Sloupek starosty

31. srpna 2021

Zářijové slovo starosty

Vážení občané našeho města,
po prázdninové přestávce se vám dostává do rukou Červenokostelecký zpravodaj s aktuálními informacemi z našeho města. Věřím, že jste prožili hezké léto a po „covidových“ omezeních jste se obrazně i doslova nadechli a vrátili se k normálnímu životu. Doufejme, že podzim nepřinese další výrazná rizika a omezení do našich životů.

Dovolte mi, abych za nás, za návštěvníky 67. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu i touto cestou poděkoval přípravnému a organizačnímu týmu v čele s ředitelem městského kulturního střediska Tomášem Šimkem za jejich nelehkou práci, a že nedošlo k narušení tradice a kontinuity této naší nejvýznamnější kulturní akce. Mimořádné poděkování si jistě zaslouží úvodní koncert Tomáše Kluse a Police Symphony Orchestra.

Během léta samozřejmě naplno běžela stavební sezona a sami jste jistě zaznamenali posuny v realizaci prostoru mezi školami, na fotbalovém stadionu, v prostoru vodárny na konci Langrovy ulice, na zateplení bytového domu č.p. 411 a 412 „velká bedna“, výměnu oken a elektroinstalace ve škole ve Lhotě, opravy chodníků, rekonstrukce městských bytů a další plánované opravy. Poměrně deštivé jaro a část léta jistě napomohlo naší krajině a poměrně intenzivní růst trávy prověřil naše kapacity v údržbě travnatých ploch. Budeme muset tyto kapacity zefektivnit jak po lidské, tak po technické stránce. Bohužel se také objevují nová ohniska kůrovce v Občině a dalších městských lesích, ale i toto řešíme a věřím, že obměna příměstských lesů nebude nijak překotná, ale plynulá. Dále také pracujeme na přípravě projektových dokumentací, nově jsme vypsali výzvu na dodavatele návrhu a projektu na revitalizaci Smetanových sadů. Dále připravujeme zadání soutěže, konkrétně soutěžního dialogu na dlouhodobé urbanistické řešení centra města, také nás čeká příprava zadání pro výběr architekta na dům pro seniory a další. Na již započatých projektových přípravách se pracuje a postupně se připravují. Jak jsem vás již informoval v minulých číslech zpravodaje, na investiční akci Rekonstrukce fotbalového zázemí včetně divácké tribuny jsme požádali o dotaci z Národní sportovní agentury, splnili jsme všechny požadavky spojené s podáním žádosti, ale po více než půl roce byla tato výzva 13/2020 zrušena a nahrazena novou výzvou, která má jiné podmínky. Rádi bychom i v nové výzvě požádali o dotaci, na národní sportovní agenturu jsme poslali dopis s dotazy týkající se výkladu některých sporných podmínek nové výzvy, abychom věděli, jak dále postupovat. Toto měnění podmínek je pro nás velice komplikované ve vztahu k plánování a realizaci této investice. Dále mi dovolte, abych vás informoval o návrhu postupu opravy rybníku Krčmařík. Na opravu této nádrže jsme nechali vypracovat projektovou dokumentaci a na začátku září budeme na zastupitelstvu města rozhodovat, zda tuto opravu provedeme. Oprava zahrnuje nové výpustní zařízení včetně výpustního potrubí, odbahnění loviště, rekonstrukci hráze v místě překopu včetně bezpečnostního přelivu a zpevnění nestabilních břehů. Byl bych rád, aby tato oprava byla provedena již tento podzim, abychom zadrželi v Krčmaříku zimní srážky a tím se brzy tento významný krajinný prvek navrátil k normálnímu stavu.

Jsem rád, že po delší době opět pokračujeme v naší spolupráci s naším polským partnerským městem Zabkowice Slaskie. Naši sportovci, turisté, dechovka a další naplňují projekt s názvem Překračujeme národní, kulturní a sportovní hranice. Součástí tohoto projektu je i jednodenní výlet, návštěva našich občanů v Zabkovicích. Pokud jste ještě v tomto našem partnerském městě nebyli a rádi byste jej navštívili, využijte prosím této možnosti v sobotu 18. 9. 2021. Kapacita je stanovena na jeden autobus, tedy 50 míst, program včetně občerstvení je pro účastníky zdarma. Místa si prosím rezervujte v Informačním centru v Havlíčkově ulici.

V závěru mi dovolte, abych vám všem popřál hezké babí léto, dětem příjemný začátek školního roku, hodně slunce a dobré nálady.
S úctou Rostislav Petrák (starosta)

