Sloupek starosty

25. ledna 2021

Únorové slovo starosty

Vážení občané našeho města,
srdečně vás touto cestou zdravím a věřím, že v této nelehké době se dobře vypořádáváte s tím, co vám život přináší.
Onemocnění Covid 19, nařízení a omezení proti jeho šíření nás doprovázejí již dlouhou dobu. Je to velice nepříjemné a věřím, že právě očkování je tou správnou cestou, jak společnost a rizikové skupiny v ní ochránit. I z tohoto důvodu vám doporučuji, abyste se po konzultaci s vaším lékařem případně nechali očkovat. Na straně šest tohoto zpravodaje se dočtete bližší informace z náchodské nemocnice o očkování v našem regionu.
Toto slovo starosty píši z izolace, protože právě toto onemocnění prodělávám. Dokáži se proto vžít do pocitů řady z vás, kteří máte z tohoto onemocnění obavu. Nezbývá, než dělat to, co je předepsáno, doporučeno a s pozitivní myslí tomuto onemocnění čelit.
Na radnici a na úřadě nadále intenzivně pracujeme. Vypisujeme a hodnotíme výběrová řízení na realizace investic letošního roku. Věřím, že na konci ledna budeme znát zhotovitele fotbalového zázemí a zároveň netrpělivě čekáme, jestli získáme dotaci na tento projekt od Národní sportovní agentury. Žádost jsme podávali 21. 12. 2020 ihned po otevření výzvy. Dále vybíráme zhotovitele zateplení fasády domu č.p. 411 a 412 „Velká bedna“ a zhotovitele výměny elektroinstalace a oken v budově ZŠ Lhota. Na tuto akci budeme žádat o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj. Dále budeme vybírat zhotovitele rekonstrukce staré vodárny a zhotovitele veřejného prostranství mezi školami. Dále vybíráme zhotovitele oprav chodníků a dalších menších realizací a oprav městského majetku.
Na začátku února budeme vybírat nejvhodnější řešení uspořádání kempu Brodský včetně hlavní budovy. Následně bude navazovat vypracování projektové dokumentace na novou kuchyň. O tom, kdo bude jaké veřejné zakázky realizovat, vás budeme informovat po dokončení výběrových řízení. Samozřejmě pracujeme i na rozjezdu dalších investičních projektů v úzké spolupráci s odborem investic a městským architektem. Na začátku února budeme absolvovat odložené jednání s hejtmanem a dalšími radními kraje. Na tomto jednání bychom rádi pokračovali v dosavadní dobré spolupráci, jakou byla společná rekonstrukce Jiráskovy ulice. Na programu jednání bude rekonstrukce ulice Sokolská, možnosti přeložky silnice 1/14 a s tím spojené zásady územního rozvoje kraje, možnosti výstavby domu pro seniory v našem městě, střední školství aj. Věřte, že musíme vynakládat velké úsilí, abychom v této době stále drželi dobré tempo pro rozvoj našeho města.
V únoru také budeme rozhodovat o dotacích pro červenokostelecké spolky a akce podporující veřejně prospěšnou činnost ve městě. V dotačním programu města je pro tento rok připravena částka 3,35 milionu korun. Věřím, že tato podpora pomůže k návratu činnosti spolků a veřejným akcím, pokud samozřejmě situace dovolí.
Na únorovém finančním výboru a zastupitelstvu města také budeme jednat o úpravě rozpočtu. Počátkem roku jsme si ne- chali zpracovat analýzu dopadu změny daní, schválené na sklonku roku 2020. Příjmy budeme muset mírně snížit přibližně o 4,5 milionů korun, což by nemělo mít zásadní vliv na strukturu schváleného rozpočtu.
Věřím, že jste v lednu využili krásného zimního počasí k zimnímu sportování. V okolí našeho města byla upravena celá řada běžeckých tras a děkuji i touto cestou Kladskému pomezí o.p.s a dalším, kteří běžecké tratě upravovali.
Věřím, že se očkování bude postupně dařit a brzy se vrátíme k normálnímu životu. Přeji vám všem pevné zdraví a zdravou mysl.
S úctou Rostislav Petrák, starosta

