Sloupek starosty

31. srpna 2018

V září otevřeme dvě zrekonstruovaná hřiště

Vážení občané našeho města,
s končícím létem a prázdninami jsme pro vás opět připravili tento městský zpravodaj. Věřím, že jste léto prožili podle vašich představ a ve zdraví přečkali úmorná horka.
Čeká nás první školní měsíc a také měsíc předvolební. Pro letošní volby do městského zastupitelstva bude se svou nabídkou před vás předstupovat osm volebních stran či sdružení, což je o jednu více než při minulých volbách. Přeji vám, abyste našli během tohoto měsíce ty nejvhodnější z nabídky kandidátů a hlavně přišli volit. Využijte své právo a nenechte aby za vás při volbách rozhodovali jiní.
Dále mi dovolte krátké ohlédnutí. Ještě máme v čerstvé paměti 64. ročník mezinárodního folklorního festivalu. Dovolím si říci, že tento ročník, hlavně díky krásnému počasí byl možná tím nejúspěšnějším v historii. Olympic festival krásně zahájil, čtvrteční divadelní představení obohatilo a doprovodný program doplnil hlavní program do příjemného celku. Návštěvnost přesáhla hranici 7 900 platících diváků. Po celou dobu festivalu jsem slyšel samou chválu, kterou jsem na závěr festivalu s radostí předal i řediteli Městského kulturního střediska Tomáši Šimkovi a jeho týmu spolupracovníků. Celému festivalu vládla příjemná, pozitivní nálada a věřím, že jste si užili příjemný festivalový čas. Dovolím si přidat pouze krátký osobní postřeh. Při sobotním vítání a představování souborů v malém sále divadla mi byl také představen ruský soubor. Jeho vedoucí nemluvila anglicky, ani česky a překlad nechtěla, že není potřeba a určitě si budeme rozumět. Paní jsem slušně přerušil a přivolal překladatelku. Ruštinu jsem měl na základce a tomuto jazyku rozumím, ale při vzpomínce na srpen před 50-ti lety je dobré si držet ruského bratra dále od těla, protože víme, že jeho objetí je mocné.
Dále mi dovolte, abych vám poděkoval za schovívavost s opravou náměstí. Je to pro nás všechny nepříjemné. Pouze na upřesnění. Akci provádí ředitelství silnic a dálnic jako správce státní silnice první třídy č. 14 a správa silnic Královéhradeckého kraje. Úsek od křižovatky u hotelu Černý kůň po městský úřad nebyl součástí opravy před cca čtyřmi lety. Během náchodských objížděk, konvoj kamionů přes náměstí si jistě všichni pamatujeme, byla naplánovaná oprava tohoto úseku. Město se přidává s výměnou dožilých obrubníků za žulové a odbočením kanalizace a vodovodu do Dvořáčkovy ulice. Akce je zkoordinována s opravou v Dolní Radechové a společná objízdná trasa přes Hronov celé akci pomáhá. Dále jsme upravili provoz na místních komunikacích tím, že jsme omezili parkování v ulicích Koubovka a Žižkova. Je třeba si stále uvědomovat, že se jedná o opravu stávajícího stavu a měli bychom stále hledat, jak uspořádat prostor náměstí k lepšímu. Sám vím, že je to nelehký úkol. Již několik návrhů postupů jsme do zastupitelstva města předkládali, ale zatím nebyla dostatečná podpora, nebo spíše odvaha do tohoto trochu kyselého jablíčka kousnout. Byl bych rád, abychom po provedení oprav drobnými úpravami stávající uspořádání vylepšili a náměstí obrazně uklidili.
Opravy a stavby ve městě běží dle svých harmonogramů. Oprava domu č.p. 29 (železářství Melichar) řádně postupuje a měla by být dokončena do konce září. Také jsme postoupili při budování zázemí pro volejbal a do konce září bude dokončeno víceúčelové hřiště házené. Při této příležitosti si vás a vaše děti dovoluji pozvat na otevření tohoto hřiště, a to v neděli 30. 9. Od 13.30 hod. pro vás bude připravena ukázka sportů, pro které lze toto hřiště využít, a volně na tento program může navázat mistrovské fotbalové utkání „A“ mužstva mužů od 16.30 hod. na vedlejším fotbalovém stadionu.
Další akcí, na kterou zvu hlavně děti, je slavnostní otevření hřiště na Koubovce. Společnost Albi výrazně přispěla na rekonstrukci tohoto hřiště a společně s městem pro vás a  vaše děti připravila na pátek 7. 9. od 14 hodin slavnostní otevření tohoto hřiště včetně zábavného programu.
Další novou akcí budou 28. 9. Svatováclavské slavnosti. Věřím, že pozvání přijmete a užijete si připravený kulturní program, který bude zakončen vypouštěním balónů štěstí. Jako hlavní akci k příležitosti stoletého výročí založení Československa připravuje město, ve spolupráci se ZUŠ a kulturním střediskem, program na neděli 28. 10. Celodenní sváteční program bude začínat mší svatou, pokračovat sázením lípy, odpoledním svátečním ekumenickým slovem a pietním aktem u pomníku legionáře, večerním koncertem symfonického orchestru a vyvrcholí svátečním ohňostrojem.
Na závěr mi dovolte, abych vám popřál šťastný nástup do školního roku a hezký začátek podzimu.
S úctou a přáním dobré nálady
Rostislav Petrák

