Sloupek starosty

2. června 2017

V červnu nás čeká řada významných událostí

Dobrý červnový den, milí spoluobčané.

Jak již titulní strana červnového zpravodaje napovídá, dovolte i mně, abych vás srdečně pozval na vzpomínkovou akci „Libuše volá Londýn“.

Vedlejší článek popisuje program, který je pro nás všechny na neděli 11. června připraven. Věřím, že svou účastí podpoříte tuto akci a společně po 75 letech uctíme památku odvážných lidí, kteří v době strachu a nebezpečí ztráty života věděli, co je dobré a co špatné. Podle toho konali a nakonec za to zaplatili svými životy a životy svých nejbližších.

Děkuji tímto Antonínu Burdychovi, že se s námi podělí se svou osobní zkušeností během komentované procházky a následně jako besedující při večerním vzpomínkovém programu, který se bude konat v Divadle J. K. Tyla.

Také bych vás rád pozval na akce v našich zahradách. V sobotu 10. června při příležitosti „Víkendu otevřených zahrad“ bude od 14 hod. otevřena nově upravená zahrada za Domkem Boženy Němcové a od 15 hodin začne zahradní slavnost ZUŠ. Věřím, že se na akcích potkáme.

Protože je toto číslo zpravodaje velice naplněné, (jsem rád, že jste aktivní a hodně se toho v našem městě děje), dovolím si vám předat podrobnější informace z radnice v příštím prázdninovém dvojčísle.

Přeji dětem hezký poslední měsíc tohoto školního roku, učitelům, aby našli ještě trochu sil, a vám všem mnoho slunečných dnů.

S úctou Rostislav Petrák

 

