Sloupek starosty

27. května 2020

Červnové slovo starosty

Vážení spoluobčané,
opět po měsíci si vás dovoluji informovat o aktuálním dění na radnici. Postupně se vracíme k normálnímu fungování, jsou otevřené mateřské školy, první stupeň základní školy, umělecká škola a samozřejmě městský úřad. Děkuji vám všem za odpovědný přístup během nouzového stavu a ta-ké děkuji vám, kteří jste pomáhali druhým, ať šitím roušek na náš rouškovník, nebo i jinak.
V minulém čísle zpravodaje jsem vás informoval o tom, že nás čeká rozhodování, jak postupovat v projektu rekonstrukce zázemí fotbalového stadionu. 14. května jsme širokou podporou zastupitelů rozhodli o rea- lizaci tohoto projektu v letech 2020 a 2021. Rád bych touto cestou poděkoval všem zastupitelům a jsem velice rád, že se umíme shodnout a držíme kontinuitu městských investic. Zároveň stále apelujeme na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aby přijalo naše vysvětlení popsané ve stížnosti a pomohlo tomuto projektu dotační podporou. Dále máme požádáno na tento projekt o dotaci z Královéhradeckého kraje a také jsme požádali o dotační podporu na jímání srážkových vod pro následnou závlahu trávníku. Snažíme se pro tento projekt hledat max. finanční podporu. Jak se nám to bude dařit, vás budu informovat v dalších číslech zpravodaje.
Dále vám všem děkuji za trpělivost a opatrnost na objízdných trasách spojených s rekonstrukcí Jiráskovy ulice. Dejte prosím pozor hlavně na školáky, čeká nás ještě šest měsíců této stavby, ale věřím, že vše dobře zvládneme a všechny problémy spojené s touto rozsáhlou investicí zvládneme.
Další investiční akcí, kterou rozjíždíme, je architektonická soutěž na tělocvičnu mezi základní a střední školou. Poměrně přísné a náročné zadání nebude jednoduché naplnit, ale doufám, že to bude pro architekty výzva a soutěže se zúčastní se zajímavými návrhy. O dalším průběhu vás samo- zřejmě budeme informovat.
Tento měsíc bude probíhat výstavba nového chodníku od obalovny k Devíti křížům. I na tento projekt jsme měli požádáno o státní dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury, ale bohužel tento projekt nebude dotačně podpořen. Stavba bude dokončena do konce června a následně budou opravovány povrchy silnice první třídy č. 14 od křižovatky „U Jána“ až po konec Červeného Kostelce směrem na Rtyni. Opravu bude provádět etapově ŘSD v celé šíři komunikace. Dále zastupitelé podpořili i investice u našich sousedů. Darem 70 tisíc Kč jsme podpořili nové zastřešení hradu Vízmburk a částkou 100 tisíc Kč výstavbu nové rozhledny na Žaltmanu.
V červnu bude rada města rozhodovat o městských dotacích na projekty a akce v našem městě. Cílem bude podpořit veřej-ně prospěšnou, zájmovou a kulturní činnost a letní akce pro děti.
Dále se snažíme být vstřícní k podnikatelům a živnostníkům působícím v městských nebytových prostorech. Je připravena možnost odkladu nájmů a dále budeme koordinovat postup s vládním programem COVID – NÁJEMNÉ, týkající se dočasného snížení nájemného.
25. června nás čeká další jednání zastupitelstva města, na kterém budeme projednávat závěrečný účet města za rok 2019 a další záležitosti běžného chodu našeho města. Po nouzovém stavu nejsme ve sklu-zu v projednávání běžné agendy a děkuji všem, že vše běží, jak má.
V letních měsících budeme provádět opravy ve školách. Čeká nás rozsáhlá oprava sociálních zařízení a chodeb v budově druhého stupně ZŠ Václava Hejny v rozsahu cca 2,5 mil Kč, dále bude ve škole v Olešnici vyměněna elektroinstalace. Tento projekt bude podpořen i krajskou dotací. Také se provádí nová fasáda pečovatelského domu v Nerudově ulici, byly pro- vedeny opravy v Domku Boženy Němcové, dále bude následovat úprava vstupní místnosti dle nového architektonického návrhu, který se připravuje. Také začnou opravy chodníků v ulici 5. května od Jána po ulici Školní a chodníku u ulici Gen. Kratochvíla v části Daliborka.
O dalších investicích a opravách vás budu informovat v dalším čísle zpravodaje.
Přeji vám všem hezký začátek léta, bohatou úrodu na vašich zahradách a mnoho slunečných dní.
S úctou Rostislav Petrák, starosta

