Úpravy interiéru malého sálu Divadla J.K.Tyla

Úpravy interiéru malého sálu Divadla J.K.Tyla

Stavební práce na rekonstrukci malého sálu Divadla J.K.Tyla budou zahájeny v pondělí 15.dubna 2019. Hrubé stavební práce budou probíhat do konce července 2019 a v této době bude divadlo zcela mimo provoz, s výjimkou restaurace. Od srpna do konce listopadu 2019 bude stavba pokračovat dodávkami zařízení interiéru a audiovizuální techniky, které již nebudou omezovat provoz velkého sálu.

Generálním dodavatelem stavby je firma Marhold a.s. se sídlem v Pardubicích, která se jako jediný uchazeč přihlásila do výběrového řízení s nabídkovou cenou 8 804 649,19 Kč včetně DPH. Dokumenty k průběhu výběru dodavatele jsou zveřejněny na profilu zadavatele https://cervenykostelec.profilzadavatele-vz.cz/P18V10000931.

Předmětem stavebních úprav je v první řadě posun příčky mezi stávající chodbou a malým sálem směrem do sálu, čímž vznikne malé předsálí s barem. Bar bude zřízen v prostoru dnešní šatny a bude vybaven tak, aby mohl sloužit jak pro akce v malém, tak i velkém sále divadla. K baru bude náležet zázemí pro obsluhu, které bude zajištěno v místnosti  dnešního WC na mezipodestě schodiště.

Jak v předsálí a baru, tak i v samotném malém sále budou rekonstruovány všechny povrchy stěn podlah i stropů, dojde k instalaci akustických podhledů, stěny budou opatřeny designovými tapetami a textilními závěsy, stávající podlahová krytina bude vyměněna za nové parkety. Vyměněn bude kompletně i rozvod elektro a vytápění, včetně osazení nových radiátorů. V místě dnešního baru bude instalována variabilní posuvná stěna, kotvená do ocelové konstrukce pomocí kolejnice, po které budou jednotlivé dílce posuvné stěny jezdit. Tyto stěny umožní variabilní využití sálu, vytvoření skladu nábytku, pódia, plně otevřenou nebo částečně uzavřenou dispozici.

Sál bude vybaven novým nábytkem (židle, stoly, věšáky), osvětlením a audiovizuální technikou (projektor, plátno, interface, reproduktorová soustava, mixážní pult, mikrofony, řídící systém, scénická světla, atd.).

V příloze článku (dole pod článkem) je možno si prohlédnout některé výkresy z projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, kompletní dokumentace je k dispozici k nahlédnutí na odboru rozvoje města.

12.4.2019

Marta Winterová, odbor rozvoje města


Zastupitelstvo města Červený Kostelec na svém zasedání dne 21.6.2018 schválilo provést výběrové řízení na zhotovitele stavby "Interier malého sálu Divadla J.K.Tyla". Proces výběrového řízení je naplánován na měsíce srpen - září 2018 s realizací stavby v období duben - červenec 2019. Posun termínu realizace stavby na příští rok je navržen z důvodu, že při rekonstrukci malého sálu nemůže být v provozu divadlo a je nutné naplánovat termín uzavření v návaznosti na programy plánované Městským kulturním střediskem. Dne 27.6.2018 Město Červený Kostelec převzalo projektovou dokumentaci pro provedení stavby od Ing. arch. Jiřího Dařbujána z D.A.D. studio, s.r.o., Mánesova 808, 500 02 Hradec Králové (IČ: 274 67 104). V současné době se připravuje žádost ke stavebnímu povolení a pracuje se na podkladech pro zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby.

Cílem stavby je výměna technicky a morálně zastaralého interiéru přednáškového sálu objektu divadla za nový a s tím spojenou změnou dispozičního rozdělení jednotlivých místností posunutím příčky mezi stávající chodbou u schodiště a přednáškovým sálem směrem do sálu. Tímto posunem vznikne z chodby malé předsálí s malým barem, které k tomuto sálu velice chybělo. Kompletní projektová dokumentace k provádění stavby je k nahlédnutí na odboru rozvoje města Městského úřadu, z které je níže uvedeno (pod články) několik výkresů dispozičního řešení.

 

17.7.2018

Valerie Pánková, odbor rozvoje města


V pátek 3.11.2017 byla uzavřena smlouva o dílo s vítězem výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace na úpravy interiéru malého sálu Divadla J.K. Tyla. Vítěznou firmou je D.A.D. STUDIO, s.r.o., Hradec Králové, zastoupené Ing. arch. Dařbujánem. Podle smlouvy o dílo by měla být projekt vypracován do 3 měsíců od podpisu smlouvy.

Výběrového řízení se kromě vítězné firmy zúčastnili ještě další tři zájemci, níže uvedení v pořadí dle hodnocení nabídek:

 1. D.A.D. STUDIO, s.r.o., Hradec Králové
 2. Ing. arch. Alexandr Skalický, Náchod
 3. Ing. arch. Vojtěch Kopal, Žďár nad Sázavou
 4. volné sdružení architektů: Ing.arch Václav Matějka, Klatovy a Ing. arch. Šárka Ullwerová, Dolní Radechová

Dne 2.10.2017 tyto nabídky hodnotila početná komise ve složení:

 • Rostislav Petrák (starosta)
 • Richard Bergmann (místostarosta)
 • Štěpán Nosek (radní)
 • Hana Řezníčková Kukulová (zastupitelka, členka kulturní komise)
 • Tomáš Šimek (ředitel Městského kulturního střediska)
 • Marek Wajsar (městský architekt)
 • Jiří Prouza (vedoucí odboru rozvoje města)
 • Jana Petrů (referentka majetkového odboru)
 • Roman Kejzlar (radní)
 • Milan Hrstka (radní)
 • Vratislav Ansorge (člen komise architektury, urbanismu a rozvoje města)

Nabídky byly hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Dalšími dílčími hodnotícími kritérii byly:

 1. nabídková cena včetně DPH s váhou 35%
 2. návrh provozního řešení objektu (grafická a textová část) s váhou 35%
 3. hodnocení portfolia referenčních projektů s váhou 30%

Veškeré informace k výběrovému řízení jsou k dispozici na profilu zadavatele https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=66&IDZak=8092

 

14.11.2017

Marta Winterová, odbor rozvoje města