Jednotný vizuální styl města

Jednotný vizuální styl města

Město Červený Kostelec se rozhodlo hledat nejvhodnější jednotný vizuální styl prostřednictvím veřejné soutěže ve druhé polovině r. 2015. Tento typ soutěže umožňuje soustředit se na estetické kvality návrhů. Zárukou kvality byla sedmičlenná hodnoticí komise, složená z těchto odborníků a lidí zainteresovaných v této problematice: 

  • Petr Vlček, grafik
  • Zuzana Viková, výtvarnice
  • Viktor Vlach, architekt
  • Andrea Vojtěchová, grafička
  • Rostislav Petrák, starosta města
  • Tomáš Kábrt, odbor informatiky MěÚ Červený Kostelec, redaktor Červenokosteleckého zpravodaje
  • Tomáš Šimek, ředitel Městského kulturního střediska Červený Kostelec
Ukázka plakátu na zasedání zastupitelstva města Ukázka zápatí e-mailu Návrh vnitřku zpravodaje

Soutěže se zúčastnilo 16 grafických studií a jednotlivců, kteří nabídli porotě celkem 24 návrhů. Do druhého kola vybrali porotci 5 návrhů. Vítězem, kterého určilo hlasování, se stal návrh Matouše Mědílka. Své logo popisuje takto:

„Předložený návrh grafického řešení logotypu města Červený Kostelec pracuje s jednoduchým, srozumitelným a jasně čitelným konceptem. Slovo ‚Červený‘ v červené barvě Pantone Warm Red ilustruje jak samotný název města, zároveň reflektuje stavbu místního kostela. Přestože se tento záměr může zdát na první pohled až banální, nakonec jsme se k tomuto řešení přiklonili. S vědomím, že méně je někdy více, a po zavržení všech předchozích nápadů s grafickou zkratkou kostela sv. Jakuba Většího nebo konceptu založeném na lokaci města v krásném okolí Podkrkonoší se toto řešení jeví jako nejvtipnější a také nejlepší pro budoucí vizuální styl města. A to také vzhledem ke zpracování dalších tiskovin a používání s ostatními atributy celkového vizuálu, jako je třeba znak nebo prapor města. 

Použitý font Gotham CE v kombinaci řezů bold a book je dobře čitelný a nadčasový. Návrh nepočítá s jeho užíváním jako textového písma. Doplňující font může být např. bezpatková Helvetica, ale i patkový Times.

Případné další grafické řešení tiskovin by mělo být připraveno v duchu tohoto minimalistického návrhu, tak aby vhodně doplnilo zpracování loga a ostatních prvků používaných při prezentaci města Červený Kostelec.“

Návrh poznámkového bloku Návrh podoby propagačního trička Pero s logem Červeného Kostelce

V jakém duchu by měly být tiskoviny zpracovány, určuje vítězem soutěže zpracovaný manuál, který si můžete prohlédnout níže v příloze. Zde najdete také brožuru nabízenou na výstavě pořádané pár týdnů po soutěži, která také představuje ostatní soutěžící logotypy a medailonek autora vítězného návrhu, a podmínky soutěže. 

Jednotný vizuální styl města začne začne být aplikován na materiály vytvářené MěÚ postupně v následujících měsísících.