Aktuality

Tříděním odpadů přispíváme ke snížení „uhlíkové stopy"
Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, jako jsou např. plasty, sklo, papír či kov, jsme i v roce 2016 přispěli ke zlepšení životního prostředí a ke snížení tzv. „uhlíkové stopy“.Město Červený Kostelec obdrželo v červnu osvědčení o úspoře emisí (viz níže) od společnosti EKO-KOM, a.s., se kterou město spolupracuje skoro 18 let. Díky rozvoji a provozu systému tříděného odpadu v loňském roce se nevyprodukovalo přes 1000 tun emisí CO2 a usp
Zahrada Boženy Němcové se otevřela veřejnosti
V současné době město dokončilo úpravy zahrady za Domkem Boženy Němcové, které si kladly za cíl tento prostor znovuobjevit jako příjemné místo k odpočinku pro obyvatele města i pro jeho návštěvníky. Prostor byl slavnostně předán k užívání vřejnosti v sobotu 10. června 2017. Projekt zahrnuje např. výsadbu, která se svou skladbou inspiruje popisem původní zahrady v povídce Chudí lidé, nášlapnými kameny vydlážděný vstup z Dvořáčkovy ulice, drnovou lavičku, nový mobiliář a nové informační cedule, i
Zveme vás na zasedání zastupitelstva města
Na hřbitově byl opětovně vztyčen monumentální pískovcový sloup s Kristem na kříži z roku 1846
Uzavírka v Horním Kostelci
Na veřejných záchodech byl spuštěn zkušební provoz mincovních automatů