Aktuality

Oprava silnice I/14 - náměstí T.G.Masaryka
V termínu 20.8.2018 - 12.10.2018 bude ŘSD ve spolupráci s Královéhradeckým krajem a Městem Červený Kostelec realizovat opravu silnice I/14 v úseku ul. Boženy Němcové a náměstí T.G.Masaryka, s čímž bude spojená úplná uzavírka náměstí. Při opravě silnice I/14 dojde k uzavření vjezdů silnic III/3037 (ul. 5. května), III/3038 (ul. Sokolská) a III/3039 (ul. Manželů Burdychových) a jejich opravě v prostoru náměstí. V rámci opravy bude provedeno:- vyfrézování asfaltových vrstev a pokládka nových- výmě
Demolice budovy v ulici Sokolská a využití uvolněné plochy
Přízemní zděná chaloupka na začátku Sokolské ulice byla v minulém století patrně kovárnou a později výrobnou přilehlé cukrárny. Vzhledem ke špatnému technickému stavu i nevhodnému umístění, bylo nutné přistoupit letošní rok k demolici celého objektu. Proti původnímu rozpočtu likvidace ve výši 591 tisíc korun byla vlastní demolice vysoutěžena za cenu 299 tisíc korun, na kterou Město Červený Kostelec zažádalo o dotaci na podporu revitalizovaného území. Objekt k bydlení byl ke dni 2. 7. 2018  zlik
Nabídka práce v okrskových volebních komisích
Vážení spoluobčané,Městský úřad Červený Kostelec hledá pro práci v okrskových volebních komisích (dále jen OVK) pro volby do zastupitelstva města a Senátu Parlamentu ČR 2018 schopné a spolehlivé pracovníky.Členem okrskové volební komise může být občan ČR, který alespoň v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let, není kandidátem pro volby do zastupitelstva města a nenastala u něj překážka výkonu volebního práva.Volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR začínají v pátek 5. října 201
Olešenské autobusové zastávky „v novém kabátě“
Olešenské zastávky dostaly „nový kabát“. Město Červený Kostelec přistoupilo k další etapě oprav zděných autobusových zastávek. Příjemnější prostředí je jistě pro naše spoluobčany přínosem při čekání na odjezd autobusu zvláště při nepříznivém počasí.V současné době dokončeny stavební opravy zastávek v nákladu 463.735,- Kč.Další úpravy zastávek bude montáž osvětlení, které by mělo být provedeno dle dohody s dodavatelskou firmou  do 19. 10. 2018 a dokončení úprav okolo zastávky v Olešnici „V zatáč
Přerušení dodávky elektřiny 20. 8. 2018
INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci / Vašem městě: Červený Kostelec/Stolín, které se bude konat: Dne Od Do 20.08.2018 7:30 13:30 Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci "Odstávky" nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elekt
Anketa pro občany k plánování v oblasti vod
Nařízení hejtmana Královéhradeckého kraje
Město Červený Kostelec nabízí k prodeji drobný majetek
Další podrobné informace o odpadech podle obecně závazné vyhlášky jsou k dispozici zde