e-Služby občanům

Partnerství a spolupráce

Rychlý kontakt

Město Červený Kostelec
Náměstí T. G. Masaryka 120
Červený Kostelec, 549 41
Telefon: +420 491 467 511
E-mail: mestock@mestock.cz

Aktuality

17. července 2019
Přerušení dodávky dne 18. 7. 2019
V současné době se chystá přerušení dodávky pitné vody v Horním Kostelci v místě napojení od č.p. 56 k č.p.94 (před křižovatkou na Rtyni) a částěčná uzavírkavody, případné snížení tlaku v síti ul. Jiráskova od č.p.148 k č.p. 156, ul. Na Strži, ul. Souběžná (Horní Kostelec), ul. V Zahradách (Červený Kostelec). K uzavření vody z technických důvodů dojde dne 18.7.2019 v době od 7:30 do 15:00. Podrobnosti včetně mapky naleznete v  oznámení o uzavření vody
15. července 2019
Další podrobné informace o odpadech podle obecně závazné vyhlášky jsou k dispozici zde
Tímto město Červený Kostelec zveřejňuje další informace o systému nakládání s komunálním odpadem a o systému nakládání se stavebním odpadem v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 2/2018, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2019.Informace jsou aktualizované k datu 15.7.2019.Nově došlo k upřesnění informací o sběru směsného komunálního odpadu v rekreační oblasti rybníku Špinka, ke zrušení jednoho stanoviště kontejnerů na tříděný odpad a k přemístění červeného kontejneru sloužícího ke zpětnému
12. července 2019
Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují zahájila realizaci sociálního projektu
Naše kapacity navyšujeme na území „mezi Úpou a Metují“Na území Náchodska pomáháme ohroženým rodinám už od r. 2018. Od července zde navyšujeme personální kapacity a program „Učí (se) celá rodina“ rozšiřujeme na území Místní akční skupiny Mezi Úpou a Metují.Projekt zahrnuje aktivity z oblasti sociálně právní ochrany dětí, které směřují k sociálnímu začleňování osob, které žijí v nepříznivých podmínkách a které pečují o malé děti. Jedná se o preventivní program pro ohrožené rodiny, jehož cílem je
10. července 2019
Oprava knihovny na Bohdašíně je hotová
Na základě požadavků osadního výboru v Bohdašíně přistoupilo město Červený Kostelec k rekonstrukci stavebně dožilé místní knihovny. Budova slouží jako malé společenské centrum osady a plní nezastupitelnou funkci knihovny, volební místnosti a poskytuje zázemí schůzkám mladých hasičů. Stavba byla provedena podle projektové dokumentace za vysoutěženou cenu 861 tis. Kč. Konečné architektonické úpravy interiéru, dlažby, oken a fasáda byly zhotoveny na základě doporučení Ing. arch. Šmelhause. Cílem o
10. července 2019
Městský architekt Ing. arch. Lukáš Ehl
Městským architektem Červeného Kostelce je od května 2019 pan Ing. arch. Lukáš Ehl, rodák z Broumova, který v současné době pracuje v ateliéru EHL&KOUMAR ARCHITEKTI  v Praze.Městský architekt je k dispozici i pro veřejnost a to v úředních hodinách, kdy mají budoucí stavebníci, projektanti a architekti příležitost konzultovat stavební a urbanistické záměry, tak aby nebyly v rozporu s urbanisticko-architektonickým rozvojem a koncepcemi města.Úřední hodiny v době letních prázdnin jsou z důvodu
4. července 2019
Nové parkoviště v ulici Sokolská bylo předáno do užívání
Na místě přízemní zděné chaloupky odstraněné v minulém roce z dotačního programu „Podpora revitalizace území“, vzniklo nové parkoviště pro osobní vozidla. Řešená lokalita se nachází v rozšířeném centru města v zastavěné oblasti, v pěší vzdálenosti několika minut od náměstí, kde chybí parkovací místa. V souladu s rekonstrukcí Sokolské ulice, vznikl projekt následného využití plochy, který zohledňuje potřeby města a jeho obyvatel. Stěžejní část stavby spočívá v rozšíření chodníku v místě, kde obj
26. června 2019
Nové webkamery nabízí pohled do turistických lokalit
V těchto dnech spustilo město Červený Kostelec nové webkamery, které nabízí pohled do turisticky vyhledávaných lokalit.Na webové stránce https://www.cervenykostelec.cz/webkamera najdete jako první pohled na náměstí v Červeném Kostelci.Další obrázky nabízí pohled z kamer umístěných na Krkavčině nad Bohdašínem, u Boušínské lávky a u rybníka Brodský. U každé kamery je samozřejmostí informace o aktuální meteorologické situaci.Spuštěním kamer je dokončen meteoprofil Červeného Kostelce. Zájemce si mů