Sloupek starosty

29. dubna 2024

Květnové slovo starosty

Vážení občané Červeného Kostelce,
sice jsme se počátkem minulého měsíce radovali, že k nám poměrně rychle přichází jaro, ale zima nás v průběhu dubna vrátila zpět do reality a připomněla nám, jak těžce se vzdává své vlády. Věřím, že v tomto měsíci to bude již mnohem lepší a teploty se nám přiblíží k těm příjemnějším, více jarnímu a budeme se moci o to více věnovat svým zahradám, okolím svých domů či alespoň odpočinku v přírodě. Věřte, že v dnešní uspěchané době je právě víkendový odpočinek to, co bychom si měli dopřávat plnými doušky.

Co se týká investičních akcí, nejvíce se samozřejmě setkáváme s dotazy k ul. Sokolská, jejíž rekonstrukce již měla dávno začít. Bohužel jsme v tomto zcela závislí na podpisu smlouvy a dohodě mezi Správou a údržbou silnic Královéhradeckého kraje a zhotovitelem. Věřím, že ke všemu potřebnému pro zahájení akce dojde v nejbližší době a budeme moci skutečně začít práce na této důležité dopravní stavbě.

Zároveň s touto stavbou se připravují i další. V současné době se připravují náhradní prostory pro provoz knihovny v době její rekonstrukce. Zahájení předpokládáme cca od září tohoto roku. Byl také proveden výběr zhotovitele na revitalizaci Svojsíkova parku a věřím, že v nejbližší době zahájíme práce i zde. Zahájíme práce i na dalších drobných opravách komunikací, údržbě zeleně a dalších potřebách ve veřejném sektoru, tak aby byla vaše spokojenost s životem ve městě co nejvyšší. Dokončují se rekonstrukce ul. Letná, resp. rekonstrukce volejbalových kurtů. Pokračují práce na rekonstrukci hlavní budovy v autokempu Brodský, probíhá řada projekčních příprav dalších a dalších investičních nebo údržbových prací. Proběhla i další jednání s majiteli areálu Textonie, kde se doufám dobereme v brzké době nějakého hmatatelnějšího výsledku.

Když se vrátím k výše uvedené spokojenosti života ve městě, nejde jen o to, co pro vás vytvoří nebo udělá město, ale i o to, co navzájem pro sebe uděláte vy, občané. Základem je vzájemná ohleduplnost a vstřícnost, která vychází z těch nejzákladnějších potřeb a vstřícných kroků jeden k druhému. Kdesi jsem zaslechl, že se ve městě nic neděje. Myslím, že to tak rozhodně není. Prakticky každý týden je nespočet akcí a věřím, že si každý vybere. Zároveň doporučuji těm, kteří mají pocit, že je jich málo, ať se sami zapojí, přijdou s nápadem, jsou aktivní v nějakém spolku, sportovním oddílu, či kulturním dění. Věřte, že organizace všeho vyjmenovaného není jednoduchá, a všichni ti, kteří se do něčeho takového pustí, si zaslouží náš dík a obdiv.

Věnujme trochu myšlenek, vlastního jednání a chování tomu, abychom i v této složité a lidsky ne příliš dobré době byli k sobě více ohleduplní, vstřícní a příjemní. Snižme někdy své požadavky a nároky, a uvědomme si, že i druzí mají své plány a potřeby. Uvědomme si, že pro dobrý a spokojený život ve městě stačí dodržovat to nejzákladnější. Mějme na paměti, že odpadky patří do košů a popelnic. Máme ve městě dobrovolníky, ochotné odklidit z ulic nepořádek po ostatních, ale nespoléhejme na to. Dodržujme pravidla pro venčení psů a odklízejme jejich exkrementy. Košů i volně dostupných sáčků je po městě dostatek. Voďme psy na vodítku. Dodržujme klid především v době nedělí a svátků. Všem nám to prospěje a všichni si odpočineme, což přispěje k obecné dobré náladě. Uvědomme si, že kvalitu života ve městě určujeme a ovlivňujeme my všichni. Tak, jak se budeme chovat k našim spoluobčanům, tak se oni budou chovat k nám.

