e-Služby občanům

Tříděný odpad

Partnerství a spolupráce

Rychlý kontakt

Město Červený Kostelec
Náměstí T. G. Masaryka 120
Červený Kostelec, 549 41
Telefon: +420 491 467 511
E-mail: mestock@mestock.cz

Aktuality

1. prosince 2022
Červenokostelecký zpravodaj 12
Ve čtvrtek 1. prosince 2022 dopoledne vyšel Červenokostelecký zpravodaj na měsíc prosinec 2022.Chytrý zpravodaj naleznete na stránkách Mobilního rozhlasu. Pdf verzi Červenokosteleckého zpravodaje lze stáhnout pomocí odkazu, který se nachází pod článkem.Seznam odběrných míst najdete na stránce věnované zpravodaji. Příjemné čtení přeje redakc
1. prosince 2022
Pozvánka na veřejné projednání změny č. 1 Územního plánu Červený Kostelec
Městský úřad Červený Kostelec oznamuje, že v pondělí 9. ledna 2023 v 15,00 hodin proběhne v malém sále Divadla J. K. Tyla  veřejné projednání Návrhu změny č. 1 Územního plánu Červený Kostelec (§ 55a § 55b stavebního zákona) včetně Vyhodnocení předpokládaných vlivů Změny č. 1 ÚP Červený Kostelec na udržitelný rozvoj území.Do dokumentace návrhu Změny č. 1 ÚP Červený Kostelec může každý nahlížet na Městském úřadu Náchod, odboru výstavby a územního plánování, ul. Zámecká 1845, Náchod a na Městském
30. listopadu 2022
Vyšlo zimní číslo sborníku Rodným krajem 65
Začátek prosince je tradičně spojený s vydáním nového čísla sborníku Rodným krajem. Ani letos tomu samozřejmě nemůže být jinak. Proto na pultech prodejců najdete již jeho 65. pokračování. A také tentokrát je všech 68 stran sborníku doslova nabito zajímavými články, které se věnují místní historii, osobnostem, přírodě a také novinkám ze společenského života.Jen namátkou vybíráme z obsahu: budeme se toulat po stopách smírčích křížů – tentokrát v okolí Jaroměře, navštívíme další amatérské astronom
30. listopadu 2022
Prosincové slovo starosty
Vážení a drazí občané našeho města,jako každý měsíc, tak i tento vás chci informovat o dění na radnici a v našem městě. V měsíci listopadu jsme se na městském úřadě soustředili především na rozjezd nového volebního období a s tím spojenou tvorbu a sestavování jednotlivých výborů, komisí, řídících a poradních orgánů města, tvorbu základních dokumentů, důležitých pro chod města, a pokračování v probíhajících investičních a údržbových pracích, naplánovaných k dokončení neboi zahájení ještě v tomto
30. listopadu 2022
Přihlašování se a výdej nádob na odpadní papír k domácnostem
Město Červený Kostelec zavedlo od 1.7.2021 svoz tříděných plastů a papíru přímo z domácností.Za tímto účelem město rozdává zdarma nádoby na tyto tříděné odpady.Upřednostňujte, prosíme, on-line přihlášení přes elektronický formulář. Na titulní straně webových stránek města nejdete banner s odkazem na tento formulář.Vyhodnocení platnosti přihlášek probíhá průběžně (do 5 pracovních dní od podání přihlášky), kdy přihlášení obdržují informaci o vzniku nároku na přidělení požadovaných nádob a pořadov
23. listopadu 2022
Plánovaná odstávka pitné vody - 23. 11. 2022
Vážení občané, Voda Červený Kostelec, s.r.o. oznamuje zákazníkům, že v obci Stolín dne 23. 11. 2022 v době od 7:30 do 14:00 bude přerušena dodávka pitné vody z technických důvodů.Odstávka pitné vody proběhne v obci Stolín (mimo zástavby objektů u komunikace Trutnov - Česká Skalice a zástavby u místní komunikace za bývalou výpočetkou směr Mstětín)Možnost registrace k informacím o haváriích a odstávkách vody formou e-mailu najdete na www.vodack.cz.Děkujeme za pochopení Voda Červený Kostelec, s.r.
21. listopadu 2022
Pozvánka na výstavu soutěžních návrhů - Centrum města Červený Kostelec
Srdečně vás zveme dne 21. listopadu od 16 hod. na zahájení výstavy soutěžních návrhů a představení výsledků workshopu se zástupci poroty i samotnými autory. Výstava se uskuteční ve výstavní síni městského úřadu a potrvá do 21. prosince 2022. Více o soutěži v článku na https://www.cervenykostelec.cz/clanek/centrum-mesta-cerveny-kostelec.