Významné dřeviny

8. dubna 2020
Alej legionářů
Alej byla vysazena v Červeném Kostelci  na jaře 1948 členy Československé obce legionářské na památku třicetiletého výročí státní samostatnosti. Původní "Alej legionářů" byla později přejmenována na "Alej svobody". Lípy rostou podél silnice od Občiny k rybníku Brodský. Původně bylo vysazeno 125 lip. Dnes jich tam roste o 30 méně
29. března 2023
Buk lesní červenolistý
Památný buk ve Smetanových sadech
29. března 2023
Lípa malolistá, srdčitá
Lípa byla vysazena 28. října 1968 k oslavám 50 let od vzniku republiky na zahradě Mateřské školy v Náchodské ulici. Obvod kmene je 220 cm a výška asi 20 metrů.Jednokmenná lípa má krásný košatý vzrůst a její větve se sklánějí až k zemi. 
8. dubna 2020
Lípa ve Lhotě
Krásná košatá lípa malolistá, srdčitá, jejíž kmen se ve výšce čtyř metrů dělí na dvě terminální větve roste ve Lhotě za Červeným Kostelcem. Obvod kmene má 299 cm a je vysoká asi 23 metrů. Na kmeni je umístěn svatý obrázek Panny Marie. Lípa byla vysazena v roce 1919 na počest konce 1. sv. války a vzniku republiky
16. dubna 2021
Lípy srdčité v Olešnici
V Olešnici u Červeného Kostelce, východně od kaple Nanebevzetí Panny Marie (cca 120 m vzdušnou čarou) se nachází na pozemku pískovcový kříž, který lemovaly dvě lípy srdčité nazvané Zita a Karel podle rakousko – uherského císaře a jeho ženy. Jejich výška byla okolo 28 metrů a staří přibližně 100 let. Památnými stromy se staly v roce 1999. Jedna z nich ale musela být ze zdravotních důvodů odstraněna. Bylo rozhodnuto, že současná lípa se ponechá na dožití a poté se vysadí dva stejné nové stromy
8. dubna 2021
Žižkův dub
Žižkův dub (dub červený - Quercus rubra) roste v ulici Souběžná na katastrálním území Horního Kostelce. Strom roste necelý metr od místní asfaltové komunikace.Zasazen byl v roce 1930 a v současné době dosahuje do výšky 16 metrů. U stromu jsou umístěny lavičky a kámen připomínající jeho vysazení s nápisem „Žižkův dub, LP 1930“.V říjnu 2017 nechalo město Červený Kostelec posoudit jeho zdravotní stav pro zjištění bezpečnosti osob pohybujících se v jeho okolí. Tomografické vyšetření kmene provedla