Sloupek starosty

24. června 2019

Prázdninové slovo starosty

Vážení spoluobčané,
dostává se vám do rukou prázdninové dvojčíslo zpravodaje, ve kterém vám opět přinášíme informace o dění v našem městě.
Léto v Červeném Kostelci je spojeno s venkovními mezinárodními festivaly. Ten metalový máme za sebou a ten folklorní nás v polovině srpna čeká. Rozdílnost obou žánrů snad nemůže být větší a oba tyto festivaly k našemu městu již řadu let patří.
Na tom metalovém jsem se byl osobně podívat a mohu vám říci, že organizace tohoto festivalu je na profesionální úrovni a pořadatelé vybudovali festival vysoké mezinárodní úrovně. Návštěvníci tohoto festivalu vážili mnohokrát dlouhou cestu například ze Severní i Jižní Ameriky, aby tento festival navštívili.
Při mé páteční odpolední prohlídce, kdy jsem se na závěr pracovního týdne šel do areálu podívat, připadal jsem si doslova jako bílá vrána. Nakrátko ostříhaný, oholený, ve světle modré košili a světlých kalhotách jsem vstoupil do světa tohoto festivalu, kde jednoznačně převládaly dlouhé vlasy, u mužů plnovousy, tmavé oblečení a obutí. Procházel jsem s pořadateli areálem a myslím, že jsem byl vidět i hodně z dálky. Jedinou podobnou postavou byl jeden muž, který se šel zrovna koupat do rybníka, a možná bylo jeho polonahé tělo, dle jeho barvy, na slunci letos poprvé.
Plavec se ponořil pod hladinu a já zůstal bílou vránou sám a z počátku jsem si i jako nahý také připadal. S pořadateli jsme prošli celý areál a blízké okolí a postupně jsem nabýval velice pozitivního dojmu z této akce.
Účelně a efektivně naplněný areál kempu byl perfektně uklizený a nikdo by nehádal, že má za sebou první festivalový večer. Návštěvníci festivalu působili klidně a soužití snad všech generací působilo pohodovým dojmem. Prostředí festivalu na mě zapůsobilo příjemným a profesionálním dojmem a při odchodu z festivalu, když jsem se míjel se strážníkem naší městské policie, měl jsem chuť obléci festivalové tričko a strávit na tomto festivalu více času. Dovolte mi, abych v závěru tohoto odstavce poděkoval za trpělivost, pochopení a vstřícnost hlavně vám, obyvatelům Olešnice, protože hudba z festivalu je nejvíce slyšet právě u vás. Ještě jednou děkuji.
Dále mi dovolte, abych vás srdečně pozval na městský festival, a to ten folklorní. Přípravy na 65. ročník vrcholí a věřím, že i úvodní koncert v podání Richarda Krajča bude pro nás všechny hezkým otevřením této pětidenní akce, která nám opět představí ukázky kulturních tradic z celého světa. Můžete se již teď těšit například na soubor z Japonska, Tchaj-wanu, Panamy, Argentiny, Francie, Itálie, Bulharska, Srbska a samozřejmě ze Slovenska. Soubor Ondráš společně s naším festivalem oslaví 65. narozeniny a jistě se máme na co těšit.
Léto také samozřejmě bude pracovní. Hlavně bude využito školních prázdnin na opravy v budově druhého stupně ZŠ Václava Hejny. Věřím, že opravu sociálních zařízení a výstavbu výtahu včas stihneme. Dále probíhá rekonstrukce malého sálu divadla, začneme opravovat chodníky Na Skalce, v ulici Gen. Kratochvíla, Větrník. Některé opravy chodníků také obsahují přeložení sítí společnosti ČEZ a pokládku tras optického kabelu.
Na počátku prázdnin bychom také měli znát jméno nové ředitelky MŠ Větrník a také bychom jako město rádi zřídili dětskou skupinu pro potřeby maminek dětí, které ještě nedosahují „školkového“ věku, abychom podpořili případnou možnost jejich brzkého návratu do zaměstnání například na částečný úvazek.
Dále mi dovolte, abych se vrátil k našemu náměstí. Jak jsme vás již informovali, je naším záměrem provést dílčí, dočasné úpravy na náměstí. Já osobně těmto úpravám říkám úklid náměstí.
Do příprav zadání jsme zapojili nového městského architekta, aby úzce spolupracoval s architektem panem Viktorem Vlachem. Dle posledních informací bude tento proces potřebovat trochu více času na přípravu, aby byl výsledek co nejlepší.
Tato úprava přináší řadu změn. Jsem rád, že jsme v prvním kroku odstranili mobilní nádoby na zeleň, a jsem přesvědčen, že betonové květináče převážné většině z nás nechybí. Nacházíme se v jakési mezifázi zmíněné proměny vzhledu tohoto místa, a proto vás prosím o trpělivost, abychom postupně tento prostor ucelili a sjednotili.
Při malování vašeho bytu musíte vystěhovat nábytek, vybavení, obrazy a květiny, abyste mohli opravit stěny, podlahu, dveře, a je normální, že něco již do bytu nevrátíte a nahradíte tyto věci novými dle současných trendů. Je to nelehký úkol, jako každá změna, ale jak se říká - změna je život a věřím, že proměnu vzhledu našeho náměstí zvládneme. Proto nás všechny prosím v době tohoto mezidobí o trpělivost a shovívavost.
V závěru mi dovolte, abych vás pozval na vzpomínkovou akci k uctění památky obětí odbojové skupiny S 21 B, letos konanou i při příležitosti 100. výročí od narození radisty skupiny Silver A Jiřího Potůčka. Budu moc rád, když se 7. července 2019 v 10.45 potkáme na Bohdašíne, nebo v 11.30 na Končinách.
Nacházíme se v čase, kdy dětem začínají prázdniny, a nám dospělým nastává čas, kdy odjíždíme z našeho města za poznáním a odpočinkem, buď za krásami v naší zemi, nebo za jejími hranicemi. Přeji vám, aby vaše očekávání a představy byly naplněny a ať strávíte spokojené léto.
S úctou
Rostislav Petrák, starosta města

