Sloupek starosty

26. listopadu 2020

Vánoční slovo starosty

Vážení občané,
máme za sebou podzim, který jsme prožili s další koronavirovou vlnou. Řada z našich občanů si onemocněním covid 19 prošla a někteří z nás bohužel v důsledku tohoto onemocnění přišli o někoho ze svých blízkých. Situace nebyla a není jednoduchá, ale musíme se s ní vypořádat. Opět na vás apeluji, abyste zodpovědně dodržovali nařízená opatření. Naše zodpovědnost vede k ochraně nejrizikovější skupiny, a to seniorů. Věřím, že se vzniklou situaci podaří zvládnout, abychom se mohli vrátit k běžnému společenskému životu, který nám výrazně schází.
Máme za sebou další událost, která nás omezovala, a tou byla rekonstrukce Jiráskovy ulice. Jsem rád, že se nám podařilo splnit plán, který jsme si stanovili, a ulice je dokončena do prvního sněhu. Chtěl bych touto cestou poděkovat vám všem za trpělivost, dále děkuji všem, kteří se na této významné investiční akci osobně podíleli a v neposlední řadě děkuji zhotoviteli, a to společnosti M-silnice a. s. za zdárný průběh akce a velice dobrou komunikaci s městem, ale i s občany, kterých se tato stavba přímo dotýkala.
Věřím, že i rekonstrukce této ulice opět posune kvalitu života v našem městě a stane se tato v minulosti ponurá ulice hezkým místem. Jsem přesvědčen, že nový mobiliář, jako jsou autobusové zastávky, koše, lavičky, výlepové plochy a ohrádky kontejnerových stání, kterými bude tato ulice dovybavena, tento prostor vkusně doplní.
17. listopadu jsme si tentokrát každý individuálně připomněli události roku 1989, potažmo 1939 a děkuji vám všem, kteří jste přišli položit květinu a zapálit svíčku ke škole nebo k památníku obětem komunismu u sokolovny, a jsem rád, že Červený Kostelec má toto silné občanské cítění. Při této příležitosti byla městem vydána brožura s názvem „Červený Kostelec v událostech sametové revoluce“. Tato publikace zachycuje vzpomínky aktivních účastníků boje proti totalitnímu komunistickému režimu v našem městě a okolí. Děkuji tímto Milanu Hruškovi, Jiřině Haškové, Tomáši Kuldovi a Zdeňku Kinzlovi za to, že se s námi o své vzpomínky podělili, a hlavně děkuji za to, že v době útlaku a strachu měli dostatek odvahy ve svých názorech a činech. I díky nim žijeme dnes ve svobodné a demokratické společnosti. Bližší informace o této publikaci a kde ji můžete získat, se dozvíte na straně 3 tohoto zpravodaje.
3. prosince nás čeká jednání zastupitelstva města, na kterém budeme schvalovat rozpočet pro rok 2021. Fotbalové zázemí, nafukovací hala, rekonstrukce staré vodárny a zateplení bytového domu č.p. 411 a 412 „Velká bedna“ jsou akce, které jsme museli z různých důvodů posunout z roku 2020 na rok 2021. Dále je navrženo zrealizovat veřejné prostranství mezi školami, opravit chodníky v ulici Husova v úseku mezi ulicí Palackého a ul. 5. května, také je navržena oprava chodníku v ul. 5. května v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Školní a Budovatelská aj. Pro rok 2021 je navrženo významně investovat do dlouhodobě připravených investic. Pro krytí těchto významných akcí je navrženo použít úspory a také nový úvěr. Podrobnější informace vám přineseme po schválení rozpočtu v lednovém čísle zpravodaje.
Vstupujeme do adventu, který bude jiný, než jsme byli zvyklí. Musíme k dané situaci pozitivně přistoupit, přizpůsobit a změnit naše zvyklosti. Naše blízké, se kterými nesdílíme společnou domácnost, více oslovovat pomocí telefonu, internetu, video aplikacemi a dostatečně tímto kompenzovat sociální osobní kontakt, který nám všem chybí.
V dnešní chvíli je významně znát absence osobního kontaktu v podobě podání ruky a objetí. Těším se na to, až si budeme moci podat ruku a v restauraci si s přáteli přiťuknout pivem nebo vínem. Věřím, že adventní čas nám pomůže udržet dobré osobní vztahy, dostatek radosti a štěstí v našich rodinách a našich srdcích. Nově jsme pro vás doplnili veřejnou vánoční výzdobu o nový vyřezávaný betlém se zvoničkou pro plnění vašich přání.
Přeji vám všem hezké svátky vánoční a do nového roku pevné zdraví, kupu štěstí, zdravou mysl a splněné vánoční přání.
S úctou
Rostislav Petrák

