Úprava návsi ve Stolíně finišuje

Úprava návsi ve Stolíně finišuje

 Dědictví let minulých se podepsalo rovněž na vzhledu návsi. V zájmu zvelebení centra obce se rozebral stávající kamenný kříž, který byl přesunut do nové pozice a rovněž se revitalizuje se veřejná zeleň. Dále dojde i k doplnění městského mobiliáře. V Současné době je prostor návsi po dokončené výstavbě kanalizace opatřen novými zpevněnými plochami. Částečně živičným krytem a částečně dlážděním. Realizací této revitalizace dojde s ohledem na stávající stav náměstí a území v dané lokalitě k rehabilitaci prostoru v jeho architektonické podobě, a zároveň k návratu k jeho původnímu účelu. 

Soubory ke stažení

náves Stolín.pdf 463,9 KB Stáhnout