Sloupek starosty

2. března 2017

Ohlédnutí za návštěvou prezidenta ČR

Hezký březnový den,

tentokrát si dovolím tento úvodník zpravodaje věnovat návštěvě prezidenta České republiky, který nás navštívil 16. února. Protože po Kostelci kolovala řada informací a já na drby obecně nedám, pokusím se vám popsat sled událostí kolem návštěvy hlavy státu v našem městě z mého pohledu.

Vše to začalo dopisem od pana hejtmana. Pan hejtman Jiří Štěpán v rámci přípravy třídenní prezidentské návštěvy Královéhradeckého kraje navrhl i návštěvu našeho města. Tento návrh jsem neodmítl z jednoho prostého důvodu, a tím důvodem byla slušnost k autoritě prezidenta bez ohledu na to, zda tento úřad zastává Petr, nebo Pavel, lépe řečeno Miloš, nebo Karel. Karel by mi samozřejmě byl bližší, protože jsme z jedné party. Bylo by nefér odmítnout demokraticky zvoleného prezidenta, který měl v druhém kole prezidentské volby čtyřicetiprocentní podporu našich občanů. S přihlédnutím k tomu, že žijeme ve společnosti se svobodou slova, bylo zmiňované setkání určeno pro všechny, jak příznivce, tak odpůrce, což se také ukázalo. Je zcela pochopitelné a jasné, že tato návštěva prezidenta republiky nebyla mou iniciativou. Tímto bych kapitolu, kdo prezidenta pozval, uzavřel. 

Po informačním dopise následovala návštěva krajského přípravného výboru s přesnějším harmonogramem návštěvy a s požadavky, co vše máme zajistit. Nebylo toho zrovna málo. Organizaci samotného shromáždění, zajištění pořadatelské služby, co nejkratší trasu

s minimem schodů, uzávěry parkovišť, postavení pódia včetně ozvučení, moderátorky a funkčního přitápění, háček na vlajku pro prezidentskou stuhu, nadepsání listu v pamětní knize, aby pan prezident připojil pouze svůj podpis, a v neposlední řadě příprava popelníku na neveřejné setkání. Cirka deset dnů před samotným dnem „D“ přijela přípravná skupina z Prahy v čele s panem Krulišem     z odboru Protokolu kanceláře prezidenta. Pompézní průjezd kolony černých aut doprovázený modrými majáky, následné vystoupení několika mužů v tmavých oblecích připomínalo scénu jak z akčního filmu, pouze obojživelní muži, helikoptéra a Jean Paul Belmondo chyběli, škoda. Poté následovala prohlídka míst, kde se pan prezident bude pohybovat, souslednost činností a ujasnění scénáře návštěvy. Přímo při prohlídce byla jednání vedena velice profesionálně, přirozeně a příjemně. Po cca půlhodině odjela kolona provětrat ospalý podvečer do následného místa programu návštěvy, do Jaroměře.

Dále si dovolím přeskočit v čase do zmíněného dne „D“. Den jsme zahájili s mými kolegy dolaďovací poradou a těsně před polednem jsem vyrazil na oběd s osobnostmi Královéhradeckého kraje, hejtmanem a prezidentem do restaurace U Pešíku ve Stolíně. S úderem půl jedné přijela prezidentská kolona, následovalo přivítání a pozdravení s panem prezidentem a hosty.

Byl jsem rád, že jsem se tohoto oběda mohl zúčastnit. Pan hejtman postupně během oběda oslovoval jednotlivé hosty a každý zúčastněný seznámil ostatní se svou profesí, prací a problémy, na které naráží ve svém oboru, profesi. Bylo zajímavé si poslechnout osudy úspěšných lidí z oblasti školství, církví, byznysu, cestovního ruchu a kultury. Bohužel jsem musel odejít dříve, abych se připravil na přijetí prezidenta před městským úřadem na náměstí, a nemohl jsem s žádným z hostů osobně promluvit. Otázek bych měl celou řadu, tak snad někdy příště.

Ve čtvrt na tři přijela prezidentská kolona na náměstí, následovalo přivítání a setkání   s vedením města, zastupiteli a hosty ve výstavní síni městského úřadu. Půlhodinová diskuse s panem prezidentem a panem hejtmanem byla zajímavá. Dotkli jsme se tématu hospicové péče, majetkových vztahů mezi státem, krajem a městy, pochvalně byla zmíněna dosavadní spolupráce střední školy a firmy Saar Gummi, dotkli jsme se také dosavadního působení amerického prezidenta.