Na závěr pár citátů o květnu. V květnu otevřete oči vstříc všemu, co je na světě krásné. Máj přináší naději a dělá naše životy krásné, jako jaro. Važme si toho, co máme a v čem žijeme. Přeji vám všem hodně zdraví, vzájemnou ohleduplnost a příjemný prožitek jarního období. Věřím, že nejkrásnějšího období roku.

Všem občanům města vše dobré přeje Tomáš Prouza

Starší články

22. března 2024
Dubnové slovo starosty
Vážení občané Červeného Kostelce,máme tu začátek jara, příroda se probouzí a samozřejmě se probouzí i veškeré plánované akce na úřadě i u vás ve vašich domácnostech a na vašich zahradách. V dávných dobách měli v dubnu lidé plné ruce práce. Aby měli po celý rok co jíst, museli během března a dubna osázet a oset svá políčka a začít se v hospodářstvích pěkně otáčet. To samé tak trochu platí i pro nás. Abychom měli kolem svých domovů vše v pořádku a abychom i my na úřadě stihli vše pro vaši spokoje
27. února 2024
Březnové slovo starosty
Vážení občané Červeného Kostelce,jak jsem psal již v loňském roce, únor bývá nejstudenějším měsícem. Letos to tak ovšem nebylo. Lyžaři se sněhu nedočkali, ale stavy vodních zdrojů se naplnily dosyta. Mnozí z nás proto museli místo vyhazování sněhu řešit spíše podmáčené budovy nebo pozemky, vytopené sklepy či jiné radosti způsobené zvýšenou hladinou spodních vod. I z tohoto důvodu prozatím nešlo nebo ještě stále nejde provádět jarní údržbové práce tak, jak bychom si přáli. Částečně proto, že v b
24. ledna 2024
Únorové slovo starosty
Vážení občané našeho města,máme za sebou první měsíc tohoto roku. Chvíli se choval jako zimní a prověřil nás nízkými teplotami a sněhovými přeháňkami. V závěru přišla téměř jarní obleva, teploty nad nulou, déšť a ledovka. Leden tak nejprve provětral naše peněženky zvýšenou spotřebou na topení a poté jsme chvíli zase nevěděli, jestli nám nezačne téct voda do sklepa. Bohužel nás však také prověřil, co se týká svozu odpadů. Vzhledem k tomu, že svozová společnost změnila kalendář svozu a posunula j
20. prosince 2023
Lednové slovo starosty
Vážení a občané našeho města,rok uběhl jako voda a máme tu zase čas bilancování, neboť se blíží jeho závěr. Myslím, že tento rok byl opravdu činorodý. Možná se to některým z vás nebude tak jevit, ale přesto mohu konstatovat, že v oblasti investic, projektů, oprav a údržby se podařilo naplnit plánované položky více než z 90%. U projektů jsme spíše řadu projektů odstartovali a pracuje se na jejich dokončení a přípravě k realizaci. Dokončila se úprava náměstí, jehož konečný vzhled a úpravu jistě v
30. listopadu 2023
Prosincové slovo starosty
Vážení a drazí občané našeho města,jako každý měsíc vás chci informovat především o dění v našem městě a na radnici. V měsíci listopadu jsme se na městském úřadě soustředili především na přípravu rozpočtu na rok 2024 a pokračování v probíhajících investičních a údržbových pracích, naplánovaných k dokončení nebo i zahájení ještě v tomto roce. Nyní je rozpočet pro příští rok připraven pro schválení na prosincovém zasedání zastupitelstva. I když je rozpočet schodkový, věřím, že je sestaven tak, ab
25. října 2023
Listopadové slovo starosty
