Aktuality

Město Červený Kostelec nabízí k prodeji drobný majetek
Město Červený Kostelec zveřejňuje prodejdrobného hmotného majetku – použitých dýchacích přístrojů DRÄGER PSS 90. Jedná se o přetlakový typ přístroje složeného z nosiče typu PA 90 Basic, plicní automatiky PSS-P (přetlak, krátká hadice), masky Panorama Nova - S-P PC EPDM (kandahár). Revize přístroje je do 12/2018. Dýchací přístroje jsou bez tlakových lahví. K prodeji je celkem 15 kompletů za smluvní cenu 3500,- Kč za jeden kus (cena včetně DPH).Poptávku může zájemce doručit poštou na adresu prode
Další podrobné informace o odpadech podle obecně závazné vyhlášky jsou k dispozici zde
Tímto město Červený Kostelec zveřejňuje další informace o systému nakládání s komunálním odpadem a o systému nakládání se stavebním odpadem v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 5/2015, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 2/2017 a č. 1/2018. Informace jsou aktualizované k 13.7.2018.Informace lze nalézt v přiloženém PDF souboru.Nově bylo zřízeno stanoviště kontejnerů na tříděný odpad ve Lhotě za Červeným Kostelcem v ulici Výsluní I.Ve spolupráci se svozovou firmou byl od pololetí roku 2018
Svoz bioodpadů z domácností
Svoz bioodpadů z domácnostíNevíte kam s trávou, listím, plevelem...? Od začátku července 2018 byla v Červeném Kostelci ve spolupráci se svozovou firmou Marius Pedersen a. s. a firmou Transport Trutnov s. r. o. zavedena nová služba pro občany města týkající se svozu bioodpadů rostlinného původu. Bude se jednat o sezónní svozy bioodpadů z domácností, které budou prováděny svozovou firmou jednou za čtrnáct dnů každou sudou sobotu v měsíci. Dny svozů jsou následující: sobota 14.7.2018sobota 28.7.20
Připomenutí 76 let od tragických událostí na kosteleckých Končinách
Společně s panem Antonínem Burdychem a žáky ZŠ V. Hejny si vedení města připomenulo 76. let od tragických událostí na Bohdašíně a Končinách. Uctění památky proběhlo 25. 6. 2018 v lesoparku J. Potůčka v Trnové u Pardubic. Červenokostelecké děti společně s žáky škol Včelákov nedaleko Ležáků, ZŠ Břasy, kde dětství prožil právě Jiří Potůček a několika pardubických škol položili společně s představiteli měst a obcí a válečnými veterány květiny k pomníku J. Potůčka. Z Trnové odjel konvoj dobových voj
Demolice budovy v ulici Sokolská a využití uvolněné plochy
Přízemní zděná chaloupka na začátku Sokolské ulice byla v minulém století patrně kovárnou a později výrobnou přilehlé cukrárny. Vzhledem ke špatnému technickému stavu i nevhodnému umístění, bylo nutné přistoupit letošní rok k demolici celého objektu. Proti původnímu rozpočtu likvidace ve výši 591 tisíc korun byla vlastní demolice vysoutěžena za cenu 299 tisíc korun, na kterou Město Červený Kostelec zažádalo o dotaci na podporu revitalizovaného území. Objekt k bydlení byl ke dni 2. 7. 2018  zlik
Omluva - obrazová publikace ČK
Nebezpečný žhář byl dopaden
Zpravodaj 7-8/2018
Podpořte svůj sport v anketě