Stavební úřad

Seriové číslo:
Referenční číslo:
Autor: Formuláře žádosti s úkony stavebních úřadů stanovuje vyhláška č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního zákona. Tato vyhláška stanoví formulář žádosti o: 1.) Předběžnou informaci stavebního úřadu 2.) Vyjádření vlastníka veřejné dopravní nebo technické infrastruktury 3.) Povolení stavby nebo zařízení 4.) Změnu povolení 5.) Povolení změny využití území 6.) Povolení dělení nebo scelení pozemků 7.) Vydání rámcového povolení 8.) Změnu záměru před dokončením 9.) Vydání kolaudačního rozhodnutí 10.) Povolení předčasného užívání stavby 11.) Povolení zkušebního provozu 12.) Povolení změny v užívání stavby 13.) Povolení odstranění stavby, zařízení a terénních úprav 14.) Dodatečné povolení stavby, zařízení a terénních úprav Žádosti lze stáhnout na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj na odkazu: https://mmr.gov.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/pravo-a-legislativa/novy-stavebni-zakon/formulare

Soubory ke stažení

1 - Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.rtf 304,7 KB Stáhnout
2 - Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území.rtf 285,4 KB Stáhnout
3 - Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území.rtf 274,4 KB Stáhnout
4 - Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků.rtf 266,4 KB Stáhnout
5 - Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu.rtf 249,7 KB Stáhnout
6 - Žádost o vydání společného povolení.rtf 355,5 KB Stáhnout
7 - Žádost o změnu územního rozhodnutí.rtf 142,9 KB Stáhnout
8 - Oznámení záměru (územní souhlas).rtf 272,2 KB Stáhnout
9 - Ohlášení stavby.rtf 283,4 KB Stáhnout
10 - Ohlášení stavby - další stavby f) - k).rtf 156,9 KB Stáhnout
11 - Žádost o stavební povolení.rtf 270,6 KB Stáhnout
12 - Žádost o dodatečné povolení stavby.rtf 152,1 KB Stáhnout
13 - Žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením.rtf 134 KB Stáhnout
14 - Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.rtf 247,9 KB Stáhnout
15 - Žádost o vydání kolaudačního souhlasu.rtf 271,6 KB Stáhnout
16 - Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí.rtf 88,3 KB Stáhnout
17 - Žádost o závěrečnou kontrolní prohlídku.rtf 146,1 KB Stáhnout
18 - Žádost o povolení předčasného užívání stavby.rtf 161,8 KB Stáhnout
19 - Oznámení změny v užívání stavby.rtf 262,4 KB Stáhnout
20 - Ohlášení odstranění.rtf 256,7 KB Stáhnout
21 - Společné oznámení záměru (územní souhlas a ohlášení stavby).rtf 302,2 KB Stáhnout
22 - Žádost o povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu.rtf 121,6 KB Stáhnout
23 - Žádost o ověření dokumentace skutečného provedení stavby.rtf 88,7 KB Stáhnout
24 - Žádost o vyjádření podle § 15 SZ.rtf 101,7 KB Stáhnout
25 - Žádost o územně plánovací informaci.rtf 97,9 KB Stáhnout
26 - Žádost o vydání závazného stanoviska.rtf 88,5 KB Stáhnout
27 - ÚP - Návrh na pořízení změny územního plánu.rtf 93,1 KB Stáhnout