Sloupek starosty

pondělí 30. dubna 2018

Vybavenost našeho města chceme posunout na úroveň švýcarských partnerů

Vážení občané našeho města,
opět si dovoluji v úvodníku tohoto zpravodaje vám podat několik informací týkajících se aktuálního dění v našem městě. V minulém čísle jsem se obsáhle věnoval startu stavební sezony a nyní bych rád pouze doplnil nové skutečnosti. Rekonstrukci víceúčelového hřiště „házená“ bude provádět červenokostelecká firma Stako s.r.o. (do 30. 8. 2018). Opravu  ulice Na Strži a komunikaci ze Skalky do Olešnice provede do 31. 7. 2018 společnost Strabag a.s. Jsme na počátku stavební sezony a je čím dál obtížnější najít zhotovitele jak projekčních, tak stavebních prací. Obecně se dá říci, že „stavební trh“ je nasycen. Firmy mají hodně zakázek, ceny stoupají a zároveň je vyčerpaný i pracovní trh. Aktuální hodnota nezaměstnanosti v našem městě je dvě procenta. Věřím, že se nám bude dařit tento problém i v budoucnu řešit.
Dále bych vás rád informoval o výsledcích a stavu konkurzních řízení na ředitele našich škol. V následujících šesti letech povede ZŠ a MŠ Olešnice Mgr. Vendula Ságnerová, ve vedení ZŠ Václava Hejny zůstává Mgr. Jiří Oleják a nového ředitele, či ředitelku ZŠ Lhota budeme opakovaně vybírat v měsíci květnu. Děkuji i touto cestou všem uchazečům a jmenovaným ředitelům přeji hodně úspěchů v jejich práci.
V následující části bych vás rád informoval o naší návštěvě v partnerském městě Küsnacht. Po dvou letech, kdy jsme v našem městě přivítali delegaci z tohoto švýcarského města, rádi jsme přijali pozvání od pana starosty Marcuse Ernsta a vypravili jsme se na bezmála 900 km dlouhou cestu k zürišskému jezeru. Jsem rád, že delegaci složenou z radních a zastupitelů také doplnil ředitel městské společnosti Voda Červený Kostelec s.r.o., pracovnice odboru investic a zástupce hasičů našeho města. Po dobu čtyř dnů jsme měli možnost se nejen seznámit s vybavením tohoto města, ale také jsme měli možnost se potkat s představiteli, pracovníky města a diskutovat s nimi nad konkrétní problematikou.
Seznámili jsme se způsobem čištění odpadních vod, systémem rozvoje a oprav infrastruktury včetně zkušeností s aktuálně používanými materiály a technologiemi. Dá se říci, že vybavení našeho města se přibližuje vybavení ve Švýcarsku. Nová hasičská cisterna ve Lhotě nebo nové tenisové zázemí se plně vyrovnají švýcarské konkurenci, ale v ostatních věcech, jako je vzhled ulic či zázemí pro seniory, máme co dohánět. Doba, kdy Küsnacht uzavíral partnerství s Červeným Kostelcem, aby mu finančně a materiálně pomáhal, se posunula do úrovně téměř vyrovnaného vztahu. Je zřejmé, že 25 leté partnerství, postavené na pevných základech bývalých starostů Jiřího Hanuše a Fritze Gehriga, je i nadále potřeba udržovat a dále rozvíjet. Byli bychom rádi, aby pokračovala spolupráce škol v podobě výměny žáků, spolupráce mezi vedením měst a městskými institucemi. Položením květin na hrob Fritze Gehriga jsme v tiché vzpomínce poděkovali za jeho dlouholetou náklonnost k našemu městu.
Dále bych rád i touto cestou poděkoval Jiřímu Hanušovi a letos již 89. letému Janu Stierandovi za započetí spolupráce a udržení kontinuity až do současnosti.
Věřím, že se městu Červený Kostelec bude i nadále postupně dařit posouvat úroveň vybavenosti našeho města a rozdíl životní úrovně se bude té švýcarské přibližovat.
Přeji vám všem hezké jaro.
S úctou Rostislav Petrák