Starší články

I práce může navodit pocit štěstí
Hezký májový den milí spoluobčané.  Čeká nás jeden, dle mého názoru, z nejkrásnějších měsíců v roce. Definitivně jsme se rozloučili se zimou a příroda nabírá na plné síle.  V květnu nás čekají dva státní svátky. Nejprve prvního května Svátek práce a o týden později osmého Den vítězství – nad fašismem a ukončení II. Světové války. Dovolte mi malé zamyšlení nad oběma svátky společně. 8. května 1945 kapitulovalo fašistické Německo a zavládly okamžiky štěstí, radosti, chutě do života a možná u větš
Čeká nás nový státní svátek
Milí spoluobčané,přeji vám všem příjemný začátek jara a věřím, že jarní slunce ve vás probouzí dostatek energie a pozitivního myšlení. Tentokrát si vám dovolím jen krátce předat aktuální informace. Dám na doporučení své dcery a budu stručnější.Od začátku dubna bude nově otevřena restaurace Divadlo. Přestávka v provozu oblíbeného podniku byla trochu delší, než jsme si všichni přáli, ale jsem přesvědčen, že oprava a úprava interiéru před předáním novému provozovateli byla dobrým řešením. Přeji no
Ohlédnutí za návštěvou prezidenta ČR
Hezký březnový den,tentokrát si dovolím tento úvodník zpravodaje věnovat návštěvě prezidenta České republiky, který nás navštívil 16. února. Protože po Kostelci kolovala řada informací a já na drby obecně nedám, pokusím se vám popsat sled událostí kolem návštěvy hlavy státu v našem městě z mého pohledu.Vše to začalo dopisem od pana hejtmana. Pan hejtman Jiří Štěpán v rámci přípravy třídenní prezidentské návštěvy Královéhradeckého kraje navrhl i návštěvu našeho města. Tento návrh jsem neodmítl z
Děkuji všem za práci odvedenou v r. 2016
Milí spoluobčané,v minulém čísle zpravodaje jsem vás informoval o tom, co nás čeká v roce 2017, a zároveň jsem slíbil, že vás v tomto čísle budu informovat o událostech loňského roku.Začnu největšími akcemi, a to dokončením projektu splaškové kanalizace ve Stolíně a Mstětíně doplněné dešťovou kanalizací a opravou povrchů z velké části v plné šíři vozovky. Tato akce byla doplněna vybudováním kanalizačních přípojek a završená úpravou návsi, kterou ještě musíme dokončit, až nám to počasí dovolí. Z
Co nás tento rok čeká?
Přijměte prosím mé novoroční pozdravení vám všem.Je začátek nového roku a čeká nás ten dvoutisící sedmnáctý. Na prosincovém zasedání zastupitelstva města jsme schválili nejdůležitější bod, a to rozpočet pro rok 2017. Dovolím si tímto vyjmenovat nejdůležitější investice, opravy a akce, které máme pro tento rok naplánované.Začnu přípravou projektových dokumentací jako základu pro realizace do dalších let. Nejdůležitější je příprava projektu rekonstrukce Sokolské ulice. Rádi bychom letos získali s
Přeji všem klidné prožití adventu
Hezký prosincový den milí spoluobčané,ještě než přejdu k adventnímu času a vánočnímu přání, dovolte mi, abych se trochu ohlédl do měsíce listopadu. Mimo hektického pracovního měsíce spojeného s přípravou rozpočtu bych rád vzpomněl některé společenské události.Začnu tou smutnou. 19. listopadu zemřel ve věku 88 let pan Luboš Vejr, dlouholetý zaměstnanec a také zastupitel města Červený Kostelec. Jako investiční technik města se podílel na celé řadě staveb. Jednalo se například o stavbu školky Větr
Dokončujeme velké investiční akce
Milí spoluobčané, dovolte mi, abych vám opět prostřednictvím sloupku starosty sdělil několik informací o dění na radnici.Nejprve mi dovolte, abych vás informoval o investičních akcích, které jsou dokončeny, nebo je dokončujeme. Nejrozsáhlejší stavbou tohoto roku bylo vybudování kanalizace ve Stolíně a Mstětíně včetně přípojek. K dotované splaškové kanalizaci (dotace Ministerstva zemědělství) jsme přiřadili kanalizaci dešťovou a celou akci jsme završili vybudováním nových povrchů vozovek. Moment
Čeká nás příprava na další rok
Hezký říjnový den, milí spoluobčané.Vstupujeme do podzimního času a pomalu se připravujeme na zimu. Věřím, že se vám na vašich zahradách urodilo a daří se vám úrodu sklidit.Na radnici začínáme přípravu rozpočtu na rok 2017. Shromažďujeme od příspěvkových organizací a odborů města podněty a podklady, abychom finančně připravili činnosti, opravy a investice, které budou mít prioritu v příštím roce. Tento plán je velmi důležitý a určuje směr a tempo práce v dalším roce. Nezbytné pro tvorbu tohoto
S babím létem vrcholí stavební sezona
Hezký zářijový den vám všem.Jsme na přelomu léta a podzimu, a tak si dovolím se nejdříve ohlédnout. Máme za sebou největší kulturní akci, kterou pořádáme v našem městě, a to 62. ročník mezinárodního folklorního festivalu.Letošní ročník zahájil koncert skupiny Čechomor a vysoká návštěvnost, kdy areál doslova praskal ve švech, hovoří o dobré volbě a skvělé propagaci. Dle rozhovorů s vámi pouze vyplynulo, že mohl být koncert o trochu delší, bohužel nebylo možné sjednat delší festivalové vystoupení
Přeji příjemné léto s rodinou i přáteli
Milí spoluobčané, již podevatenácté píši úvodní slovo našeho zpravodaje, tentokrát pro prázdninové dvojčíslo. Protože probíhá mistrovství Evropy ve fotbale a jako člověk, který měl se svým životem 25 let spojený právě tento sport, si dovolím toto úvodní slovo věnovat tomuto fenoménu.Fotbal je týmová hra, která dává mnoha lidem planety radost ze života, osobní identitu a jako férové klání dává jisté modely chování i pro společenský život. Jasně dané hřiště, jasná, obecně známá pravidla a rozhodč
Město podpoří opravy ulic i sportovní vyžití občanů
Hezký červnový den, milí spoluobčané.Přicházím k vám opět po měsíci s několika slovy. Rád bych vás tentokrát informoval o některých projektech. V posledním měsíci jsme s mými kolegy radními a členy komise architektury urbanismu a rozvoje města diskutovali o tom, jak občany přizvat k přípravě některých projektů. Nejvíce aktuální je společný projekt Správy a údržby silnic Královehradeckého kraje a města Červený Kostelec, a to rekonstrukce ul. Sokolská. Je zpracován základní koncept, je vybrán pro