Sloupek starosty

26. srpna 2019

Slovo starosty na září

Vážení občané našeho města,
opět se vám dostává do rukou zpravodaj našeho města, tentokrát po prázdninové odmlce. Dovolte mi, abych se krátce vrátil do června tohoto roku a i pomocí našeho zpravodaje všem účinkujícím a reprezentujícím naše město při setkání Kostelců, tentokrát v Kostelci u Jihlavy, poděkoval. Děkuji městské dechovce, pěveckým sborům pod vedením paní Kubečkové za to, že pomohli v tomto osmkrát menším Kostelci výrazně obohatit kulturní program této akce. Děkuji za reprezentaci střelcům, fotbalistům a hasičům ze Lhoty za skvělou reprezentaci našeho města a jsem hrdý, že byl Červený Kostelec v těchto sportovních kláních opět na těch nejvyšších příčkách. V neposlední řadě děkuji Petru Fišerovi a Simoně Urbanové za organizaci celé výpravy.
Máme za sebou nejvýznamnější kulturní akci v našem městě, mezinárodní folklorní festival. 65. ročník byl opět velice úspěšný a dle mého názoru opět dosáhl svého maxima. Vhodná skladba programu včetně toho doprovodného nás provedla festivalovými dny v příjemné atmosféře.
Hezká mozaika souborů v čele se souborem z Velikonočního ostrova nás opět provedla pestrou světovou kulturou. Také jsme dosáhli, hlavně při úvodním koncertu Richarda Krajča, kapacitního stropu. Budeme nyní hledat, jak co nejvhodněji zvětšit území pro diváky a vylepšit prostor pro účinkující tak, aby nebyl narušen příjemný kontakt diváků a účinkujících v tomto přírodním areálu pod širým nebem. Děkuji tímto řediteli kulturního střediska Tomáši Šimkovi a jeho týmu spolupracovníků za skvělou přípravu a organizaci celé akce. Petru Mědílkovi, prezidentovi festivalu, děkuji za pokračování kontinuity tohoto úspěšného festivalu a také děkuji všem sponzorům a partnerům za finanční podporu této mezinárodní akce.
V létě naše město nežilo jen kulturou, ale též naplno probíhala stavební sezona. Byla dokončena rekonstrukce knihovny a klubovny na Bohdašíně, byly dokončeny chodníky Na Skalce, ve Lhotě u školy, v plném proudu pokračuje rekonstrukce chodníků v oblasti sídliště Větrník, v září začne výstavba chodníku na Brodském v úseku od brány kempu na hráz. Úspěšně pokračuje výstavba výtahu a oprav sociálek na druhém stupni ZŠ. Máme dokončeny stavební úpravy malého sálu divadla a pokračuje instalace zařízení a vybavení tohoto interiéru. Pokračuje stavba rozšíření sběrného dvora, a také máme instalovanou novou elektronickou úřední desku u budovy radnice.
Máme vybraného dodavatele projektové dokumentace obnovy parku A. B. Svojsíka (vizualizace návrhu řešení si můžete prohlédnout na webu města v sekci investiční akce). Také je požádáno o stavební povolení na stavbu fotbalového zázemí a TJ se svou žádostí o dotaci trpělivě vyhlíží dotační výzvu ministerstva školství. V tomto měsíci bychom rádi pokročili ve stavební dokumentaci pro úpravu veřejného prostranství mezi školami, také bychom rádi spustili výběr dodavatele studie tělocvičny mezi základní a střední školou a rozběhneme komunikaci k přípravě zadání projektu revi- talizace sídliště Větrník.
Společně s Královéhradeckým krajem nás čeká opakované výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce ulice Jiráskova – Horní Kostelec. Věřím, že vybereme dobrou firmu a podaří se nám tuto stěžejní akci v příštím roce zrealizovat.
Září je měsícem příprav rozpočtu na další rok. Opět si vás dovoluji požádat o vaše návrhy na vylepšení našeho města. Posílejte prosím vaše podněty na mou emailovou ad-resu rostislav.petrak@mestock.cz.
Děkuji.
Dovolte, abych poděkoval radnímu Janu Kafkovi za iniciaci a přípravu vzpomínkové akce 21. 8. u památníku obětem komunismu před sokolovnou, odkazující na okupaci vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 a na 50. výročí od demonstrace proti tomuto útlaku. Uvědomujme si prosím tyto negativní zkušenosti z naší novodobé historie, vnímejme citlivost našich svobod a zranitelnost demokracie. Buďme prosím ostražití a všímejme si věcí kolem sebe.
Věřím, že jste si užili prázdninový čas dle vašich představ a dobře jste si odpočinuli. Začíná nám nový školní rok a období mnoha povinností. Přeji vám, ať vše dobře zvládnete a prožijete příjemný konec léta.
S úctou Rostislav Petrák, starosta