Starší články

Ve městě se rozjíždí stavební sezona
Hezký jarní den, vážení občané našeho města. Máme za sebou první čtvrtinu tohoto roku a všichni se jistě těšíme na teplé jarní dny.První tři měsíce jsme věnovali přípravám investičních akcí v oblasti projektové přípravy, výběru dodavatelů a oprav vnitřních prostorů budov. Jsme na začátku stavební sezony, a proto si vám dovoluji poskytnout následující aktuální informace. Kontejnerové zázemí volejbalu bude stavět společnost Průmstav Náchod s.r.o. (do 1.11.2018), opěrnou zeď v ulici Lánská bude st
Diskutovat se bude o náměstí, autobusovém nádraží a domu pro seniory
Milí spoluobčané,opět si vám dovoluji napsat několik informací a postřehů z uplynulého měsíce.Stále jsme na začátku roku, připravujeme a vybíráme projektanty a stavebníky pro schválené investiční akce. Je dosti složité najít projektanty a zhotovitele s volnou kapacitou a zároveň s přijatelnou cenou. Proto se snažíme oslovovat dostatek firem, aby se nám do výběrových řízení hlásily. Další důležitý proces, který jsme začali, jsou konkurzy na ředitele – ředitelky škol. Při jednání rady města jsme
Čeká nás oprava komunikace v prostoru náměstí
Vážení spoluobčané,již tradičně si vám dovoluji v  tomto úvodníku přinést několik informací a postřehů.Nejprve bych se rád vrátil do prosince loňského roku a poděkoval za nás posluchače organizátorům a účinkujícím na vánočních koncertech městské dechové hudby a symfonického orchestru při základní umělecké škole. Oba koncerty v divadle opět ukázaly, jak šikovné lidi máme v našem městě a význam umělecké školy. Ještě jednou děkuji Hance Řezníčkové Kukulové za krásný koncert dechovky, Leoši Nývltov
Schválený rozpočet na rok 2018 počítá s řadou investic
Vážení spoluobčané,dovolte mi, abych vás touto cestou pozdravil v novém roce. Věřím, že jste příjemně prožili vánoce a ve zdraví přežili silvestrovské oslavy. Vstupujeme do nového roku a hned na jeho počátku nás čekají prezidentské volby. V polovině prosince jsem využil pozvání a navštívil „Setkání lídrů českého stavitelství“ v Míčovně pražského hradu. Vánoční výzdoba a celková úprava areálu pražského hradu umocňovala historii, důležitost a významnost tohoto místa. V kontextu tohoto osobního zá
Přeji vám úspěšné vykročení do roku 2018
Vážení spoluobčané,dříve než vám popřeji hezký předvánoční čas, dovolte mi, abych vás informoval o novém složení městské rady. Jak jste již byli informováni, 18.10. 2017 tři členové rady podali rezignaci na členství v Radě města Červený Kostelec, a to paní Michaela Cinková, paní Marcela Kollertová a Mgr. Štěpán Nosek. Na základě této skutečnosti jsem svolal na 2. listopad 2017 jednání zastupitelstva města Červený Kostelec, abychom zvolili nové členy rady.  2. listopadu 2017 řádně proběhlo veřej
Děkuji odstupujícím radním za vykonanou práci
Hezký listopadový den milí spoluobčané, dovoluji si vás hned v úvodu informovat o aktuálním stavu ve vedení města. Dne 18. října 2017, na počátku jednání městské rady, podali tři radní rezignaci na své funkce, a to paní Michaela Cinková, paní Marcela Kollertová a Mgr. Štěpán Nosek.  Nejprve bych rád touto cestou poděkoval odstupujícím radním za práci, kterou pro naše město v městské radě vykonali, a věřím, že na úrovni práce zastupitele budou i nadále konstruktivně spolupracovat. Počet členů v
V zájmu zachování demokracie vyjádřete svůj názor u voleb
Hezký říjnový den vám všem.Dovolte, abych vám i tentokrát v úvodníku našeho zpravodaje poskytl pár informací o dění na radnici. Jak jsem již psal v minulém čísle, příprava rozpočtu na příští rok je v běhu a děkuji všem, kteří jste mi pos-lali své podněty, za vaši aktivitu. Tyto návrhy posoudíme, a pokud to bude reálné, tak je zařadíme do oprav v příštím roce. Dále bych vás rád informoval o některých investičních akcích. Stavba cyklochodníku u bývalého Elitexu úspěšně pokračuje, kanalizace u ško
Prioritou bude příprava rozpočtu na rok 2018
Hezký zářijový den, milí spoluobčané,opět využívám úvodníku tohoto zpravodaje, abych vás informoval o aktuálním dění na radnici a v našem městě. Máme za sebou tři čtvrtiny roku, začínáme hodnotit, co se podařilo, co méně a začínáme plánovat co uděláme v příštím roce. Od začátku září budeme připravovat rozpočet pro rok 2018. Pokud vidíte ve svém okolí, co by bylo dobré udělat nebo opravit, napište mi to prosím na adresu rostislav.petrak@mestock.cz, nebo mi to prosím přijďte říct na radnici, rád
Přijďte se podělit s názorem, jak využít park
Hezký červnový den, milí spoluobčané,dovolte mi, abych se v úvodníku tohoto prázdninového zpravodaje ohlédl přes rameno a připomněl některé události a stavební počiny.Nejprve bych vás rád seznámil s tím, co se vybudovalo, opravilo a co nás ještě letos čeká. Jak jsem již informoval, nové tenisové zázemí už bezmála 2 měsíce slouží  ke spokojenosti všech svému účelu. Dále jsme v tomto roce dokončili stavební úpravy návsí ve Stolíně a na Bohdašíně. Dokončením těchto návsí jsme završili rozsáhlé inv
V červnu nás čeká řada významných událostí
Dobrý červnový den, milí spoluobčané.Jak již titulní strana červnového zpravodaje napovídá, dovolte i mně, abych vás srdečně pozval na vzpomínkovou akci „Libuše volá Londýn“.Vedlejší článek popisuje program, který je pro nás všechny na neděli 11. června připraven. Věřím, že svou účastí podpoříte tuto akci a společně po 75 letech uctíme památku odvážných lidí, kteří v době strachu a nebezpečí ztráty života věděli, co je dobré a co špatné. Podle toho konali a nakonec za to zaplatili svými životy
I práce může navodit pocit štěstí
Hezký májový den milí spoluobčané.  Čeká nás jeden, dle mého názoru, z nejkrásnějších měsíců v roce. Definitivně jsme se rozloučili se zimou a příroda nabírá na plné síle.  V květnu nás čekají dva státní svátky. Nejprve prvního května Svátek práce a o týden později osmého Den vítězství – nad fašismem a ukončení II. Světové války. Dovolte mi malé zamyšlení nad oběma svátky společně. 8. května 1945 kapitulovalo fašistické Německo a zavládly okamžiky štěstí, radosti, chutě do života a možná u větš