Významné osobnosti

26. března 2020
Antonín Just – kronikář
Antonín Just – kronikář (1921 - 2018)Významný kostelecký rodák Antonín Just zemřel 25. září 2018. Většinu života prožil v Trutnově, kde učil, psal své publikace a především vedl městskou kroniku. V 58 svazcích tohoto úctyhodného díla je zachycen život Trutnova z mnoha stran.Jeho mládí je spjato s Červeným Kostelcem, kde se 28. srpna 1921 narodil. Absolvoval gymnázium v Hradci Králové, ale válka mu zabránila dokončit vysokoškolská studia. V roce 1942 byl totálně nasazen ve Vídeňském Novém Městě.
4. května 2016
Břetislav Kafka – sochař, výjimečný psychotronik
Břetislav Kafka (*14. 5. 1891 – † 27. 8. 1967) Břetislav Kafka se narodil v Červeném Kostelci dne 14. května 1891. Byl prvorozeným synem v rodině uznávaného kováře Rudolfa Kafky, a tak není divu, že i jeho osud měl být spjat s kovářským řemeslem. Ihned po základní škole proto nastoupil do učení ke svému otci. Mladého Břetislava však sužovaly bolesti páteře, které byly následkem úrazu v dětství, a tak po dvou letech fyzicky náročné kovařiny zanechal a odešel do učení na řezbáře. Tím se vyučil v
18. října 2016
Gustav Vacek – historický malíř
Jedním z význačných umělců narozených v Červeném Kostelci je Gustav Vacek (Watzek). Narodil se 21. srpna 1821 v čp. 44, naproti kostelu, v rodině zámožného červenokosteleckého kupce Františka Vacka.Mládí a studiaOd roku 1827 do roku 1830 chodil do kostelecké farní školy, v letech 1830–1832 do německé školy v Broumově, v letech 1832–1836 byl žákem broumovského klášterního gymnázia. V letech 1835–1840 studoval na pražské Akademii výtvarných umění. Byl žákem Františka Tkadlíka (1786–1840). Po jeho
10. ledna 2017
Hynek Luňák – československý legionář
Hynek Luňák se narodil 16. listopadu 1894 v Červeném Kostelci v domě čp. 189. Jeho otec, povoláním tkadlec, František Luňák, pocházel z Horního Kostelce, matka Antonie, roz. Lokvencová, z nedalekého Hronova.Hronov byl také místem, kam se rodina později přestěhovala a Hynek zde navštěvoval obecnou a měšťanskou školu. V dalším vzdělávání pokrčoval v Semilech, kde se vyučil kožešníkem, zatímco jeho rodiče s mladší sestrou přesídlili do Prahy. Krátce před vzplanutím válečného konfliktu odjel za svý
9. ledna 2017
Jan Kratochvíl – divizní generál
Jan Kratochvíl byl občanem Červeného Kostelce. Od roku 1948 (kdy byl přeložen do výslužby) až do dne úmrtí 15. 3. 1975 žil v tehdejší Sokolské ulici čp. 116 a ke svému občanství v Červeném Kostelci se vždy hrdě hlásil. Urna s jeho popelem je uložena na zdejším hřbitově. Náhrobek jeho místa posledního odpočinku zdobí od března 2015 památeční plaketa.Za bojové zásluhy v I. a II. světové válce získal 13 vysokých vojenských vyznamenání. Poslední dvě až po r. 1989: v r. 1991 udělil Janu Kratochvílov
4. srpna 2014
Jan Pazdera – římskokatolický kněz a skaut
Narodil se 2. března 1928 v Řepíně u Mělníka jako prostřední z pěti dětí v rodině zahradníka Antonína Pazdery. V roce 1932 se rodina přestěhovala do Červeného Kostelce, maminčina rodiště, kde otec založil vlastní zahradnictví. V roce 1948 začal Jan Pazdera studovat v kněžském semináři v Hradci Králové. Roku 1950 byl ale seminář zrušen a J. Pazdera odmítl jako mnoho dalš&
28. července 2016
Jan Řehák – československý legionář
Jan Řehák se narodil 19. prosince 1896 v Červeném Kostelci v domě č. 187 barvíři Janu Řehákovi, původem z Křovic u Dobrušky, a Anně, roz. Kinclové, původem ze Rtyně v Podkrkonoší.Po dokončení středoškolských studií na reálce v Náchodě mu neúprosný osud již další vzdělání nedopřál, neboť v roce 1915 byl odveden a zařazen k 18. pěšímu pluku c. k. armády v České Lípě. V jeho řadách se účastnil bojů na ruské frontě, kde byl posléze zajat a transportován do zajateckého tábora v Semipalatinsku.Dne 2.
