Aktuality

Výměna bytových vodoměrů v ul. Generála Kratochvíla č.p. 1006 -1014
Vážení nájemníci městských domů v ul. Generála  Kratochvíla č.p. 1006 – 1014, na základě končící platnosti cejchování bytových vodoměrů  Vás  informujeme, že od  druhé poloviny srpna do září 2017 dojde k výměně vodoměrů na studenou a teplou vodu.  Dle vyhlášky č.285/2011 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., která stanoví parametry měřidla k povinnému ověřování: je povinnost po pěti letech vyměnit vodoměry na studenou a teplou vodu, používané k rozúčtován
Pro lepší schůdnost město opravuje chodníková tělesa
Město letos opravilo chodník v délce téměř 200 metrů naproti Mateřské školce Náchodská až po dům čp. 774. Zde se jednalo o opravu povrchu chodníkového tělesa. Další část chodníku přišla na řadu za prodejnou Verner na sídlišti Koubovka ke Grafoklubu. Tento stometrový úsek, který byl ve špatném stavu, si prošel celkovou rekonstrukcí. V tělese chodníku bylo vyměněno podloží, instalovány obrubníky a povrch ze zámkové dlažby. Postupně se budou opravovat chodníky i na dalších místech ve městě.Odbor m
Na výstavbě cyklostezky se intenzivně pracuje
Stavební práce na budování cyklostezky, které jsou společnou akcí s firmou IndustrialPark s.r.o. Červený Kostelec zdárně pokračují. Na kontrolních dnech stavby, které se konají jednou týdně, probíhá koordinace stavby cyklostezky s výstavbou skladovacích hal. Ty jsou investovány společností Industrial Park. Pro odvodnění cyklostezky a místní komunikace je v současné době budován vsakovací objekt. Stavbu provádí EUROVIA CS, a.s. Praha1. Dle smlouvy o dílo budou práce dokončeny do 30. 11. 2017. Od
Sokolovna se dočkala nového osvětlení i podhledů
Město Červený Kostelec v těchto dnech pomalu dokončuje úpravu podhledu ve velkém sále  sokolovny. Původní podhled již nevyhovoval bezpečnostním, akustickým a světelným požadavkům. Hlavním myšlenkou investice bylo zlepšení akustiky sálu, který slouží řadě kulturních akcí. Při úpravě se přihlíželo i ke konečné vizuální podobě. Na výběr byly čtyři podhledové varianty, které splňovaly nejen zlepšení akustických parametrů, ale zajišťovaly také příznivou světelnou kvalitu.Vlastní realizace spočívala
Rekonstrukce silnice Rtyně – Zbečník – Hronov opět zastavila dopravu
Autobusové zastávky na Bedně a v Horním Kostelci se „oblékly“ do nového
Z Červeného Kostelce byl odeslán 32. kontejner s humanitární pomocí do Indie
Další podrobné informace o odpadech podle obecně závazné vyhlášky jsou k dispozici zde