistě pracovníci úřadu plně věnovat.
Druhou záležitostí jsou řekněme upozornění nebo náměty, které však nejsou podepsané. A to platí i o e-mailových zprávách, kdy jde o adresu, kterou neznáme, a tudíž nevíme o koho jde. Nemohu říci, že bych měl tento způsob komunikace rád, nicméně mám snahu
i na tyto podněty, pokud jde o e-mailovou komunikaci, odpovědět. Zvlášť pokud jde o takové, které mají v jádru pravdu a jsou oprávněné. V takových případech ale nechápu, proč se daný pisatel nepodepíše. Proto si dovolím další apel. Nebojte se. Nikdo vám hlavu neutrhne. Zvlášť pokud máte pravdu a váš podnět je oprávněný. Můžete nám na úřad napsat, zavolat, nebo se zastavit a projednat osobně. Pokud to bude možné, jistě se vaší záležitostí budeme zabývat. Neřešte své starosti alibisticky, že se budete skrývat za anonym.
Závěrem bych chtěl všem obyvatelům poděkovat za jejich přístup k třídění odpadu, díky kterému jsme obdrželi jednu z cen udělovaných v rámci soutěže Čistá obec za rok 2021, o které budete informováni v další části zpravodaje. Ještě jednou děkuji nejen za váš přístup do této doby, ale i za to, že v nastoleném trendu správného a odpovědného třídění budete všichni pokračovat a díky tomu bude naše město čistší a bude se nám tu žít lépe.
Všem přeji krásné prožití zbytku jara a příjemný vstup do léta a dovolených,
Vše hezké přeje Tomáš Prouza

Starší články

2. května 2022
Květnové slovo starosty
Vážení občané našeho města,opět po měsíci vychází náš zpravodaj a já se po minulém, „trochu jiném“, slovu starosty vrátím k běžnému dění v našem městě. Sice nám chladnější dubnové počasí moc nenahrává k příchodu jara, ale snad se to v květnu vylepší. Již v průběhu dubna se začaly rozbíhat údržbové práce po zimním období, jako jsou úklidy a úpravy trávníků, vysazování květin, opravy komunikací a celkové úklidy v rámci města. Se společností Průmstav Náchod s.r.o. se blížíme k ukončení stavebních
31. března 2022
Dubnové slovo starosty
Vážení občané našeho města,tak jako předchozí starosta i já chci pokračovat v tradici „slova starosty“ v úvodníku našeho zpravodaje. Především vás chci pozdravit a na rozdíl od jiných situací, kdy bych Vás měl krátce seznámit s děním ve městě a na radnici, bych se vyslovil k současné situaci.Minule jsem vám všem přál hodně pozitivního myšlení a vše dobré. I nadále to trvá. Dnes možná i více než dříve. Situace ve světě, především na východ od nás, přesněji na Ukrajině, nás zcela jistě zasáhla. A
28. února 2022
Březnové slovo starosty
Vážení občané našeho města,dovolte mi, abych Vás touto cestou pozdravil a pomocí tohoto úvodníku našeho zpravodaje také krátce seznámil s děním na radnici, kde v poslední době došlo k několika změnám. Samozřejmě i s tím, co nás v našem městě v nadcházejícím období čeká.Jak jste byli informováni v předchozích číslech zpravodaje, došlo po rezignaci pana Rostislava Petráka na radnici ke změně na místě starosty, na které jsem byl zastupiteli na posledním zasedání zastupitelstva města zvolen jako je
31. ledna 2022
Únorové slovo starosty
Pane starosto, začneme shrnutím života v obci. Jak jste vlastně začínal v komunální politice?Já jsem do komunální politiky vpadl doslova rovnýma nohama. Post starosty jsem začal vykonávat, aniž bych měl před tím větší zkušenosti s komunální politikou. Důležitým faktorem při mém rozhodování bylo, že můj otec vykonával post starosty v mé rodné vesnici dlouhou řadu let. Proto mi byly věci veřejné, tykající se činnosti v obci, blízké. Bral jsem to tak, že by bylo dobré přispět svými zkušenostmi a m
3. ledna 2022
Lednové slovo starosty