Starší články

24. června 2019
Prázdninové slovo starosty
Vážení spoluobčané,dostává se vám do rukou prázdninové dvojčíslo zpravodaje, ve kterém vám opět přinášíme informace o dění v našem městě.Léto v Červeném Kostelci je spojeno s venkovními mezinárodními festivaly. Ten metalový máme za sebou a ten folklorní nás v polovině srpna čeká. Rozdílnost obou žánrů snad nemůže být větší a oba tyto festivaly k našemu městu již řadu let patří. Na tom metalovém jsem se byl osobně podívat a mohu vám říci, že organizace tohoto festivalu je na profesionální úrovni
31. května 2019
Rekonstrukce Jiráskovy ulice se odkládá na příští rok
Vážení spoluobčané,dovolte mi, abych vám pomocí tohoto úvodního článku našeho zpravodaje poskytl aktuální informace.Nejprve si vás dovolím informovat o již dlouho avizované rekonstrukci Jiráskovy ulice a Horního Kostelce. Ve výběrovém řízení na provedení rekonstrukce této 2,6 km dlouhé ulice nebyl nikdo vybrán. Do výběrového řízení, organizovaného Královéhradeckým krajem se přihlásila jedna firma, která nesplnila požadavky výběrového řízení, protože nabídla příliš vysokou cenu. Z tohoto důvodu
26. dubna 2019
Májové slovo starosty
Vážení občané našeho města, jako každý měsíc za posledních čtyři a půl roku otvírám svým článkem pro vás tento městský zpravodaj. Jak se dočtete níže, náš zpravodaj byl za loňský rok oceněn třetím místem v Královéhradeckém kraji v kategorii celobarevného zpravodaje. Rád bych touto cestou právě přes úvodník zpravodaje poděkoval redaktorům za jejich práci. Děkuji Oldřichu Nermuťovi, Tomáši Kábrtovi a Jiřímu Machovi a našemu zpravodaji přeji, aby neztratil nic na svém lesku a byl se svými informac
27. března 2019
Dubnové slovo starosty
Vážení občané našeho města,opět se vám pokusím úvodním článkem tohoto zpravodaje přiblížit aktuální dění na radnici a připomenout některé události.Jak jsem již psal v minulém čísle, momentálně vrcholí příprava stavební sezony. Máme kompletně vybrané dodavatele oprav naplánovaných pro tento rok jak u domů, bytů, tak u chodníků. Zbývá vybrat dodavatele pro stěžejní investiční akci letošního a příštího roku, a to rekonstrukci Jiráskovy ulice. Výběrové řízení bude vyhodnoceno na konci dubna a věřím
25. února 2019
Březnové slovo starosty
Vážení občané našeho města,opět si dovoluji pomocí tohoto úvodního článku našeho zpravodaje vám poskytnout aktuální informace.Únor byl tradičně měsícem rekapitulace minulého roku a zároveň měsícem příprav nové stavební sezony. Během února jsem navštívil celou řadu spolků a rád jsem na členských schůzích zaznamenal bohatou spolkovou činnost. Jsem rád, že je v našem městě tak pestrá nabídka zájmových činností a moc mě těší, že zavedený dotační program spolkům opravdu pomáhá. O městských dotacích
31. ledna 2019
Únorové slovo starosty města
Vážení občané našeho města,opět využívám úvodníku tohoto zpravodaje, abych vám poskytl další informace o dění v našem městě.Již tradičně se nejprve vrátím k událostem minulého měsíce. V polovině ledna jsme na jednání zastupitelstva schválili smlouvu o spolupráci s Královéhradeckým krajem o společném postupu realizace rekonstrukce Jiráskovy ulice. Tato významná akce je naplánována na roky 2019 a 2020. V březnu, po výběrovém řízení, bychom měli znát dodavatele stavby a předpokládám, že v dubnu ne
