Sloupek starosty

31. října 2018

Srdečně vás zvu 17. listopadu na připomenutí dne boje za svobodu a demokracii

Vážení občané našeho města,
slovo starosty města, které právě čtete, je psáno na rozhraní času. Právě vzpomínáme na založení naší republiky, ohlížíme se 100 let nazpět a zároveň vyhlížíme do budoucnosti. Menší přelomové období je také v našem městě. 1. listopadu bude, dle výsledků hlasů ve volbách, ustanoveno nové zastupitelstvo města a podle výsledků povolebního vyjednávání a dohod bude zvolena rada města, místostarosta a starosta.
Jak se říká – bližší košile než kabát – tak začnu tou košilí, naším městem. Dovolte mi krátké poděkování těm, kteří již nebudou pracovat v pozici zastupitele. V minulém čísle zpravodaje jsem poděkoval paní Michaele Cinkové, paní Evě Zajíčkové a panu Jiřímu Hanušovi za přínosnou práci, kterou pro naše město vykonali a již před časem se rozhodli nekandidovat do zastupitelstva města.
V tomto listopadovém zpravodaji bych rád poděkoval paní Janě Kmochové, panu Jiřímu Zachovskému, panu Vlastimilu Klepáčkovi, panu Zdeňku Spůrovi a panu Josefu Vondrovi za jejich práci v zastupitelstvu města a posledním dvěma jmenovaným pánům i za opoziční a kritický pohled, který k demokracii právem patří a plní svůj kontrolní úkol. Také mi dovolte, abych touto cestou poděkoval i panu Richardu Bergmannovi, panu Romanu Kejzlarovi a panu Petru Nejmanovi za společnou práci v radě města. Jsem přesvědčen, že jsme udělali celou řadu dobrých společných rozhodnutí, a věřím, že i v budoucnu na půdě zastupitelstva města najdeme shodu na většině projednávaných záležitostí. Dále sólo děkuji Tomáši Rýdlovi za práci v zastupitelstvu a radě města. Věřím, že tvůj přehled, klid v rozhodování a férový přístup naše město ještě v budoucnu využije. Jsem rád, že můžeme i nadále osobně spolupracovat v místním rybářském spolku. Nově zvoleným zastupitelům přeji mnoho zdaru při práci zastupitele, radním přeji nadhled, toleranci, věcnost i cit při řešení úkolů, které naše město čekají.
A nyní mi dovolte, abych přešel k symbolickému kabátu, tedy 100 letému výročí založení samostatného československého státu. 28. 10. 2018 ve sváteční den jsme se ohlíželi zpět do dob našich dědů, pradědů a prapradědů, kdy 28. 10. 1918 vznikl samostatný československý stát. Tato významná událost v našich dějinách určila nové, samostatné postavení Čechů a Slováků v nové samostatné republice, navazující na odkaz českého království a slovanské kořeny našich národů. Jsem rád, že naše náměstí nese jméno právě Tomáše Garrigua Masaryka – Tatíčka osvoboditele, muže, který se nejvíce zasadil o toto otočení kormidla našich dějin. Dovolím si připomenout návštěvu našeho prvního prezidenta v našem městě, která se konala 12. 7. 1926 a je zanesena tučným písmem v historii našeho města.
Dále nelze opomenout význam československých legionářů, bývalých vojáků rakousko-uherské armády, kteří se po zajetí armádami Dohody dobrovolně rozhodli vstoupit do řad československých legií v Rusku, Francii a Itálii. Jejich pozdější úspěchy sehrály významnou roli při jednáních o vzniku samostatného Československa. Náš kostelecký pomník padlých s Kafkovou sochou italského legionáře, doplněnou plaketou T. G. Masaryka, je důležitým odkazem na naše červenokostelecké legionáře. Čest jejich památce.
Dovolte mi prosím, abych poděkoval všem organizátorům a účinkujícím na sváteční akci konané 28. 10. 2018. Děkuji Tomáši Šimkovi a zaměstnancům MKS, děkuji Leoši Nývltovi, Jiřímu Kábrtovi a Evě Kubečkové za přípravu slavnostního koncertu, dále děkuji paní učitelce Haně Novákové a dětem ze ZŠ V. Hejny za vystoupení při sázení lípy. Také děkuji pánům farářům Petru Kubantovi, Davidu Smetanovi a Tomáši Špácovi za sváteční ekumenické slovo při pietním aktu u legionáře. Také děkuji Haně Řezníčkové Kukulové a městskému dechovému orchestru, děkuji Jiřímu Duroňovi za přípravu lípy, Štěpánu Křečkovi za přípravu akce a všem dalším, kteří se na této akci podíleli.
V úplném závěru mi dovolte, abych vás srdečně pozval na opět sváteční den, a to 17. 11. 2018, kdy v rámci dne boje za svobodu a demokracii odhalíme u vstupu do ZŠ V. Hejny plastiku připomínající tento významný den. Dále bude před sokolovnou odhaleno umělecké dílo Jaromíra E. Brabence, které vzdává hold obětem komunismu a všem, kteří se mu postavili na odpor. Tímto vás srdečně zvu, akce začíná v 15 hod. u legionáře.
S úctou a přáním hezkých podzimních dnů
Rostislav Petrák

