Sloupek starosty

29. června 2017

Přijďte se podělit s názorem, jak využít park

Hezký červnový den, milí spoluobčané,
dovolte mi, abych se v úvodníku tohoto prázdninového zpravodaje ohlédl přes rameno a připomněl některé události a stavební počiny.
Nejprve bych vás rád seznámil s tím, co se vybudovalo, opravilo a co nás ještě letos čeká. Jak jsem již informoval, nové tenisové zázemí už bezmála 2 měsíce slouží  ke spokojenosti všech svému účelu. Dále jsme v tomto roce dokončili stavební úpravy návsí ve Stolíně a na Bohdašíně. Dokončením těchto návsí jsme završili rozsáhlé investiční akce (splašková a dešťová kanalizace a povrchy vozovek) a jsem rád, že tyto veřejné prostory budou důstojným a hezkým místem.
Dále bych z veřejných prostorů rád připomněl nově upravenou zahradu za dom-kem Boženy Němcové a u základní umělecké školy, která bude letos dokončena. Pokud budete mít cestu kolem, doporučuji vám jmenovaná místa navštívit. Zároveň děkuji vám, kteří se o tato místa staráte a budete starat. Velice si této sounáležitosti vážím.
Dále bych vás rád informoval o tom, co se momentálně začíná. Největší letošní investiční akcí bude výstavba sdružené cyklostezky a chodníku u společnosti Industrial Park CK s.r.o. (bývalý areál Elitexu). Součástí tohoto projektu bude vybudování zmíněného „cyklochodníku“, komunikace a sjezdu, autobusové zastávky a veřejného osvětlení. Dále letos uděláme nový akustický strop v sokolovně a nové pódium pro folklorní festival. Připravujeme rekonstrukci malého sálu divadla. Při tomto projektu jsme chvíli přešlapovali na místě, hledali nejvhodnější řešení a věřím, že budeme dál úspěšně pokračovat. Dalšími plánovanými stavbami je „gabionová“ opěrná zeď v ulici Lánská a volejbalové zázemí. Věřím, že najdeme zhotovitele těchto staveb. V současné době je všude ve stavebnictví hodně práce, ceny stoupají a zároveň je nedostatek jak projektantů, tak zhotovitelů. Budou provedeny rekonstrukce chodníků v ulici Koubovka od ulice Náchodská, chodníky za Grafoklubem a chodník na Větrníku (od horního paneláku směrem ke školce). Dále se připravuje přechod pro chodce u Penny marketu, přechod pro chodce v Olešnici a chodník od zastávky ke škole. Z provedených oprav bych rád zmínil kompletní opravu 15 bytů (opravy byt. jader, el. rozvodů, dveří a kuchyní). Věřím, že tímto rokem jsme nastartovali pravidelné opravy bytů, v kterých bychom i dalších letech měli pokračovat. V bytovém domě v č.p. 55 v Horním Kostelci a v č.p. 356 v Nerudově ulici se provede výměna oken. V době letních prázdnin budou provedeny opravy ve školách a školkách. Dále bude rozšířeno parkoviště za zdravotním střediskem o 5 míst. Také jsme začali s opravami autobusových zastávek v Horním Kostelci a na Bedně. Věřím, že i po opravě budou tato místa čistá, upravená a tyto pomyslné brány do města budou dobře sloužit svému účelu.
Také bych vás rád seznámil s tím, co připravujeme. Největší akcí je řešení prostoru mezi školami. Tento projekt je ve fázi přípravy projektové dokumentace pro územní řízení, dále se připravuje projekt školního hřiště ve Lhotě, projekt víceúčelového hřiště na házenou s univerzální umělou trávou pro všechny sporty, dále se dokončuje studie fotbalového zázemí s tribunou a bude následovat příprava dokumentace pro územní řízení. Z infrastrukturních staveb se pokračuje na nejvýznamnějším projektu, a to rekonstrukce ulice Sokolské a dále bude startovat příprava dokumentace rekonstrukce ulice Letná. Dále připravujeme posunutí přechodu od radnice směrem k Elektře přes ulici 