Sloupek starosty

29. června 2021

Prázdninové slovo starosty

Vážení občané našeho města,
dostává se vám do rukou prázdninový zpravodaj, který je rozšířen o 8 stran, abychom vám poskytli dostatek aktuálních informací.

Jistě jsme všichni rádi, že epidemie koronaviru ve vztahu k proočkovanosti populace ustupuje a navracíme se do normálního rytmu života. Osobně si nedovedu představit trávit v roušce, či respirátoru tropické dny, které jsme již v červnu prožili. Otevírá se nám letní bohatý kulturní a společenský program. V Domku Boženy Němcové bude probíhat projekt s názvem Festival zážitků, organizovaný destinační společností Kladské pomezí. Každou prázdninovou sobotu bude probíhat program s tématem tradice a věřím, že touto cestou navštíví naše muzeum hodně dětí i cizích návštěvníků. Více se o programu dočtete na straně 24 a 22. Při této příležitosti také můžete navštívit nově zrekonstruovanou vstupní místnost domku. Architekti ze studia RCNKSK pojali řešení kupeckého krámku v moderním provedení s odkazem na tradiční řemeslné zpracování materiálů a během sezony bychom rádi tento staronový prostor dokončili. Dále můžete navštívit kino, divadelní představení a další kulturní akce v přírodním areálu ve Smetanových sadech. Vrcholem letní kulturní sezony bude tradiční mezinárodní folklorní festival, který bude jako loni ve formátu českých a slovenských souborů. Letošní festival bude zahájen koncertem Tomáše Kluse s Police Symphony Orchestra. Děkuji tímto řediteli městského kulturního střediska a všem organizátorům za přípravu a věřím, že se vše podaří a prožijeme společensky bohaté léto.

Dále mi dovolte, abych vás informoval o tradičním setkávání Kostelců. Po dvou letech nejistoty jsme se osobně potkali se starostkami a starosty Kostelců na pracovní schůzce u nás v malém sále divadla a dohodli jsme se, že příští 30. ročník bude u nás v Červeném Kostelci, a to 18. 6. 2022. Převzali jsme „štafetový kolík“ od Kostelce u Kyjova a čeká nás příprava tohoto jubilejního setkání. Těším se, že se s řadou z vás potkáme při přípravě i samotném kosteleckém klání.

Během léta bude také probíhat stavební sezona. Věřím, že se všechny započaté opravy a investice bude dařit realizovat v požadované kvalitě, ceně a termínech. Letos máme investičně silný rok. Souběžně připravujeme projekty na další období a jedeme na 100 %. Samozřejmě nás při tomto rozsahu práce doprovází celá řada problémů, které musíme řešit, tak nám prosím držte palce, aby se nám vše podařilo zvládnout.

Dále mi dovolte, abych i touto cestou poděkoval paní ředitelce Knihovny Břetislava Kafky PhDr. Marcele Fraňkové za devatenáctiletou práci pro naši knihovnu, za patnáctiletou práci v pozici šéfredaktorky sborníku Rodným krajem, za to, že naše knihovna nese jméno Břetislava Kafky, za projekt zahrady za knihovnou, který s paní Novákovou iniciovaly, a hlavně děkuji za aktivní přístup, kterým dlouhodobě napomáhala rozvoji kulturního a společenského života v našem městě. Přeji Vám, paní ředitelko, pevné zdraví a hodně štěstí do dalších „důchodových“ let.

