Aktuality

Na vodním toku Olešnice bylo stanoveno nové záplavové území
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, stanovil dne 10.4.2017 opatřením obecné povahy rozsah záplavového území pro významný vodní tok Olešnice v ř. km 9,11 - 15,53 na území obcí Červený Kostelec a Rtyně v Podkrkonoší, a to na základě žádostí Povodí Labe, státního podniku, jako příslušného správce vodního toku Olešnice, ze dne 22.4.2009 a dále 22.9.2016. Ke zveřejnění opatření obecné povahy došlo dne 19.4.2017.Záplavové území pro tento vodní tok nebylo v m
Další podrobné informace o odpadech podle obecně závazné vyhlášky jsou k dispozici zde
Tímto město Červený Kostelec zveřejňuje další informace o systému nakládání s komunálním odpadem a o systému nakládání se stavebním odpadem v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 5/2015. Informace jsou aktualizované k 21.4.2017. Informace lze nalézt v přiloženém PDF souboru.Nově došlo ke zvýšení frekvence svozu kontejneru s plasty na stanovišti "Lhota za Červeným Kostelcem - nad vlakovým nádražím" na 2 x týdně
Rekonstrukce silnice Rtyně – Zbečník – Hronov zkomplikuje řidičům život
V létě, konkrétně 3. července 2017 bude zahájena rekonstrukce posledního úseku silnice II/567 na trase Rtyně – Zbečník – Hronov. Stavba v hodnotě téměř 26 milionů korun by měla být kompletně dokončena 12. listopadu. Předpokládá se, že stavební práce budou dokončeny o šest týdnů dříve. Stavební práce budou probíhat od hotového úseku v Hronově – Zbečníku, přes křižovatku u „sekyrkárny“, směrem na Rtyni v Podkrkonoší na hranice náchodského okresu. Délka stavby je 2,84 km.Předmětem stavby je rekons
Začátkem května bude možné žádat o Kotlíkové dotace
Den otevřených dveří
Lhotečtí hasiči budou mít novou velkokapacitní cisternu
Vzpomínali na generála Jana Kratochvíla