Sloupek starosty

30. května 2023

Červnové slovo starosty

Vážení občané Červeného Kostelce,
za sebou další jarní měsíc a pomalu ale jistě se blížíme, i když to tak teplotně nevypadá, k létu. I když se zdá, že vzhledem k chladnějšímu počasí v jarních měsících, vč. května nevyjímaje, se příroda probouzí trochu pomaleji, všichni, kdo máme zahrady a zahrádky, nevyjímaje ty, kteří se snaží uklidit kolem domu, nebo dům přestavují, jsme v plném pracovním nasazení. Přestože jsem se již několikráte v předchozích „slovech starosty“ snažil apelovat na vzájemnou ohleduplnost a snížení hlučnosti v neděli a o svátcích, stále se k nám dostávají stížnosti a požadavky na stíhání porušení klidu ve zmíněných dnech. Toto nám samozřejmě vyhláška neumožňuje, ale nelze se divit, že po takovéto změně někteří občané volají. Znovu na vás chci apelovat, pokud to jen trochu jde, buďme k sobě vstřícní a ohleduplní! Řada problémů a vzájemných neshod se tím vyřeší.

Toto samozřejmě platí i v dalších oblastech našeho společného soužití. Ať se to týká nepořádku a úklidu po našich čtyřnohých miláčcích, či běžného třídění odpadů, nebo jen toho, že odpadky nepohodím volně v prostoru, ale do předem určených nádob nebo na předem určené stanoviště. Vím, znamená to i naši určitou snahu dojet nebo dojít na určené místo, anebo jen to, že když jdu okolo odpadu, který některý z našich nezodpovědných občanů odhodí volně, tak jej seberu a odhodím sám. Ano, máme jako město na toto pracovníky, kteří ale bohužel nepostihnou vše, nebo okamžitě. Znovu prosím, buďme k sobě ohleduplní a zodpovědní jak k sobě samým, tak ke svému okolí. Vytvořme všichni společně prostředí, ve kterém se nám bude žít spokojeně a šťastně. Uvědomme si to, o čem jsem hovořil v rozhovoru, který jsem měl možnost poskytnout v Českém rozhlase Hradec Králové. Velkou výjimkou, které bychom si měli vážit, je, že u nás prakticky nedochází k velkým změnám v počtu populace, což ukazuje na to, že od nás lidé neodchází. Že máme ve městě neobvyklý počet spolků, což ukazuje na skutečnost, že jsou u nás aktivní lidé, kterým není lhostejné, jakým způsobem prožívají svůj volný čas jak naše děti, tak my sami. Že zkrátka Červený Kostelec, ať s tím možná někteří z vás nesouhlasí, je dobrým místem k životu. Braňme si tuto skutečnost. Každý z nás k tomuto, byť i malým dílem můžeme přispět. A věřte, že pokud k tomu všichni přistoupíme zodpovědně a se vzájemným respektem a ohleduplností, bude se i nám na městě pro Vás všechny lépe spravovat náš společný majetek a těšit nás práce, kterou děláme především pro vás, obyvatele Červeného Kostelce.

Nechce se mi dnes psát o všech možných údržbových a investičních akcích, které město provádí nebo připravuje, věřte, že v rámci legislativních a finančních možností děláme vše pro to, abychom naplnili plány, které jsme si předsevzali. Psal jsem o tomto mnohokrát a budu ještě jistě psát, ale jsou důležitější věci, které můžeme ovlivnit všichni.

Chtěl bych se vrátit k tomu, co jsem zmínil výše. Jedna akce za všechny. Na Špince se uskutečnil šestý ročník charitativního běhu. Nejenže se zúčastnily stovky běžců všech kategorií, ale jde především o to, že výsledkem byl příspěvek pro obecně prospěšnou společnost Nona. Byli zde vítězové i poražení, tak jako v každém soutěžním klání, nicméně o vítězství nešlo. Šlo zde především o naplnění myšlenky, která je základem olympionismu, „Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se“. Tato akce by však nevznikla bez zápalu a odhodlání organizátorů. A ti si za svoji aktivitu zaslouží naše poděkování i respekt. Respekt v tom, že jsou nejen schopni, ale i odhodláni se k organizaci takovéto akce odvážit. Přeji, ať se daří i v dalších letech, a přál bych si, aby takovýchto akcí bylo více. Odráží to pohled společnosti, a jsem rád, že problémy a potřeby společnosti citlivě vnímá i velké množství mladých lidí. Svědčí to o tom, že nám tyto problémy nejsou lhostejné.

Závěrem bych vám všem chtěl popřát hezký zbytek jara a příjemný vstup do léta a dovolených.

