Aktuality

Zveme vás na letos poslední veřejné zasedání zastupitelstva města
Zasedání se bude konat ve čtvrtek 7. prosince 2017 od 16.00 hod. v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci  Na programu zastupitelstva bude:1. Kontrola plnění úkolů z jednání ZM2. Investiční akce3. Finanční záležitosti4. Návrh rozpočtu pro rok 20185. Majetkové záležitosti6. Návrh stanov Svazku obcí Úpa7. Kontrolní řád města 8. Akční plán - průběžné hodnocení9. Nesouhlas občanů města s navýšením kapacity sběrného dvora10. Diskuse 
Neváhají pomoci vlastní krví. Třeba i osmdesátkrát
Salonek restaurace Divadlo byl v pondělí 20. listopadu svědkem slavnostní chvíle, když si více jak čtyřicítka bezpříspěvkových dárců krve přišla převzít medaile prof. MUDr. Jana Jánského.Z rukou Lenky Zelené a Jaroslavy Vlčkové, zástupců Českého červeného kříže, místostarosty Richarda Bergmanna a paní Marcely Kollertové, si za deset odběrů převzalo sedmnáct dárců bronzovou medaili a za dvacet odběrů bylo stříbrnou medailí odměněno patnáct dobrovolných dárců. Čtyřicet odběrů krve absolvovalo sed
17. listopad 1989 byl připomenut u pomníku legionáře
Osmadvacáté výročí od sametové revoluce si občané Červeného Kostelce připomenuli na státní svátek v pátek 17. listopadu u pomníku legionáře mezi školami. Program byl zahájen v československém kostele "Slavností světla". Následně se všichni vydali se zapálenými svíčkami průvodem k pomníku legionáře, kde byly listopadové události v krátkosti připomenuty. K pomníku byly položeny květiny a zapáleny svíčky. Na závěr si všichni společně zazpívali českou hymnu. Část účastníků se ještě vydala na místní
Další podrobné informace o odpadech podle obecně závazné vyhlášky jsou k dispozici zde
Tímto město Červený Kostelec zveřejňuje další informace o systému nakládání s komunálním odpadem a o systému nakládání se stavebním odpadem v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 5/2015, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2017. Informace jsou aktualizované k 14.11.2017.Informace lze nalézt v přiloženém PDF souboru.Nový je rozpis svozů směsných komunálních odpadů (svozový kalendář) pro rok 2018
V depozitáři obrazů byly instalovány rošty pro uskladnění obrazové sbírky
V souladu s programem Integrovaného systému ochrany movitého kulturního dědictví Ministerstva kultury ČR, zažádalo město Červený Kostelec o dotaci na uskladnění uměleckých děl zapsaných v „centrální evidenci sbírek“ zapsaných pod stejným ministerstvem. Investiční prostředky ve výši 150 tisíc korun byly poskytnuty ze státního rozpočtu s 65 tisícovou spoluúčastí města Červený Kostelec. Obrazová sbírka má nyní profesionální uskladnění, které poskytuje nejlepší možnou ochranu proti fyzikálním a kli
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás informoval o aktuální situaci v městské radě
 Jak  jste již byli informováni, 18.10.2017 tři členové rady podali rezignaci na členství v Radě města Červený Kostelec (paní Michaela Cinková, paní Marcela Kollertová a Mgr. Štěpán Nosek). Na základě této skutečnosti, jsem svolal na 2.11.2017 jednání Zastupitelstva města Červený Kostelec, abychom zvolili nové členy rady. 2.11. 2017 řádně proběhlo veřejné jednání Zastupitelstva města Červený Kostelec a byli zvoleni tři noví radní:pan Lukáš Laštovička, DiS. (Spoluobčané), pan Tomáš Rýdl (Spoluob
Strážníci zachránili dva životy
Strážníci městské policie Červený Kostelec řešili v minulém týdnu dvě oznámení, kdy lidé hrozili sebevraždou. Obě oznámení skončili naštěstí bez újmy na zdraví či životě, když se strážníkům podařilo tyto osoby včas najít. První událost nastala dne 31.10. ve večerních hodinách, kdy na MP zavolala žena, že její přítel, který se léčí s psychickými problémy odešel z domova s výhrůžkou sebevraždy. Strážníci okamžitě informovali Policii ČR a společně zahájili pátrání. Po cca hodině se muže podařilo n
Miroslava Wajsara vyznamenal prezident české republiky
Dotační program města pro rok 2018
Vedení města si připomenulo významný den
Zpravodaj 11/2017