Starší články

Srdečně zvu všechny občany města na oslavy stoletého výročí založení Československa
Vážení občané našeho města,tento měsíčník vychází těsně před volbami do městského zastupitelstva a nadcházející týden bude ten zásadní pro další směřování našeho města. Tento zpravodaj není určen k politické prezentaci, a proto ode mne neočekávejte politická prohlášení. Ta si můžete přečíst jinde, na místech tomu určených. Ve většině mých úvodníků jsem se snažil vás informovat o dění na radnici a přípravách a realizacích investičních akcí, dělal jsem, co mi síly stačily, co mi čas dovolil a je
V září otevřeme dvě zrekonstruovaná hřiště
Vážení občané našeho města,s končícím létem a prázdninami jsme pro vás opět připravili tento městský zpravodaj. Věřím, že jste léto prožili podle vašich představ a ve zdraví přečkali úmorná horka. Čeká nás první školní měsíc a také měsíc předvolební. Pro letošní volby do městského zastupitelstva bude se svou nabídkou před vás předstupovat osm volebních stran či sdružení, což je o jednu více než při minulých volbách. Přeji vám, abyste našli během tohoto měsíce ty nejvhodnější z nabídky kandidátů
1. místo v soutěži „Čistá obec roku 2017“ je díky vám, občanům
Vážení občané,dovolte mi, abych vás pozdravil i v tomto prázdninovém dvojčísle zpravodaje. Než přikročím k popisu událostí minulých dnů, dovolím si podat následující vysvětlení. Z různých stran se mi donesla informace, že již nechci pokračovat v dalším volebním období ve své práci a že mám domluvenou práci jinou. Tyto informace nejsou pravdivé a mrzí mě, že vznikly a že se šíří. Rád bych v práci starosty pokračoval a dovedl rozpracované projekty v příštím volebním období k realizaci. Neberte to
Čeká nás náročná oprava vozovky na náměstí a přilehlých ulicích
Vážení spoluobčané,měsíc uplynul a opět přicházím s informacemi z radnice. Stavby se rozeběhly a konečně můžeme pracovat i v terénu při dozorování staveb a opět vidíme hmatatelný výsledek práce mnoha lidí. Opěrná gabionová zeď v ulici Lánská, postavená z kvalitního, odolného pískovce, dle mého názoru vhodně zapadá do materiálových zvyklostí našeho města. Dokončujeme opravu kapličky v Lipkách, která bude přibližně v polovině srpna vysvěcena. V Olešnici proběhla oprava autobusových zastávek (u Un
Vybavenost našeho města chceme posunout na úroveň švýcarských partnerů
Vážení občané našeho města,opět si dovoluji v úvodníku tohoto zpravodaje vám podat několik informací týkajících se aktuálního dění v našem městě. V minulém čísle jsem se obsáhle věnoval startu stavební sezony a nyní bych rád pouze doplnil nové skutečnosti. Rekonstrukci víceúčelového hřiště „házená“ bude provádět červenokostelecká firma Stako s.r.o. (do 30. 8. 2018). Opravu  ulice Na Strži a komunikaci ze Skalky do Olešnice provede do 31. 7. 2018 společnost Strabag a.s. Jsme na počátku stavební
Ve městě se rozjíždí stavební sezona