Vše hezké přeje Tomáš Prouza

Starší články

25. dubna 2023
Květnové slovo starosty
Vážení občané Červeného Kostelce,když použiji formulaci z Wikipedie, co je jaro, jaro je jedno ze čtyř ročních období, v mírném pásu se vyznačuje začátkem vegetativní aktivity rostlin a zvýšením aktivity živočichů. Prodlužují se dny, otepluje se. Jinými slovy, už ne tak řekněme odbornými, skončila zima a příroda se probouzí k životu. Začíná růst tráva, stromy se obalují listím, vše se zelená. Pro mě osobně je to nejhezčí roční období, přestože nejen pro mne, ale pro nás všechny začíná období zv
31. března 2023
Dubnové slovo starosty
Vážení občané Červeného Kostelce,období zimy, které na většinu z nás působí dosti pesimistickým a smutným dojmem (vyznavači zimních sportů prominou), je za námi a o své slovo se přihlásilo jaro. Zima se tak jako každý rok asi jen tak nevzdá své vlády, nicméně můžeme s větší nadějí a optimismem vyhlížet teplejší a příjemnější období roku. Pro mnohé z nás začnou i práce na našich zahradách a kolem našich příbytků. I z tohoto pohledu bych chtěl opět apelovat na vaši ohleduplnost a toleranci, jak s
27. února 2023
Březnové slovo starosty
Vážení občané Červeného Kostelce, únor bývá nejstudenějším měsícem v roce. Lyžaři se těší na nadílku sněhu. Děti na zimní radovánky. A ti, co zimu moc nemusí, se těší na její konec. Tento rok nám myslím zima ukázala spíše svoji přívětivou tvář, především s ohledem na teploty a na spotřeby paliva a ceny za vytápění. Můžeme však také trochu upravenými slovy klasika říci, že „tento způsob zimy zdá se mi poněkud nešťastným“. Vím, napsal jsem, že jsme alespoň uspořili za teplo, ale pro přírodu, naše
31. ledna 2023
Únorové slovo starosty
Vážení občané Červeného Kostelce,máme za sebou první měsíc tohoto roku, a přestože patří k zimním měsícům, zimy jsme se dočkali až v jeho závěru. Většinou to vypadalo spíše na příjemné jaro. Určitě z toho neměli radost lyžaři, kteří si snad spraví chuť v únoru, nicméně to zcela určitě přineslo úspory na údržbě silnic a chodníků a samozřejmě úspory na energiích spojených především s vytápěním našich domovů. První dny nového roku pro úřad znamenaly především bilancování minulého roku. Zde bych rá
2. ledna 2023
Lednové slovo starosty
Vážení občané Červeného Kostelce,konec roku patří k těm dnům, kdy bilancujeme a připravujeme se na další období. Finišujeme s tím, co jsme chtěli v daném období vykonat, a plánujeme, co uskutečníme v období následujícím. Dáváme si předsevzetí, která bychom rádi naplnili, ale ne vždy se to podaří, a zároveň před sebe stavíme úkoly, které při jejich naplnění pomohou nám i řadě lidí v našem okolí. Doufám, že řada takových úkolůse objevila i v rozpočtu města na rok 2023, jehož příprava a následné s
30. listopadu 2022
Prosincové slovo starosty
Vážení a drazí občané našeho města,jako každý měsíc, tak i tento vás chci informovat o dění na radnici a v našem městě. V měsíci listopadu jsme se na městském úřadě soustředili především na rozjezd nového volebního období a s tím spojenou tvorbu a sestavování jednotlivých výborů, komisí, řídících a poradních orgánů města, tvorbu základních dokumentů, důležitých pro chod města, a pokračování v probíhajících investičních a údržbových pracích, naplánovaných k dokončení neboi zahájení ještě v tomto
1. listopadu 2022
Listopadové slovo starosty
Vážení občané Červeného Kostelce,v měsíci září v celé republice proběhly komunální volby, kde jsme si mohli zvolit své zástupce v městském zastupitelstvu, a jak jsem již zmínil v minulém zpravodaji, všem, kteří se zúčastnili voleb, ať již aktivně ve volebních komisích nebo jen jako voliči, ještě jednou děkuji. Po těchto volbách následovala řada jednání o budoucí koalici a kandidátech jak na místa starosty, místostarosty, ale i radních. Jsem rád, že jsme nakonec našli společnou řeč a při ustavuj
30. září 2022
Říjnové slovo starosty
Vážení občané Červeného Kostelce,máme za sebou další měsíc roku, a vzhledem k tomu, že to byl volební měsíc, ve kterém jsme si zvolili své zástupce do zastupitelstva města, byl to i měsíc, který byl naplněn především předvolební kampaní všech stran a sdružení, které kandidovaly v letošních komunálních volbách. Předem bych chtěl poděkovat všem pracovníkům úřadu a občanům, kteří se aktivně podíleli jak na přípravě, tak na zdárném průběhu voleb. Samozřejmě patří dík i všem, kteří přišli k volbám a
31. srpna 2022
Zářijové slovo starosty
Vážení a drazí občané našeho města,dva měsíce prázdnin a dovolených uběhly jako voda a pomalu se vracíme k běžným rodinným starostem a doufám i radostem. Vracíme se do našich zaměstnání a děti do školních lavic. Končí léto, končí prázdniny a dovolené a začíná podzim. Rok za rokem, stálestejně. Přesto je v dnešní době něco jinak. Nejen že nám stále trvá riziko covidového onemocnění a proto, především těm rizikovějším skupinám, doporučuji očkování, které vás nemusí zcela ochránit, ale alespoň dá
31. srpna 2022
Prázdninové slovo starosty
Vážení a drazí občané našeho města,v minulém měsíci jsme se mohli zúčastnit několika akci, které pro nás občany a pro život ve městě byly nějakým způsobem více či méně důležité. Zajisté jde o úhel pohledu každého z nás. Pro mne osobně byly důležité určitě všechny, ale ty nejdůležitější, o kterých bych se chtěl zmínit, jsou tyto.Za prvé to bylo dokončení a slavnostní otevření prostoru mezi školami. Myslím, že i přes některé průběžné negativní ohlasy můžeme neskromně říci, že se celá investiční a
31. srpna 2022
Červnové slovo starosty
Vážení občané našeho města,jako každý měsíc, tak i nyní se na vás obracím nejen s informacemi, co se v našem městě děje především v oblasti investic a významnějších oprav, ale i na poli občanském. Co se týká investic, popsal jsem je ve větším měřítku v minulém vydání zpravodaje, takže snad jen přijměte touto cestou mé pozvání na slavnostní otevření „prostoru mezi školami“ vč. kavárny a cukrárny, které by se mělo uskutečnit 11. 6. 2022 od 14:00 hod., a také otevření nového „Zázemí fotbalového st