5. května. Dnešní stav, kdy všichni chodci z autobusového nádraží přebíhají k rohu radnice, není správný. Zároveň se při této akci nabízí provést úpravu přilehlých chodníků a prostorů a následně provést úpravu vzhledu náměstí, říkám tomu „úklid náměstí“. Víme, že dopravní situace je velmi složitá a v tuto chvíli jiné dopravní řešení není možné a zmíněná úprava by neměla omezovat budoucí možná dopravní řešení. Mohla by se týkat dláždění, zeleně atd., abychom na tomto místě měli hezký prostor. Současné asfaltové volné plochy a betonové květináče by se daly jednoduše nahradit něčím lepším. Dále mi dovolte, abych vás pozval na akci „ Rozloučení s prázdninami v parku A. B. Svojsíka“, která se bude konat v neděli 3. září od 14 hod. Budou pro vás a vaše děti připraveny akce, při kterých bychom si mohli společně zkusit, k jakým činnostem by tento park mohl sloužit. Podrobnější informace vám poskytneme v průběhu léta např. na webu města.
Na závěr mi dovolte pár slov k vzpomínkové akci  Libuše volá Londýn. V neděli 11. června jsme se na Bohdašíně sešli ke společné vzpomínce na události června roku 1942. Připomněli jsme si hrdinství lidí, kteří uměli v době stanného práva rozlišit, co je dobré a co špatné s tím, že ohrožovali a následně ztratili své životy a životy svých nejbližších. Mám s touto akcí i své osobní propojení. Ležáky, Senici a samozřejmě Bohdašín a Končiny jsem si prošel (dávno před tím, než jsem se stal starostou) s myšlenkami v hlavě a úctou v srdci. V neděli 11. června  se přidala další osobní nit. Jedním z pozvaných hostů byl i spoluautor knihy Ležáky a odboj ve východních Čechách  –  Adolf Vondrka. Po 25 letech jsem se potkal se spolužákem z vodňanské rybářské školy. Áda byl můj „třeťák“ a velkej chlap, když jsem jako 14 letý „ucho“ nastupoval do prvního ročníku na společné patro intru. Toto setkání bylo velmi osobní. Dva rybáři se potkali se společnou úctou k rybářskému řemeslu a úctou ke statečným poctivým lidem. Áda našel na půdě sádek v Bohdanči Potůčkovu anténu a přívodní šňůru k vysílačce. Dovolím si citovat jeho slova: „ Seděl jsem v kanceláři na sádkách a říkám si – odkud asi tak mohl Potůček vysílat, když potřeboval 20 metrovou anténu a napadlo mě, že jedině z půdy. Šel jsem se tam podívat a našel jsem jak anténu, tak přívodní el. vedení. Zvláštní a silný okamžik. Absolvovali jsme společně odpolední a večerní program, který jsme završili u společného stolu v restauraci s plk. Eduardem Stehlíkem a Antonínem Burdychem při zajímavé diskusi. Zmiňovaná vzpomínková akce byla velice vydařená a rád bych i touto cestou ještě jednou poděkoval za spolupráci Ondřeji Gelbičovi a spolku vojenské historie T-S 20 Pláň, MKS a Tomáši Šimkovi, Ottovi Resslovi a KČT, Haně Řezníčkové Kukulové a dechovce, Romanu Kejzlarovi a vlastivědnému spolku, Marku Fialovi, Josefu Rudolfovi, Mgr. Pavlíně Švandové, plk. Eduardu Stehlíkovi a hlavně Antonínu Burdychovi a Věnku Baudyšovi.
Dále mi dovolte, abych poděkoval našim reprezentantům za účast a výkony na letošním setkání Kostelců tentokrát v Kostelci u Stříbra. Lhotečtí hasiči byli třetí, fotbalistédruzí a Kubečkovi s Jitřenkou snad nejlepší ze všech. Seděl jsem v kostele, poslouchal jejich bezmála hodinové vystoupení a několikrát měl „husí kůži“. „Standing ovation“ potlesk ve stoje na závěr jejich vystoupení byl toho důkazem. Moc děkuji za tento silný zážitek.
Přeji i vám všem také silné pozitivní zážitky, hezkou dovolenou, prázdniny a budu se těšit třeba na našem folklorním festivalu.
S úctou Rostislav Petrák