Hezký jarní den, vážení občané našeho města. Máme za sebou první čtvrtinu tohoto roku a všichni se jistě těšíme na teplé jarní dny.První tři měsíce jsme věnovali přípravám investičních akcí v oblasti projektové přípravy, výběru dodavatelů a oprav vnitřních prostorů budov. Jsme na začátku stavební sezony, a proto si vám dovoluji poskytnout následující aktuální informace. Kontejnerové zázemí volejbalu bude stavět společnost Průmstav Náchod s.r.o. (do 1.11.2018), opěrnou zeď v ulici Lánská bude st
Diskutovat se bude o náměstí, autobusovém nádraží a domu pro seniory
Milí spoluobčané,opět si vám dovoluji napsat několik informací a postřehů z uplynulého měsíce.Stále jsme na začátku roku, připravujeme a vybíráme projektanty a stavebníky pro schválené investiční akce. Je dosti složité najít projektanty a zhotovitele s volnou kapacitou a zároveň s přijatelnou cenou. Proto se snažíme oslovovat dostatek firem, aby se nám do výběrových řízení hlásily. Další důležitý proces, který jsme začali, jsou konkurzy na ředitele – ředitelky škol. Při jednání rady města jsme
Čeká nás oprava komunikace v prostoru náměstí
Vážení spoluobčané,již tradičně si vám dovoluji v  tomto úvodníku přinést několik informací a postřehů.Nejprve bych se rád vrátil do prosince loňského roku a poděkoval za nás posluchače organizátorům a účinkujícím na vánočních koncertech městské dechové hudby a symfonického orchestru při základní umělecké škole. Oba koncerty v divadle opět ukázaly, jak šikovné lidi máme v našem městě a význam umělecké školy. Ještě jednou děkuji Hance Řezníčkové Kukulové za krásný koncert dechovky, Leoši Nývltov
Schválený rozpočet na rok 2018 počítá s řadou investic
Vážení spoluobčané,dovolte mi, abych vás touto cestou pozdravil v novém roce. Věřím, že jste příjemně prožili vánoce a ve zdraví přežili silvestrovské oslavy. Vstupujeme do nového roku a hned na jeho počátku nás čekají prezidentské volby. V polovině prosince jsem využil pozvání a navštívil „Setkání lídrů českého stavitelství“ v Míčovně pražského hradu. Vánoční výzdoba a celková úprava areálu pražského hradu umocňovala historii, důležitost a významnost tohoto místa. V kontextu tohoto osobního zá
Přeji vám úspěšné vykročení do roku 2018
Vážení spoluobčané,dříve než vám popřeji hezký předvánoční čas, dovolte mi, abych vás informoval o novém složení městské rady. Jak jste již byli informováni, 18.10. 2017 tři členové rady podali rezignaci na členství v Radě města Červený Kostelec, a to paní Michaela Cinková, paní Marcela Kollertová a Mgr. Štěpán Nosek. Na základě této skutečnosti jsem svolal na 2. listopad 2017 jednání zastupitelstva města Červený Kostelec, abychom zvolili nové členy rady.  2. listopadu 2017 řádně proběhlo veřej
Děkuji odstupujícím radním za vykonanou práci
Hezký listopadový den milí spoluobčané, dovoluji si vás hned v úvodu informovat o aktuálním stavu ve vedení města. Dne 18. října 2017, na počátku jednání městské rady, podali tři radní rezignaci na své funkce, a to paní Michaela Cinková, paní Marcela Kollertová a Mgr. Štěpán Nosek.  Nejprve bych rád touto cestou poděkoval odstupujícím radním za práci, kterou pro naše město v městské radě vykonali, a věřím, že na úrovni práce zastupitele budou i nadále konstruktivně spolupracovat. Počet členů v