Určení otcovství k narozenému dítěti souhlasným prohlášením rodičů

Určení otcovství k narozenému dítěti souhlasným prohlášením rodičů

K narozenému dítěti lze za podmínek stanovených zákonem určit otcovství souhlasným prohlášením rodičů

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Rodiče dítěte.

Prohlášení nezletilého rodiče musí být učiněno vždy před soudem.

Podmínky a postup řešení:

V případě, že rodiče dítěte nejsou manželé, mohou se dostavit společně na kterýkoliv matriční úřad k sepsání zápisu o určení otcovství.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Osobní návštěvou obou rodičů dítěte na matričním úřadu.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

na matrice v úřední hodiny:

  • pondělí 08:00–12:00 a 13:00–17:00 hodin
  • úterý 08:00–11:30 a 13:00–15:00 hodin
  • středa 08:00–12:00 a 13:00–16:00 hodin

Petra Flašková, e-mail: petra.flaskova@mestock.cz, tel. 491 467 526, 1. patro, dveře č.5

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:
  1. platné občanské průkazy obou rodičů (u cizinců cestovní pas, průkaz povolení k pobytu cizince na území ČR, doklad o přiděleném rodném čísle cizinci v ČR, rodný list s překladem do českého jazyka)
  2. matka cizinka, je-li rozvedená nebo vdova, musí doložit rozsudek o rozvodu s doložkou právní moci nebo úmrtní list manžela, příp. s překladem do českého jazyka
  3. nerozumí-li rodič (cizinec) českému jazyku slovem a písmem, je nezbytná přítomnost úředního překladatele (náklady na tlumočení si hradí rodiče sami)
  4. rodný list dítěte (byl-li již vystaven)
Formuláře:

Nejsou. Zápis o určení otcovství sepisuje matrikářka příslušného matričního úřadu následně po předložení požadovaných dokladů.

Lhůty pro vyřízení:

Po předložení všech požadovaných dokladů se zápis o určení otcovství sepisuje bezodkladně.

Datum poslední aktualizace: 6. 3. 2024