Ohlášení poplatku za odkládání komunálního odpadu

Seriové číslo:
Referenční číslo:
Autor:
Ohlášení plátce místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Ohlašovací povinnost je splněna podáním tohoto uvedeného formuláře způsobem, jaký stanoví zákon, totiž odevzdáním osobně do označeného sběrného boxu umístěného na podatelně městského úřadu Červený Kostelec, odesláním poštou, přes datovou schránku nebo přes elektronickou podatelnu městského úřadu s ověřenou identitou plátce.

Soubory ke stažení

Formulář ohlášení poplatku.pdf 207,7 KB Stáhnout