Významné dokumenty

Název dokumentu Kategorie Datum konání / zveřejnění
Audit za rok 2011 Hospodaření města 16. 3. 2011
Audit za rok 2012 Hospodaření města 27. 2. 2013
Dotační program města Červený Kostele pro rok 2018 Žádosti a formuláře 14. 2. 2018
Dotační program města Červený Kostelec pro rok 2019 Žádosti a formuláře 26. 10. 2018
Havarijní plán sběrného dvora Řády 21. 8. 2018
Jednací řád RM Řády 10. 5. 2015
Jednací řád ZM.2015 Řády 2. 3. 2016
Majetkový odbor Žádosti a formuláře 6. 10. 2016
Nařízení města 2009/4 o zrušení nařízení města č. 1/2002 Vyhlášky a nařízení města 30. 12. 2009
Nařízení města 2005/1 tržní řád Vyhlášky a nařízení města 18. 2. 2005
Nařízení města 2008/4 o zrušení nařízení města 1/2003 ochraně ovzduší Vyhlášky a nařízení města 30. 12. 2008
Nařízení Města zimní údržba 1-2015 Vyhlášky a nařízení města 5. 10. 2015
Obecně závazná vyhláška 1/2014 Vyhlášky a nařízení města 20. 1. 2015
Obecně závazná vyhláška 1_2017, kterou se stanoví školské obvody MŠ Vyhlášky a nařízení města 8. 5. 2017
Obecně závazná vyhláška 1_2018 Vyhlášky a nařízení města 30. 6. 2018
Obecně závazná vyhláška 2_2017 (sběr komunálního odpadu) Vyhlášky a nařízení města 9. 7. 2017
Obecně závazná vyhláška 3-2015 Vyhlášky a nařízení města 30. 6. 2015
Obecně závazná vyhláška 4-2015 Vyhlášky a nařízení města 7. 7. 2015
Obecně závazná vyhláška 5-2015 Vyhlášky a nařízení města 31. 12. 2015
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 Požární řád města Červený Kostelec Vyhlášky a nařízení města 22. 4. 2015
Obecně závazná vyhláška č. 7/2013 Vyhlášky a nařízení města 31. 12. 2013
Odbor sociálních věcí Žádosti a formuláře 12. 6. 2016
Opatření obecné povahy č.1/2010 změna č. 3 územního plánu města Vyhlášky a nařízení města 16. 6. 2010
Plán odpoadového hospodářství města Červený Kostelec Řády 23. 8. 2018
Pozemky Žádosti a formuláře 3. 10. 2016
Pravidla pro zřizování služebností na pozemcích ve vlastnictví Města Červený Kostelec Vyhlášky a nařízení města 5. 8. 2018
Provozní řád sběrného dvora Řády 17. 9. 2018
Rozpočet města na rok 2011 - příjmy Hospodaření města 15. 12. 2010
Rozpočet města na rok 2011 - souhrn Hospodaření města 15. 12. 2010
Rozpočet města na rok 2011 - výdaje 1 Hospodaření města 15. 12. 2010
Rozpočet města na rok 2011 - výdaje 2 Hospodaření města 15. 12. 2010
Rozpočet města na rok 2012 - příjmy 2 Hospodaření města 14. 12. 2011
Rozpočet města na rok 2012 - souhrn 1 Hospodaření města 14. 12. 2011
Rozpočet města na rok 2012 - výdaje 3 Hospodaření města 14. 12. 2011
Rozpočet města na rok 2012 - výdaje 4 Hospodaření města 14. 12. 2011
Rozpočet města na rok 2013 - příjmy 2 Hospodaření města 12. 12. 2012
Rozpočet města na rok 2013 - souhrn 1 Hospodaření města 12. 12. 2012
Rozpočet města na rok 2013 - výdaje 3 Hospodaření města 12. 12. 2012
Rozpočet města na rok 2013 - výdaje 4 Hospodaření města 12. 12. 2012
Rozpočet města na rok 2014 - příjmy 1 Hospodaření města 10. 12. 2013
Rozpočet města na rok 2014 - souhrn Hospodaření města 10. 12. 2013
Rozpočet města na rok 2014 - výdaje 2 Hospodaření města 10. 12. 2013
Rozpočet města na rok 2014 - výdaje 3 Hospodaření města 10. 12. 2013
Rozpočet města na rok 2015 Hospodaření města 17. 12. 2014
Rozpočet města na rok 2016 Hospodaření města 9. 12. 2015
Rozpočet města na rok 2018 Hospodaření města 14. 12. 2017
Rozpočet města na rok 2019 Hospodaření města 9. 12. 2018
Rozpočet na rok 2017 Hospodaření města 8. 12. 2016
Řád veřejného pohřebiště Řády 7. 7. 2015
Schválené rozpočty a výhledy PO 2018 Rozpočty PO 4. 1. 2018