Starší články

27. října 2020
Listopadové slovo starosty
Vážení občané našeho města,dostává se vám do rukou listopadové vydání našeho zpravodaje, ve kterém se dočtete aktuální informace o dění v našem městě.Nacházíme se v nelehké době. Onemocnění COVID 19 významně ovlivnilo dění i v Červeném Kostelci. Omezování provozu úřadu a uzavírání některých příspěvkových organizací zřizovaných městem, jako jsou školy, MŠ Náchodská, zrušení a omezení volnočasových aktivit v oblasti kultury a sportu významně ovlivnilo a omezilo naše životy. I na radnici máme za s
24. září 2020
Slovo starosty na říjen
Vážení spoluobčané,opět po měsíci se vám dostává do rukou náš městský zpravodaj, ve kterém vám přinášíme aktuální informace o dění v našem městě.Znovu se nacházíme v nejisté době vzhledem k rozšiřování výskytu onemocnění COVID 19. Přichází nová opatření a musíme na ně klidným způsobem reagovat. Proto vás prosím, abyste přijatá opatření dodržovali, opět nosili roušky, dodržovali rozestupy a dezinfikovali si ruce. Naše společná ohleduplnost je základem ochrany té nejrizikovější skupiny seniorů a
31. srpna 2020
Slovo starosty na září
Vážení občané našeho města,opět se vám po dvou měsících dostává do rukou náš zpravodaj, včetně tohoto úvodu, a opět se pokusím poskytnout aktuální informace o dění v našem městě.Během prázdninových měsíců pokračovaly práce na plánovaných investicích a op-ravách. Zdárně pokračuje rekonstrukce Ji- ráskovy ulice v požadované kvalitě a plánovaných termínech. Dále byly dokončeny rekonstrukce chodníků u Daliborky a v ulici 5. května od Jána po ulici Školní. Provádí se zateplení domu s pečovatelskou s
29. června 2020
Prázdninové slovo starosty
Vážení spoluobčané,dostává se vám do rukou prázdninové dvojčíslo našeho zpravodaje, ve kterém vám přináším informace týkající se aktuálního dění v našem městě.Opět si vás dovoluji informovat o přípravě některých investičních akcí. Začnu od prostředku, tedy od náměstí. 30. června byla lhůta pro podávání nabídek v rámci výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace dočasných úprav náměstí, letos a v průběhu zimy bychom rádi tuto rekonstrukci připravili k realizaci. Dalším rozpracovaným
27. května 2020
Červnové slovo starosty
Vážení spoluobčané,opět po měsíci si vás dovoluji informovat o aktuálním dění na radnici. Postupně se vracíme k normálnímu fungování, jsou otevřené mateřské školy, první stupeň základní školy, umělecká škola a samozřejmě městský úřad. Děkuji vám všem za odpovědný přístup během nouzového stavu a ta-ké děkuji vám, kteří jste pomáhali druhým, ať šitím roušek na náš rouškovník, nebo i jinak.V minulém čísle zpravodaje jsem vás informoval o tom, že nás čeká rozhodování, jak postupovat v projektu reko
24. dubna 2020
Májové slovo starosty