Starší články

1. místo v soutěži „Čistá obec roku 2017“ je díky vám, občanům
Vážení občané,dovolte mi, abych vás pozdravil i v tomto prázdninovém dvojčísle zpravodaje. Než přikročím k popisu událostí minulých dnů, dovolím si podat následující vysvětlení. Z různých stran se mi donesla informace, že již nechci pokračovat v dalším volebním období ve své práci a že mám domluvenou práci jinou. Tyto informace nejsou pravdivé a mrzí mě, že vznikly a že se šíří. Rád bych v práci starosty pokračoval a dovedl rozpracované projekty v příštím volebním období k realizaci. Neberte to
Čeká nás náročná oprava vozovky na náměstí a přilehlých ulicích
Vážení spoluobčané,měsíc uplynul a opět přicházím s informacemi z radnice. Stavby se rozeběhly a konečně můžeme pracovat i v terénu při dozorování staveb a opět vidíme hmatatelný výsledek práce mnoha lidí. Opěrná gabionová zeď v ulici Lánská, postavená z kvalitního, odolného pískovce, dle mého názoru vhodně zapadá do materiálových zvyklostí našeho města. Dokončujeme opravu kapličky v Lipkách, která bude přibližně v polovině srpna vysvěcena. V Olešnici proběhla oprava autobusových zastávek (u Un
Vybavenost našeho města chceme posunout na úroveň švýcarských partnerů
Vážení občané našeho města,opět si dovoluji v úvodníku tohoto zpravodaje vám podat několik informací týkajících se aktuálního dění v našem městě. V minulém čísle jsem se obsáhle věnoval startu stavební sezony a nyní bych rád pouze doplnil nové skutečnosti. Rekonstrukci víceúčelového hřiště „házená“ bude provádět červenokostelecká firma Stako s.r.o. (do 30. 8. 2018). Opravu  ulice Na Strži a komunikaci ze Skalky do Olešnice provede do 31. 7. 2018 společnost Strabag a.s. Jsme na počátku stavební
Ve městě se rozjíždí stavební sezona
Hezký jarní den, vážení občané našeho města. Máme za sebou první čtvrtinu tohoto roku a všichni se jistě těšíme na teplé jarní dny.První tři měsíce jsme věnovali přípravám investičních akcí v oblasti projektové přípravy, výběru dodavatelů a oprav vnitřních prostorů budov. Jsme na začátku stavební sezony, a proto si vám dovoluji poskytnout následující aktuální informace. Kontejnerové zázemí volejbalu bude stavět společnost Průmstav Náchod s.r.o. (do 1.11.2018), opěrnou zeď v ulici Lánská bude st
Diskutovat se bude o náměstí, autobusovém nádraží a domu pro seniory
Milí spoluobčané,opět si vám dovoluji napsat několik informací a postřehů z uplynulého měsíce.Stále jsme na začátku roku, připravujeme a vybíráme projektanty a stavebníky pro schválené investiční akce. Je dosti složité najít projektanty a zhotovitele s volnou kapacitou a zároveň s přijatelnou cenou. Proto se snažíme oslovovat dostatek firem, aby se nám do výběrových řízení hlásily. Další důležitý proces, který jsme začali, jsou konkurzy na ředitele – ředitelky škol. Při jednání rady města jsme
Čeká nás oprava komunikace v prostoru náměstí
