Aktuality

Svoz popelnic a provoz sběrného dvora odpadů ke konci roku
Svoz popelnic a kontejnerů a provozní doba sběrného dvora odpadů o Vánocích a během oslav Nového roku 2018. svoz popelnic a kontejnerů                                                    sběrný dvůr odpadů pondělí 18. 12.             sváží se                                               13 – 16 hodinúterý 19. 12.                 sváží se                                               zavřenostředa 20. 12.               sváží se                                               8 – 12, 13 – 16 hodinč
Další podrobné informace o odpadech podle obecně závazné vyhlášky jsou k dispozici zde
Tímto město Červený Kostelec zveřejňuje další informace o systému nakládání s komunálním odpadem a o systému nakládání se stavebním odpadem v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 5/2015, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2017. Informace jsou aktualizované k 1.1.2018.Informace lze nalézt v přiloženém PDF souboru.Nový je rozpis svozů směsných komunálních odpadů (svozový kalendář) pro rok 2018. Od roku 2018 dochází ke zvýšení frekvence svozu papíru u některých kontejnerů na 2 x týdně a také
Stříbrná neděle 17. prosince v Červeném Kostelci
Program třetí adventní neděle.8.00 – 10.00 vánoční prodej – před kostelem sv. Jakuba Většího.Prodej výrobků skautek a skautů, světlušek a vlčat. Výtěžek z prodeje půjde na konto Adventních koncertů na ČT.9.00 – 12.00 a 13.00 - 17.00 Výstava Červený Kostelec kdysi a dnes – městská výstavní síň.10.00 – 17.00 vánoční trhy – městská tržnice.Přijďte se zahřát čajem, grogem či svařákem a k tomu zakousnout např. tradiční jitrnici. Chybět nebude spousta řemeslných výrobků, kvalitních potravin a pro dět
Oficiální termíny svatebních obřadů v roce 2018
Informace o konání svateb v roce 2018 –  Upozorňujeme snoubence, kteří by chtěli uzavřít sňatek na našem úřadě, mohou tak učinit každý pátek od 8 -14 hodin a každou sobotu od 8 - 12 hodin. Ostatní dny a časy budeme oddávat po uhrazení správního poplatku ve výši 1000,- Kč. Ve dnech 6. a 7. července nebudeme oddávat.Matrika MěÚ Červený Kostelec – Marcela Kejklíčková, referentka správního odbor
Neváhají pomoci vlastní krví. Třeba i osmdesátkrát
Salonek restaurace Divadlo byl v pondělí 20. listopadu svědkem slavnostní chvíle, když si více jak čtyřicítka bezpříspěvkových dárců krve přišla převzít medaile prof. MUDr. Jana Jánského.Z rukou Lenky Zelené a Jaroslavy Vlčkové, zástupců Českého červeného kříže, místostarosty Richarda Bergmanna a paní Marcely Kollertové, si za deset odběrů převzalo sedmnáct dárců bronzovou medaili a za dvacet odběrů bylo stříbrnou medailí odměněno patnáct dobrovolných dárců. Čtyřicet odběrů krve absolvovalo sed
17. listopad 1989 byl připomenut u pomníku legionáře
Osmadvacáté výročí od sametové revoluce si občané Červeného Kostelce připomenuli na státní svátek v pátek 17. listopadu u pomníku legionáře mezi školami. Program byl zahájen v československém kostele "Slavností světla". Následně se všichni vydali se zapálenými svíčkami průvodem k pomníku legionáře, kde byly listopadové události v krátkosti připomenuty. K pomníku byly položeny květiny a zapáleny svíčky. Na závěr si všichni společně zazpívali českou hymnu. Část účastníků se ještě vydala na místní
V depozitáři obrazů byly instalovány rošty pro uskladnění obrazové sbírky
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás informoval o aktuální situaci v městské radě
Strážníci zachránili dva životy
Miroslava Wajsara vyznamenal prezident české republiky