I letos si v tuto dobu připomínáme události druhé světové války spojené s Bohdašínem, Končinami, výsadkem Silver A, radistou Jiřím Potůčkem a hlavně si připomínáme hrdinské osudy a odkaz lidí z odbojové skupiny S21B a dalších, kteří v době heydrichiády pomáhali bojovat proti nacistickému útlaku. Vděčíme jim za to, že žijeme v naší svobodné zemi. Bylo mi ctí společně s Antonínem Burdychem, posledním přeživším těchto událostí uctít památku Jiřího Potůčka v Trnové u Pardubic, kde byl na útěku zastřelen českým četníkem. Dále vás zvu na pietní vzpomínkovou akci k uctění památky odbojové skupiny S21B pořádanou Sokolskou župou Podkrkonoší – Jiráskova, obcí Malé Svatoňovice a naším městem, která se bude konat 4. 7. v Malých Svatoňovicích, na Bohdašíně a Končinách, podrobný program naleznete na straně 23. Dovolte mi, abych připojil i velké poděkování Antonínu Burdychovi, že nám a našim dětem předává na častých besedách a vzpomínkových akcích svůj životní příběh, abychom si všichni uvědomovali, jak se mohou lidé nelidsky chovat pod tlakem propagandy, demagogie a povyšováním se jedné skupiny lidí nad jinou. Nechť je nám jako společnosti připomenutí událostí léta roku 1942 trvalým varováním a poučením, co je správné a co špatné.

V úplném závěru přeji našim dětem hezké prázdniny, nám všem hezké léto a dobrou náladu.
S úctou Rostislav Petrák (starosta města)