Starší články

17. prosince 2020
Novoroční slovo starosty
Vážení občané,dostává se vám do rukou první číslo zpravodaje letošního roku. Jak jsem již avizoval v minulém vánočním zpravodaji, zastupitelstvo našeho města na svém prosincovém zasedání schválilo rozpočet pro rok 2021. Cekem jsou plánovány příjmy v hodnotě cca 175 milionů korun a celkové výdaje v hodnotě 303 milionů korun. Do tohoto rozpočtu zapojujeme 83 milionů úspor a dále je v plánu si v průběhu roku vzít, po období bez významného dluhu, úvěr ve výši 45 milionů korun. Tento rozpočet zahrnu
26. listopadu 2020
Vánoční slovo starosty
Vážení občané,máme za sebou podzim, který jsme prožili s další koronavirovou vlnou. Řada z našich občanů si onemocněním covid 19 prošla a někteří z nás bohužel v důsledku tohoto onemocnění přišli o někoho ze svých blízkých. Situace nebyla a není jednoduchá, ale musíme se s ní vypořádat. Opět na vás apeluji, abyste zodpovědně dodržovali nařízená opatření. Naše zodpovědnost vede k ochraně nejrizikovější skupiny, a to seniorů. Věřím, že se vzniklou situaci podaří zvládnout, abychom se mohli vrátit
27. října 2020
Listopadové slovo starosty
Vážení občané našeho města,dostává se vám do rukou listopadové vydání našeho zpravodaje, ve kterém se dočtete aktuální informace o dění v našem městě.Nacházíme se v nelehké době. Onemocnění COVID 19 významně ovlivnilo dění i v Červeném Kostelci. Omezování provozu úřadu a uzavírání některých příspěvkových organizací zřizovaných městem, jako jsou školy, MŠ Náchodská, zrušení a omezení volnočasových aktivit v oblasti kultury a sportu významně ovlivnilo a omezilo naše životy. I na radnici máme za s
24. září 2020
Slovo starosty na říjen
Vážení spoluobčané,opět po měsíci se vám dostává do rukou náš městský zpravodaj, ve kterém vám přinášíme aktuální informace o dění v našem městě.Znovu se nacházíme v nejisté době vzhledem k rozšiřování výskytu onemocnění COVID 19. Přichází nová opatření a musíme na ně klidným způsobem reagovat. Proto vás prosím, abyste přijatá opatření dodržovali, opět nosili roušky, dodržovali rozestupy a dezinfikovali si ruce. Naše společná ohleduplnost je základem ochrany té nejrizikovější skupiny seniorů a
31. srpna 2020
Slovo starosty na září
Vážení občané našeho města,opět se vám po dvou měsících dostává do rukou náš zpravodaj, včetně tohoto úvodu, a opět se pokusím poskytnout aktuální informace o dění v našem městě.Během prázdninových měsíců pokračovaly práce na plánovaných investicích a op-ravách. Zdárně pokračuje rekonstrukce Ji- ráskovy ulice v požadované kvalitě a plánovaných termínech. Dále byly dokončeny rekonstrukce chodníků u Daliborky a v ulici 5. května od Jána po ulici Školní. Provádí se zateplení domu s pečovatelskou s
29. června 2020
Prázdninové slovo starosty
Vážení spoluobčané,dostává se vám do rukou prázdninové dvojčíslo našeho zpravodaje, ve kterém vám přináším informace týkající se aktuálního dění v našem městě.Opět si vás dovoluji informovat o přípravě některých investičních akcí. Začnu od prostředku, tedy od náměstí. 30. června byla lhůta pro podávání nabídek v rámci výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace dočasných úprav náměstí, letos a v průběhu zimy bychom rádi tuto rekonstrukci připravili k realizaci. Dalším rozpracovaným
27. května 2020
Červnové slovo starosty
Vážení spoluobčané,opět po měsíci si vás dovoluji informovat o aktuálním dění na radnici. Postupně se vracíme k normálnímu fungování, jsou otevřené mateřské školy, první stupeň základní školy, umělecká škola a samozřejmě městský úřad. Děkuji vám všem za odpovědný přístup během nouzového stavu a ta-ké děkuji vám, kteří jste pomáhali druhým, ať šitím roušek na náš rouškovník, nebo i jinak.V minulém čísle zpravodaje jsem vás informoval o tom, že nás čeká rozhodování, jak postupovat v projektu reko
24. dubna 2020
Májové slovo starosty
Vážení spoluobčané,již delší dobu se nacházíme v nouzovém stavu a většina z nás si na tento stav způsobený koronavirem zvykla. Děkuji vám všem, že respektujete a dodržujete vydaná nařízení a jste k sobě navzájem ohleduplní. Rád bych touto cestou poděkoval vám všem, kteří šijete roušky, nebo nějakým jiným způsobem pomáháte v této nelehké situaci. Dále děkuji panu Vladimíru Vítkovi ze společnosti PANDA FROST s.r.o., že pro potřeby pečovatelek a záchranných složek města věnoval 400 ks respirátorů
1. dubna 2020
Dubnové slovo starosty
Vážení spoluobčané, máme za sebou mimořádný týden.Nejprve mi dovolte, abych vás srdečně pozdravil.Všichni se nacházíme v situaci, kterou jsme zatím nezažili, a o to více se rychle učíme nové věci. My na radnici máme za sebou perný týden. Čas pro nás běží velice rychle, musíme sledovat aktuální situaci, reagovat na přijatá opatření a následně je buď provést, nebo o nich dále informovat a následně kontrolovat jejich dodržování. Sled událostí byl velice rychlý, bylo to, jako (dovolte mi následujíc
16. března 2020
Informace starosty města z 16. 3. 2020
Vážení spoluobčané,dovoluji si vám poskytnout základní informace týkající se aktuální situace ve městě. Všichni víme, že se nacházíme ve vládou vyhlášeném nouzovém stavu a omezeném pohybu osob. Na základě vyhlášeného nouzového stavu se ve čtvrtek večer sešla městská rada a reagovala na nařízení vyhlašující nouzový stav a je i nadále připravena pružně reagovat na aktuální opatření. Ředitelé uzavřených škol komunikují pomocí svých informačních kanálů s rodiči a žáky. Děkuji tímto za to, že výuka
12. března 2020
Březnové slovo starosty
Vážení spoluobčané,opět po měsíci si vám dovoluji pomocí tohoto zpravodaje poskytnout důležité informace o dění v našem městě.Začnu informacemi, které jsou v tuto chvíli nejdůležitější. Rekonstrukce Jiráskovy ulice začne již tento měsíc. S mnohými z vás, kterých se tato stavba dotýká, jsme se 26. 2. potkali na informačním setkání se zhotovitelem stavby, tedy se zástupci společnosti M-silnice a. s. Věřím, že během nadcházejících devíti měsíců najdeme vždy ta nejlepší řešení při této komplikované