Aktuality

Další podrobné informace o odpadech podle obecně závazné vyhlášky jsou k dispozici zde
Tímto město Červený Kostelec zveřejňuje další informace o systému nakládání s komunálním odpadem a o systému nakládání se stavebním odpadem v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 5/2015. Informace jsou aktualizované k 28.3.2017. Informace lze nalézt v přiloženém PDF souboru.Nově došlo ke zvýšení frekvence svozu kontejneru s plasty na stanovišti "základní škola - u školní jídelny" na 2 x týdně
Termín zahájení rekonstrukce silnice v Náchodě je stanoven
K dnešnímu dni 27. březnu 2017 vydal Krajský úřad Královehradeckého kraje rozhodnutí povolující zahájení stavebních prací II.etapy rekonstrukce mezinárodní komunikace v Náchodě. Termínem znovuzahájení rekonstrukce páteřní komunikace bude pondělí 27.03.2017, kdy budou v průběhu dne osazovány betonové bariéry oddělující dopravní tok od úseku stavby, a následně v úterý 28.03.2017 bude provedeno odstranění stávajícího živičného krytu vozovky. Žádáme tímto cestující mířící z města či do Náchoda o ve
Zahájení další etapy oprav průtahu Náchoda je za dveřmi
V letošním roce bude dokončena rekonstrukce průtahu Náchodem opravou úseku od okružní křižovatky u Slávie po výjezd z města směrem na Hradec Králové, tj. až po tzv. „Rybárnu“. Dalším úsekem, který ještě stavbařům zbývá dokončit z loňského roku, je úsek v Bělovsi u obchodního domu Penny Market. Předpokládaným termínem zahájení prací je 18. březen 2017. Termín se však podle informací od Policie ČR ještě může změnit (posunout) a to především v návaznosti na přípravu objízdné trasy pro nákladní voz
Je možné vznést připomínky k návrhu na stanovení záplavového území vodního toku Olešnice
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel dne 22.9.2016 od Povodí Labe, státního podniku, jako příslušného správce vodního toku Olešnice, žádost o stanovení záplavového území a stanovení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Olešnice, ř. km 9,11 - 15,53.Záplavové území pro tento vodní tok nebylo v minulosti nikdy vymezeno. Jedná se o nové vyhlášení záplavového území.Rozsah a hranice záplavového území jsou zakresleny do mapového podkl
Městská policie bilancovala loňský rok
Červenokostelecký zpravodaj 3/2017
Hasiči zasahovali u hořícího automobilu
Hasiči odklízeli popadané stromy