Vážení občané našeho města, vstupujeme do nového roku s novými plány a v mém případě i se zásadními změnami. Dovoluji si vám i zde ve zpravodaji podat informaci o mé rezignací, kterou jsem podal na jednání zastupitelstva 9. 12. 2021. včetně odůvodnění a poděkování.Prohlášení Ing. Rostislava Petráka na jednání Zastupitelstva města Č. Kostelec konaného 9. 12. 2021Vážené zastupitelky a vážení zastupitelé, rezignuji tímto na funkci starosty a radního města Červený Kostelec a to k 28. 2. 2022 z osob
29. listopadu 2021
Prosincové slovo starosty
Vážení občané našeho města,dostává se vám do rukou prosincové číslo našeho zpravodaje s aktuálními informacemi o dění v našem městě.V listopadu jsme se věnovali přípravě rozpočtu na příští rok. Letošní příprava rozpočtu v době energetické krize, nejisté predikce ekonomického vývoje hospodářství a nastupující epidemie koronaviru byla asi nejsložitější za dobu, co pracuji na radnici. K návrhu rozpočtu jsme přistoupili s opatrností, řádně jsme jej projednali a bude předložen zastupitelům ke schvál
31. října 2021
Listopadové slovo starosty
Vážení občané našeho města,dovolte mi, abych vás opět po měsíci pomocí úvodníku tohoto zpravodaje informoval o dění na radnici. Podzim je každým rokem obdobím přípravy rozpočtu nanásledující rok a časem dokončování staveb, či jejich přípravy na vnitřní, zimní stavební práce. Většina oprav je dokončena, fasáda bytového domu“ Velká bedna“ č.p. 411 a 412 je dokončena a jsem rád, že i tento městský dům je solidně opravený a opět posouvá standard úrovně bydlení v našem městě. Dále byla dokončena vým
30. září 2021
Říjnové slovo starosty
Vážení občané našeho města,opět po měsíci si vám dovoluji pomocí tohoto úvodníku přinést aktuální informace o dění v našem městě. V měsíci září se toho v našem městě mnoho událo. Rád bych touto cestou poděkoval organizátorům akcí, které byly připraveny pro občany našeho města. 18. 9. proběhlo otevření zahrady za knihovnou Břetislava Kafky akcí Zažít město jinak.Tímto děkuji řediteli Vojtěchu Kábrtovi, předcházející ředitelce Marcele Fraňkové a všem, kteří se podíleli na vybudování této zahrady
31. srpna 2021
Zářijové slovo starosty
Vážení občané našeho města,po prázdninové přestávce se vám dostává do rukou Červenokostelecký zpravodaj s aktuálními informacemi z našeho města. Věřím, že jste prožili hezké léto a po „covidových“ omezeních jste se obrazně i doslova nadechli a vrátili se k normálnímu životu. Doufejme, že podzim nepřinese další výrazná rizika a omezení do našich životů.Dovolte mi, abych za nás, za návštěvníky 67. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu i touto cestou poděkoval přípravnému a organizačnímu tým
29. června 2021
Prázdninové slovo starosty
Vážení občané našeho města,dostává se vám do rukou prázdninový zpravodaj, který je rozšířen o 8 stran, abychom vám poskytli dostatek aktuálních informací.Jistě jsme všichni rádi, že epidemie koronaviru ve vztahu k proočkovanosti populace ustupuje a navracíme se do normálního rytmu života. Osobně si nedovedu představit trávit v roušce, či respirátoru tropické dny, které jsme již v červnu prožili. Otevírá se nám letní bohatý kulturní a společenský program. V Domku Boženy Němcové bude probíhat pro
27. května 2021
Červnové slovo starosty
Vážení občané našeho města,opět po měsíci se vám dostává do rukou městský zpravodaj, ve kterém vám přinášíme nové informace o dění v našem městě.Postupnými kroky se posouváme v započatých investicích. Momentálně jsme ve fázi boření a pro řadu z nás je tato etapa nepříjemná, někdy i smutná, ale je před námi další optimističtější krok a tím bude nové tvoření. Těším se, až začne pomyslně růst fotbalové zázemí, veřejný prostor mezi školami a nová vodárna. Momentálně jsme v procesu stavebních prací