V areálu volejbalových kurtů byly osazeny kontejnerové moduly

Pro milovníky volejbalového sportu Město realizuje stavbu nového zázemí volejbalového areálu vedle budovy Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci. V měsíci květnu byly práce zahájeny stavební firmou Průmstav Náchod s.r.o. a potrvají do konce října.

Běhěm června byly odstraněny stávající budovy - dřevěný srub, přístřešek a železobetonový sklad a následně se začalo s úpravami terénu a přípravou území pro osazení pěti kontejnerových modulů. V úterý 21.srpna byly tyto moduly dovezeny a osazeny na připravené základy. V současné době probíhá kompletace vnitřního a vnějšího vybavení kontejnerů a jejich napojení na sítě.

23.8.201823.8.201823.8.201823.8.201823.8.2018

V rámci této stavby jsou upravovány zpevněné plochy na východní straně areálu a vyměněno bude i stávající ocelové oplocení.

Bližší informace naleznete v sekci Investiční akce.