Únorové slovo starosty města

Únorové slovo starosty města

Vážení občané našeho města,
opět využívám úvodníku tohoto zpravodaje, abych vám poskytl další informace o dění v našem městě.
Již tradičně se nejprve vrátím k událostem minulého měsíce. V polovině ledna jsme na jednání zastupitelstva schválili smlouvu o spolupráci s Královéhradeckým krajem o společném postupu realizace rekonstrukce Jiráskovy ulice. Tato významná akce je naplánována na roky 2019 a 2020. V březnu, po výběrovém řízení, bychom měli znát dodavatele stavby a předpokládám, že v dubnu nebo v květnu vás budeme přesněji informovat o etapizaci a harmonogramu stavby, uzavírkách, objízdných trasách, jak pomocí tohoto zpravodaje a webu města, tak na veřejném informačním setkání. O přesném termínu a místě tohoto setkání vás budeme včas informovat.
Dále jsme na zasedání zastupitelstva schválili podání žádostí o dotace na vybudování chodníku u kempu Brodský, na opravy místních komunikací ve Mstětíně a okolí a také dali zastupitelé souhlasné stanovisko k podání žádosti o dotaci Základní školy V. Hejny na vybudování multimediální učebny.
26. 1. jsme uspořádali v pořadí již čtvrtý ples města. Dovoluji si i touto cestou poděkovat místním firmám a jejich zástupcům za podporu této akce. Moc si vážím společné spolupráce a děkuji za to, že máme v našem městě velmi nízkou nezaměstnanost, kolísající okolo dvou procent.
Během plesu jsme ocenili titulem Osobnost města pana Miroslava Čermáka za oblast kultury, manžele Martu a Ladislava Šislerovy za práci s dětmi a mládeží a pana Karla Sedláčka za sportovní oblast a reprezentaci. Všem oceněným osobnostem děkuji za jejich vynaloženou práci a úsilí hodné následování.
V další části tohoto článku se ještě vrátím k lednovému významnému výročí. 16. ledna, v den Palachova sebeobětování, jsme si připomenuli tento významný den naší historie, od kterého uplynulo již 50 let. Děkuji vám všem, kteří jste buď u památníku obětem komunismu, nebo osobním zamyšlením kdekoliv jinde uctili památku a odkaz tohoto muže. Přeji nám všem, abychom my ani další generace nežili v zoufalé společnosti vyžadující si i oběti nejvyšší, a to lidské životy. Odpovědně chraňme naše svobody a uchovávejme je i do časů budoucích.
Dále bych rád poděkoval našim hasičům za jejich obětavou práci v roce 2018. Mimořádné poděkování patří členům výjezdové jednotky JPO II. za zajištění naší bezpečnosti a ochrany našeho majetku. Při této příležitosti bych rád informoval o tom, že jsme v aktivním jednání se Správou železničních a dopravních cest a podařilo se i na náš apel zařadit do plánovaných investic doplnění zabezpečení železničních přejezdů v našem městě závorami. Jsem přesvědčen, že tato mechanická zábrana je nejúčinnějším opatřením k zamezení kolize vlaku s účastníky silničního provozu.
V závěru mi dovolte, abych vás pozval na 22. ročník divadelního festivalu, který se bude konat v našem divadle od 21. 2. do 24. 2. 2019. Budeme mít zde možnost sledovat celou řadu soutěžních představení amatérských souborů činoherního a hudebního divadla. Jedná se o jedinečnou příležitost se nejen pobavit kulturou, ale i pomocí rozborových seminářů odborné poroty nahlédnout pod pokličku tohoto jistě zajímavého řemesla. Našemu souboru „NA TAHU“ přeji soutěžně i organizačně úspěšný 22. ročník a nám návštěvníkům příjemný čas strávený v našem krásném divadle.
Věřím, že prožijete hezké zimní dny, třeba i v divadelním hledišti. Dětem přeji hezké pololetní prázdniny a nám všem hezký únor a dobrou náladu.
S úctou Rostislav Petrák