Sloupek starosty

29. listopadu 2021

Prosincové slovo starosty

Vážení občané našeho města,
dostává se vám do rukou prosincové číslo našeho zpravodaje s aktuálními informacemi o dění v našem městě.

V listopadu jsme se věnovali přípravě rozpočtu na příští rok. Letošní příprava rozpočtu v době energetické krize, nejisté predikce ekonomického vývoje hospodářství a nastupující epidemie koronaviru byla asi nejsložitější za dobu, co pracuji na radnici. K návrhu rozpočtu jsme přistoupili s opatrností, řádně jsme jej projednali a bude předložen zastupitelům ke schválení na prosincovém jednání zastupitelstva. Návrh rozpočtu si můžete prohlédnout na úřední desce. O schválených opravách a investicích vás budu informovat v dalším čísle zpravodaje. Dále jsme intenzivně pracovali na revizi strategického plánu města pro roky 2021 – 2028. Byly vyhodnoceny ankety od veřejnosti, neziskových organizací a firem. Dále se uskutečnila beseda se zástupci největších červenokosteleckých firem a beseda se zastupiteli. Následně byl vytvořen návrh strategického plánu, který bude předložen k projednání zastupitelstvu města. Rádi bychom vás podrobně informovali o tomto významném plánu města, jakou formou, to ještě nevíme, nejlepší by bylo uskutečnit společné setkání, ale uvidíme, co nám opatření spojená s epidemií koronaviru dovolí. Strategický plán bude samozřejmě zveřejněn na webu města. Dále si vás dovolím informovat o probíhajících investicích a opravách. Veřejné prostranství i fotbalové zázemí se posouvají do zimních prací doslova pod střechou. Co se týká venkovních prací, uvidíme, co stavební firmě klimatické podmínky letošní zimy dovolí. Dokončení obou staveb je naplánováno na jaro příštího roku.

Dále je dokončena novostavba vodárny na konci Langrovy ulice, momentálně se stěhuje vodárenská technologie a během zimy dojde k demolici původního objektu vodárny. Co se týká projektu nafukovací haly pro tenis, technické zázemí bude z důvodu zdržení při získání stavebního povolení realizováno do konce července 2023. Poté bude následovat montáž nafukovací haly, aby byla připravena pro zimní sezonu. Také započala oprava Krčmaříku. Firma Popr spol s.r.o. z Hradce Králové by měla tuto opravu zvládnout ještě v prosinci, abychom mohli zachytit zimní srážky. Z nově započatých projektů bych rád zmínil výběr dodavatele dokumentace Revitalizace Smetanových sadů. Na základě doporučení odborné poroty byl radou města vybrán návrh Ing. Arch. Víta Podráského a jeho týmu. Všechny tři návrhy, které o tuto zakázku soutěžily, včetně hodnocení poroty a komentáře městského architekta, si můžete prohlédnout na webu města v sekci investiční akce. Věřím, že toto dle mého názoru nadčasové řešení festivalového areálu a citlivé řešení samotného parku se vám bude líbit.

Závěrem mi dovolte, abych vám všem popřál klidný adventní čas, hezké svátky, pevné zdraví, hodně štěstí a ať se vám splní vaše přání, třeba to vánoční.
S úctou Rostislav Petrák