Vážení spoluobčané,již delší dobu se nacházíme v nouzovém stavu a většina z nás si na tento stav způsobený koronavirem zvykla. Děkuji vám všem, že respektujete a dodržujete vydaná nařízení a jste k sobě navzájem ohleduplní. Rád bych touto cestou poděkoval vám všem, kteří šijete roušky, nebo nějakým jiným způsobem pomáháte v této nelehké situaci. Dále děkuji panu Vladimíru Vítkovi ze společnosti PANDA FROST s.r.o., že pro potřeby pečovatelek a záchranných složek města věnoval 400 ks respirátorů
1. dubna 2020
Dubnové slovo starosty
Vážení spoluobčané, máme za sebou mimořádný týden.Nejprve mi dovolte, abych vás srdečně pozdravil.Všichni se nacházíme v situaci, kterou jsme zatím nezažili, a o to více se rychle učíme nové věci. My na radnici máme za sebou perný týden. Čas pro nás běží velice rychle, musíme sledovat aktuální situaci, reagovat na přijatá opatření a následně je buď provést, nebo o nich dále informovat a následně kontrolovat jejich dodržování. Sled událostí byl velice rychlý, bylo to, jako (dovolte mi následujíc
16. března 2020
Informace starosty města z 16. 3. 2020
Vážení spoluobčané,dovoluji si vám poskytnout základní informace týkající se aktuální situace ve městě. Všichni víme, že se nacházíme ve vládou vyhlášeném nouzovém stavu a omezeném pohybu osob. Na základě vyhlášeného nouzového stavu se ve čtvrtek večer sešla městská rada a reagovala na nařízení vyhlašující nouzový stav a je i nadále připravena pružně reagovat na aktuální opatření. Ředitelé uzavřených škol komunikují pomocí svých informačních kanálů s rodiči a žáky. Děkuji tímto za to, že výuka
12. března 2020
Březnové slovo starosty
Vážení spoluobčané,opět po měsíci si vám dovoluji pomocí tohoto zpravodaje poskytnout důležité informace o dění v našem městě.Začnu informacemi, které jsou v tuto chvíli nejdůležitější. Rekonstrukce Jiráskovy ulice začne již tento měsíc. S mnohými z vás, kterých se tato stavba dotýká, jsme se 26. 2. potkali na informačním setkání se zhotovitelem stavby, tedy se zástupci společnosti M-silnice a. s. Věřím, že během nadcházejících devíti měsíců najdeme vždy ta nejlepší řešení při této komplikované
29. ledna 2020
Únorové slovo starosty
Vážení spoluobčané,vstupujeme do nejkratšího měsíce v roce a opět si vám dovoluji přinést aktuální informace z radnice. Začnu těmi lednovými. Od počátku měsíce začala fungovat nově zřízená dětská skupina. Tato dětská skupina s názvem Vlnka má kapacitu dvanáct dětí a v tuto chvíli jsou ještě některá místa volná. Toto zařízení je určeno převážně pro děti maminek, které se potřebují brzy vrátit do práce, například na částečný úvazek či pouze na některé dny v pracovním týdnu. Dětská skupina sídlí v
17. prosince 2019
Novoroční slovo starosty
Vážení spoluobčané,jsme na počátku roku s dvěma dvacítkami za sebou, či před sebou a opět vám píši, co máme za sebou a hlavně co před sebou. 5. 12. na zastupitelstvu města jsme společně s většinou zastupitelů schválili rozpočet na tento rok. Je velice ambiciózní v inves- ticích. Podařilo se připravit velké investiční akce, které se budeme snažit zrealizovat. Tento měsíc budeme znát výsledek výběrového řízení na rekonstrukci Jiráskovy ulice a na konci ledna bychom měli vědět, jestli projekt reko