Vážení občané Červeného Kostelce,uběhl nám další měsíc a jsme tu opět s naším „Zpravodajem“, jehož nedílnou součástí je i „Slovo starosty“. Počasí nám v průběhu září přálo – v mnoha ohledech bylo stále spíše letní – což přispělo k úspěšnému průběhu nejen celé řady kulturních i sportovních akcí, ale také akce investiční díky tomu dostaly ten správný spád.Za ty kulturní bych rád vyzdvihl Medový den v zahradní kavárně TREES, kde za uspořádání patří dík našim včelařům. Myslím, že právě včelaři jsou
25. září 2023
Říjnové slovo starosty
Vážení občané Červeného Kostelce,uběhl nám další měsíc a jsme tu opět s naším „Zpravodajem“, jehož nedílnou součástí je i „Slovo starosty“. Počasí nám v průběhu září přálo – v mnoha ohledech bylo stále spíše letní – což přispělo k úspěšnému průběhu nejen celé řady kulturních i sportovních akcí, ale také akce investiční díky tomu dostaly ten správný spád.Za ty kulturní bych rád vyzdvihl Medový den v zahradní kavárně TREES, kde za uspořádání patří dík našim včelařům. Myslím, že právě včelaři jsou
4. září 2023
Zářijové slovo starosty
Vážení občané Červeného Kostelce,máme za sebou prázdniny a dovolené, začíná nový školní rok a vracíme se pomalu ale jistě do běžného života. S končícím létem můžeme zcela jistě prohlásit, že jsme zažili plnohodnotné, kulturně, sportovně, ale i spo- lečensky naplněné letní prázdniny. Akcí přes léto bylo skutečně hodně a myslím, že každý, kdo si chtěl najít nějakou aktivitu, si tu svoji našel. Pravda, jsou mezi námi jedinci, kteří si myslí, že pokud nejsou tyto aktivity zadarmo jako by nebyly, al
30. června 2023
Prázdninové slovo starosty
Vážení občané Červeného Kostelce, měsíc červen byl opět bohatý na události. Hned na jeho začátku jsme s kolegou místostarostou Jiřím Regnerem a paní ředitelkou ZŠ Lhota Mgr. Renatou Jakubíkovou otevírali nové hřiště pro školní družinu. Více si o tom můžete přečíst v samostatném článku přímo od paní Jakubíkové.Ve stejný den proběhla další výjimečná událost. Celorepubliková akce Noc kostelů měla letos v našem městě jedinečný charakter. Z důvodu oprav kostela sv. Jakuba Většího se Římskokatolická
30. května 2023
Červnové slovo starosty
Vážení občané Červeného Kostelce,za sebou další jarní měsíc a pomalu ale jistě se blížíme, i když to tak teplotně nevypadá, k létu. I když se zdá, že vzhledem k chladnějšímu počasí v jarních měsících, vč. května nevyjímaje, se příroda probouzí trochu pomaleji, všichni, kdo máme zahrady a zahrádky, nevyjímaje ty, kteří se snaží uklidit kolem domu, nebo dům přestavují, jsme v plném pracovním nasazení. Přestože jsem se již několikráte v předchozích „slovech starosty“ snažil apelovat na vzájemnou o
25. dubna 2023
Květnové slovo starosty
Vážení občané Červeného Kostelce,když použiji formulaci z Wikipedie, co je jaro, jaro je jedno ze čtyř ročních období, v mírném pásu se vyznačuje začátkem vegetativní aktivity rostlin a zvýšením aktivity živočichů. Prodlužují se dny, otepluje se. Jinými slovy, už ne tak řekněme odbornými, skončila zima a příroda se probouzí k životu. Začíná růst tráva, stromy se obalují listím, vše se zelená. Pro mě osobně je to nejhezčí roční období, přestože nejen pro mne, ale pro nás všechny začíná období zv