Starší články

31. října 2021
Listopadové slovo starosty
Vážení občané našeho města,dovolte mi, abych vás opět po měsíci pomocí úvodníku tohoto zpravodaje informoval o dění na radnici. Podzim je každým rokem obdobím přípravy rozpočtu nanásledující rok a časem dokončování staveb, či jejich přípravy na vnitřní, zimní stavební práce. Většina oprav je dokončena, fasáda bytového domu“ Velká bedna“ č.p. 411 a 412 je dokončena a jsem rád, že i tento městský dům je solidně opravený a opět posouvá standard úrovně bydlení v našem městě. Dále byla dokončena vým
30. září 2021
Říjnové slovo starosty
Vážení občané našeho města,opět po měsíci si vám dovoluji pomocí tohoto úvodníku přinést aktuální informace o dění v našem městě. V měsíci září se toho v našem městě mnoho událo. Rád bych touto cestou poděkoval organizátorům akcí, které byly připraveny pro občany našeho města. 18. 9. proběhlo otevření zahrady za knihovnou Břetislava Kafky akcí Zažít město jinak.Tímto děkuji řediteli Vojtěchu Kábrtovi, předcházející ředitelce Marcele Fraňkové a všem, kteří se podíleli na vybudování této zahrady
31. srpna 2021
Zářijové slovo starosty
Vážení občané našeho města,po prázdninové přestávce se vám dostává do rukou Červenokostelecký zpravodaj s aktuálními informacemi z našeho města. Věřím, že jste prožili hezké léto a po „covidových“ omezeních jste se obrazně i doslova nadechli a vrátili se k normálnímu životu. Doufejme, že podzim nepřinese další výrazná rizika a omezení do našich životů.Dovolte mi, abych za nás, za návštěvníky 67. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu i touto cestou poděkoval přípravnému a organizačnímu tým
29. června 2021
Prázdninové slovo starosty
Vážení občané našeho města,dostává se vám do rukou prázdninový zpravodaj, který je rozšířen o 8 stran, abychom vám poskytli dostatek aktuálních informací.Jistě jsme všichni rádi, že epidemie koronaviru ve vztahu k proočkovanosti populace ustupuje a navracíme se do normálního rytmu života. Osobně si nedovedu představit trávit v roušce, či respirátoru tropické dny, které jsme již v červnu prožili. Otevírá se nám letní bohatý kulturní a společenský program. V Domku Boženy Němcové bude probíhat pro
27. května 2021
Červnové slovo starosty
Vážení občané našeho města,opět po měsíci se vám dostává do rukou městský zpravodaj, ve kterém vám přinášíme nové informace o dění v našem městě.Postupnými kroky se posouváme v započatých investicích. Momentálně jsme ve fázi boření a pro řadu z nás je tato etapa nepříjemná, někdy i smutná, ale je před námi další optimističtější krok a tím bude nové tvoření. Těším se, až začne pomyslně růst fotbalové zázemí, veřejný prostor mezi školami a nová vodárna. Momentálně jsme v procesu stavebních prací
29. dubna 2021
Květnové slovo starosty
Vážení občané našeho města,opět po měsíci vychází městský zpravodaj, tentokrát ve svém květnovém vydání, a přináší vám nové informace o dění v našem městě.Tak jak jsem naznačoval v minulém čísle zpravodaje, stavební sezona se rozbíhá, i když letošní dubnové počasí s častým sněžením některé termíny venkovních prací oddalovalo. Jsem rád, že se podařilo dokončit úpravy terénu pro zeleň v ulici Jiráskova – Horní Kostelec a dostáváme se k úplnému dokončení této bezmála tříkilometrové ulice. Se spole
23. března 2021
Dubnové slovo starosty
Vážení občané našeho města,opět po měsíci se vám dostává do rukou náš zpravodaj, ve kterém vám přinášíme aktuální informace o dění v našem městě a o práci na radnici.V březnu jsme dokončovali přípravy na novou stavební sezonu. Nebylo to opět jednoduché, někteří vybraní dodavatelé nám neposkytli součinnost, což znamená, že přehodnotili své aktuální možnosti a od svých nabídek odstoupili. Toto se týkalo zhotovení fotbalového zázemí, kdy společnost Stavrecon Pardubice s.r.o. odstoupila a nyní jedn
22. února 2021
Březnové slovo starosty
Vážení občané našeho města,jsme na začátku jara, dny se prodlužují a věřím, že i ve vašich životech je více slunce, než bylo v zimě.Stále prožíváme složité období spojené s koronavirovou pandemií a řada z nás pociťuje únavu z tohoto času nejistoty, mnohokrát způsobenou ztrátou životů někoho z rodiny či okruhu přátel. Dovolte mi, abych i touto cestou vzpomenul na dva muže, významné osobnosti, kteří již s námi nebudou sdílet život v na-šem městě. V lednu zemřel Ing. Čeněk Hubka první místostarost
25. ledna 2021
Únorové slovo starosty
Vážení občané našeho města,srdečně vás touto cestou zdravím a věřím, že v této nelehké době se dobře vypořádáváte s tím, co vám život přináší.Onemocnění Covid 19, nařízení a omezení proti jeho šíření nás doprovázejí již dlouhou dobu. Je to velice nepříjemné a věřím, že právě očkování je tou správnou cestou, jak společnost a rizikové skupiny v ní ochránit. I z tohoto důvodu vám doporučuji, abyste se po konzultaci s vaším lékařem případně nechali očkovat. Na straně šest tohoto zpravodaje se dočte
17. prosince 2020
Novoroční slovo starosty
Vážení občané,dostává se vám do rukou první číslo zpravodaje letošního roku. Jak jsem již avizoval v minulém vánočním zpravodaji, zastupitelstvo našeho města na svém prosincovém zasedání schválilo rozpočet pro rok 2021. Cekem jsou plánovány příjmy v hodnotě cca 175 milionů korun a celkové výdaje v hodnotě 303 milionů korun. Do tohoto rozpočtu zapojujeme 83 milionů úspor a dále je v plánu si v průběhu roku vzít, po období bez významného dluhu, úvěr ve výši 45 milionů korun. Tento rozpočet zahrnu
26. listopadu 2020
Vánoční slovo starosty
Vážení občané,máme za sebou podzim, který jsme prožili s další koronavirovou vlnou. Řada z našich občanů si onemocněním covid 19 prošla a někteří z nás bohužel v důsledku tohoto onemocnění přišli o někoho ze svých blízkých. Situace nebyla a není jednoduchá, ale musíme se s ní vypořádat. Opět na vás apeluji, abyste zodpovědně dodržovali nařízená opatření. Naše zodpovědnost vede k ochraně nejrizikovější skupiny, a to seniorů. Věřím, že se vzniklou situaci podaří zvládnout, abychom se mohli vrátit