Aktuality

Rada Královéhradeckého kraje odvolala 30 ředitelů středních škol
Z důvodu takzvané optimalizace středního školství v Královéhradeckém kraji schválila Rada kraje na své 3. schůzi v USNESENÍ RK/3/199/2018 odvolání 30 ředitelů, z toho 14 z důvodu zániku jejich místa.Mezi odvolanými jejichž důsledkem je zánik vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky je i Ing. Marek Špelda, Ph.D. - ředitel Střední školy oděvní, služeb a ekonomiky, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197.Zároveň Rada Královéhradeckého kraje vyhlásila konkursní řízení na obsazení vedoucích pr
Prodej hasičského vozidla
Město Červený Kostelec, Náměstí T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený KostelecOZNÁMENÍ Na základě usnesení Rady Města Červený Kostelec č. R – 2018/3/11 ze dne 5. 2. 2017 Město Červený Kostelec zveřejňuje prodej hmotného majetku –hasičské vozidlo LIAZVIN: 120097206, SPZ 1H74515 nejvyšší nabídce podané v zalepené obálce označené „hasičské vozidlo LIAZ“ za minimální cenu 70.000,-Kč (plnění nepodléhá DPH). Termín uzávěrky nabídek je do 9. 3. 2018 do 13 hodin.Další informace podá majetkový odbor města
Uzavření zubní ordinace
Ordinace MUDr. Jiřího Dománě v Č. Skalici byla k 31. 1. 2018 zrušena bez nástupce. Pokud bude Váš nový praktický zubní lékař potřebovat vaši zdravotnickou dokumentaci, můžete o ni písemně požádat na Krajském úřadě Královehradeckého kraje, odd. zdravotnictví, Pivovarské náměstí 1245, 55003 Hradec králové, případně kontaktujte paní Veselou na tel. čísle 495 817 505, která zajišťuje předávání  zdravotnické dokumentace nově zvolenému zubnímu lékaři
Konkurzy na ředitele škol
  Rada města Červený Kostelec, v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128 sb., o obcích, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 166 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) a s ustanovením vyhlášky č. 54/2005 Sb. o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích vyhlašuje:KONKURZY na pracovní místa ředitel/ředitelka základní školy.Více informací najdete v přílohách.
Bylo zpracováno vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství města za rok 2016
 Město Červený Kostelec má platný Plán odpadového hospodářství města.Bližší informace o plánu je možné si přečíst v tomto starším článku.Plnění závazné části plánu podléhá každoročnímu vyhodnocování. Aktuálně je zpracováno Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství města Červený Kostelec za rok 2016. Vyhodnocení bylo zpracováno ve spolupráci se společností Odpadová poradenská s.r.o., Praha.Do vyhodnocení je možné nahlédnout v příloze.
Ocenění se dostalo třem osobnostem Červeného Kostelce
Výluka vlakové dopravy
Voliči rozhodli, kdo bude zastávat funkci prezidenta ČR
Konkurz na ředitele/ku školy