Jindřich Křeček-Jituš – malíř a kreslíř

Jindřich Křeček-Jituš – malíř a kreslíř

Jindřich Křeček-Jituš (1909–1979) byl malíř, grafik, krajinář, portrétista, karikaturista a publicista. Začínal v našem regionu, kde zachycoval krásy kraje a kouzlo venkova s prostými chalupami, stráněmi a lesy. V 30. letech ilustroval vlastivědný časopis Od kladského pomezí. Svůj citový a umělecký vztah k památkám a pozoruhodným místům kraje vyjádřil ve dvou sbírkách kreseb: Z kraje Mistra Aloise Jiráska s textem Josefa Hurdálka z roku 1935 a Krajem Podkrkonoší s textem Otakara Pospíšila před rokem 1936.

Tragické události z let 1938–39, bezprostředně ohrožující Československo, hluboce zasáhly do osudu Jindřicha Křečka. Obavy o národ a odpor k těm, kteří ho ohrožovali, vyjádřil jinotajnými pohlednicemi. Protiválečné a protifašistické kresby spolu s vlasteneckým přesvědčením předznamenaly Křečkův osud vyhnance a účastníka druhého zahraničního odboje. Jako zahraniční voják prošel Polskem, Sovětským svazem, Středním východem, Egyptem, bojoval v obleženém Tobruku, sloužil v československých vojenských táborech v Anglii a ve Skotsku a na sklonku druhé světové války se zúčastnil obléhání Dunkerque.

Po návratu do vlasti v 1945 vystavoval v Pardubicích, Praze a v roce 1947 při jubilejních jiřinkových slavnostech v České Skalici. Karikaturami přispíval do zahraničních časopisů a portrétoval řadu význačných účastníků československého odboje.

Ani Jindřichu Křečkovi, frontovému malíři a grafikovi československé západní jednotky, se v padesátých letech nevyhnulo opovržení a izolace ze strany komunistické totalitní moci. Na sklonku života, který trávil převážně ve svém rodném Červeném Kostelci, spolupracoval Jindřich Křeček v letech 1972–79 s tehdejším vlastivědným zpravodajem Červenokostelecka. Nezištně se podílel na jeho grafické úpravě a obohacoval ho ilustracemi i texty. Připomeňme zejména jeho seriál Z protektorátu do republiky.

 

Zdroj: Vlastivědný sborník Rodným krajem č. 1–2, listopad 1990