Veřejná zeleň

30. května 2023
Autobusové nádraží
Jedná se o travnatý pás mezi stáním pro autobusy a parkovacím prostorem. V tomto prostoru jsou vysazeny keřovité dřeviny. V listopadu 2017 zde byly strojově vysázeny cibuloviny (tulipány, narcisy a modřince). V září 2019 bylo v travnatém porostu zhotoveno osm kruhových záhonů a jeden podélný. V kruhových záhonech jsou zasázeny směsi jarních cibulovin, které se osvědčily v zemích západní Evropy. V podélném záhoně jsou zasázeny jednotlivé odrůdy tulipánů a narcisů. V létě pak záhony krášlí rozlič
29. března 2023
Kaple Nanebevzetí Panny Marie v Bohdašíně
V roce 2017 zde byl celý prostor revitalizován. Vysázeno zde bylo 390 kusů trvalek a vybrány byly venkovské druhy získané především z vlastních zahrad. U lavičky jsou vysazeny například fialky, ale i jahodníky. Jelikož zde nebyl prostor pro vysazení tří stromů, jak je zvykem u sakrálních staveb, byl vybrán jeden dub se třemi kmínky. HTML galerie ZoneramaHTML galerie
29. března 2023
Kaplička v Lipkách
Kaplička byla po celkové revitalizaci slavnostně vysvěcena v srpnu 2018. Okolo byly vysazeny tři lípy a v okolí 240 kusů trvalek. Umístěna zde je i lavička k posezení. Jedná se o další zajímavé místo v okrajové části Červeného Kostelce.  HTML galerie ZoneramaHTML galerie
29. března 2023
Květiny před divadlem
Prostor před divadlem byl celkově revitalizován již v roce 2014. Na podzim 2017 byla do trávníku strojově vysazena směs krokusů, modřenců a botanických tulipánů, která je zde první jarní pastvou pro včely. Od roku 2020 je tu ještě záhon s odrůdami narcisů a tulipánů, které mohou zůstat na stanovišti více let. Přes léto osazován letničkami. HTML galerie ZoneramaHTML galerie
24. března 2023
Květiny v ulicích města
Ulice Palackého - liliový záhonV travnatém pásu mezi ulicemi byly v září 2019 připraveny záhony pro další květiny. V dubnu 2020 jsme byli připraveni pořádat Jarní slavnost cibulovin. Během ní měla proběhnout strojová výsadba lilií a představeny i další záhony cibulovin odborné veřejnosti a představitelům našich měst. Koronavirus nám toto zhatil, ale liliový záhon přesto vznikl. A vzniklo také toto VIDEO, které ukazuje i výzdobu v Bechyni. HTML galerie ZoneramaHTML galerie 1 Ulice 5. květnaTato
29. března 2023
Náves a pomník ve Stolíně
Po celkové revitalizaci návsi na jaře 2017 byly k přemístěnému kříži vysazeny dvě okrasné kulovité třešně. Doplněny trvalkami a cibulovinami. Na protější straně pak roste nový javor klen s úzkou korunou a oman pravý – až 2m vysoká trvalka.  HTML galerie ZoneramaHTML galerie
24. března 2023
Parčík na Bohdašíně
Nachází se naproti bývalé škole, dnes prodejně a restauraci. Hlavním bodem je pomník obětem druhé světové války. Prostor ohraničují tůje a umístěny jsou zde i lavičky a koše. Po okrajích jsou informační tabule. Jedna je určená turistům a na druhé jsou popsány tragické události z roku 1942, které se na Bohdašíně a okolí odehrály. Prostor je ideální pro odpočinek turistů, kteří putují po vyznačené turistické trase.Další prostor k odpočinku je na návsi u kaple Nanebevzetí Panny Marie. V roce 2017
29. března 2023
Prostor před prodejnami Konzum a Penny
V travnaté ploše byla v říjnu 2018 strojově vysázena směs dvanácti odrůd cibulovin narcisů. Další cibuloviny, letničky z výsevů i trvalky najdete mezi keři a stromy, které tu kvetou od jara do podzimu. V zimě je pak zdobí barevné plody. HTML galerie ZoneramaHTML galerie
29. března 2023
Tyršovo náměstí
Do travnaté plochy uprostřed náměstí byly v roce 2007 vysazeny tři keře. V říjnu 2018 zde byly strojově vysázeny cibule tulipánů, krokusů, modřenců, narcisů a dalších drobných cibulovin. 28. října 2018, ke stému výročí založení republiky, byla uprostřed vysazena lípa svobody za účasti zahraničních hostů.Článek z oslav a sázení lípy najdete ZDE. HTML galerie ZoneramaHTML galerie
29. března 2023
Veřejný prostor v okolí Sokolovny
Před budovou sokolovny je umístěn památník boje proti komunismu. Do trávníku před ním byla na podzim roku 2018 vysázena směs velkokvětých tulipánů ve třech barvách.HTML galerie ZoneramaHTML galerie
25. května 2023
Zeleň městských zahrad
Zahrada za Domkem Boženy NěmcovéNajdete ji za domkem Boženy Němcové, kde je muzeum, které připomíná krátký pobyt této spisovatelky v Červeném Kostelci od září 1837 do dubna 1838. Expozice se věnuje mimo jiné povídce Chudí lidé, kterou zde Němcová během svého pobytu napsala. Zahrada se nese v duchu 19. stol. a obnovena byla v roce 2017. Převážně luční trávník je doplněn o záhony  kuchyňských a léčivých bylin, květinový záhon a několik stromů a keřů. Vedle symbolického hrobu Viktorky je drnová la