Dále následovalo autorské darování knihy od olešenského   Shakespeara  Vlastimila Klepáčka a setkání bylo zakončeno podpisem fotek pro paní ředitelku knihovny Břetislava Kafky. Následně jsme se přesunuli na již zmíněné podium u divadla, připravené pro setkání s občany. Tam už mnoho z vás bylo, a proto průběh tohoto setkání zde nebudu podrobně popisovat. Pan prezident zodpověděl dotazy od občanů a v závěru se zapsal do pamětní knihy, dekoroval svou stuhou městský prapor a převzal si dárek. Dvě košile, jednu bílou společenskou a druhou flanelovou, na Vysočinu. Jak již jistě víte, topidlo na pódiu nám vypovědělo službu a dle slov Miloše Zemana se tak flanelovka navečer hodí, protože nefungovalo topení. Děkuji tímto paní Škodové z firmy Luko za to, že věnovala tento dárek a umožnila tak přirozeně odkázat na bohatou textilní minulost našeho města.

V úplném závěru jsem se za pódiem s panem prezidentem rozloučil, následoval odjezd kolony do Jaroměře a myslím, že nejen mně se ulevilo.

Závěrem si dovolím přidat svůj osobní pocit z Miloše Zemana. Při rozhovoru pan prezident aktivně vyhledává oční kontakt a svým charismatem, intelektem a verbálním projevem vás svádí k souhlasným odpovědím a přikyvování. Při některých otázkách, kdy jsem věděl, že nejsme v názorové shodě, jsem se tak raději kochal budovou divadla a oční kontakt jsem přenechal někomu jinému. I přes to, že v některých tématech s panem prezidentem nesouhlasím, tak pozitivně hodnotím, že jezdí po regionech a setkává se s občany měst a vesnic.

V úplném závěru bych rád poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu prezidentské návštěvy, jmenovitě vedoucímu odboru místního hospodářství panu Košutovi, řediteli městského kulturního střediska panu Šimkovi, veliteli městské policie panu Škodovi, moderátorce paní Neumanové a ostatním kolegům z úřadu.

Přeji vám všem hezké, čím dál delší jarní dny a dobrou náladu.

