Úřední dny městského architekta v roce 2020

Městský architekt bude v roce 2020 přítomen v Červeném Kostelci každé liché pondělí. K dispozici pro veřejnost bude vždy od 13-ti do 17-ti hodin v zasedací místnosti staré radnice.

Výjimkou budou letní prázdniny (červenec a srpen), kdy budou úřední hodiny probíhat v závislosti na čerpání dovolené. Přítomnost městského architekta v době letních prázdnin bude včas upřesněna na webu města.

V těchto úředních hodinách mají budoucí stavebníci, projektanti a architekti příležitost konzultovat své stavební a urbanistické záměry, tak aby nebyly v rozporu s urbanisticko-architektonickým rozvojem a koncepcemi města.

Celoroční plán úředních dnů městského architekta ke stažení zde.

 Více info o městském architektovi: https://www.cervenykostelec.cz/mestsky-architekt