Sloupek starosty

pondělí 12. března 2018

Diskutovat se bude o náměstí, autobusovém nádraží a domu pro seniory

Milí spoluobčané,
opět si vám dovoluji napsat několik informací a postřehů z uplynulého měsíce.
Stále jsme na začátku roku, připravujeme a vybíráme projektanty a stavebníky pro schválené investiční akce. Je dosti složité najít projektanty a zhotovitele s volnou kapacitou a zároveň s přijatelnou cenou. Proto se snažíme oslovovat dostatek firem, aby se nám do výběrových řízení hlásily.
Další důležitý proces, který jsme začali, jsou konkurzy na ředitele – ředitelky škol. Při jednání rady města jsme se shodli, po plánovaném šestiletém období, na „přesoutěžení“ těchto významných personálních postů. Rada města se rozhodla vypsat konkurs na ředitele – ředitelku ZŠ Václava Hejny v Červeném Kostelci, ředitele – ředitelku ZŠ ve Lhotě a ředitele – ředitelku ZŠ a MŠ v Olešnici. Čeká nás nelehký úkol, ale věřím, že výsledná volba bude správná.
Další důležitou věcí, o které již byla řeč v minulém čísle zpravodaje, je diskuse na téma řešení náměstí a prostoru autobusového nádraží. 15. března bude svoláno jednání zastupitelstva města, kde se budeme touto problematikou zabývat s cílem určit si další postup. Zároveň bych rád na tomto zasedání prodiskutoval již téměř rok připravovaný záměr vybudování domu pro seniory v našem městě včetně možností umístění. Věřím, že diskuse zastupitelů k těmto tématům bude konstruktivní a nestanou se tyto klíčové záležitosti politickými nástroji nadcházejících komunálních voleb. Již ze své zkušenosti jsem poznal, že pokud se nějaký projekt stane terčem těchto „tahanic“ stává se pomyslnou kostí, o kterou se psi tahají, a výsledkem je buď otrhaný kompromis, nebo nic. Proto věřím, že více než 10 letou diskusi o náměstí posuneme dál a najdeme správný postup a směr. Z významných kulturních akcí tohoto roku máme již za sebou 21. ročník divadelního festivalu. Děkuji i tímto způsobem městskému kulturnímu středisku, členům divadelního spolku DS NA TAHU, obzvláště panu Šolcovi a technikům divadla, za přípravu a organizaci pěti příjemných divadelních dnů.
Jsme na sklonku zimy, kterou nás v únoru doprovázely jihokorejské zimní olympijské hry. Mnoho z vás jistě našlo čas a sledovali jste úsilí našich sportovců. Pokud jste nějaký sport dělali nebo děláte,  umíte ocenit um a vynaložené úsilí olympioniků. Osobně prožívám tyto chvíle rád, protože cítím silnou vzájemnou sounáležitost s našimi sportovci, naším národem a hlavně mezi námi všemi navzájem. Jsem rád, že tento tah za jeden provaz pravidelně s olympijskými hrami přichází.
Přeji nám všem mnoho příjemných zážitků, hezkých dnů a dobrou náladu.
S úctou Rostislav Petrák

