Aktuality

Přerušení dodávky vody 25. 9. 2018
VODA Červený Kostelec, s.r.o.oznamuje našim zákazníkům, že dne 25.září 2018 v době od 07:30 do 14:00 bude přerušena dodávka pitné vody z technických důvodů v Červeném Kostelci, v místě napojení z:-ul.Zítkova-ul.Langrova , od křižovatky s ul. Husova ke křižovatce s ul. Sol<olská Mapku pro odstávku vody , možnost registrace k informacím o haváriích a odstávkách vody e­ mail zprávou najdete na http://www.vodack.cz Děkujeme za pochopen
Přerušení dodávky elektřiny 11. 10. 2018
INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINYJménem ČEZ Distribuce, a.s. si vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci / Vašem městě: Červený Kostelec/Horní Kostelec, které se bude konat:Dne 11. 10. 2018 Od 7.30 do 14.30 hod.Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci "Odstávky" nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.Oznámení o plánovaném přerušení d
Zastupiteli Ing. Jiřímu Hanušovi bylo poděkováno za dlouholetou práci pro město
Ve čtvrtek 20. září se sešlo naposledy v tomto volebním období zastupitelstvo Červeného Kostelce. Na úvod bylo poděkováno zastupitelům, kteří se rozhodli v dalším období už nekandidovat. Zvláštní pozornost byla věnována Ing. Jiřímu Hanušovi, který v zastupitelstvu Červeného Kostelce strávil 28 let. Z toho tři volební období zastával funkci starosty města a zasadil se zásadně o zdárný rozvoj města. Za jeho neutuchající elán pracovat na rozvoji města mu bylo uděleno ocenění Významná osobnost měst
Další podrobné informace o odpadech podle obecně závazné vyhlášky jsou k dispozici zde
Tímto město Červený Kostelec zveřejňuje další informace o systému nakládání s komunálním odpadem a o systému nakládání se stavebním odpadem v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 5/2015, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 2/2017 a č. 1/2018. Informace jsou aktualizované k 20.9.2018.Informace lze nalézt v přiloženém PDF souboru.K aktualizaci informací došlo z důvodu nového havarijního plánu a provozního řádu sběrného dvora odpadů
Přerušení dodávky elektřiny 25. 9. 2018
INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINYJménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci / Vašem městě: Červený Kostelec/Lhota za Červeným Kostelcem, které se bude konat:Dne 25. 09. 2018 - Od 7.00 do 19.00 hodinBližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci "Odstávky" nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.Oznámení o plánov
Ukončení mimořádných klimatických opatření
Výluky v železniční dopravě
Zpravodaj 9/2018
Nabídka práce v okrskových volebních komisích