Významné dokumenty

Název dokumentu Kategorie Datum konání / zveřejnění
Vyhláška 1-92 o Obecní policii města Červený Kostelec Vyhlášky a nařízení města 14. 7. 1992
Vyhláška 2002/6 (V 33/02) územní plán města Vyhlášky a nařízení města 9. 11. 2002
Vyhláška 2003/5 o místním poplatku ze psů Vyhlášky a nařízení města 31. 12. 2003
Vyhláška 2003/6 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt Vyhlášky a nařízení města 31. 12. 2003
Vyhláška 2004/1 o zrušení některých vyhlášek Vyhlášky a nařízení města 15. 6. 2004
Vyhláška 2004/5 o zrušení vyhlášky Vyhlášky a nařízení města 31. 12. 2004
Nařízení města 2005/1 tržní řád Vyhlášky a nařízení města 18. 2. 2005
Vyhláška 2005/2 o zrušení některých vyhlášek Vyhlášky a nařízení města 8. 6. 2005
Vyhláška 2005/4 o změně obecně závazné vyhlášky č. 6/2002 Vyhlášky a nařízení města 8. 6. 2005
Vyhláška 2005/6 změna vyhlášky o MP Vyhlášky a nařízení města 9. 9. 2005
Vyhláška 2005/7 veřejný pořádek Vyhlášky a nařízení města 14. 12. 2005
Vyhláška 2005/3 o zrušení některých vyhlášek Vyhlášky a nařízení města 14. 12. 2005
Vyhláška 2006/1 o zrušení vyhlášky č. 4/2002 Vyhlášky a nařízení města 9. 3. 2006
Vyhláška 2006/2 změna vyhlášky č. 2/2004 - místní poplatek ze vstupného Vyhlášky a nařízení města 9. 3. 2006
Vyhláška 2006/3 změna vyhlášky č. 5/2003 - místní poplatek ze psů Vyhlášky a nařízení města 9. 3. 2006
Vyhláška 2006/6 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Vyhlášky a nařízení města 14. 7. 2006
Vyhláška 2006/7 územní plán změna č 2 Vyhlášky a nařízení města 31. 12. 2006
Nařízení města 2008/4 o zrušení nařízení města 1/2003 ochraně ovzduší Vyhlášky a nařízení města 30. 12. 2008
Vyhláška 2008/1 pohyb psů Vyhlášky a nařízení města 31. 12. 2008
Vyhláška 2008/1 příloha (mapa) Vyhlášky a nařízení města 31. 12. 2008
Vyhláška 2009/1 změna místního poplatku za veřejné prostranství Vyhlášky a nařízení města 3. 7. 2009
Vyhláška 2009/2 o školských obvodech Vyhlášky a nařízení města 3. 7. 2009
Vyhláška 2009/5 o zrušení vyhlášky 10/2005 a 7/2003 Vyhlášky a nařízení města 24. 12. 2009
Nařízení města 2009/4 o zrušení nařízení města č. 1/2002 Vyhlášky a nařízení města 30. 12. 2009
Vyhláška 2009/3 koeficient daně z nemovitosti Vyhlášky a nařízení města 31. 12. 2009
Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města ze dne 25.2.2010 Zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva města 24. 2. 2010
Zápis z 2. zasedání zastupitelstva města ze dne 8.4.2010 Zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva města 7. 4. 2010
Zápis z 3. zasedání zastupitelstva města ze dne 17.6.2010 Zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva města 16. 6. 2010
Opatření obecné povahy č.1/2010 změna č. 3 územního plánu města Vyhlášky a nařízení města 16. 6. 2010
Zápis z 4. zasedání zastupitelstva města ze dne 16.9.2010 Zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva města 15. 9. 2010
Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 11.11.2010 Zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva města 10. 11. 2010
Zápis z 6. zasedání zastupitelstva města dne 16.12.2010 Zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva města 15. 12. 2010
Rozpočet města na rok 2011 - příjmy Hospodaření města 15. 12. 2010
Rozpočet města na rok 2011 - souhrn Hospodaření města 15. 12. 2010
Rozpočet města na rok 2011 - výdaje 1 Hospodaření města 15. 12. 2010
Rozpočet města na rok 2011 - výdaje 2 Hospodaření města 15. 12. 2010
Usnesení z 1. zasedání rady města ze dne 12.1.2011 Usnesení z jednání rady města 11. 1. 2011
Usnesení z 2. zasedání rady města ze dne 26.1.2011 Usnesení z jednání rady města 25. 1. 2011
Usnesení z 3. zasedání rady města ze dne 9.2.2011 Usnesení z jednání rady města 8. 2. 2011
Usnesení z 4. zasedání rady města ze dne 23.2.2011 Usnesení z jednání rady města 22. 2. 2011
Usnesení z 5. zasedání rady města ze dne 2.3.2011 Usnesení z jednání rady města 1. 3. 2011
Usnesení z 6. zasedání rady města ze dne 9.3.2011 Usnesení z jednání rady města 8. 3. 2011
Usnesení z 7. zasedání rady města ze dne 17.3.2011 Usnesení z jednání rady města 16. 3. 2011
Audit za rok 2011 Hospodaření města 16. 3. 2011
Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města ze dne 17.3.2011 Zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva města 16. 3. 2011
Usnesení z 8. zasedání rady města ze dne 23.3.2011 Usnesení z jednání rady města 22. 3. 2011
Usnesení z 9. zasedání rady města ze dne 6.4.2011 Usnesení z jednání rady města 5. 4. 2011
Usnesení z 10. zasedání rady města ze dne 20.4.2011 Usnesení z jednání rady města 19. 4. 2011
Zápis z 2. zasedání zastupitelstva města ze dne 20.4.2011 Zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva města 19. 4. 2011
Usnesení z 11. zasedání rady města ze dne 4.5.2011 Usnesení z jednání rady města 3. 5. 2011