Starší články

Čeká nás oprava komunikace v prostoru náměstí
Vážení spoluobčané,již tradičně si vám dovoluji v  tomto úvodníku přinést několik informací a postřehů.Nejprve bych se rád vrátil do prosince loňského roku a poděkoval za nás posluchače organizátorům a účinkujícím na vánočních koncertech městské dechové hudby a symfonického orchestru při základní umělecké škole. Oba koncerty v divadle opět ukázaly, jak šikovné lidi máme v našem městě a význam umělecké školy. Ještě jednou děkuji Hance Řezníčkové Kukulové za krásný koncert dechovky, Leoši Nývltov
Schválený rozpočet na rok 2018 počítá s řadou investic
Vážení spoluobčané,dovolte mi, abych vás touto cestou pozdravil v novém roce. Věřím, že jste příjemně prožili vánoce a ve zdraví přežili silvestrovské oslavy. Vstupujeme do nového roku a hned na jeho počátku nás čekají prezidentské volby. V polovině prosince jsem využil pozvání a navštívil „Setkání lídrů českého stavitelství“ v Míčovně pražského hradu. Vánoční výzdoba a celková úprava areálu pražského hradu umocňovala historii, důležitost a významnost tohoto místa. V kontextu tohoto osobního zá
Přeji vám úspěšné vykročení do roku 2018
Vážení spoluobčané,dříve než vám popřeji hezký předvánoční čas, dovolte mi, abych vás informoval o novém složení městské rady. Jak jste již byli informováni, 18.10. 2017 tři členové rady podali rezignaci na členství v Radě města Červený Kostelec, a to paní Michaela Cinková, paní Marcela Kollertová a Mgr. Štěpán Nosek. Na základě této skutečnosti jsem svolal na 2. listopad 2017 jednání zastupitelstva města Červený Kostelec, abychom zvolili nové členy rady.  2. listopadu 2017 řádně proběhlo veřej
Děkuji odstupujícím radním za vykonanou práci
Hezký listopadový den milí spoluobčané, dovoluji si vás hned v úvodu informovat o aktuálním stavu ve vedení města. Dne 18. října 2017, na počátku jednání městské rady, podali tři radní rezignaci na své funkce, a to paní Michaela Cinková, paní Marcela Kollertová a Mgr. Štěpán Nosek.  Nejprve bych rád touto cestou poděkoval odstupujícím radním za práci, kterou pro naše město v městské radě vykonali, a věřím, že na úrovni práce zastupitele budou i nadále konstruktivně spolupracovat. Počet členů v
V zájmu zachování demokracie vyjádřete svůj názor u voleb
Hezký říjnový den vám všem.Dovolte, abych vám i tentokrát v úvodníku našeho zpravodaje poskytl pár informací o dění na radnici. Jak jsem již psal v minulém čísle, příprava rozpočtu na příští rok je v běhu a děkuji všem, kteří jste mi pos-lali své podněty, za vaši aktivitu. Tyto návrhy posoudíme, a pokud to bude reálné, tak je zařadíme do oprav v příštím roce. Dále bych vás rád informoval o některých investičních akcích. Stavba cyklochodníku u bývalého Elitexu úspěšně pokračuje, kanalizace u ško
Prioritou bude příprava rozpočtu na rok 2018
Hezký zářijový den, milí spoluobčané,opět využívám úvodníku tohoto zpravodaje, abych vás informoval o aktuálním dění na radnici a v našem městě. Máme za sebou tři čtvrtiny roku, začínáme hodnotit, co se podařilo, co méně a začínáme plánovat co uděláme v příštím roce. Od začátku září budeme připravovat rozpočet pro rok 2018. Pokud vidíte ve svém okolí, co by bylo dobré udělat nebo opravit, napište mi to prosím na adresu rostislav.petrak@mestock.cz, nebo mi to prosím přijďte říct na radnici, rád
Přijďte se podělit s názorem, jak využít park
Hezký červnový den, milí spoluobčané,dovolte mi, abych se v úvodníku tohoto prázdninového zpravodaje ohlédl přes rameno a připomněl některé události a stavební počiny.Nejprve bych vás rád seznámil s tím, co se vybudovalo, opravilo a co nás ještě letos čeká. Jak jsem již informoval, nové tenisové zázemí už bezmála 2 měsíce slouží  ke spokojenosti všech svému účelu. Dále jsme v tomto roce dokončili stavební úpravy návsí ve Stolíně a na Bohdašíně. Dokončením těchto návsí jsme završili rozsáhlé inv
V červnu nás čeká řada významných událostí
Dobrý červnový den, milí spoluobčané.Jak již titulní strana červnového zpravodaje napovídá, dovolte i mně, abych vás srdečně pozval na vzpomínkovou akci „Libuše volá Londýn“.Vedlejší článek popisuje program, který je pro nás všechny na neděli 11. června připraven. Věřím, že svou účastí podpoříte tuto akci a společně po 75 letech uctíme památku odvážných lidí, kteří v době strachu a nebezpečí ztráty života věděli, co je dobré a co špatné. Podle toho konali a nakonec za to zaplatili svými životy
I práce může navodit pocit štěstí
Hezký májový den milí spoluobčané.  Čeká nás jeden, dle mého názoru, z nejkrásnějších měsíců v roce. Definitivně jsme se rozloučili se zimou a příroda nabírá na plné síle.  V květnu nás čekají dva státní svátky. Nejprve prvního května Svátek práce a o týden později osmého Den vítězství – nad fašismem a ukončení II. Světové války. Dovolte mi malé zamyšlení nad oběma svátky společně. 8. května 1945 kapitulovalo fašistické Německo a zavládly okamžiky štěstí, radosti, chutě do života a možná u větš
Čeká nás nový státní svátek
Milí spoluobčané,přeji vám všem příjemný začátek jara a věřím, že jarní slunce ve vás probouzí dostatek energie a pozitivního myšlení. Tentokrát si vám dovolím jen krátce předat aktuální informace. Dám na doporučení své dcery a budu stručnější.Od začátku dubna bude nově otevřena restaurace Divadlo. Přestávka v provozu oblíbeného podniku byla trochu delší, než jsme si všichni přáli, ale jsem přesvědčen, že oprava a úprava interiéru před předáním novému provozovateli byla dobrým řešením. Přeji no
Ohlédnutí za návštěvou prezidenta ČR
Hezký březnový den,tentokrát si dovolím tento úvodník zpravodaje věnovat návštěvě prezidenta České republiky, který nás navštívil 16. února. Protože po Kostelci kolovala řada informací a já na drby obecně nedám, pokusím se vám popsat sled událostí kolem návštěvy hlavy státu v našem městě z mého pohledu.Vše to začalo dopisem od pana hejtmana. Pan hejtman Jiří Štěpán v rámci přípravy třídenní prezidentské návštěvy Královéhradeckého kraje navrhl i návštěvu našeho města. Tento návrh jsem neodmítl z