Starší články

V červnu nás čeká řada významných událostí
Dobrý červnový den, milí spoluobčané.Jak již titulní strana červnového zpravodaje napovídá, dovolte i mně, abych vás srdečně pozval na vzpomínkovou akci „Libuše volá Londýn“.Vedlejší článek popisuje program, který je pro nás všechny na neděli 11. června připraven. Věřím, že svou účastí podpoříte tuto akci a společně po 75 letech uctíme památku odvážných lidí, kteří v době strachu a nebezpečí ztráty života věděli, co je dobré a co špatné. Podle toho konali a nakonec za to zaplatili svými životy
I práce může navodit pocit štěstí
Hezký májový den milí spoluobčané.  Čeká nás jeden, dle mého názoru, z nejkrásnějších měsíců v roce. Definitivně jsme se rozloučili se zimou a příroda nabírá na plné síle.  V květnu nás čekají dva státní svátky. Nejprve prvního května Svátek práce a o týden později osmého Den vítězství – nad fašismem a ukončení II. Světové války. Dovolte mi malé zamyšlení nad oběma svátky společně. 8. května 1945 kapitulovalo fašistické Německo a zavládly okamžiky štěstí, radosti, chutě do života a možná u větš
Čeká nás nový státní svátek
Milí spoluobčané,přeji vám všem příjemný začátek jara a věřím, že jarní slunce ve vás probouzí dostatek energie a pozitivního myšlení. Tentokrát si vám dovolím jen krátce předat aktuální informace. Dám na doporučení své dcery a budu stručnější.Od začátku dubna bude nově otevřena restaurace Divadlo. Přestávka v provozu oblíbeného podniku byla trochu delší, než jsme si všichni přáli, ale jsem přesvědčen, že oprava a úprava interiéru před předáním novému provozovateli byla dobrým řešením. Přeji no
Ohlédnutí za návštěvou prezidenta ČR
Hezký březnový den,tentokrát si dovolím tento úvodník zpravodaje věnovat návštěvě prezidenta České republiky, který nás navštívil 16. února. Protože po Kostelci kolovala řada informací a já na drby obecně nedám, pokusím se vám popsat sled událostí kolem návštěvy hlavy státu v našem městě z mého pohledu.Vše to začalo dopisem od pana hejtmana. Pan hejtman Jiří Štěpán v rámci přípravy třídenní prezidentské návštěvy Královéhradeckého kraje navrhl i návštěvu našeho města. Tento návrh jsem neodmítl z
Děkuji všem za práci odvedenou v r. 2016
Milí spoluobčané,v minulém čísle zpravodaje jsem vás informoval o tom, co nás čeká v roce 2017, a zároveň jsem slíbil, že vás v tomto čísle budu informovat o událostech loňského roku.Začnu největšími akcemi, a to dokončením projektu splaškové kanalizace ve Stolíně a Mstětíně doplněné dešťovou kanalizací a opravou povrchů z velké části v plné šíři vozovky. Tato akce byla doplněna vybudováním kanalizačních přípojek a završená úpravou návsi, kterou ještě musíme dokončit, až nám to počasí dovolí. Z
Co nás tento rok čeká?
Přijměte prosím mé novoroční pozdravení vám všem.Je začátek nového roku a čeká nás ten dvoutisící sedmnáctý. Na prosincovém zasedání zastupitelstva města jsme schválili nejdůležitější bod, a to rozpočet pro rok 2017. Dovolím si tímto vyjmenovat nejdůležitější investice, opravy a akce, které máme pro tento rok naplánované.Začnu přípravou projektových dokumentací jako základu pro realizace do dalších let. Nejdůležitější je příprava projektu rekonstrukce Sokolské ulice. Rádi bychom letos získali s
Přeji všem klidné prožití adventu
Hezký prosincový den milí spoluobčané,ještě než přejdu k adventnímu času a vánočnímu přání, dovolte mi, abych se trochu ohlédl do měsíce listopadu. Mimo hektického pracovního měsíce spojeného s přípravou rozpočtu bych rád vzpomněl některé společenské události.Začnu tou smutnou. 19. listopadu zemřel ve věku 88 let pan Luboš Vejr, dlouholetý zaměstnanec a také zastupitel města Červený Kostelec. Jako investiční technik města se podílel na celé řadě staveb. Jednalo se například o stavbu školky Větr
Dokončujeme velké investiční akce
Milí spoluobčané, dovolte mi, abych vám opět prostřednictvím sloupku starosty sdělil několik informací o dění na radnici.Nejprve mi dovolte, abych vás informoval o investičních akcích, které jsou dokončeny, nebo je dokončujeme. Nejrozsáhlejší stavbou tohoto roku bylo vybudování kanalizace ve Stolíně a Mstětíně včetně přípojek. K dotované splaškové kanalizaci (dotace Ministerstva zemědělství) jsme přiřadili kanalizaci dešťovou a celou akci jsme završili vybudováním nových povrchů vozovek. Moment
Čeká nás příprava na další rok
Hezký říjnový den, milí spoluobčané.Vstupujeme do podzimního času a pomalu se připravujeme na zimu. Věřím, že se vám na vašich zahradách urodilo a daří se vám úrodu sklidit.Na radnici začínáme přípravu rozpočtu na rok 2017. Shromažďujeme od příspěvkových organizací a odborů města podněty a podklady, abychom finančně připravili činnosti, opravy a investice, které budou mít prioritu v příštím roce. Tento plán je velmi důležitý a určuje směr a tempo práce v dalším roce. Nezbytné pro tvorbu tohoto
S babím létem vrcholí stavební sezona
Hezký zářijový den vám všem.Jsme na přelomu léta a podzimu, a tak si dovolím se nejdříve ohlédnout. Máme za sebou největší kulturní akci, kterou pořádáme v našem městě, a to 62. ročník mezinárodního folklorního festivalu.Letošní ročník zahájil koncert skupiny Čechomor a vysoká návštěvnost, kdy areál doslova praskal ve švech, hovoří o dobré volbě a skvělé propagaci. Dle rozhovorů s vámi pouze vyplynulo, že mohl být koncert o trochu delší, bohužel nebylo možné sjednat delší festivalové vystoupení
Přeji příjemné léto s rodinou i přáteli
Milí spoluobčané, již podevatenácté píši úvodní slovo našeho zpravodaje, tentokrát pro prázdninové dvojčíslo. Protože probíhá mistrovství Evropy ve fotbale a jako člověk, který měl se svým životem 25 let spojený právě tento sport, si dovolím toto úvodní slovo věnovat tomuto fenoménu.Fotbal je týmová hra, která dává mnoha lidem planety radost ze života, osobní identitu a jako férové klání dává jisté modely chování i pro společenský život. Jasně dané hřiště, jasná, obecně známá pravidla a rozhodč