Územní studie

24. května 2019
US05 - lokalita K-SM-01 (ul. Lánská - "Prodanka")
Územní studie byl zpracována na žádost majitelů pozemků p.č.1014/25 a 1016/2 v k.ú. Červený Kostelec, které jsou součástí lokality v územním plánu označené K-SM-01. Podmínkou pro rozhodování o změnách v tomto území je zpracování územní studie, která ověří možnosti a stanoví podmínky změn. Zadání vypracoval na žádost Města Červený Kostelec Městský úřad v Náchodě, odbor výstavby a územního plánování jako pořizovatel územní studie.Zpracovatelem studie je Ing. arch. Aleš Přibyl, Náchodská 62, 549 1
8. února 2021
US06 - lokality K-BI-27, K-BI-28, K-PV-02, K-PV-03, K-DS-10 (Vyšehrad)
Územní studie byla zpracována na žádost majitelů pozemků p.č.691/14 a 691/19 v k.ú. Červený Kostelec, které jsou součástí lokality v územním plánu označené K-BI-27. Podmínkou pro rozhodování o změnách v tomto území je zpracování územní studie, která ověří možnosti a stanoví podmínky změn. Zadání vypracoval na žádost Města Červený Kostelec Městský úřad v Náchodě, odbor výstavby a územního plánování jako pořizovatel územní studie.Zpracovatelem studie je Ing. arch. Aleš Přibyl, Náchodská 62, 549 1
8. února 2021
US17 - lokality L-SM-02 Lhota za Červeným Kostelcem
Územní studie byla zpracována na žádost majitelů pozemků p.č.693/1 a 693/12 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem, které jsou součástí lokality v územním plánu označené L-SM-02. Podmínkou pro rozhodování o změnách v tomto území je zpracování územní studie, která ověří možnosti a stanoví podmínky změn. Zadání vypracoval na žádost Města Červený Kostelec Městský úřad v Náchodě, odbor výstavby a územního plánování jako pořizovatel územní studie.Zpracovatelem studie je Ing. arch. Aleš Přibyl, Náchodská