Starší články

29. června 2021
Prázdninové slovo starosty
Vážení občané našeho města,dostává se vám do rukou prázdninový zpravodaj, který je rozšířen o 8 stran, abychom vám poskytli dostatek aktuálních informací.Jistě jsme všichni rádi, že epidemie koronaviru ve vztahu k proočkovanosti populace ustupuje a navracíme se do normálního rytmu života. Osobně si nedovedu představit trávit v roušce, či respirátoru tropické dny, které jsme již v červnu prožili. Otevírá se nám letní bohatý kulturní a společenský program. V Domku Boženy Němcové bude probíhat pro
27. května 2021
Červnové slovo starosty
Vážení občané našeho města,opět po měsíci se vám dostává do rukou městský zpravodaj, ve kterém vám přinášíme nové informace o dění v našem městě.Postupnými kroky se posouváme v započatých investicích. Momentálně jsme ve fázi boření a pro řadu z nás je tato etapa nepříjemná, někdy i smutná, ale je před námi další optimističtější krok a tím bude nové tvoření. Těším se, až začne pomyslně růst fotbalové zázemí, veřejný prostor mezi školami a nová vodárna. Momentálně jsme v procesu stavebních prací
29. dubna 2021
Květnové slovo starosty
Vážení občané našeho města,opět po měsíci vychází městský zpravodaj, tentokrát ve svém květnovém vydání, a přináší vám nové informace o dění v našem městě.Tak jak jsem naznačoval v minulém čísle zpravodaje, stavební sezona se rozbíhá, i když letošní dubnové počasí s častým sněžením některé termíny venkovních prací oddalovalo. Jsem rád, že se podařilo dokončit úpravy terénu pro zeleň v ulici Jiráskova – Horní Kostelec a dostáváme se k úplnému dokončení této bezmála tříkilometrové ulice. Se spole
23. března 2021
Dubnové slovo starosty
Vážení občané našeho města,opět po měsíci se vám dostává do rukou náš zpravodaj, ve kterém vám přinášíme aktuální informace o dění v našem městě a o práci na radnici.V březnu jsme dokončovali přípravy na novou stavební sezonu. Nebylo to opět jednoduché, někteří vybraní dodavatelé nám neposkytli součinnost, což znamená, že přehodnotili své aktuální možnosti a od svých nabídek odstoupili. Toto se týkalo zhotovení fotbalového zázemí, kdy společnost Stavrecon Pardubice s.r.o. odstoupila a nyní jedn
22. února 2021
Březnové slovo starosty
Vážení občané našeho města,jsme na začátku jara, dny se prodlužují a věřím, že i ve vašich životech je více slunce, než bylo v zimě.Stále prožíváme složité období spojené s koronavirovou pandemií a řada z nás pociťuje únavu z tohoto času nejistoty, mnohokrát způsobenou ztrátou životů někoho z rodiny či okruhu přátel. Dovolte mi, abych i touto cestou vzpomenul na dva muže, významné osobnosti, kteří již s námi nebudou sdílet život v na-šem městě. V lednu zemřel Ing. Čeněk Hubka první místostarost
25. ledna 2021
Únorové slovo starosty
Vážení občané našeho města,srdečně vás touto cestou zdravím a věřím, že v této nelehké době se dobře vypořádáváte s tím, co vám život přináší.Onemocnění Covid 19, nařízení a omezení proti jeho šíření nás doprovázejí již dlouhou dobu. Je to velice nepříjemné a věřím, že právě očkování je tou správnou cestou, jak společnost a rizikové skupiny v ní ochránit. I z tohoto důvodu vám doporučuji, abyste se po konzultaci s vaším lékařem případně nechali očkovat. Na straně šest tohoto zpravodaje se dočte
17. prosince 2020
Novoroční slovo starosty
Vážení občané,dostává se vám do rukou první číslo zpravodaje letošního roku. Jak jsem již avizoval v minulém vánočním zpravodaji, zastupitelstvo našeho města na svém prosincovém zasedání schválilo rozpočet pro rok 2021. Cekem jsou plánovány příjmy v hodnotě cca 175 milionů korun a celkové výdaje v hodnotě 303 milionů korun. Do tohoto rozpočtu zapojujeme 83 milionů úspor a dále je v plánu si v průběhu roku vzít, po období bez významného dluhu, úvěr ve výši 45 milionů korun. Tento rozpočet zahrnu
26. listopadu 2020
Vánoční slovo starosty
Vážení občané,máme za sebou podzim, který jsme prožili s další koronavirovou vlnou. Řada z našich občanů si onemocněním covid 19 prošla a někteří z nás bohužel v důsledku tohoto onemocnění přišli o někoho ze svých blízkých. Situace nebyla a není jednoduchá, ale musíme se s ní vypořádat. Opět na vás apeluji, abyste zodpovědně dodržovali nařízená opatření. Naše zodpovědnost vede k ochraně nejrizikovější skupiny, a to seniorů. Věřím, že se vzniklou situaci podaří zvládnout, abychom se mohli vrátit
27. října 2020
Listopadové slovo starosty
Vážení občané našeho města,dostává se vám do rukou listopadové vydání našeho zpravodaje, ve kterém se dočtete aktuální informace o dění v našem městě.Nacházíme se v nelehké době. Onemocnění COVID 19 významně ovlivnilo dění i v Červeném Kostelci. Omezování provozu úřadu a uzavírání některých příspěvkových organizací zřizovaných městem, jako jsou školy, MŠ Náchodská, zrušení a omezení volnočasových aktivit v oblasti kultury a sportu významně ovlivnilo a omezilo naše životy. I na radnici máme za s
24. září 2020
Slovo starosty na říjen
Vážení spoluobčané,opět po měsíci se vám dostává do rukou náš městský zpravodaj, ve kterém vám přinášíme aktuální informace o dění v našem městě.Znovu se nacházíme v nejisté době vzhledem k rozšiřování výskytu onemocnění COVID 19. Přichází nová opatření a musíme na ně klidným způsobem reagovat. Proto vás prosím, abyste přijatá opatření dodržovali, opět nosili roušky, dodržovali rozestupy a dezinfikovali si ruce. Naše společná ohleduplnost je základem ochrany té nejrizikovější skupiny seniorů a
31. srpna 2020
Slovo starosty na září
Vážení občané našeho města,opět se vám po dvou měsících dostává do rukou náš zpravodaj, včetně tohoto úvodu, a opět se pokusím poskytnout aktuální informace o dění v našem městě.Během prázdninových měsíců pokračovaly práce na plánovaných investicích a op-ravách. Zdárně pokračuje rekonstrukce Ji- ráskovy ulice v požadované kvalitě a plánovaných termínech. Dále byly dokončeny rekonstrukce chodníků u Daliborky a v ulici 5. května od Jána po ulici Školní. Provádí se zateplení domu s pečovatelskou s