Veřejná zeleň

3. března 2020
Autobusové nádraží
Jedná se o travnatý pás mezi stáním pro autobusy a parkovacím prostorem. V tomto prostoru jsou vysazeny keřovité dřeviny. V listopadu 2017 zde byly strojově vysázeny cibuloviny (tulipány, narcisy a modřince). V září 2019 bylo v travnatém porostu zhotoveno osm kruhových záhonů a jeden podélný. V kruhových záhonech jsou zasázeny směsi jarních cibulovin, které se osvědčily v zemích západní Evropy. V podélném záhoně jsou zasázeny jednotlivé odrůdy tulipánů a narcisů
29. února 2020
Další veřejná zeleň
Další veřejné okrasné prostory o které pečuje městské zahradnictví jsou například u pomníků ve Lhotě, Olešnici či Horním Kostelci. Dále u městské tržnice, školní jídelny, u nové budovy TS, ve Lhotě U Jána či ulici Českoskalické, kde bylo podél chodníku v roce 2005 vysázeno 330 keřů. Zeleň je i u křížku U Devíti Křížů, o tu pečuje paní Matysková
29. února 2020
Kaplička v Lipkách
Kaplička byla po celkové revitalizaci slavnostně vysvěcena v srpnu 2018. Okolo byly vysazeny tři lípy a v okolí 240 kusů trvalek. Umístěna zde je i lavička k posezení
28. února 2020
Náves a pomník ve Stolíně
Po celkové revitalizaci prostoru byl u sochy sv. Jana Nepomuckého vybudován záhon, kde byly zasazeny dvě okrasné třešně a dva rododendrony. V záhonu pak jsou zasázeny především trvalky. Prostor má pod patronací a celoročně o něho pečuje paní Vondrová
28. února 2020
Prostor před prodejnou Konzum
V travnaté ploše byla v říjnu 2018 strojově vysázena směs dvanácti odrůd cibulovin narcisů
28. února 2020
Tyršovo náměstí
Do travnaté plochy uprostřed náměstí byly v roce 2007 vysazeny tři keře. V říjnu 2018 zde byly strojově vysázeny cibule tulipánů, krokusů, modřinců, narcisů a dalších drobných cibulovin. 28. října 2018, ke stému výročí založení republiky, byla uprostřed vysazena lípa svobody
28. února 2020
Ulice Palackého
V travnatém pásu mezi ulicemi byl v září 2019 připraven záhon do kterého bude v dubnu 2020 v rámci slavnosti cibulovin speciálním strojem vysázeny cibule lilií. Následně bude ještě proveden výsev letničkových směsí z přímého výsevu.