Územní studie

15. února 2022
US04 - lokality K-BI-13, K-BI-14 (Družstevní - Sadová)
Územní studie byla zpracována na žádost města, které je majitelem pozemků p.č. 1056/1, 1057/1 a 1058/1 v k.ú. Červený Kostelec, které jsou součástí lokalit v územním plánu označené K-BI-13 a K-BI-14. Podmínkou pro rozhodování o změnách v tomto území je zpracování územní studie, která ověří možnosti a stanoví podmínky změn. Zadání vypracoval na žádost Města Červený Kostelec Městský úřad v Náchodě, odbor výstavby a územního plánování jako pořizovatel územní studie.Tato územní studie zahrnuje loka
24. května 2019
US05 - lokalita K-SM-01 (ul. Lánská - "Prodanka")
Územní studie byl zpracována na žádost majitelů pozemků p.č.1014/25 a 1016/2 v k.ú. Červený Kostelec, které jsou součástí lokality v územním plánu označené K-SM-01. Podmínkou pro rozhodování o změnách v tomto území je zpracování územní studie, která ověří možnosti a stanoví podmínky změn. Zadání vypracoval na žádost Města Červený Kostelec Městský úřad v Náchodě, odbor výstavby a územního plánování jako pořizovatel územní studie.Zpracovatelem studie je Ing. arch. Aleš Přibyl, Náchodská 62, 549 1
8. února 2021
US06 - lokality K-BI-27, K-BI-28, K-PV-02, K-PV-03, K-DS-10 (Vyšehrad)
Územní studie byla zpracována na žádost majitelů pozemků p.č.691/14 a 691/19 v k.ú. Červený Kostelec, které jsou součástí lokality v územním plánu označené K-BI-27. Podmínkou pro rozhodování o změnách v tomto území je zpracování územní studie, která ověří možnosti a stanoví podmínky změn. Zadání vypracoval na žádost Města Červený Kostelec Městský úřad v Náchodě, odbor výstavby a územního plánování jako pořizovatel územní studie.Zpracovatelem studie je Ing. arch. Aleš Přibyl, Náchodská 62, 549 1
3. března 2022
US07 - lokality H-BI-02 (Jestřebí)
Územní studie byla zpracována na žádost majitelů pozemků p.č. 355/5 a 355/9 v k.ú. Horní Kostelec, které jsou součástí lokality v územním plánu označené H-BI-02. Podmínkou pro rozhodování o změnách v tomto území je zpracování územní studie, která ověří možnosti a stanoví podmínky změn. Zadání vypracoval na žádost Města Červený Kostelec Městský úřad v Náchodě, odbor výstavby a územního plánování jako pořizovatel územní studie.Zpracovatelem studie je Ing. arch. Marek Wajsar, Lipky 1283, 549 41 Če
8. února 2021
US17 - lokality L-SM-02 Lhota za Červeným Kostelcem
Územní studie byla zpracována na žádost majitelů pozemků p.č.693/1 a 693/12 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem, které jsou součástí lokality v územním plánu označené L-SM-02. Podmínkou pro rozhodování o změnách v tomto území je zpracování územní studie, která ověří možnosti a stanoví podmínky změn. Zadání vypracoval na žádost Města Červený Kostelec Městský úřad v Náchodě, odbor výstavby a územního plánování jako pořizovatel územní studie.Zpracovatelem studie je Ing. arch. Aleš Přibyl, Náchodská