10. ledna 2017
Jaroslav Mach – letec
(† 15. března 1963)15. března 1963 došlo k velké letecké katastrofě. Při cvičném letu došlo nad Českým Meziříčím ke srážce MiGu-15SB č. 5235 pilotovaným npor. Jiřím Čermákem a MiGu-15UTI. č. 2613 s posádkou tvořenou kpt. Oldřichem Sedláčkem a kpt. Jaroslavem Machem z Červeného Kostelce. Spárka se v prostoru dálné na odletu srazila s krajním MiGem-15SB z roje, který se chystal přistát. O život přišli všichni tři piloti, trosky jednoho ze strojů navíc dopadly na obytný dům č. p. 321, kde připravi
12. července 2016
Jaroslav Vokatý – popravený člen odbojové organizace S 21 B
Jaroslav Vokatý se narodil 6. října 1908 v Hubálově u Jičína. Po vystudování získal práci jako technický úředník u telegrafního stavebního úřadu v Hradci Králové a posléze v Trutnově.Po záboru pohraničních oblastí se v říjnu 1938 společně se svou ženou Pavlou přestěhoval z Trutnova do Červeného Kostelce, kde bydlel v domě čp. 645 v Jiráskově ulici. Ztrátou pohraničí přišel nejen o svůj byt, ale i o dosavadní zaměstnání, které po příchodu do Červeného Kostelce získal na místním poštovním úřadě,
30. července 2014
Jindřich Křeček-Jituš – malíř a kreslíř
Jindřich Křeček-Jituš (1909–1979) byl malíř, grafik, krajinář, portrétista, karikaturista a publicista. Začínal v našem regionu, kde zachycoval krásy kraje a kouzlo venkova s prostými chalupami, stráněmi a lesy. V 30. letech ilustroval vlastivědný časopis Od kladského pomezí. Svůj citový a umělecký vztah k památkám a pozoruhodným místům kraje vyjádřil ve dvo
10. ledna 2017
Jindřich Weber – letec
(† 21. března 1959)Dne 21. března 1959 tragicky zahynul pilot, příslušník 18. stíhacího bombardovacího pluku v Pardubicích, npor. Jindřich Weber z Červeného Kostelce.Pilot prováděl ve dvojici s kapitánem Rudolfem Lvem zteč na pozemní cíle v prostoru letecké střelnice Bělečko. Npor. J. Weber se s druhým strojem neudržel ve skupině a zachytil se o lesní porost. Letoun MIG 15 tr. č. 0517 byl zničen a pilot npor. J. Weber v něm zahynul.Stanislav Matějů, Milan SIvanič
22. prosince 2016
Jiří Drahovzal – letec
(† 18. srpna 1975)Poručík Jiří Drahovzal*, příslušník 2. letky 47. průzkumného leteckého pluku sídlícího na letišti Pardubice, odstartoval z domovského letiště k cvičnému průzkumnému letu. Nedaleko Červeného Kostelce v okrese Náchod vlétl v přízemním letu do oblasti s hustou mlhou a nízkou oblačností a zachytil se o zalesněný svah kopce východně Červeného Kostelce. O katapultáž se nepokusil a v letounu Mig-21 R trupového čísla 2083 zahynul.Na místě katastrofy, v lese zvaném Maternice, umístil p