Stavební úřad

Seriové číslo:
Referenční číslo:
Autor:

Soubory ke stažení

1 - Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.rtf 304,7 KB Stáhnout
2 - Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území.rtf 285,4 KB Stáhnout
3 - Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území.rtf 274,4 KB Stáhnout
4 - Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků.rtf 266,4 KB Stáhnout
5 - Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu.rtf 249,7 KB Stáhnout
6 - Žádost o vydání společného povolení.rtf 355,5 KB Stáhnout
7 - Žádost o změnu územního rozhodnutí.rtf 142,9 KB Stáhnout
8 - Oznámení záměru (územní souhlas).rtf 272,2 KB Stáhnout
9 - Ohlášení stavby.rtf 283,4 KB Stáhnout
10 - Ohlášení stavby - další stavby f) - k).rtf 156,9 KB Stáhnout
11 - Žádost o stavební povolení.rtf 270,6 KB Stáhnout
12 - Žádost o dodatečné povolení stavby.rtf 152,1 KB Stáhnout
13 - Žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením.rtf 134 KB Stáhnout
14 - Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.rtf 247,9 KB Stáhnout
15 - Žádost o vydání kolaudačního souhlasu.rtf 271,6 KB Stáhnout
16 - Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí.rtf 88,3 KB Stáhnout
17 - Žádost o závěrečnou kontrolní prohlídku.rtf 146,1 KB Stáhnout
18 - Žádost o povolení předčasného užívání stavby.rtf 161,8 KB Stáhnout
19 - Oznámení změny v užívání stavby.rtf 262,4 KB Stáhnout
20 - Ohlášení odstranění.rtf 256,7 KB Stáhnout
21 - Společné oznámení záměru (územní souhlas a ohlášení stavby).rtf 302,2 KB Stáhnout
22 - Žádost o povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu.rtf 121,6 KB Stáhnout
23 - Žádost o ověření dokumentace skutečného provedení stavby.rtf 88,7 KB Stáhnout
24 - Žádost o vyjádření podle § 15 SZ.rtf 101,7 KB Stáhnout
25 - Žádost o územně plánovací informaci.rtf 97,9 KB Stáhnout
26 - Žádost o vydání závazného stanoviska.rtf 88,5 KB Stáhnout
27 - ÚP - Návrh na pořízení změny územního plánu.rtf 93,1 KB Stáhnout