Vážení spoluobčané,již tradičně si vám dovoluji v  tomto úvodníku přinést několik informací a postřehů.Nejprve bych se rád vrátil do prosince loňského roku a poděkoval za nás posluchače organizátorům a účinkujícím na vánočních koncertech městské dechové hudby a symfonického orchestru při základní umělecké škole. Oba koncerty v divadle opět ukázaly, jak šikovné lidi máme v našem městě a význam umělecké školy. Ještě jednou děkuji Hance Řezníčkové Kukulové za krásný koncert dechovky, Leoši Nývltov
Schválený rozpočet na rok 2018 počítá s řadou investic
Vážení spoluobčané,dovolte mi, abych vás touto cestou pozdravil v novém roce. Věřím, že jste příjemně prožili vánoce a ve zdraví přežili silvestrovské oslavy. Vstupujeme do nového roku a hned na jeho počátku nás čekají prezidentské volby. V polovině prosince jsem využil pozvání a navštívil „Setkání lídrů českého stavitelství“ v Míčovně pražského hradu. Vánoční výzdoba a celková úprava areálu pražského hradu umocňovala historii, důležitost a významnost tohoto místa. V kontextu tohoto osobního zá
Přeji vám úspěšné vykročení do roku 2018
Vážení spoluobčané,dříve než vám popřeji hezký předvánoční čas, dovolte mi, abych vás informoval o novém složení městské rady. Jak jste již byli informováni, 18.10. 2017 tři členové rady podali rezignaci na členství v Radě města Červený Kostelec, a to paní Michaela Cinková, paní Marcela Kollertová a Mgr. Štěpán Nosek. Na základě této skutečnosti jsem svolal na 2. listopad 2017 jednání zastupitelstva města Červený Kostelec, abychom zvolili nové členy rady.  2. listopadu 2017 řádně proběhlo veřej
Děkuji odstupujícím radním za vykonanou práci
Hezký listopadový den milí spoluobčané, dovoluji si vás hned v úvodu informovat o aktuálním stavu ve vedení města. Dne 18. října 2017, na počátku jednání městské rady, podali tři radní rezignaci na své funkce, a to paní Michaela Cinková, paní Marcela Kollertová a Mgr. Štěpán Nosek.  Nejprve bych rád touto cestou poděkoval odstupujícím radním za práci, kterou pro naše město v městské radě vykonali, a věřím, že na úrovni práce zastupitele budou i nadále konstruktivně spolupracovat. Počet členů v
V zájmu zachování demokracie vyjádřete svůj názor u voleb
Hezký říjnový den vám všem.Dovolte, abych vám i tentokrát v úvodníku našeho zpravodaje poskytl pár informací o dění na radnici. Jak jsem již psal v minulém čísle, příprava rozpočtu na příští rok je v běhu a děkuji všem, kteří jste mi pos-lali své podněty, za vaši aktivitu. Tyto návrhy posoudíme, a pokud to bude reálné, tak je zařadíme do oprav v příštím roce. Dále bych vás rád informoval o některých investičních akcích. Stavba cyklochodníku u bývalého Elitexu úspěšně pokračuje, kanalizace u ško
Prioritou bude příprava rozpočtu na rok 2018
Hezký zářijový den, milí spoluobčané,opět využívám úvodníku tohoto zpravodaje, abych vás informoval o aktuálním dění na radnici a v našem městě. Máme za sebou tři čtvrtiny roku, začínáme hodnotit, co se podařilo, co méně a začínáme plánovat co uděláme v příštím roce. Od začátku září budeme připravovat rozpočet pro rok 2018. Pokud vidíte ve svém okolí, co by bylo dobré udělat nebo opravit, napište mi to prosím na adresu rostislav.petrak@mestock.cz, nebo mi to prosím přijďte říct na radnici, rád