S úctou Rostislav Petrák

Starší články

Děkuji všem za práci odvedenou v r. 2016
Milí spoluobčané,v minulém čísle zpravodaje jsem vás informoval o tom, co nás čeká v roce 2017, a zároveň jsem slíbil, že vás v tomto čísle budu informovat o událostech loňského roku.Začnu největšími akcemi, a to dokončením projektu splaškové kanalizace ve Stolíně a Mstětíně doplněné dešťovou kanalizací a opravou povrchů z velké části v plné šíři vozovky. Tato akce byla doplněna vybudováním kanalizačních přípojek a završená úpravou návsi, kterou ještě musíme dokončit, až nám to počasí dovolí. Z
Co nás tento rok čeká?
Přijměte prosím mé novoroční pozdravení vám všem.Je začátek nového roku a čeká nás ten dvoutisící sedmnáctý. Na prosincovém zasedání zastupitelstva města jsme schválili nejdůležitější bod, a to rozpočet pro rok 2017. Dovolím si tímto vyjmenovat nejdůležitější investice, opravy a akce, které máme pro tento rok naplánované.Začnu přípravou projektových dokumentací jako základu pro realizace do dalších let. Nejdůležitější je příprava projektu rekonstrukce Sokolské ulice. Rádi bychom letos získali s
Přeji všem klidné prožití adventu
Hezký prosincový den milí spoluobčané,ještě než přejdu k adventnímu času a vánočnímu přání, dovolte mi, abych se trochu ohlédl do měsíce listopadu. Mimo hektického pracovního měsíce spojeného s přípravou rozpočtu bych rád vzpomněl některé společenské události.Začnu tou smutnou. 19. listopadu zemřel ve věku 88 let pan Luboš Vejr, dlouholetý zaměstnanec a také zastupitel města Červený Kostelec. Jako investiční technik města se podílel na celé řadě staveb. Jednalo se například o stavbu školky Větr
Dokončujeme velké investiční akce
Milí spoluobčané, dovolte mi, abych vám opět prostřednictvím sloupku starosty sdělil několik informací o dění na radnici.Nejprve mi dovolte, abych vás informoval o investičních akcích, které jsou dokončeny, nebo je dokončujeme. Nejrozsáhlejší stavbou tohoto roku bylo vybudování kanalizace ve Stolíně a Mstětíně včetně přípojek. K dotované splaškové kanalizaci (dotace Ministerstva zemědělství) jsme přiřadili kanalizaci dešťovou a celou akci jsme završili vybudováním nových povrchů vozovek. Moment
Čeká nás příprava na další rok
Hezký říjnový den, milí spoluobčané.Vstupujeme do podzimního času a pomalu se připravujeme na zimu. Věřím, že se vám na vašich zahradách urodilo a daří se vám úrodu sklidit.Na radnici začínáme přípravu rozpočtu na rok 2017. Shromažďujeme od příspěvkových organizací a odborů města podněty a podklady, abychom finančně připravili činnosti, opravy a investice, které budou mít prioritu v příštím roce. Tento plán je velmi důležitý a určuje směr a tempo práce v dalším roce. Nezbytné pro tvorbu tohoto
S babím létem vrcholí stavební sezona
Hezký zářijový den vám všem.Jsme na přelomu léta a podzimu, a tak si dovolím se nejdříve ohlédnout. Máme za sebou největší kulturní akci, kterou pořádáme v našem městě, a to 62. ročník mezinárodního folklorního festivalu.Letošní ročník zahájil koncert skupiny Čechomor a vysoká návštěvnost, kdy areál doslova praskal ve švech, hovoří o dobré volbě a skvělé propagaci. Dle rozhovorů s vámi pouze vyplynulo, že mohl být koncert o trochu delší, bohužel nebylo možné sjednat delší festivalové vystoupení
Přeji příjemné léto s rodinou i přáteli
Milí spoluobčané, již podevatenácté píši úvodní slovo našeho zpravodaje, tentokrát pro prázdninové dvojčíslo. Protože probíhá mistrovství Evropy ve fotbale a jako člověk, který měl se svým životem 25 let spojený právě tento sport, si dovolím toto úvodní slovo věnovat tomuto fenoménu.Fotbal je týmová hra, která dává mnoha lidem planety radost ze života, osobní identitu a jako férové klání dává jisté modely chování i pro společenský život. Jasně dané hřiště, jasná, obecně známá pravidla a rozhodč
Město podpoří opravy ulic i sportovní vyžití občanů
Hezký červnový den, milí spoluobčané.Přicházím k vám opět po měsíci s několika slovy. Rád bych vás tentokrát informoval o některých projektech. V posledním měsíci jsme s mými kolegy radními a členy komise architektury urbanismu a rozvoje města diskutovali o tom, jak občany přizvat k přípravě některých projektů. Nejvíce aktuální je společný projekt Správy a údržby silnic Královehradeckého kraje a města Červený Kostelec, a to rekonstrukce ul. Sokolská. Je zpracován základní koncept, je vybrán pro
Udržujeme spolupráci s partnerskými městy a médii
Hezký květnový den, milí spoluobčané.Čeká nás nejkrásnější jarní měsíc a věřím, že se na něj těšíte stejně jako já.V dnešním úvodníku tohoto zpravodaje bych se rád vrátil k dubnové návštěvě ze švýcarského partnerského města Küsnacht. V pátek 22. dubna jsme přivítali švýcarskou delegaci v čele se starostou Marcusem Ernestem v našem městě. Skoro již pětadvacetiletá spolupráce našich měst je ukotvena ve vzájemných vztazích jak pracovních, tak osobních. V roce 1992 přijeli Švýcaři do naší republiky
Začíná jarní sezona
Hezký jarní den, červenokostelečtí spoluobčané.Jaro začalo a poměrně mírná zima je za námi. Dny se prodlužují a věřím, že stejně jako mně i vám dodávají jarní sluneční paprsky pozitivní energii do vašeho životního konání. Máme za sebou rok 2015, který se dá také hodnotit za jeden z nejsušších, ne-li ten úplně nejsušší v měřené historii povodí Labe. Tato životodárná tekutina chyběla většině z nás, co potřebujeme vodu pro svou práci, ať je to činnost pěstební, chovatelská nebo energetická. Rybářs
Turistika, sport, prostor mezi školami, vizuální styl…
Hezký den spoluobčané, v aktuálním sloupku starosty budu psát o událostech, které jsme prožili v minulém měsíci, a také o těch událostech, které nás čekají.Nejprve mi dovolte, abych vás informoval o schůzce červenokosteleckých zástupců firem s europoslancem RNDr. Luďkem Niedermayerem (nezávislý za TOP 09) ve společnosti Saar Gummi Czech. 8. února jsem přivítal p. Niedermayera v našem městě. Společně s cca patnácti zástupci červenokosteleckých firem jsme měli možnost si prohlédnout provoz společ