Úplná uzavírka silnice I/14 v Horní Radechové

Od 23. 7. do 31. 10 2019 bude v obci Horní Radechová úplná uzavírka silnice I/14 v úseku přibližně od označení začátku obce Horní Radechová ve směru od Náchoda k objektu pošty v Horní Radechové, v délce cca 640 m, silniční km cca 112,84, – 113,48 (viz přiložené situace), z důvodu provedení opravy této silnice v rámci stavby „I/14 Horní Radechová, oprava silnice – I. úsek“.

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako
příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic I. třídy podle § 40 odst. 3 písm. d) zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o
PK), na základě posouzení podkladů v řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, v platném znění vyhovuje žádosti společnosti STRABAG a.s., Kladská 1082,
500 03 Hradec Králové, IČO 60838744, ze dne 28.06.2019 a
povoluje
podle ustanovení § 24 zákona o PK úplnou uzavírku silnice I/14 na správním území obce
Horní Radechová, v úseku přibližně od označení začátku obce Horní Radechová ve směru
od Náchoda k objektu pošty v Horní Radechové, v délce cca 640 m, silniční km cca 112,84, –
113,48 (viz přiložené situace), z důvodu provedení opravy této silnice v rámci stavby „I/14
Horní Radechová, oprava silnice – I. úsek“
Termín uzavírky: 23.07.2019 – 31.10.2019

Soubory ke stažení

Rozhodnutí.pdf 169,1 KB Stáhnout
Uzavírka.pdf 174,9 KB Stáhnout
Celková situace.pdf 1,9 MB Stáhnout