e-Služby občanům

Partnerství a spolupráce

Rychlý kontakt

Město Červený Kostelec
Náměstí T. G. Masaryka 120
Červený Kostelec, 549 41
Telefon: +420 491 467 511
E-mail: mestock@mestock.cz

Aktuality

27. února 2020
Doporučené postupy KHK při podezření na nákazu koronavirem
Krajský úřad Královéhradeckého kaje a Krajská hygienická stanice KHK vám představuje první dva dokumenty popisující postupy v případě podezření na nákazu koronavirem.1) Algoritmus pro posuzování situace2) Doporučení k jedincům s cestovatelskou anamnézouDokumenty najdete v příloze
26. února 2020
Veřejné zasedání zastupitelstva města 27. 2. 2020
Zveme vás ve čtvrtek 27. února 2020 od 16 hod. do malého sálu Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci na veřejné zasedání zastupitelstva města.Program:1. Kontrola plnění úkolů z jednání ZM2. Investiční akce3. Finanční záležitosti4. Zrušení OZV 6/20035. Dotační program6. Majetkové záležitosti7. Osadní výbory8. Bezpečnostní situace města9. 18.00 hodin dotazy a připomínky občanů10. DiskusePodklady a podrobný program naleznete na webových stránkách www.cervenykostelec.cz/vyznamne-dokumenty od 20.2.2
6. února 2020
Poplatek za odpady je splatný do konce března
Připomínáme všem občanům, že za svoz odpadů z domácností v tomto roce je nutné zaplatit poplatek do 31. března 2020. Po tomto datu ti, kteří nebudou mít vylepenou na popelnici či kontejneru platnou známku na r. 2020, nebudou obsluhováni. Platbu je možno provést v pokladně MěÚ, kanc. č. 2, kde vám bude zároveň vydána známka dle sjednané četnosti svozu, svozový kalendář a samolepka označující, co vše do popelnice nebo kontejneru nepatří, co lze dále vytřídit. Pokud zaplatíte poplatek složenkou ne
6. února 2020
Zveme občany města na veřejné jednání týkající se rekonstrukce Jiráskovy ulice
Schůzka se koná ve středu 26. února 2020 od 17.00 hodin v kině Luník v Červeném Kostelci. Tématem veřejného jednání bude realizace rekonstrukce silnice III/5672 (ulice Jiráskova a Horní Kostelec).Jednání se zúčastní zástupci města Červený Kostelec, vybraný zhotovitel stavby a Policie České republiky - dopravní inspektorát.Aktuální informace o akci najdete na: https://www.cervenykostelec.cz/rekonstrukce-ul-jiraskova
4. února 2020
Veřejné zasedání zastupitelstva města
Zveme vás ve čtvrtek 13. února 2020 od 16 hod. do malého sálu Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci na veřejné zasedání zastupitelstva města.Program:1. Směna částí pozemků p.č. 887/1 a p.č. 889/41 v k.ú. Červený KostelecPodklady a podrobný program naleznete na webových stránkách www.cervenykostelec.cz/vyznamne-dokumenty od 6. 2. 202
4. února 2020
Výluka v železniční dopravě
SŽDC s.o. v Královéhradeckém připravuje ve dnech 17. - 21. 2. 2020 výluku traťové koleje v úseku Česká Skalice - Starkoč - Červený Kostelec - Malé Svatoňovice - Trutnov hl.n. Vlaky budou po dobu výluky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou v úseku Česká Skalice - Starkoč - Červený Kostelec dle pravidelného jízdního řádu, v úseku Červený Kostelec - Malé Svatoňovice - Trutnov hl.n. dle výlukového jízdního řádu. Odjezdy a příjezdy náhradní autobusové dopravy jsou organizovány dle pravidelného/vý
30. ledna 2020
Malý sál se představil veřejnosti v plné kráse
Ve středu odpoledne byl po slavnostním přestřižení pásky zpřístupněn zrekonstruovaný malý sál Divadla J. K. Tyla veřejnosti.Rozsáhlá rekonstrukce malého sálu byla zahájena 15. dubna 2019 dle návrhu Ing. arch. Jiřího Dařbujána z Královéhradeckého D.A.D. studia, s.r.o. Generálním dodavatelem stavby byla firma Marhold a.s. Podrobné informace o rekonstrukci najdete ZDEMalý sál je tak zcela k dispozici ke kulturnímu využití široké veřejnosti. Ze sálu vznikl viceúčelový variabilní prostor, kde je k d