Starší články

24. dubna 2020
Májové slovo starosty
Vážení spoluobčané,již delší dobu se nacházíme v nouzovém stavu a většina z nás si na tento stav způsobený koronavirem zvykla. Děkuji vám všem, že respektujete a dodržujete vydaná nařízení a jste k sobě navzájem ohleduplní. Rád bych touto cestou poděkoval vám všem, kteří šijete roušky, nebo nějakým jiným způsobem pomáháte v této nelehké situaci. Dále děkuji panu Vladimíru Vítkovi ze společnosti PANDA FROST s.r.o., že pro potřeby pečovatelek a záchranných složek města věnoval 400 ks respirátorů
1. dubna 2020
Dubnové slovo starosty
Vážení spoluobčané, máme za sebou mimořádný týden.Nejprve mi dovolte, abych vás srdečně pozdravil.Všichni se nacházíme v situaci, kterou jsme zatím nezažili, a o to více se rychle učíme nové věci. My na radnici máme za sebou perný týden. Čas pro nás běží velice rychle, musíme sledovat aktuální situaci, reagovat na přijatá opatření a následně je buď provést, nebo o nich dále informovat a následně kontrolovat jejich dodržování. Sled událostí byl velice rychlý, bylo to, jako (dovolte mi následujíc
16. března 2020
Informace starosty města z 16. 3. 2020
Vážení spoluobčané,dovoluji si vám poskytnout základní informace týkající se aktuální situace ve městě. Všichni víme, že se nacházíme ve vládou vyhlášeném nouzovém stavu a omezeném pohybu osob. Na základě vyhlášeného nouzového stavu se ve čtvrtek večer sešla městská rada a reagovala na nařízení vyhlašující nouzový stav a je i nadále připravena pružně reagovat na aktuální opatření. Ředitelé uzavřených škol komunikují pomocí svých informačních kanálů s rodiči a žáky. Děkuji tímto za to, že výuka
12. března 2020
Březnové slovo starosty
Vážení spoluobčané,opět po měsíci si vám dovoluji pomocí tohoto zpravodaje poskytnout důležité informace o dění v našem městě.Začnu informacemi, které jsou v tuto chvíli nejdůležitější. Rekonstrukce Jiráskovy ulice začne již tento měsíc. S mnohými z vás, kterých se tato stavba dotýká, jsme se 26. 2. potkali na informačním setkání se zhotovitelem stavby, tedy se zástupci společnosti M-silnice a. s. Věřím, že během nadcházejících devíti měsíců najdeme vždy ta nejlepší řešení při této komplikované
29. ledna 2020
Únorové slovo starosty
Vážení spoluobčané,vstupujeme do nejkratšího měsíce v roce a opět si vám dovoluji přinést aktuální informace z radnice. Začnu těmi lednovými. Od počátku měsíce začala fungovat nově zřízená dětská skupina. Tato dětská skupina s názvem Vlnka má kapacitu dvanáct dětí a v tuto chvíli jsou ještě některá místa volná. Toto zařízení je určeno převážně pro děti maminek, které se potřebují brzy vrátit do práce, například na částečný úvazek či pouze na některé dny v pracovním týdnu. Dětská skupina sídlí v
17. prosince 2019
Novoroční slovo starosty
Vážení spoluobčané,jsme na počátku roku s dvěma dvacítkami za sebou, či před sebou a opět vám píši, co máme za sebou a hlavně co před sebou. 5. 12. na zastupitelstvu města jsme společně s většinou zastupitelů schválili rozpočet na tento rok. Je velice ambiciózní v inves- ticích. Podařilo se připravit velké investiční akce, které se budeme snažit zrealizovat. Tento měsíc budeme znát výsledek výběrového řízení na rekonstrukci Jiráskovy ulice a na konci ledna bychom měli vědět, jestli projekt reko
29. listopadu 2019
Vánoční slovo starosty
Vážení občané našeho města,opět po měsíci se vám dostává do rukou městský zpravodaj, tentokrát vystrojený v adventním hávu. Ještě než se plně ponoříme do adventního času, dovolte mi, abych se ohlédl do listopadu. Listopad se nesl v duchu 30. výročí sametové revoluce. V našem městě jsme si toto významné výročí připomínali při několika příležitostech. Komise rady města pro kulturní a spolkovou činnost ve spolupráci s městským kulturním střediskem pro nás všechny připravila velice zajímavý svátečn
31. října 2019
Listopadové slovo starosty
Vážení spoluobčané,měsíc listopad je každoročně měsícem finalizace rozpočtu města pro další rok. I letos nás čeká hodně práce s přípravou tohoto nejdůležitějšího dokumentu města. Tvorba rozpočtu vychází z akčního plánu města, z aktu- álních potřeb oprav a současné finanční situace. V roce 2020 a dalších letech čeká naše město řada velkých investic, které máme dokumentačně připravené. V tomto roce byl velkým problémem nedostatečný zájem staveb- ních firem o stavební zakázky. Z tohoto důvodu se v
25. září 2019
Říjnové slovo starosty
Vážení občané našeho města,dovolte mi, abych vám opět po měsíci přinesl několik informací z radnice.V měsíci září proběhla řada oprav a také jsme pokročili v některých investicích. Jistě jste si všimli nových chodníků ve Lhotě u školy, je dokončena část chodníku Na Skalce, chodníky v ulici Větrník a Generála Kratochvíla a započala výstavba nového chodníku od brány kempu Brodský na hráz. Tuto dotovanou výstavbu bude provádět firma Silvagro s.r.o. za vysoutěženou cenu 1,2 mil Kč. Dále je započato
26. srpna 2019
Slovo starosty na září
Vážení občané našeho města,opět se vám dostává do rukou zpravodaj našeho města, tentokrát po prázdninové odmlce. Dovolte mi, abych se krátce vrátil do června tohoto roku a i pomocí našeho zpravodaje všem účinkujícím a reprezentujícím naše město při setkání Kostelců, tentokrát v Kostelci u Jihlavy, poděkoval. Děkuji městské dechovce, pěveckým sborům pod vedením paní Kubečkové za to, že pomohli v tomto osmkrát menším Kostelci výrazně obohatit kulturní program této akce. Děkuji za reprezentaci stř
24. června 2019
Prázdninové slovo starosty
Vážení spoluobčané,dostává se vám do rukou prázdninové dvojčíslo zpravodaje, ve kterém vám opět přinášíme informace o dění v našem městě.Léto v Červeném Kostelci je spojeno s venkovními mezinárodními festivaly. Ten metalový máme za sebou a ten folklorní nás v polovině srpna čeká. Rozdílnost obou žánrů snad nemůže být větší a oba tyto festivaly k našemu městu již řadu let patří. Na tom metalovém jsem se byl osobně podívat a mohu vám říci, že organizace tohoto festivalu je na profesionální úrovni