Významné osobnosti

29. července 2016
Jiří Potůček – radiotelegrafista výsadku SILVER A
Jiří Potůček se narodil 12. července 1919 v Brunecku v jižních Tyrolích v Itálii, kde jeho otec Vilém pracoval ve službách hraběte Šternberka. Po skončení první světové války se rodina přestěhovala zpět do Čech, kde se usadila ve Vranově u Rokycan (dnes součást obce Břasy). Zde Potůček navštěvoval obecnou školu a ve Stupně pak vychodil měšťanku. Základní vzdělání ukončil jednoletým učebním kursem v Radnicích. Vyučil se obuvníkem-gumařem a ve Zlíně u Baťů se později stal instruktorem v gumárně.M
1. srpna 2014
Josef Hurdálek – městský kronikář, spisovatel
Josef Hurdálek, městský kronikář, spisovatel, zakladatel a kustod městského muzea, iniciátor, budovatel a kustod světničky Boženy Němcové, nadšený propagátor našeho města a kraje, funkcionář a člen mnoha spolků a korporací, s jehož jménem byla vždy úzce spjata kulturní, literární a propagační činnost v našem městě.Josef Hurdálek se narodil v blízk&ea
28. července 2016
Josef Kaválek – československý legionář
Josef Kaválek se narodil 22. dubna 1893 v Červeném Kostelci ve stavení čp. 210 Josefu Kaválkovi a Anežce, roz. Pecákové, původem z nedaleké Olešnice. Jeho otec byl tkadlec, a tak jistě není náhoda, že po absolvování tří ročníků měšťanské školy ve svém rodném městě pokračoval v dalším vzdělávání ve Vrchlabí, kde absolvoval dvouletou tkalcovskou školu a poté ještě dvouletou školu obchodní. Následně byl zaměstnán jako obchodní příručí u firmy Hirsch.Krátce po vypuknutí Velké války byl odveden a za
12. července 2016
Josef Klikar – popravený člen odbojové organizace S 21 B
Josef Klikar se narodil 3. října 1907 ve Rtyni v Podkrkonoší v rodině dělníka Eduarda Klikara a jeho ženy Anny. V roce 1912 nabyli jeho rodiče menšího pozemku na Bohdašíně, kde o dva roky později postavili dům nesoucí čp. 51. Josef po ukončení obecné školy odešel do učení a posléze byl díky svým manuálním schopnostem přijat Strojírnou a obchodem s hospodářskými stroji Šrejber-Kulda ve Rtyni, kde pracoval jako zámečník.V době okupace se jako vlastenec taktéž zapojil do odbojového hnutí. Od 28. č
10. ledna 2017
Josef Šupich – československý legionář
Josef Šupich se narodil 23. listopadu 1893 v Červeném Kostelci v domě čp. 31. Jeho otec Otto Šupich byl obchodník, matka Františka, roz. Marečková, pocházela z blízké Studnice. Ve šlépějích svého děda, proslulého červenokosteleckého lékaře a ranhojiče Františka Šupicha, nepokračoval a v Praze absolvoval textilní a obchodní školu.V červnu 1914 byl odveden k 18. c. k. pěšímu pluku v Hradci Králové, odkud v předposlední prosincový den téhož roku přes Přerov odjel do Karpat na frontu. Zde setrval d
22. července 2016
Ladislav a Zdeňka Satranovi – popravení členové odbojové organizace S 21 B
Ladislav Satran Ladislav Satran se narodil 24. června 1914 v Semonicích u Jaroměře. Původně studoval bohosloví, protože se chtěl stát evangelickým farářem, ale nakonec se vydal na dráhu učitele. Během mobilizace sloužil jako záložní poddůstojník v pohraničním pásmu na Jestřebích horách. Tehdy se také seznámil se svou budoucí ženou Zdeňkou, rozenou Burdychovou.Jestřebí hory zůstaly jeho domovem i nadále, neboť se staly jeho novým učitelským působištěm, když po okupaci působil jako řídicí učitel
1. srpna 2014
Martin Růžek – herec
Martin Růžek se narodil v Červeném Kostelci 23. září 1918, zemřel v Praze 18. prosince 1995. Od roku 1963 byl členem Národního divadla v Praze. Představoval především charakterní typy, ve svém sugestivním herectví uplatnil schopnost racionální analýzy ztvárňované postavy a kulturu řeči. Nezapomenutelné jsou jeho divadelní, filmové i televizní role, rá
22. července 2016
Rodina Burdychových – rodina ukrývající radistu Jiří Potůčka
Jedna z ulic města Červeného Kostelce nese na památku statečných spoluobčanů, kteří se neváhali zapojit do protinacistického odboje a v dobách nejtěžších podat pomocnou ruku tomu, kdo ji nejvíc potřeboval, název Manželů Burdychových. Víme však opravdu všichni, kdo tito odvážní lidé byli? Antonín Burdych staršíAntonín Burdych starší se narodil 13. října 1874 na Kramolně u Náchoda v chalupě s čp. 18 Antonínu Burdychovi z Náchoda a Josefě, roz. Sukové, původem z České Čermné. Dne 17. května 1897 s
22. prosince 2016
Štěpán Ansorge – letec
(† 28. ledna 1965 ve 21.20 hod.)Letoun s červenokosteleckým pilotem havaroval krátce po nočním startu, kdy 2500 m od konce VPD zachytil o vršky stromů lesního porostu.Pilot kpt. Ambros po vzletu se strojem nestoupal, přestože krátce před nárazem nahlásil „stoupu 2000“. Zahynula celá posádka.Přesnou příčinu se zjistit nepodařilo. Motory a všechny systémy letounu pracovaly bez závad. Možnou příčinou mohla být zdravotní indispozice pilota nebo chyba v technice pilotáže zapříčiněná letem do tmavého
12. července 2016
Václav Hejna – popravený člen odbojové organizace S 21 B
Václav Hejna se narodil 30. května 1913 ve Vojnicích u Roudnice nad Labem v rodině rolníka. Po studiích na gymnáziu v Lounech a učitelském ústavu v Žatci od počátku 30. let působil jako učitel na české pohraniční škole v Chabařovicích na Ústecku. Odtud později přešel do Proboštova u Teplic, kde se zároveň stal jedním z nejaktivnějších členů Sokola.Do Červeného Kostelce, odkud pocházela jeho manželka Emílie, rovněž učitelka, přišel na podzim roku 1938 poté, co musel své dosavadní působiště opust
30. července 2014
Viktor Kalabis – hudební skladatel
Viktor Kalabis, autor orchestrálních děl se narodil v Červeném Kostelci 27. února 1923.V letech 1953–72 byl hudebním redaktorem a režisérem Československého rozhlasu.Dílo5 symfonií (Symfonické variace, Koncert pro orchestr)Instrumentální koncerty (violoncellový, klavírní, dva houslové, trubkový, cembalový) Balet (Dva světy) Kantáta (Canticum canticorum)