Starší články

31. května 2019
Rekonstrukce Jiráskovy ulice se odkládá na příští rok
Vážení spoluobčané,dovolte mi, abych vám pomocí tohoto úvodního článku našeho zpravodaje poskytl aktuální informace.Nejprve si vás dovolím informovat o již dlouho avizované rekonstrukci Jiráskovy ulice a Horního Kostelce. Ve výběrovém řízení na provedení rekonstrukce této 2,6 km dlouhé ulice nebyl nikdo vybrán. Do výběrového řízení, organizovaného Královéhradeckým krajem se přihlásila jedna firma, která nesplnila požadavky výběrového řízení, protože nabídla příliš vysokou cenu. Z tohoto důvodu
26. dubna 2019
Májové slovo starosty
Vážení občané našeho města, jako každý měsíc za posledních čtyři a půl roku otvírám svým článkem pro vás tento městský zpravodaj. Jak se dočtete níže, náš zpravodaj byl za loňský rok oceněn třetím místem v Královéhradeckém kraji v kategorii celobarevného zpravodaje. Rád bych touto cestou právě přes úvodník zpravodaje poděkoval redaktorům za jejich práci. Děkuji Oldřichu Nermuťovi, Tomáši Kábrtovi a Jiřímu Machovi a našemu zpravodaji přeji, aby neztratil nic na svém lesku a byl se svými informac
27. března 2019
Dubnové slovo starosty
Vážení občané našeho města,opět se vám pokusím úvodním článkem tohoto zpravodaje přiblížit aktuální dění na radnici a připomenout některé události.Jak jsem již psal v minulém čísle, momentálně vrcholí příprava stavební sezony. Máme kompletně vybrané dodavatele oprav naplánovaných pro tento rok jak u domů, bytů, tak u chodníků. Zbývá vybrat dodavatele pro stěžejní investiční akci letošního a příštího roku, a to rekonstrukci Jiráskovy ulice. Výběrové řízení bude vyhodnoceno na konci dubna a věřím
25. února 2019
Březnové slovo starosty
Vážení občané našeho města,opět si dovoluji pomocí tohoto úvodního článku našeho zpravodaje vám poskytnout aktuální informace.Únor byl tradičně měsícem rekapitulace minulého roku a zároveň měsícem příprav nové stavební sezony. Během února jsem navštívil celou řadu spolků a rád jsem na členských schůzích zaznamenal bohatou spolkovou činnost. Jsem rád, že je v našem městě tak pestrá nabídka zájmových činností a moc mě těší, že zavedený dotační program spolkům opravdu pomáhá. O městských dotacích
31. ledna 2019
Únorové slovo starosty města
Vážení občané našeho města,opět využívám úvodníku tohoto zpravodaje, abych vám poskytl další informace o dění v našem městě.Již tradičně se nejprve vrátím k událostem minulého měsíce. V polovině ledna jsme na jednání zastupitelstva schválili smlouvu o spolupráci s Královéhradeckým krajem o společném postupu realizace rekonstrukce Jiráskovy ulice. Tato významná akce je naplánována na roky 2019 a 2020. V březnu, po výběrovém řízení, bychom měli znát dodavatele stavby a předpokládám, že v dubnu ne
2. ledna 2019
V letošním roce nás čeká řada investičních akcí
Vážení občané našeho města,věřím, že jste prožili Vánoce a konec roku 2018 dle vašich představ a odpočinuli jste si. Rád bych v rámci ohlédnutí do prosince loňského roku poděkoval městskému kulturnímu středisku a všem, kteří se podíleli na kulturním programu a vánoční výzdobě v našem městě.Vstupujeme do nového roku a čeká nás plno práce. 6. 12. 2018 zastupitelstvo našeho města schválilo rozpočet na rok 2019. V tomto roce budeme i nadále pokračovat v opravách městských bytů, bude se opravovat Do
