Sloupek starosty

2. ledna 2019

V letošním roce nás čeká řada investičních akcí

Vážení občané našeho města,
věřím, že jste prožili Vánoce a konec roku 2018 dle vašich představ a odpočinuli jste si. Rád bych v rámci ohlédnutí do prosince loňského roku poděkoval městskému kulturnímu středisku a všem, kteří se podíleli na kulturním programu a vánoční výzdobě v našem městě.
Vstupujeme do nového roku a čeká nás plno práce. 6. 12. 2018 zastupitelstvo našeho města schválilo rozpočet na rok 2019.
V tomto roce budeme i nadále pokračovat v opravách městských bytů, bude se opravovat Domek Boženy Němcové, budeme opravovat chodníky v oblasti sídliště Gen. Kratochvíla a ulice Větrník, budeme i nadále zajišťovat službu „Senior taxi“ a samozřejmě zajišťovat úklid a řádný chod našeho města.
Z investičních akcí nás čeká první etapa rekonstrukce Jiráskovy ulice, kterou plánujeme provádět ve spolupráci s Královéhradeckým krajem v druhé polovině tohoto roku. Na tuto akci je vyčleněna částka 40 mil. Kč, kterou jsme uspořili v minulých letech. Čeká nás opět nepříjemné zajištění objízdných tras a zhoršená dostupnost opravované části ulice. Děkuji vám předem za vaši shovívavost. O této akci vás budeme i nadále podrobně informovat, abychom vše společně dobře zvládli.
Další významnou investicí, kterou bychom letos chtěli zrealizovat, je kompletní úprava interiéru malého sálu divadla dle studie a projektu společnosti D.A.D. studio s.r.o. z Hradce Králové. Projekt si můžete prohlédnout na webu města v sekci město/investiční akce.
Dalšími připravenými investicemi je navýšení kapacity sběrného dvora za podpory dotace z ministerstva životního prostředí (OPŽP cca 2 mil. Kč), výtah v budově II. stupně základní školy, chodník od brány kempu Brodský směrem k hrázi, rekonstrukce sociálních zařízení v kempu Brodský a rozšíření sítí optického kabelu. Dále budeme investovat do příprav dokumentací pro budoucí realizace. Bude dokončena dokumentace úpravy veřejného prostranství mezi školami, dokumentace pro výstavbu fotbalového zázemí včetně divácké tribuny, budeme pokračovat na dokumentacích pro rekonstrukce ulic Letná, Dvořáčkova a Lipky. Dále bude dokončena projektová dokumentace pro opěrnou zeď v ulici Na Strži včetně kanalizace, dále bude dokončován projekt technického a technologického zázemí vrtů ve staré vodárně a rádi bychom posunuli do závěrečné fáze chodník od bývalého Retipu k Saargummi.
Také je naplánováno pořídit podrobnou studii tělocvičny za II. stupněm základní školy, studii domu pro seniory, studii a projekt na přiměřenou revitalizaci parku A. B. Svojsíka a dopravní studii na centrum města. Také je finančně podpořeno rozšiřování veřejného osvětlení, vodovodů a kanalizací v nově zastavěných územích a další menší investice. Také bude počátkem roku dodáno nové auto pro městskou policii, bude pořízen nový defibrilátor, dále bude doplněna technika pro odbor místního hospodářství (bagr a nová dodávka se sklápěcí korbou), budou pořízena nová efektová světla do hlavního sálu divadla a bude pořízen stroj na čištění umělých trávníků.
Veškeré činnosti v tomto roce budeme financovat z plánovaných příjmů pro tento rok a z uspořených peněz. Tento rok bude doplacena poslední výrazná splátka úvěru v hodnotě cca 7,8 mil. Kč a začneme jednat s bankami o dalším úvěru na financování investic v dalších letech. Plány jsou opět smělé, ale věřím, že se nám bude dařit je postupně naplňovat.
V závěru mi dovolte, abych vám všem popřál úspěšný rok 2019, hodně zdraví, štěstí, ať se vám podaří splnit to, co jste si předsevzali a přáli.
S úctou Rostislav Petrák, starosta města

