Přihláška - Vítání občánků

Seriové číslo:
Referenční číslo:
Autor:
Máte-li zájem o slavnostní obřad Vítání občánků Města Červený Kostelec, vyplňte prosím níže uvedený dokument a ten nám buď doneste nebo zašlete e-mailem či poštou. Popřípadě můžete vyplnit přímo na úřadě. Na vítání občánků budou pozvány děti jen s předem vyplněnou přihláškou s trvalým pobytem v Červeném Kostelci.