Sylvie Součková

Telefon: 491 467 519
Email: sylvie.souckova@mestock.cz
Linka: 519
Odbor: Majetkový odbor
Budova: Městský úřad a radnice města, Nám. T. G. Masaryka 120


Kompetence:

Referentka majetkového odboru

  • zajišťuje prodeje, koupě pozemků,
  • zajišťuje nájmy, pachty, výpůjčky pozemků,
  • zajišťuje smlouvy o zřízení věcných břemen – služebností,
  • aktualizuje digitální technickou mapu města,
  • obstarává další práce spojené s mapovými podklady nezbytnými pro chod městského úřadu.