Starší články

Předvánoční slovo starosty a vánoční přání
Vážení občané našeho města,opět si dovoluji na začátku nového volebního období předstoupit před vás pomocí tohoto úvodního článku našeho zpravodaje.Jsem rád, že jsme v rámci ustavujícího zastupitelstva města 1. 11. 2018 zvolili zástupce do finančního a kontrolního výboru zastupitelstva, zvolili jsme městskou radu, místostarostu a starostu. Spolupráce koaličních partnerů (sdružení Spoluobčané, KDU-ČSL a sdružení Město+)je ukotvena v koaliční smlouvě a programovém prohlášení, které si můžete přeč
Srdečně vás zvu 17. listopadu na připomenutí dne boje za svobodu a demokracii
Vážení občané našeho města,slovo starosty města, které právě čtete, je psáno na rozhraní času. Právě vzpomínáme na založení naší republiky, ohlížíme se 100 let nazpět a zároveň vyhlížíme do budoucnosti. Menší přelomové období je také v našem městě. 1. listopadu bude, dle výsledků hlasů ve volbách, ustanoveno nové zastupitelstvo města a podle výsledků povolebního vyjednávání a dohod bude zvolena rada města, místostarosta a starosta. Jak se říká – bližší košile než kabát – tak začnu tou košilí, n
Srdečně zvu všechny občany města na oslavy stoletého výročí založení Československa
Vážení občané našeho města,tento měsíčník vychází těsně před volbami do městského zastupitelstva a nadcházející týden bude ten zásadní pro další směřování našeho města. Tento zpravodaj není určen k politické prezentaci, a proto ode mne neočekávejte politická prohlášení. Ta si můžete přečíst jinde, na místech tomu určených. Ve většině mých úvodníků jsem se snažil vás informovat o dění na radnici a přípravách a realizacích investičních akcí, dělal jsem, co mi síly stačily, co mi čas dovolil a je
V září otevřeme dvě zrekonstruovaná hřiště
Vážení občané našeho města,s končícím létem a prázdninami jsme pro vás opět připravili tento městský zpravodaj. Věřím, že jste léto prožili podle vašich představ a ve zdraví přečkali úmorná horka. Čeká nás první školní měsíc a také měsíc předvolební. Pro letošní volby do městského zastupitelstva bude se svou nabídkou před vás předstupovat osm volebních stran či sdružení, což je o jednu více než při minulých volbách. Přeji vám, abyste našli během tohoto měsíce ty nejvhodnější z nabídky kandidátů
1. místo v soutěži „Čistá obec roku 2017“ je díky vám, občanům
Vážení občané,dovolte mi, abych vás pozdravil i v tomto prázdninovém dvojčísle zpravodaje. Než přikročím k popisu událostí minulých dnů, dovolím si podat následující vysvětlení. Z různých stran se mi donesla informace, že již nechci pokračovat v dalším volebním období ve své práci a že mám domluvenou práci jinou. Tyto informace nejsou pravdivé a mrzí mě, že vznikly a že se šíří. Rád bych v práci starosty pokračoval a dovedl rozpracované projekty v příštím volebním období k realizaci. Neberte to
Čeká nás náročná oprava vozovky na náměstí a přilehlých ulicích
Vážení spoluobčané,měsíc uplynul a opět přicházím s informacemi z radnice. Stavby se rozeběhly a konečně můžeme pracovat i v terénu při dozorování staveb a opět vidíme hmatatelný výsledek práce mnoha lidí. Opěrná gabionová zeď v ulici Lánská, postavená z kvalitního, odolného pískovce, dle mého názoru vhodně zapadá do materiálových zvyklostí našeho města. Dokončujeme opravu kapličky v Lipkách, která bude přibližně v polovině srpna vysvěcena. V Olešnici proběhla oprava autobusových zastávek (u Un
Vybavenost našeho města chceme posunout na úroveň švýcarských partnerů
Vážení občané našeho města,opět si dovoluji v úvodníku tohoto zpravodaje vám podat několik informací týkajících se aktuálního dění v našem městě. V minulém čísle jsem se obsáhle věnoval startu stavební sezony a nyní bych rád pouze doplnil nové skutečnosti. Rekonstrukci víceúčelového hřiště „házená“ bude provádět červenokostelecká firma Stako s.r.o. (do 30. 8. 2018). Opravu  ulice Na Strži a komunikaci ze Skalky do Olešnice provede do 31. 7. 2018 společnost Strabag a.s. Jsme na počátku stavební
Ve městě se rozjíždí stavební sezona
Hezký jarní den, vážení občané našeho města. Máme za sebou první čtvrtinu tohoto roku a všichni se jistě těšíme na teplé jarní dny.První tři měsíce jsme věnovali přípravám investičních akcí v oblasti projektové přípravy, výběru dodavatelů a oprav vnitřních prostorů budov. Jsme na začátku stavební sezony, a proto si vám dovoluji poskytnout následující aktuální informace. Kontejnerové zázemí volejbalu bude stavět společnost Průmstav Náchod s.r.o. (do 1.11.2018), opěrnou zeď v ulici Lánská bude st
Diskutovat se bude o náměstí, autobusovém nádraží a domu pro seniory
Milí spoluobčané,opět si vám dovoluji napsat několik informací a postřehů z uplynulého měsíce.Stále jsme na začátku roku, připravujeme a vybíráme projektanty a stavebníky pro schválené investiční akce. Je dosti složité najít projektanty a zhotovitele s volnou kapacitou a zároveň s přijatelnou cenou. Proto se snažíme oslovovat dostatek firem, aby se nám do výběrových řízení hlásily. Další důležitý proces, který jsme začali, jsou konkurzy na ředitele – ředitelky škol. Při jednání rady města jsme
Čeká nás oprava komunikace v prostoru náměstí
Vážení spoluobčané,již tradičně si vám dovoluji v  tomto úvodníku přinést několik informací a postřehů.Nejprve bych se rád vrátil do prosince loňského roku a poděkoval za nás posluchače organizátorům a účinkujícím na vánočních koncertech městské dechové hudby a symfonického orchestru při základní umělecké škole. Oba koncerty v divadle opět ukázaly, jak šikovné lidi máme v našem městě a význam umělecké školy. Ještě jednou děkuji Hance Řezníčkové Kukulové za krásný koncert dechovky, Leoši Nývltov
Schválený rozpočet na rok 2018 počítá s řadou investic
Vážení spoluobčané,dovolte mi, abych vás touto cestou pozdravil v novém roce. Věřím, že jste příjemně prožili vánoce a ve zdraví přežili silvestrovské oslavy. Vstupujeme do nového roku a hned na jeho počátku nás čekají prezidentské volby. V polovině prosince jsem využil pozvání a navštívil „Setkání lídrů českého stavitelství“ v Míčovně pražského hradu. Vánoční výzdoba a celková úprava areálu pražského hradu umocňovala historii, důležitost a významnost tohoto místa. V kontextu tohoto osobního zá