2. ledna 2019
V letošním roce nás čeká řada investičních akcí
Vážení občané našeho města,věřím, že jste prožili Vánoce a konec roku 2018 dle vašich představ a odpočinuli jste si. Rád bych v rámci ohlédnutí do prosince loňského roku poděkoval městskému kulturnímu středisku a všem, kteří se podíleli na kulturním programu a vánoční výzdobě v našem městě.Vstupujeme do nového roku a čeká nás plno práce. 6. 12. 2018 zastupitelstvo našeho města schválilo rozpočet na rok 2019. V tomto roce budeme i nadále pokračovat v opravách městských bytů, bude se opravovat Do
14. prosince 2018
Předvánoční slovo starosty a vánoční přání
Vážení občané našeho města,opět si dovoluji na začátku nového volebního období předstoupit před vás pomocí tohoto úvodního článku našeho zpravodaje.Jsem rád, že jsme v rámci ustavujícího zastupitelstva města 1. 11. 2018 zvolili zástupce do finančního a kontrolního výboru zastupitelstva, zvolili jsme městskou radu, místostarostu a starostu. Spolupráce koaličních partnerů (sdružení Spoluobčané, KDU-ČSL a sdružení Město+)je ukotvena v koaliční smlouvě a programovém prohlášení, které si můžete přeč
31. října 2018
Srdečně vás zvu 17. listopadu na připomenutí dne boje za svobodu a demokracii
Vážení občané našeho města,slovo starosty města, které právě čtete, je psáno na rozhraní času. Právě vzpomínáme na založení naší republiky, ohlížíme se 100 let nazpět a zároveň vyhlížíme do budoucnosti. Menší přelomové období je také v našem městě. 1. listopadu bude, dle výsledků hlasů ve volbách, ustanoveno nové zastupitelstvo města a podle výsledků povolebního vyjednávání a dohod bude zvolena rada města, místostarosta a starosta. Jak se říká – bližší košile než kabát – tak začnu tou košilí, n
1. října 2018
Srdečně zvu všechny občany města na oslavy stoletého výročí založení Československa
Vážení občané našeho města,tento měsíčník vychází těsně před volbami do městského zastupitelstva a nadcházející týden bude ten zásadní pro další směřování našeho města. Tento zpravodaj není určen k politické prezentaci, a proto ode mne neočekávejte politická prohlášení. Ta si můžete přečíst jinde, na místech tomu určených. Ve většině mých úvodníků jsem se snažil vás informovat o dění na radnici a přípravách a realizacích investičních akcí, dělal jsem, co mi síly stačily, co mi čas dovolil a je
31. srpna 2018
V září otevřeme dvě zrekonstruovaná hřiště
Vážení občané našeho města,s končícím létem a prázdninami jsme pro vás opět připravili tento městský zpravodaj. Věřím, že jste léto prožili podle vašich představ a ve zdraví přečkali úmorná horka. Čeká nás první školní měsíc a také měsíc předvolební. Pro letošní volby do městského zastupitelstva bude se svou nabídkou před vás předstupovat osm volebních stran či sdružení, což je o jednu více než při minulých volbách. Přeji vám, abyste našli během tohoto měsíce ty nejvhodnější z nabídky kandidátů