14. prosince 2018
Předvánoční slovo starosty a vánoční přání
Vážení občané našeho města,opět si dovoluji na začátku nového volebního období předstoupit před vás pomocí tohoto úvodního článku našeho zpravodaje.Jsem rád, že jsme v rámci ustavujícího zastupitelstva města 1. 11. 2018 zvolili zástupce do finančního a kontrolního výboru zastupitelstva, zvolili jsme městskou radu, místostarostu a starostu. Spolupráce koaličních partnerů (sdružení Spoluobčané, KDU-ČSL a sdružení Město+)je ukotvena v koaliční smlouvě a programovém prohlášení, které si můžete přeč
31. října 2018
Srdečně vás zvu 17. listopadu na připomenutí dne boje za svobodu a demokracii
Vážení občané našeho města,slovo starosty města, které právě čtete, je psáno na rozhraní času. Právě vzpomínáme na založení naší republiky, ohlížíme se 100 let nazpět a zároveň vyhlížíme do budoucnosti. Menší přelomové období je také v našem městě. 1. listopadu bude, dle výsledků hlasů ve volbách, ustanoveno nové zastupitelstvo města a podle výsledků povolebního vyjednávání a dohod bude zvolena rada města, místostarosta a starosta. Jak se říká – bližší košile než kabát – tak začnu tou košilí, n
1. října 2018
Srdečně zvu všechny občany města na oslavy stoletého výročí založení Československa
Vážení občané našeho města,tento měsíčník vychází těsně před volbami do městského zastupitelstva a nadcházející týden bude ten zásadní pro další směřování našeho města. Tento zpravodaj není určen k politické prezentaci, a proto ode mne neočekávejte politická prohlášení. Ta si můžete přečíst jinde, na místech tomu určených. Ve většině mých úvodníků jsem se snažil vás informovat o dění na radnici a přípravách a realizacích investičních akcí, dělal jsem, co mi síly stačily, co mi čas dovolil a je
31. srpna 2018
V září otevřeme dvě zrekonstruovaná hřiště
Vážení občané našeho města,s končícím létem a prázdninami jsme pro vás opět připravili tento městský zpravodaj. Věřím, že jste léto prožili podle vašich představ a ve zdraví přečkali úmorná horka. Čeká nás první školní měsíc a také měsíc předvolební. Pro letošní volby do městského zastupitelstva bude se svou nabídkou před vás předstupovat osm volebních stran či sdružení, což je o jednu více než při minulých volbách. Přeji vám, abyste našli během tohoto měsíce ty nejvhodnější z nabídky kandidátů
29. června 2018
1. místo v soutěži „Čistá obec roku 2017“ je díky vám, občanům
Vážení občané,dovolte mi, abych vás pozdravil i v tomto prázdninovém dvojčísle zpravodaje. Než přikročím k popisu událostí minulých dnů, dovolím si podat následující vysvětlení. Z různých stran se mi donesla informace, že již nechci pokračovat v dalším volebním období ve své práci a že mám domluvenou práci jinou. Tyto informace nejsou pravdivé a mrzí mě, že vznikly a že se šíří. Rád bych v práci starosty pokračoval a dovedl rozpracované projekty v příštím volebním období k realizaci. Neberte to