Starší články

27. května 2021
Červnové slovo starosty
Vážení občané našeho města,opět po měsíci se vám dostává do rukou městský zpravodaj, ve kterém vám přinášíme nové informace o dění v našem městě.Postupnými kroky se posouváme v započatých investicích. Momentálně jsme ve fázi boření a pro řadu z nás je tato etapa nepříjemná, někdy i smutná, ale je před námi další optimističtější krok a tím bude nové tvoření. Těším se, až začne pomyslně růst fotbalové zázemí, veřejný prostor mezi školami a nová vodárna. Momentálně jsme v procesu stavebních prací
29. dubna 2021
Květnové slovo starosty
Vážení občané našeho města,opět po měsíci vychází městský zpravodaj, tentokrát ve svém květnovém vydání, a přináší vám nové informace o dění v našem městě.Tak jak jsem naznačoval v minulém čísle zpravodaje, stavební sezona se rozbíhá, i když letošní dubnové počasí s častým sněžením některé termíny venkovních prací oddalovalo. Jsem rád, že se podařilo dokončit úpravy terénu pro zeleň v ulici Jiráskova – Horní Kostelec a dostáváme se k úplnému dokončení této bezmála tříkilometrové ulice. Se spole
23. března 2021
Dubnové slovo starosty
Vážení občané našeho města,opět po měsíci se vám dostává do rukou náš zpravodaj, ve kterém vám přinášíme aktuální informace o dění v našem městě a o práci na radnici.V březnu jsme dokončovali přípravy na novou stavební sezonu. Nebylo to opět jednoduché, někteří vybraní dodavatelé nám neposkytli součinnost, což znamená, že přehodnotili své aktuální možnosti a od svých nabídek odstoupili. Toto se týkalo zhotovení fotbalového zázemí, kdy společnost Stavrecon Pardubice s.r.o. odstoupila a nyní jedn
22. února 2021
Březnové slovo starosty
Vážení občané našeho města,jsme na začátku jara, dny se prodlužují a věřím, že i ve vašich životech je více slunce, než bylo v zimě.Stále prožíváme složité období spojené s koronavirovou pandemií a řada z nás pociťuje únavu z tohoto času nejistoty, mnohokrát způsobenou ztrátou životů někoho z rodiny či okruhu přátel. Dovolte mi, abych i touto cestou vzpomenul na dva muže, významné osobnosti, kteří již s námi nebudou sdílet život v na-šem městě. V lednu zemřel Ing. Čeněk Hubka první místostarost
25. ledna 2021
Únorové slovo starosty
Vážení občané našeho města,srdečně vás touto cestou zdravím a věřím, že v této nelehké době se dobře vypořádáváte s tím, co vám život přináší.Onemocnění Covid 19, nařízení a omezení proti jeho šíření nás doprovázejí již dlouhou dobu. Je to velice nepříjemné a věřím, že právě očkování je tou správnou cestou, jak společnost a rizikové skupiny v ní ochránit. I z tohoto důvodu vám doporučuji, abyste se po konzultaci s vaším lékařem případně nechali očkovat. Na straně šest tohoto zpravodaje se dočte
17. prosince 2020
Novoroční slovo starosty
Vážení občané,dostává se vám do rukou první číslo zpravodaje letošního roku. Jak jsem již avizoval v minulém vánočním zpravodaji, zastupitelstvo našeho města na svém prosincovém zasedání schválilo rozpočet pro rok 2021. Cekem jsou plánovány příjmy v hodnotě cca 175 milionů korun a celkové výdaje v hodnotě 303 milionů korun. Do tohoto rozpočtu zapojujeme 83 milionů úspor a dále je v plánu si v průběhu roku vzít, po období bez významného dluhu, úvěr ve výši 45 milionů korun. Tento rozpočet zahrnu
26. listopadu 2020
Vánoční slovo starosty
Vážení občané,máme za sebou podzim, který jsme prožili s další koronavirovou vlnou. Řada z našich občanů si onemocněním covid 19 prošla a někteří z nás bohužel v důsledku tohoto onemocnění přišli o někoho ze svých blízkých. Situace nebyla a není jednoduchá, ale musíme se s ní vypořádat. Opět na vás apeluji, abyste zodpovědně dodržovali nařízená opatření. Naše zodpovědnost vede k ochraně nejrizikovější skupiny, a to seniorů. Věřím, že se vzniklou situaci podaří zvládnout, abychom se mohli vrátit
27. října 2020
Listopadové slovo starosty
Vážení občané našeho města,dostává se vám do rukou listopadové vydání našeho zpravodaje, ve kterém se dočtete aktuální informace o dění v našem městě.Nacházíme se v nelehké době. Onemocnění COVID 19 významně ovlivnilo dění i v Červeném Kostelci. Omezování provozu úřadu a uzavírání některých příspěvkových organizací zřizovaných městem, jako jsou školy, MŠ Náchodská, zrušení a omezení volnočasových aktivit v oblasti kultury a sportu významně ovlivnilo a omezilo naše životy. I na radnici máme za s
24. září 2020
Slovo starosty na říjen
Vážení spoluobčané,opět po měsíci se vám dostává do rukou náš městský zpravodaj, ve kterém vám přinášíme aktuální informace o dění v našem městě.Znovu se nacházíme v nejisté době vzhledem k rozšiřování výskytu onemocnění COVID 19. Přichází nová opatření a musíme na ně klidným způsobem reagovat. Proto vás prosím, abyste přijatá opatření dodržovali, opět nosili roušky, dodržovali rozestupy a dezinfikovali si ruce. Naše společná ohleduplnost je základem ochrany té nejrizikovější skupiny seniorů a
31. srpna 2020
Slovo starosty na září
Vážení občané našeho města,opět se vám po dvou měsících dostává do rukou náš zpravodaj, včetně tohoto úvodu, a opět se pokusím poskytnout aktuální informace o dění v našem městě.Během prázdninových měsíců pokračovaly práce na plánovaných investicích a op-ravách. Zdárně pokračuje rekonstrukce Ji- ráskovy ulice v požadované kvalitě a plánovaných termínech. Dále byly dokončeny rekonstrukce chodníků u Daliborky a v ulici 5. května od Jána po ulici Školní. Provádí se zateplení domu s pečovatelskou s
29. června 2020
Prázdninové slovo starosty
Vážení spoluobčané,dostává se vám do rukou prázdninové dvojčíslo našeho zpravodaje, ve kterém vám přináším informace týkající se aktuálního dění v našem městě.Opět si vás dovoluji informovat o přípravě některých investičních akcí. Začnu od prostředku, tedy od náměstí. 30. června byla lhůta pro podávání nabídek v rámci výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace dočasných úprav náměstí, letos a v průběhu zimy bychom rádi tuto rekonstrukci připravili k realizaci. Dalším rozpracovaným